Bearbejdning af chok og traumer - Seminarer
Børn & unge
Artikel

Bearbejdning af chok og traumer

Sådan anvender du SE-terapi og SOMA til forløsning af traumer Chok og traumer lagrer sig i vores nervesystem og kan sætte sig som fastlåst energi i kroppen, hvilket på sigt kan føre til angst, depression, lavt selvværd, stress og fobier. Derfor kan kroppen også være nøglen til forløsning af traumer, ligesom det kan forebygge og […]

Webgrafik_Inge Svane4
Sådan anvender du SE-terapi og SOMA til forløsning af traumer

Chok og traumer lagrer sig i vores nervesystem og kan sætte sig som fastlåst energi i kroppen, hvilket på sigt kan føre til angst, depression, lavt selvværd, stress og fobier. Derfor kan kroppen også være nøglen til forløsning af traumer, ligesom det kan forebygge og afhjælpe psykiske følgevirkninger.

På vores kursus ”Kropsorienteret bearbejdning af chok og traumer” sætter psykoterapeut Inge Svane fokus på, hvordan du via berøring og bevægelse kan forløse fastlåst energi i kroppen. Du lærer, hvordan du kan regulere det autonome nervesystem og hjælpe traumatiserede personer tilbage til livet. Og du får ny indsigt og viden i forhold til, hvordan du møder personerne konstruktivt, når de overvældes eller lukker ned i krop og psyke.

På dagen får du

  • Viden om, hvordan kroppen er nøglen til forløsning af fastlåst energi
  • Introduktion til konkrete kropslige øvelser, du kan anvende til både børn og voksne
  • Kort teoretisk gennemgang af det autonome nervesystem, herunder kendskab til kroppens instinktive stress- og traumerelaterede reaktionsmønstre
  • Kendskab til berøring og bevægelse som regulering samt stabilisering af nervesystemet

Dagen tager udgangspunkt i Somatic Experiencing kombineret med den kropsterapeutiske metode SOMA. Der vil være et kort teoretisk oplæg, hvorefter der vil være introduktion til konkrete øvelser samt måder at lave berøring og bevægelse på ved kropslig traumebehandling. Det er en praksisnær kursusdag, hvor du selv afprøver øvelserne.

Du kan deltage på kurset enten den 26. november 2020 på Scandic Aalborg Øst, den 3. december 2020 på Scandic Hvidovre eller den 8. december 2020 på Scandic Kolding.

Læs mere om dagen – Klik her

Undervisningen og øvelserne bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for covid-19 på afholdelsestidspunktet.

Relevante arrangementer

Kropsorienteret bearbejdning af chok og traumer
Kursus

Kropsorienteret bearbejdning af chok og traumer

Jylland & Sjælland

Hjælp traumatiserede mennesker til bedre trivsel med SE-terapi og SOMA! På denne kursusdag bliver du undervist af oplevelsesorienteret psykoterapeut, Inge Svane, som sætter fokus på forløsning af traumeenergi vha. berøring og bevægelse.

Med fra kurset giver hun dig bl.a.:

Viden om, hvordan kroppen er nøglen til forløsning af fastlåst traumeenergi Introduktion til konkrete kropslige øvelser, du kan anvende til både børn og voksne Kort teoretisk gennemgang af det autonome nervesystem Kendskab til berøring og bevægelse som regulering samt stabilisering af nervesystemet

Bemærk, at undervisningen og øvelserne bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. 

Læs mere
Temadag om social kontrol
Kursus

Temadag om social kontrol

Jylland & Sjælland

På denne temadag om social kontrol får du stærke temaer, livshistorier og faglig ekspertise – alt med det formål, at du går herfra med en bredere forståelsesramme og et solidt fundament, så du har bedre forudsætninger for at hjælpe unge borgere med anden etnisk baggrund, som enten er underlagt eller reproducerer social kontrol.

På temadagen møder du den prisvindende og anmelderroste dansk- kurdiske romanforfatter og menneskerettighedsforkæmper, Sara Omar, og sociolog samt forfatter, Aydin Soei.

 

Læs mere
Født i den forkerte krop
Kursus

Født i den forkerte krop

Jylland & Sjælland

Hvert år bliver flere hundrede børn henvist til udredning for eventuel hormonbehandling, fordi de føler sig født i den forkerte krop. Med dette kursus bliver du klædt godt på til at støtte og skabe tryghed for transkønnede børn, når psykolog, Rikke Pristed, bl.a. beriger dig med:

Viden om forskellen på kønsudforskning og transkønnethed Viden om, hvad der sker i de børn, der ikke føler sig tilpas i det køn, de er født i Redskaber til, hvordan du som fagprofessionel bedst møder og indgår samarbejde med transkønnede børn og deres forældre Redskaber til, hvordan du som fagprofessionel sikrer barnets færden i sociale relationer, så det er trygt for barnet at indgå i fællesskaber og læringsrum
Læs mere
Undgå udbrændthed i arbejdet med psykisk belastede borgere
Kursus

Undgå udbrændthed i arbejdet med psykisk belastede borgere

Jylland & Sjælland

Oplev en udbytterig kursusdag, der sætter spot på, hvordan du undgår at blive drænet for energi i arbejdet med psykisk belastede borgere. Du bliver undervist af psykolog, Anne Dorthe Hasholt, som bl.a. beriger dig med vigtig viden om:

Hvad det vil sige, når mennesker projicerer egne problemstillinger over i andre mennesker, og hvordan du beskytter dig mod dette Hvordan du effektivt konfliktnedtrapper, såvel i relation til borgeren som dig selv Hvordan dit arbejde med sårbare borgere kan vendes til værdifuld selvindsigt og selvudvikling

Bemærk: Der er deltagerbegrænsning på denne kursusdag.

Læs mere