Børn med ADHD: En Dybdegående Guide for Fagprofessionelle
Børn & unge
Artikel

Børn med ADHD: Få Indsigt i Symptomer, Behandlinger og Pædagogiske Strategier

Børn med ADHD står over for unikke udfordringer i deres dagligdag. Denne artikel tilbyder fagprofessionelle en dybdegående forståelse af ADHD hos børn – fra genetiske årsager til pædagogiske strategier. Ved at dykke ned i dette emne, vil du blive bedre rustet til at støtte og vejlede disse børn samt forstå den kompleksitet, der følger med diagnosen. Læs videre for at få indblik i et væsentligt område, der berører mange børns liv.

Af Seminarer.dk
børn med adhd

Introduktion til ADHD hos børn

ADHD, eller attention deficit hyperactivity disorder, er en neurobiologisk lidelse, der påvirker en persons evne til at fokusere, kontrollere impulser og håndtere hyperaktivitet. Selvom denne lidelse kan påvirke mennesker i alle aldre, er symptomerne ofte mest tydelige i barndommen.

Forståelse af ADHD’s kompleksitet
ADHD er ikke blot et spørgsmål om “urolige børn”. Det er en kompleks lidelse, der kan påvirke mange aspekter af et barns liv, herunder skolearbejde, relationer og hverdagsaktiviteter. At forstå lidelsen i sin helhed er afgørende for effektivt at kunne hjælpe børn med ADHD.

Forekomst og anerkendelse
Statistikker viser, at en betydelig procentdel af børn over hele verden diagnosticeres med ADHD. I Danmark alene skønnes det, at en betydelig andel af skolebørnene har lidelsen, skønt mange måske ikke er diagnosticeret. Det er også værd at bemærke, at ADHD kan manifestere sig forskelligt baseret på køn, alder og individuelle forskelle.

Vigtigheden af tidlig intervention
Tidlig anerkendelse og intervention er nøglen til at hjælpe børn med ADHD. Ved at identificere og adressere symptomerne tidligt kan børn og deres familier implementere effektive strategier og behandlingsplaner, der kan lette hverdagens udfordringer og fremme en positiv udvikling.

ADHD’s biologiske rødder
På trods af nogle misforståelser er ADHD ikke et resultat af dårlig forældreskab eller mangel på disciplin. Forskning, herunder arbejde udført af Dr. Russell Barkley (1) – en førende autoritet inden for ADHD og underviser på vores ADHD uddannelse – peger på neurobiologiske årsager. Disse årsager kan omfatte genetik, forstyrrelser i neurotransmitterfunktionen og forskelle i hjerneanatomi.

Se også vores artikler med Dr. Russell Barkley som vores ADHD uddannelse er skabt i samarbejde med:

5 spørgsmål til ADHD-ekspert Russell Barkley
Russell Barkley om ADHD, hans baggrund og myter om ADHD
Guldkorn fra ADHD-ekspert Russell Barkley

Årsager og diagnose til ADHD hos børn

Genetiske faktorer

ADHD har en stærk genetisk komponent, hvilket betyder, at det ofte løber i familier. Forskning har vist, at hvis et barn har ADHD, er der en betydelig større sandsynlighed for, at andre familiemedlemmer også har tilstanden.

Genetisk prædisposition
Mens den præcise årsag til ADHD ikke er fuldt forstået, har undersøgelser identificeret flere gener, der er associeret med tilstanden. Disse gener påvirker ofte neurotransmitterfunktionen, især dopamin, hvilket kan forklare nogle af de kerne symptomer på ADHD.

Tvilling- og adoptionstudier
Tvillingstudier har vist, at hvis en tvilling har ADHD, er den anden tvilling meget sandsynlig for også at have lidelsen, især hvis tvillingerne er enæggede. Dette understøtter den genetiske teori. Adoptionstudier har også bekræftet en stærk genetisk komponent, hvor biologiske forældre og søskende til adopterede børn med ADHD oftere selv har ADHD.

Miljømæssige påvirkninger

Selvom genetik spiller en nøglerolle, har miljømæssige faktorer også en indvirkning på ADHD’s udvikling(2).

