Videnskursus om Plejefamilieområdet - Seminarer
1920x600px_Kursus_single_Bornekatalog8
Information

Vælg venligst hold herunder:

Børnekataloget
Kursus

Videnskursus om Plejefamilieområdet

Bliv opdateret på nyeste forskning og lovændringer på plejefamilieområdet – tag på videnskursus for kun kr. 360 ekskl. moms.

Bliv opdateret på nyeste forskning og lovændringer på plejefamilieområdet

​Der er de seneste år opstået et stigende fokus på familieplejeområdet i Danmark, og med lovændring og indførelse af nye plejefamilietyper forudsætter dette særlig opmærksomhed i sagsbehandlingen, når der er tale om anbringelse i plejefamilie.

​På kurset præsenteres forsknings- og praksiserfaringer om plejefamilieanbringelser med særligt fokus på sammenhængen mellem det juridiske perspektiv og den socialfaglige omsætning og håndtering i sager, hvor barnet anbringes i en plejefamilie.
Det er gratis for en kommune at rekvirere et videnskursus i Børnekataloget. Lokale kurser afholdes i den rekvirerende kommune, der selv afholder udgifter til forplejning og lokaler.
NY WEBGRAFIK_Bornekatalog6Flip

Kursets fokus

Baggrund og indhold i seneste lovgivning på plejefamilieområdet
De nye plejefamilietyper- muligheder og udfordringer
Formålet med anbringelsen og konkrete handlemål, herunder hvordan samvær og kontakt kan understøtte formålet
Samvær med forældre og andre blandt andet med fokus på de retlige rammer og før- og eftersamtaler med forældre i forbindelse med støttet og overvåget samvær
Forskning om anbragte børns trivsel og udvikling, herunder udfordringerne med skolegang
Matchning til plejefamilie
Tilrettelæggelse af støtten til plejefamilier, herunder kurser og samarbejdsaftaler
Håndtering af konflikter og øvrige udfordringer i anbringelsen

Målgruppe og undervisningsform

Kurset er for dig, der arbejder med anbringelsessager som myndighedssagsbehandler eller arbejder som familieplejekonsulent.

​Kurset består af en dags undervisning.

Der vil være en vekselvirkning mellem oplæg, cases, øvelser og diskussion. Undervisningen er praksisnær og dialogbaseret med god mulighed for at stille spørgsmål samt reflektere over egen praksis.
NY WEBGRAFIK_2_Bornekatalog

Dit udbytte

På kurset får du indsigt i den nyeste lovgivning på plejefamilieområdet og derved kendskab til mulighederne for at understøtte en helhedsorienteret indsat samt sagsbehandleren og familieplejekonsulentens opgaveløsning i forhold til at sikre en vellykket anbringelse
Indsigt i lovgivningen på plejefamilieområdet, herunder kendskab til de forskellige typer af plejefamilier
Viden om, hvordan man kan styrke samarbejdet mellem myndighedssagsbehandler, familieplejekonsulent og plejefamilie
Kendskab til udviklingsprojekter og kommunale positive praksiserfaringer på plejefamilieområdet
Viden om, hvordan man som sagsbehandler og familieplejekonsulent kan håndtere nogle af de typiske udfordringer, når der opstår i forbindelse med anbringelse i plejefamilier.

Praktisk information

Kurserne afholds løbende som åbne kurser i perioden 2019-2022. Det er også muligt at rekvirere kurset hjem til medarbejderne. Find alle aktuelle datoer på VIA's hjemmeside nedenfor:
Find alle Socialstyrelsens videnskurser -
Ønsker du at rekvirere kurset eller høre nærmere så ring til Seminarer.dk på tlf.: 6615 9043.
Bornekatalog forside
Socialstyrelsens Børnekatalog
Ønsker du at få rådgivning og sparring omkring skræddersyning af gratis kompetenceudviklingsforløb i din organisation gennem Socialstyrelsens kursuskatalog på området for udsatte børn og unge? Vores konsulenter sidder klar ved telefonen til at guide og rådgive dig og din organisation bedst omkring jeres muligheder.

Børnekatalog-konsulenterne ved Seminarer.dk

Ansatte_400x280px_Marianne Krøl Wollbrecht
Klik for at se
Ansatte_400x280px_Christina
Klik for at se
Ansatte_400x280px_Marianne Krøl Wollbrecht
Marianne Krøl Wollbrecht
Konsulent ved Seminarer.dk
Kontaktoplysninger:
Tlf.: 5182 7750
Mail: [email protected]
Ansatte_400x280px_Christina
Christina Berner Jensen
Specialkonsulent ved Seminarer.dk
Kontaktoplysninger:
Tlf.: 5136 8797
Mail: [email protected]