Videnskursus om Sammenhængende ungeindsats - Seminarer
1920x600px_Kursus_single_Bornekatalog9
Børnekataloget
Kursus

Videnskursus om Sammenhængende ungeindsats

Bliv opdateret på den nye sammenhængende ungeindsats – tag på videnskursus for kun kr. 360 ekskl. moms.

Bliv opdateret på den nye sammenhængende ungeindsats

Op mod 50.000 unge under 25 år har ikke en ungdomsuddannelse og er ikke i uddannelse eller beskæftigelse. Med Lov om kommunal indsats til unge under 25 år får kommunerne ansvaret for at vende den negative udvikling på netop dette område.

På kurset får du viden om de lovgivningsmæssige rammer for en sammenhængende ungeindsats og forståelse for de kommunale opgaver, som du som myndighedssagsbehandler eller leder skal varetage.
Det er gratis for en kommune at rekvirere et videnskursus i Børnekataloget. Lokale kurser afholdes i den rekvirerende kommune, der selv afholder udgifter til forplejning og lokaler.
NY WEBGRAFIK_Bornekatalog4Flip

Det faglige indhold

De lovgivningsmæssige rammer for sammenhængende ungeindsats
Intentionen og de centrale dele i Lov om kommunal indsats til unge under 25
Udarbejdelse af uddannelsesplan
Kriterier for målgruppevurdering til FGU
Inddragelse af den unge
Kontaktpersonordningen og sammenhængen til lignende ordninger
Afgrænsning i forhold til STU og de ordinære ungdomsuddannelser
Myndighedsarbejdet og erfaringer med at omsætte lovgivningen til kommunal praksis

Målgruppe og undervisningsform

Kurset er for myndighedssagsbehandlere og ledere der beskæftiger sig med unge under 25 på tværs af beskæftigelses-, social-, og uddannelsesområdet.

​Kurset består af en dags undervisning.

Der vil være en vekselvirkning mellem oplæg, cases, øvelser og diskussion. Undervisningen er praksisnær og dialogbaseret med god mulighed for at stille spørgsmål og reflektere over egen praksis.
NY WEBGRAFIK_2_Bornekatalog2

Dit udbytte

På kurset opnår du indsigt i de lovgivningsmæssige rammer på social, beskæftigelses- og uddannelsesområdet samt Lov om kommunal indsats for unge under 25. Dette giver dig en godt grundlag for at arbejde med en sammenhængende ungeindsats.
Indsigt i den relevante lovgivning, der har betydning for en sammenhængende ungeindsats
Indblik i de opgaver, der knytter sig til en sammenhængende ungeindsats Indsigt, således du er i stand til at foretage en målgruppevurdering
Viden om, hvordan der kan udarbejdes en konkret uddannelsesplan

Praktisk information

Kurserne afholds løbende som åbne kurser i perioden 2019-2022. Det er også muligt at rekvirere kurset hjem til medarbejderne. Find alle aktuelle datoer på VIA's hjemmeside nedenfor:
Find alle Socialstyrelsens videnskurser -
Ønsker du at rekvirere kurset eller høre nærmere så ring til Seminarer.dk på tlf.: 6615 9043.
Bornekatalog forside
Socialstyrelsens Børnekatalog
Ønsker du at få rådgivning og sparring omkring skræddersyning af gratis kompetenceudviklingsforløb i din organisation gennem Socialstyrelsens kursuskatalog på området for udsatte børn og unge? Vores konsulenter sidder klar ved telefonen til at guide og rådgive dig og din organisation bedst omkring jeres muligheder.

Børnekatalog-konsulenterne ved Seminarer.dk

Ansatte_400x280px_Marianne Krøl Wollbrecht
Klik for at se
Ansatte_400x280px_Christina
Klik for at se
Ansatte_400x280px_Marianne Krøl Wollbrecht
Marianne Krøll Wollbrecht
Konsulent ved Seminarer.dk
Kontaktoplysninger:
Tlf.: 5182 7750
Mail: [email protected]
Ansatte_400x280px_Christina
Christina Berner Jensen
Specialkonsulent ved Seminarer.dk
Kontaktoplysninger:
Tlf.: 5136 8797
Mail: [email protected]