Fødselskomplikationer
Børn, der har haft komplikationer ved fødslen, især for tidlig fødsel, har en øget risiko for at udvikle ADHD.

Eksponering for toksiner
Visse miljøtoxiner, som bly, kan være forbundet med en højere forekomst af ADHD-symptomer. Dette understreger vigtigheden af en sikker bolig- og skolemiljø for børn.

Tidlige livsbegivenheder
Børn, der har oplevet traumer, som for eksempel alvorlig sygdom eller misbrug i de tidlige livsår, kan have en øget risiko for ADHD.

Diagnostiske kriterier og metoder

At diagnosticere ADHD kræver en omfattende evaluering og kan ikke baseres på en enkelt test eller observation.

Klinisk vurdering
En grundig klinisk vurdering af barnet udført af en specialist, såsom en børnepsykolog eller psykiater, er ofte det første skridt. Dette inkluderer interviews med forældre, lærere og selve barnet for at få en fuldstændig forståelse af barnets adfærd i forskellige miljøer.

Observation
At observere barnet i naturlige miljøer som skole og hjem kan give vigtige oplysninger om, hvordan symptomerne manifesterer sig i dagligdagen.

Skalaer og spørgeskemaer
Der findes en række standardiserede skalaer og spørgeskemaer, som kan hjælpe med at kvantificere og sammenligne et barns symptomer med normale adfærdsmønstre for deres aldersgruppe.

Neuropsykologisk testning
Disse tests kan hjælpe med at identificere specifikke udfordringer med opmærksomhed, hukommelse og andre kognitive funktioner.

Udelukkelse af andre tilstande
Det er afgørende at udelukke andre medicinske eller psykologiske tilstande, der kan forårsage lignende symptomer. Dette kan inkludere læringssværheder, angstlidelser, søvnforstyrrelser eller visse medicinske tilstande.

Se relevant arrangement: ADHD uddannelse: Bliv certificeret vejleder i ADHD

Symptomer og manifestation af ADHD hos børn

Hyperaktivitet

Når mange tænker på ADHD, er hyperaktivitet ofte det første symptom, der kommer i tankerne. Men hvad indebærer det nøjagtigt?

Konstant bevægelse
Børn med hyperaktivitetskomponenten i ADHD kan have svært ved at sidde stille. Dette kan manifestere sig som fidgeting, trommende fingre eller en konstant trang til at bevæge sig rundt, selv når det ikke er passende.

Taler overdrevent
Disse børn kan ofte virke som om de er “drevet af en motor”, taler non-stop, og kan afbryde andre regelmæssigt.

Udfordring i stille aktiviteter
Aktiviteter, der kræver stilhed og koncentration, som læsning eller testtagning, kan være særligt udfordrende for børn med denne form for ADHD.

Uopmærksomhed

Mens hyperaktivitet ofte er det mest synlige symptom, er uopmærksomhed ofte lige så fremherskende og kan være mere udfordrende at identificere.

Vanskeligheder med at fokusere
Børn med uopmærksomhed har ofte svært ved at koncentrere sig om én opgave ad gangen, især hvis opgaven opfattes som kedelig eller krævende.

Glemmer opgaver og daglige aktiviteter
Disse børn kan have svært ved at følge instruktioner, fuldføre skolearbejde og huske daglige rutiner.

Let distraheret
Selv små distraktioner kan afspore børn med denne form for ADHD, hvilket gør det svært for dem at vende tilbage til den oprindelige opgave.

Impulsivitet

Impulsivitet er det tredje kerne symptom og kan føre til udfordrende adfærd både i skole- og hjemmemiljøet.

Handler uden at tænke
Børn med impulsivitet kan handle uden at overveje konsekvenserne, hvilket kan føre til potentielt farlige situationer.

Afbryder andre
De kan have svært ved at vente på deres tur, hvilket resulterer i at afbryde både i samtaler og aktiviteter.

Manglende tålmodighed
Ventetid kan være særdeles udfordrende, og disse børn kan blive frustrerede eller vrede, hvis de føler, at tingene ikke sker hurtigt nok.

