Videnskursus om Opfølgning og det personrettede tilsyn i anbringelsessager - Seminarer
1920x600px_Kursus_single_Bornekatalog6
Information

Vælg venligst hold herunder:

Børnekataloget
Kursus

Videnskursus om Opfølgning og det personrettede tilsyn i anbringelsessager

Kom på videnskursus om Opfølgning og det personrettede tilsyn i anbringelsessager og bliv opdateret på de lovgivningsmæssige krav for kun kr. 360 ekskl. moms.

​Målrettede og systematiske opfølgninger er afgørende i forhold til at sikre, at udsatte børn og unge modtager den rette støtte. Men hvordan foretager man opfølgning mest hensigtsmæssigt? Og hvad skal man være opmærksom på ved tilsyn?

Kurset præsenterer de lovgivningsmæssige krav til opfølgning og tilsyn samt, hvordan man kan arbejde med opfølgning som en del af en systematisk sagsbehandling. Der er desuden fokus på det personrettede tilsyn, når et barn eller en ung er anbragt.
Det er gratis for en kommune at rekvirere et videnskursus i Børnekataloget. Lokale kurser afholdes i den rekvirerende kommune, der selv afholder udgifter til forplejning og lokaler.
NY WEBGRAFIK_Bornekatalog8

Det faglige indhold

Krav til sagsbehandling i forbindelse med opfølgning, herunder dokumentation og vurdering af, om indsatsen er kvalificeret og tilstrækkelig
Sammenhængen mellem det driftsorienterede tilsyn og det personrettede tilsyn
De Indholdsmæssige krav til det personrettede tilsyn, herunder krav om børnesamtale med anbragte børn og unge og kommunens opgaver i forhold til magtanvendelser
Viden fra forskning og praksis omkring anbragte unges oplevelse af opfølgningssamtaler
Den konkrete planlægning af opfølgning som en del af en systematisk sagsbehandling Inddragende metoder, der kan anvendes i forbindelse med opfølgning
De svære samtaler
Hvordan man kan vurdere barnets/den unge trivsel, sundhed og udvikling på anbringelsesstedet.

Målgruppe og undervisningsform

Kurset er relevant for dig, der arbejder som myndighedssagsbehandler på udsatte børn- og ungeområdet.

​Kurset består af en dags undervisning.

Der vil være en vekselvirkning mellem oplæg, cases, øvelser og diskussion. Undervisningen er praksisnær og dialogbaseret med god mulighed for at stille spørgsmål og reflektere over egen praksis.
NY WEBGRAFIK_2_Bornekatalog4

Dit udbytte

Indsigt i de juridiske krav til opfølgning og tilsyn samt viden om, hvordan man kan planlægge og foretage opfølgninger på den mest hensigtsmæssig måde.
Forståelse for krav til opfølgningen samt betydning i forhold de øvrige faser af et sagsforløb
Øgede kompetencer til at planlægge opfølgning med afsæt i de mål, der er beskrevet i handleplanen
Forståelse af forskellen mellem det personrettede og den driftsrettede tilsynsopgave og særlige opmærksomhedspunkter i forhold til tilsynsopgaven
Viden om, hvordan man hensigtsmæssigt kan afholde børnesamtaler i forbindelse med opfølgning og tilsyn
Viden om, hvordan man kan øge inddragelsen af barnet/den unge, så hans eller hendes perspektiv bliver tydeligt og derved kommer i fokus.

Praktisk information

Kurserne afholds løbende som åbne kurser i perioden 2019-2022. Det er også muligt at rekvirere kurset hjem til medarbejderne. Find alle aktuelle datoer på VIA's hjemmeside nedenfor:
Find alle Socialstyrelsens videnskurser -
Ønsker du at rekvirere kurset eller høre nærmere så ring til Seminarer.dk på tlf.: 6615 9043.
Bornekatalog forside
Socialstyrelsens Børnekatalog
Ønsker du at få rådgivning og sparring omkring skræddersyning af gratis kompetenceudviklingsforløb i din organisation gennem Socialstyrelsens kursuskatalog på området for udsatte børn og unge? Vores konsulenter sidder klar ved telefonen til at guide og rådgive dig og din organisation bedst omkring jeres muligheder.

Børnekatalog-konsulenterne ved Seminarer.dk

Ansatte_400x280px_Marianne Krøl Wollbrecht
Klik for at se
Ansatte_400x280px_Christina
Klik for at se
Ansatte_400x280px_Marianne Krøl Wollbrecht
Marianne Krøl Wollbrecht
Konsulent ved Seminarer.dk
Kontaktoplysninger:
Tlf.: 5182 7750
Mail: [email protected]
Ansatte_400x280px_Christina
Christina Berner Jensen
Specialkonsulent ved Seminarer.dk
Kontaktoplysninger:
Tlf.: 5136 8797
Mail: [email protected]