Videnskursus om Opsporing af børn og unge i udsatte positioner i almenområdet - Seminarer
1920x600px_Kursus_single_Bornekatalog7
Børnekataloget
Kursus

Videnskursus om Opsporing af børn og unge i udsatte positioner i almenområdet

Styrk opsporingen af socialt udsatte børn og unge – tag på videnskursus om opsporing af børn og unge i udsatte positioner for kun kr. 360 ekskl. moms.

Styrk opsporingen af socialt udsatte børn og unge

​Identificeringen af socialt udsatte børn og unge og dem, der er i risiko, er en udfordring for såvel forskningen som for fagprofessionelle. For hvornår er et barn udsat? Og hvordan handler vi rettidigt i forhold til en tidligere opsporing?

På kurset præsenteres du for viden fra forskning og praksis samt lovgivningen omkring tidlig opsporing og indsats. Derudover er der fokus på metoder til opsporing samt konkrete tegn og signaler på mistrivsel eller begyndende mistrivsel.
Det er gratis for en kommune at rekvirere et videnskursus i Børnekataloget. Lokale kurser afholdes i den rekvirerende kommune, der selv afholder udgifter til forplejning og lokaler.
NY WEBGRAFIK_Bornekatalog4Flip

Det faglige indhold

Den sammenhængende børnepolitik
Formålsbestemmelsen til Servicelovens kapitel 11
Samarbejde på tværs og Servicelovens § 49 a
Tavshedspligt og underretningspligt
Handleforpligtelser i forbindelse med en underretning
Myndighedernes mulighed for at oplyse en sag tidligt i forløbet

Målgruppe og undervisningsform

Kurset er for myndighedssagsbehandlere samt medarbejdere, der arbejder med indsatser og foranstaltninger for børn og unge i udsatte positioner samt inden for det almene område, herunder PPR, personalet i dagtilbud, skoler, SFO/fritidsklubber, sundhedsplejersker og dagplejere.

​Kurset består af en dags undervisning.

Der vil være en vekselvirkning mellem oplæg, cases, øvelser og diskussion. Undervisningen er praksisnær og dialogbaseret med god mulighed for at stille spørgsmål og reflektere over egen praksis.
NY WEBGRAFIK_2_Bornekatalog2

Dit udbytte

På kurset opnår du viden om tegn på mistrivsel hos børn og unge i en udsat position og får kendskab til metoder til opsporing af udsatte børn og unge. orhold til at sikre en vellykket anbringelse
Indsigt i lovgivningen vedrørende opsporing og tidlig forebyggende indsats med fokus på samspillet mellem myndighed og almenområdet
Viden om de centrale elementer, der skal være til stede fagligt og organisatorisk for at lykkes med tidlig opsporing
Viden om udsatte børn og unge, herunder risikofaktorer og resiliens
Kendskab til tegn på begyndende mistrivsel hos børn og unge, herunder tegn og signaler i sager med mistanke om overgreb

Praktisk information

Kurserne afholds løbende som åbne kurser i perioden 2019-2022. Det er også muligt at rekvirere kurset hjem til medarbejderne. Find alle aktuelle datoer på VIA's hjemmeside nedenfor:
Find alle Socialstyrelsens videnskurser -
Ønsker du at rekvirere kurset eller høre nærmere så ring til Seminarer.dk på tlf.: 6615 9043.
Bornekatalog forside
Socialstyrelsens Børnekatalog
Ønsker du at få rådgivning og sparring omkring skræddersyning af gratis kompetenceudviklingsforløb i din organisation gennem Socialstyrelsens kursuskatalog på området for udsatte børn og unge? Vores konsulenter sidder klar ved telefonen til at guide og rådgive dig og din organisation bedst omkring jeres muligheder.

Børnekatalog-konsulenterne ved Seminarer.dk

Ansatte_400x280px_Marianne Krøl Wollbrecht
Klik for at se
Ansatte_400x280px_Christina
Klik for at se
Ansatte_400x280px_Marianne Krøl Wollbrecht
Marianne Krøl Wollbrecht
Konsulent ved Seminarer.dk
Kontaktoplysninger:
Tlf.: 5182 7750
Mail: [email protected]
Ansatte_400x280px_Christina
Christina Berner Jensen
Specialkonsulent ved Seminarer.dk
Kontaktoplysninger:
Tlf.: 5136 8797
Mail: [email protected]