Se også vores artikel: ADHD vredesudbrud hos børn: Årsager, håndtering og støtte

Variabilitet i symptomer baseret på alder

ADHD’s symptomer kan variere betydeligt baseret på barnets alder.

Småbørn
I denne aldersgruppe kan ADHD manifestere sig som overdreven uro, vanskeligheder med at deltage i stille leg og hyppige udbrud.

Skolealder
Som børn begynder i skole, kan akademiske og sociale udfordringer blive mere tydelige. De kan have svært ved at følge instruktioner, blive let distraherede under lektioner og have udfordringer med at danne venskaber.

Teenagere
I teenageårene kan impulsivitet tage form af risikabel adfærd. Uopmærksomhed kan føre til akademiske udfordringer, mens hyperaktivitet kan blive mere internaliseret som rastløshed.

Variabilitet i køn
Det er også værd at bemærke, at symptomer kan manifestere sig forskelligt baseret på køn. For eksempel kan piger med ADHD ofte vise flere tegn på uopmærksomhed og være mindre hyperaktive og impulsive end drenge(3).

Se alle vores kurser om ADHD

Interventioner og tilgange

Medicinske behandlinger

Når det kommer til behandling af ADHD, er medicinsk intervention ofte en af de mest almindelige tilgange, især for de mest udfordrende tilfælde(4).

Stimulant medicin
Den mest almindelige form for medicin anvendt til ADHD er stimulanser som methylphenidat (f.eks. Ritalin) og amfetamin-baserede stoffer (f.eks. Adderall). Disse medicin hjælper med at øge og balancere niveauet af bestemte neurotransmittere i hjernen, hvilket forbedrer opmærksomhed og reducerer impulsiv adfærd.

Ikke-stimulant medicin
For børn, som ikke responderer godt på stimulanser, eller som oplever uønskede bivirkninger, kan ikke-stimulerende medicin som atomoxetin (Strattera) eller guanfacine (Intuniv) være effektive alternativer.

Bivirkninger og overvågning
Mens medicin kan være yderst effektiv, er det afgørende at overvåge bivirkninger, som kan inkludere søvnproblemer, appetitændringer, vægttab og hjerteproblemer. Regelmæssige check-ups med en sundhedsudbyder er afgørende for at sikre, at medicinen er sikker og effektiv.

Adfærdsterapier

Ud over medicin kan adfærdsterapier være en effektiv måde at hjælpe børn med ADHD med at udvikle de nødvendige færdigheder til at navigere i deres dagligdag.

Kognitiv adfærdsterapi (KAT)
KAT kan hjælpe børn med at identificere og ændre negativ tankegang og adfærd. Det kan også give dem strategier til at tackle udfordringer som distraktion og impulsivitet.

Forældretræning
Forældretræning kan udstyre forældre med teknikker for at hjælpe deres børn med at håndtere symptomer derhjemme. Dette kan inkludere belønningssystemer, konsekvenshåndtering og strukturering af rutiner.

Se også vores artikel med David Daley: Parenting training interventions

Sociale færdighedstræning
Mange børn med ADHD kæmper med sociale interaktioner. Sociale færdighedstræning kan hjælpe dem med at udvikle bedre kommunikationsfærdigheder og empati.

Pædagogiske strategier

I skoleindstillingen kan tilpassede pædagogiske tilgange være afgørende for at hjælpe børn med ADHD med at trives.

Individuelle læringsplaner
Disse planer, ofte kendt som IEP’er, kan tilbyde skræddersyede undervisningsstrategier og ressourcer, som hjælper børnene med at opnå deres fulde potentiale.

Struktur og rutine
Konsekvent rutine og klare forventninger kan være afgørende for at hjælpe børn med ADHD med at forblive fokuserede og organiserede.

Teknologiske hjælpemidler
Visse apps og software kan hjælpe børn med at organisere deres tid, overvåge opgaver og forblive på sporet.

Supportgrupper og netværk

At føle sig forstået og støttet er afgørende for børn med ADHD og deres familier.

