Videnskursus om Skolegang og skolevægring - Seminarer
1920x600px_Kursus_single_Bornekatalog11
Børnekataloget
Kursus

Videnskursus om Skolegang og skolevægring

Få indsigt i de juridiske rammer samt forskning og praksiserfaringer – Tag på videnskursus om Skolegang og skolevægring for kun kr. 360,- ekskl. moms.

​Skolefravær skal ses som et akut symptom, der kræver umiddelbar handling, men hvornår har skolefraværet et niveau, som påvirker elevens udvikling eller trivsel? Og hvilke indsatser kan forebygge og afhjælpe skolevægring?

På kurset får du indsigt i de juridiske rammer samt forskning og praksiserfaringer om særlige risikofaktorer og indsatser i forhold til skolevægring.
Det er gratis for en kommune at rekvirere et videnskursus i Børnekataloget. Lokale kurser afholdes i den rekvirerende kommune, der selv afholder udgifter til forplejning og lokaler.
NY WEBGRAFIK_Bornekatalog12Flip

Det faglige indhold

Viden om nyeste forskning og praksis i forhold til skolegang og skolevægring
Viden om sektoransvar og den sammenhængende børnepolitik
Viden om Folkeskoleloven, PPR og inklusion, Servicelovens børnebestemmelser, herunder formål og §§50, 52 og 140 med fokus på skolegang
Viden om det socialt udsatte barn, konsekvenser ved skolefravær, forskellige definitioner for problematisk skolefravær samt typer af skolefravær

Målgruppe og undervisningsform

Kurset er for myndighedssagsbehandlere på børne- og ungeområdet, medarbejdere fra det almene og specialiserede skoleområde og andre, der arbejder med børn og unge, der er i risiko for at udvikle skolevægring eller har skolevægring.

Kurset består af en dags undervisning.

Der vil være en vekselvirkning mellem oplæg, cases, øvelser og diskussion. Undervisningen er praksisnær og dialogbaseret med god mulighed for at stille spørgsmål og reflektere over egen praksis.
NY WEBGRAFIK_2_Bornekatalog

Dit udbytte

Indsigt i de juridiske rammer samt forskning og praksiserfaringer om særlige risikofaktorer og indsatser i forhold til skolevægring.
Kendskab til muligheder for at iværksætte indsatser i forhold til skolevægring eller begyndende skolevægring
Kendskab til tegn på begyndende mistrivsel og risiko for udvikling af skolevægring, herunder målgrupper, der er i særlig risiko
Opmærksomhed på betydningen af inddragelse i forhold til at afdække årsag til skolevægring samt at vælge og følge op på indsatser
Indblik i konkrete metoder, der har vist sig anvendelige i forhold til skolevægring

Praktisk information

Kurserne afholds løbende som åbne kurser i perioden 2019-2022. Det er også muligt at rekvirere kurset hjem til medarbejderne. Find alle aktuelle datoer på VIA's hjemmeside nedenfor:
Find alle Socialstyrelsens videnskurser -
Ønsker du at rekvirere kurset eller høre nærmere så ring til Seminarer.dk på tlf.: 6615 9043.
Bornekatalog forside
Socialstyrelsens Børnekatalog
Ønsker du at få rådgivning og sparring omkring skræddersyning af gratis kompetenceudviklingsforløb i din organisation gennem Socialstyrelsens kursuskatalog på området for udsatte børn og unge? Vores konsulenter sidder klar ved telefonen til at guide og rådgive dig og din organisation bedst omkring jeres muligheder.

Børnekatalog-konsulenterne ved Seminarer.dk

Ansatte_400x280px_Marianne Krøl Wollbrecht
Klik for at se
Ansatte_400x280px_Christina
Klik for at se
Ansatte_400x280px_Marianne Krøl Wollbrecht
Marianne Krøl Wollbrecht
Konsulent ved Seminarer.dk
Kontaktoplysninger:
Tlf.: 5182 7750
Mail: [email protected]
Ansatte_400x280px_Christina
Christina Berner Jensen
Specialkonsulent ved Seminarer.dk
Kontaktoplysninger:
Tlf.: 5136 8797
Mail: [email protected]