Videnskursus om Underretninger - Seminarer
1920x600px_Kursus_single_Bornekatalog
Børnekataloget
Kursus

Videnskursus om Underretninger

Få viden om, hvordan man mest hensigtsmæssigt vurderer og agerer i forhold til underretninger – tag på videnskursus for kun kr. 360,- ekskl. moms.

Håndtering af underretninger er en udfordrende opgave, og det sker ofte, at myndighedssagsbehandlerne bliver udfordret på egne værdier, normer og etik. Så hvordan kan man bedst muligt forstå og arbejde med underretninger?

'På kurset arbejdes der med forståelsen af de lovgivningsmæssige krav til håndtering af underretninger samt viden om, hvordan man mest hensigtsmæssigt vurderer og agerer i forhold til underretninger ud fra såvel et juridisk som et socialfagligt perspektiv.
NY WEBGRAFIK_Bornekatalog4Flip

Det faglige indhold

Forståelse af de lovgivningsmæssige krav til håndtering af underretninger samt viden om, hvordan man mest hensigtsmæssigt vurderer og agerer i forhold til underretninger ud fra såvel et juridisk som et socialfagligt perspektiv.
Fokus på lovgivningen omkring underretninger, bl.a. vurdering indenfor 24 timer, vurdering af, om der er indhentet tilstrækkelige oplysninger samt tilbagemelding til underretter
Den videre sagsbehandling efter modtagelse af en underretning, herunder når sagen skal henlægges, når der henvises til indsatser efter Servicelovens §11, når der skal iværksættes en børnefaglig undersøgelse, og når der er behov for øjeblikkelige foranstaltninger
Særlige opmærksomhedspunkter ved mistanke om overgreb
Operationalisering af forståelser af udsathed
Screening af underretningen (Rød-gul-grøn metode)
Underretningssamtalen med barnet/familien med eller uden samtykke
Underretning til genvurdering i eksisterende sager

Målgruppe og undervisningsform

Kurset er for myndighedssagsbehandlere på udsatte børn- og ungeområdet.

​Kurset består af en dags undervisning.

Der vil være en vekselvirkning mellem oplæg, cases, øvelser og diskussion. Undervisningen er praksisnær og dialogbaseret med god mulighed for at stille spørgsmål og reflektere over egen praksis.
NY WEBGRAFIK_2_Bornekatalog2

Dit udbytte

Du får øgede kompetencer til at vurdere og håndtere underretninger samt forstå underretninger som en del af et sammenhængende sagsforløb.
Viden om, hvordan man screener en underretning, så det kan vurderes, om der skal udarbejdes en børnefaglig undersøgelse
Forståelse for det tværfaglige samarbejde omkring afdækning af barnets/den unges situation og trivse
Kompetencer til at tydeliggøre en sammenhæng mellem underretningen og den faglige udredning, herunder at formulere en tydelig antagelse om barnets behov for støtte efter Servicelovens bestemmelser
Kompetencer til at vurdere barnets/den unges situation, og derved kunne planlægge den mest hensigtsmæssige måde at sikre inddragelse

Praktisk information

Kurserne afholds løbende som åbne kurser i perioden 2019-2022. Det er også muligt at rekvirere kurset hjem til medarbejderne. Find alle aktuelle datoer på VIA's hjemmeside nedenfor:
Find alle Socialstyrelsens videnskurser -
Ønsker du at rekvirere kurset eller høre nærmere så ring til Seminarer.dk på tlf.: 6615 9043.
Bornekatalog forside
Socialstyrelsens Børnekatalog
Ønsker du at få rådgivning og sparring omkring skræddersyning af gratis kompetenceudviklingsforløb i din organisation gennem Socialstyrelsens kursuskatalog på området for udsatte børn og unge? Vores konsulenter sidder klar ved telefonen til at guide og rådgive dig og din organisation bedst omkring jeres muligheder.

Børnekatalog-konsulenterne ved Seminarer.dk

Ansatte_400x280px_Marianne Krøl Wollbrecht
Klik for at se
Ansatte_400x280px_Christina
Klik for at se
Ansatte_400x280px_Marianne Krøl Wollbrecht
Marianne Krøl Wollbrecht
Konsulent ved Seminarer.dk
Kontaktoplysninger:
Tlf.: 5182 7750
Mail: [email protected]
Ansatte_400x280px_Christina
Christina Berner Jensen
Specialkonsulent ved Seminarer.dk
Kontaktoplysninger:
Tlf.: 5136 8797
Mail: [email protected]