For børnene
Deltagelse i supportgrupper kan hjælpe børnene med at forstå, at de ikke er alene. Det kan også give dem et sikkert rum til at dele oplevelser og strategier.

For forældrene
Forældre-supportgrupper giver en platform til at dele oplevelser, få råd og finde støtte fra andre, der går gennem lignende udfordringer.

Online netværk
Online fora og netværk kan også være en værdifuld ressource, især for dem, der bor i mere fjerntliggende områder eller søger råd uden for traditionelle gruppemøder.

Se relevant arrangement: ADHD uddannelse: Bliv certificeret vejleder i ADHD

Udfordringer i skole og hverdag

Skolemiljø og akademiske udfordringer

For børn med ADHD kan skolen ofte præsentere en række specifikke udfordringer. Disse kan spænde fra kognitive vanskeligheder til sociale udfordringer med klassekammerater(1).

Kognitiv belastning
Børn med ADHD kan ofte finde det svært at behandle og huske store mængder information på én gang. Dette kan gøre det svært for dem at følge med i klasseundervisningen, især i fag, hvor der kræves konstant koncentration.

Organisation og tidsstyring
Opgaver som at organisere noter, huske hjemmearbejde og holde styr på tid kan være overvældende. Mange børn med ADHD har en forsinket udvikling af deres eksekutive funktioner, hvilket gør disse opgaver særlig udfordrende.

Klasseværelsesadfærd
Hyppige bevægelser, afbrydelser og vanskeligheder med at holde sig stille kan skabe spændinger mellem eleven, læreren og klassekammeraterne. Dette kan føre til disciplinære foranstaltninger, hvilket kan påvirke barnets akademiske fremskridt.

Indlæringsstil
Ofte kan en tilpasset pædagogisk tilgang, der tager hensyn til barnets unikke læringsstil, gøre en stor forskel. Dette kan inkludere visuel eller kinæstetisk læring, mindre klassestørrelser eller mere en-til-en instruktion.

Se også vores artikel: Skolevægring og ADHD – definition, årsager & strategier

Social interaktion og venskaber

At opbygge og vedligeholde venskaber kan være udfordrende for børn med ADHD.

Misforståelser
På grund af deres impulsivitet kan børn med ADHD undertiden sige eller gøre ting uden at tænke først, hvilket kan føre til misforståelser med jævnaldrende.

Sociale færdigheder
Børn med ADHD kan have svært ved at aflæse sociale signaler eller forstå sociale regler. Dette kan gøre det svært for dem at deltage i gruppeaktiviteter eller arbejde i team.

Følelsesmæssig regulering
Hyppige humørsvingninger eller udbrud kan isolere børn med ADHD fra deres kammerater, hvilket kan føre til ensomhed eller social isolation.

Selvværd og selvopfattelse

De konstante udfordringer, som børn med ADHD står over for, kan have en dybtgående effekt på deres selvbillede.

Sammenligning med jævnaldrende
At opleve konstante vanskeligheder i skole eller i sociale situationer kan få børnene til at føle sig “anderledes” eller “mindre end” deres kammerater.

Interne narrativer
Gentagne negative oplevelser kan føre til et indre narrativ, hvor barnet ser sig selv som “dårlig” eller “fejlbehæftet”. Denne selvopfattelse kan være svær at ændre, selv når de eksterne omstændigheder forbedres.

Styrker og talenter
Det er vigtigt at anerkende og fejre børnenes styrker og talenter uden for det akademiske område. Dette kan hjælpe dem med at opbygge en stærkere og mere positiv selvopfattelse.

Fremtidsudsigter og udvikling

Transition til voksenlivet

Transitionen fra barn til voksen kan være udfordrende for enhver ung person, men for dem med ADHD kan der være yderligere kompleksitet(5).

Selvstændighed
Som unge voksne begynder individet at tage mere ansvar for deres eget liv, hvilket inkluderer styring af deres ADHD-symptomer. Dette kan omfatte beslutninger om medicinering, identifikation af støttestrukturer og udvikling af strategier for selvregulering.

Nye miljøer
Mange unge med ADHD begynder at studere på højere uddannelsesinstitutioner eller træde ind på arbejdsmarkedet. Disse nye miljøer kan kræve en tilpasning af deres hidtidige strategier og støttemekanismer.

Relationer og social tilpasning
Ud over venskaber kan romantiske relationer og netværksopbygning blive en central del af den unges liv. At navigere i disse relationer kan bringe nye udfordringer, især hvis ADHD-symptomerne fortsat er prominente.

Fremtidig akademisk og professionel succes

Selvom mange børn med ADHD oplever akademiske udfordringer i skolen, betyder det ikke, at de ikke kan opnå succes senere i livet.

Styrker
Mange individer med ADHD besidder en række styrker, såsom kreativitet, energi og evnen til at tænke “uden for boksen”, som kan være yderst værdifulde i mange professionelle miljøer.

Tilpasningsevne
Efter mange år med at navigere i skolesystemet med ADHD har mange unge udviklet en bemærkelsesværdig tilpasningsevne. Dette kan gøre dem godt rustede til at håndtere forandringer og udfordringer i den professionelle verden.

Kontinuerlig støtte
Ved at fortsætte med at modtage støtte, enten gennem terapi, coaching eller netværksgrupper, kan individer med ADHD opretholde deres professionelle vækst og udvikling.

Livskvalitet og trivsel

ADHD påvirker mere end bare skole og arbejde; det påvirker alle aspekter af et individs liv.

Fysisk sundhed
Nogle forskningsundersøgelser peger på, at personer med ADHD ofte kan have en række samtidige sundhedsmæssige udfordringer, hvilket kan påvirke deres generelle trivsel.

Mental sundhed
Depression, angst og lavt selvværd er blandt de følelsesmæssige udfordringer, som individer med ADHD kan opleve. Det er vigtigt at adressere disse udfordringer for at sikre en høj livskvalitet.

Støttesystemer
At have et stærkt støttesystem, hvad enten det er familie, venner eller professionelle, er afgørende for trivsel. Med den rette støtte kan personer med ADHD ikke kun klare deres symptomer, men også trives i deres daglige liv.

Om ADHD uddannelsen hos Seminarer.dk

ADHD uddannelsen tilbydes digitalt på Seminarer.dk, og det unikke ved denne uddannelse er, at den giver dig muligheden for at blive certificeret som en ADHD-vejleder. En af verdens mest anerkendte eksperter på ADHD-området, Dr. Russell Barkley, har haft en central rolle i udformningen af dette uddannelsesforløb. I løbet af uddannelsen får deltagerne omkring 30 timers undervisning, som ikke kun leveres af Barkley, men også af førende danske specialister som psykolog Bo Hejlskov Elvén og fysioterapeut Pernille Thomsen.

Hvad lærer du på uddannelsen

Som deltager på ADHD uddannelsen vil du få en dybdegående forståelse af emner såsom:

 • Indflydelsen af ADHD på de eksekutive funktioner
 • De udfordringer og livsvilkår diagnosen kan medføre for børn, unge og voksne
 • En omfattende forståelse af både medicinske og psykosociale behandlingsmuligheder og deres effektivitet
 • Komorbide lidelser relateret til ADHD
 • Udviklingsforstyrrelsen SCT (Sluggish Cognitive Tempo)

Det er værd at bemærke, at certificeringen som ADHD-vejleder opnås ved at fuldføre mindst et valgmodul, overbygningsmodulet, og selvfølgelig ved at bestå den afsluttende eksamen.

Udbytte fra uddannelsen

ADHD påvirker en betydelig andel af befolkningen, med estimater, der tyder på, at 2-5% af alle børn og omkring 2% af voksne lever med denne diagnose. En tidlig identifikation og korrekt behandling af ADHD kan have afgørende betydning for et barns fremtidige udfald. Som professionelle er det vores ansvar at forstå og relatere til disse individers oplevelser og finde de bedste metoder til at støtte dem i deres daglige liv. Som Dr. Russell Barkley ofte nævner: “ADHD is not a problem with knowledge, it is a problem with performance.”

Ved at deltage i denne uddannelse vil du erhverve dig den viden og de værktøjer, der er nødvendige for effektivt at støtte og vejlede personer med ADHD. Dette inkluderer evidensbaseret information og praktiske metoder til rådgivning og vejledning, uanset om du arbejder med børn, unge eller voksne.

Dertil kommer, at denne uddannelse vil udstyre dig med de færdigheder, der er anerkendt og godkendt af en af verdens førende ADHD-eksperter, hvilket giver en yderligere vægt og troværdighed til din rolle som en certificeret ADHD-vejleder.

Du kan læse meget mere om vores ADHD uddannelse her: ADHD uddannelse: Bliv certificeret vejleder i ADHD

Undervisere på ADHD uddannelsen

Russell A. Barkley Forhenværende professor i psykiatri og neurologi på University of Massachusetts Medical Center

Russell A. Barkley er en prominent skikkelse inden for ADHD-forskning. Certificeret i tre specialer – klinisk psykologi, klinisk børne- og ungdomspsykiatrisk psykologi og klinisk neuropsykologi – har han bidraget betydeligt til vores forståelse af ADHD. Han er manden bag nyhedsbrevet “The ADHD Report”, og hans litterære bidrag omfatter over 20 bøger og mere end 300 videnskabelige artikler og bogkapitler om emnet. Selv efter sin pensionering fortsætter hans indflydelse, som kan udforskes dybere i vores portræt af ham.

Bo Hejlskov Elvén Cand. psych. fra Københavns Universitet, Ph.D. fra HELS International, Birmingham City University

Bo er kendt for sin ekspertise inden for praktisk pædagogik baseret på videnskabelig forskning. Hans omfattende viden har gjort ham til en populær foredragsholder i både Danmark og Sverige. Han har skrevet adskillige bøger, hvoraf en af de bemærkelsesværdige er “Adfærdsproblemer i vuggestuen og børnehaven”, skrevet i samarbejde med psykolog David Edfelt.

Per Hove Thomsen Overlæge og leder af forskningsafsnittet ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Midtjylland

Per Hove Thomsen er en autoritet, når det kommer til ADHD. Som formand for Sundhedsstyrelsens udvalg til udredning og behandling af ADHD, har han sat sit præg på feltet. Han har bidraget med væsentlig litteratur om børne- og ungdomspsykiatri, inklusiv bøger som “Et liv i kaos – om børn ADHD”.

Pernille Thomsen Fysioterapeut, Master i Sundhedspædagogik

Med en passion for at hjælpe børn med overbelastede nervesystemer driver Pernille klinikken PernilleFys. Hun har desuden forfattet og medforfattet bøger, herunder “Børn, stress og søhestemad” og “Du skal huske at fodre din søhest”.

Anne-Mette Lange Cand.psyk.

Med over et kvart århundrede af erfaring i børnepsykiatri både nationalt og internationalt, står Anne-Mette Lange stærkt i sit felt. Hun har dybdegående viden om klinisk udredning og behandling af børne- og ungdomspsykiatriske problemstillinger. Som seniorforsker fokuserer hun på ADHD og dens forskellige facetter. Derudover fungerer hun som certificeret behandler, supervisor og underviser i The new Forest Printing Programme.

ADHD uddannelsens opbygning

For alle med et ønske om at opnå en dybere indsigt i ADHD, både som diagnose og i forhold til de individuelle udfordringer og potentialer, som personer med ADHD kan have, tilbyder ADHD Uddannelsen en grundig, videnskabeligt baseret undervisning.

Moduler og indhold

ADHD Uddannelsen er bygget op omkring fire centrale moduler, og det unikke ved denne uddannelse er muligheden for at skræddersy læringsforløbet. Kursisterne kan vælge imellem to specifikke fokusområder: enten “ADHD hos børn og unge” eller “ADHD hos voksne”. Det er vigtigt at bemærke, at uddannelsen foregår gennem videooplæg, og for at opnå certificeringen som ADHD-vejleder, skal kursisterne både gennemføre et af valgmodulerne, overbygningen samt bestå en afsluttende eksamen.

 1. Grundlektion (2½ timer): Dette er uddannelsens introduktionsmodul, der giver et overordnet billede af ADHD. Lektionen dækker over emner som diagnosens natur, komorbide lidelser, demografiske faktorer og ætiologier ved ADHD.
 2. Valgmodul: ADHD hos Børn & Unge (12 timer): Dette modul dykker ned i de specifikke udfordringer, børn og unge med ADHD står overfor. Lektionerne omhandler alt fra hjernens mekanismer, symptomer, skolehåndtering til interaktioner med forældre.
 3. Valgmodul: ADHD hos voksne (7 timer): Her fokuseres på de voksne med ADHD, og de udfordringer de kan møde i arbejdslivet, familielivet og sociale relationer. Modulet giver en dybdegående forståelse af symptomer, eksekutive funktioner og behandlingsmuligheder.
 4. Overbygningsmodul (9 timer): Dette modul går i dybden med medicinske behandlingsmuligheder i en dansk kontekst, opmærksomhedsforstyrrelsen SCT og andre lidelser, der kan optræde sammen med ADHD. Desuden får man indsigt i de sundhedsmæssige konsekvenser af ADHD.

Med denne strukturerede opbygning af uddannelsen får kursisterne ikke kun en generel forståelse for ADHD men også muligheden for at specialisere sig i enten børn og unge eller voksne. Og med den afsluttende certificering godkendt af Dr. Russell Barkley, er kursisterne klædt godt på til at vejlede og hjælpe personer med ADHD og deres familier.

ADHD uddannelsens målgruppe

ADHD uddannelsen, som er skræddersyet ud fra den anerkendte forskning af Dr. Russell Barkley, er designet til at imødekomme de behov, fagprofessionelle kan have i deres daglige arbejde med individer med ADHD. Den dybdegående undervisning på uddannelsen gør, at deltagerne kan få en solid og praktisk forståelse for diagnosen.

Hvem bør tage denne uddannelse?

Først og fremmest er uddannelsen skræddersyet til fagprofessionelle. Dette kan være lærere, pædagoger, socialrådgivere, sundhedspersonale eller andre, der i deres professionelle liv interagerer med børn, unge eller voksne med ADHD. Målet er at ruste disse professionelle med den viden og de værktøjer, de har brug for, for at vejlede og støtte personer med ADHD og deres familier.

Se også vores artikel med Ali Alawadi der er i gang med ADHD vejleder uddannelsen: Ali Alawadi lærer fra verdens førende ADHD-ekspert

Forudsætninger og kompetencer

Selvom uddannelsen går i dybden med fagligt materiale, behøver man ikke være uddannet psykolog for at tage den. Det eneste krav er, at man har et kendskab til ADHD, som kan baseres på både personlig og professionel erfaring, og at man kan bringe en relevant case ind i uddannelsen. Dette kan hjælpe med at gøre uddannelsesforløbet mere relevant og praksisnært.

Det er dog vigtigt at pointere, hvad denne uddannelse ikke gør. Selvom man opnår en dyb forståelse for ADHD og lærer evidensbaserede metoder til støtte og vejledning, gør uddannelsen en ikke til psykolog eller psykiater. Den giver heller ikke kompetencer til at foretage udredninger eller stille diagnoser. Det er essentielt at forstå dette skel, så man kan fungere etisk korrekt i sin professionelle praksis.

Du kan læse meget mere om vores ADHD uddannelse her: ADHD uddannelse: Bliv certificeret vejleder i ADHD

 

Reference og videre læsning om ADHD hos børn

 1. Barkley, R. A. (2006). Attention-deficit hyperactivity disorder: A handbook for diagnosis and treatment (3rd ed.). New York, NY: Guilford Press.
 2. American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.
 3. Biederman, J., & Faraone, S. V. (2005). Attention-deficit hyperactivity disorder. The Lancet, 366(9481), 237-248.
 4. Pliszka, S. (2007). Practice parameter for the assessment and treatment of children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity
 5. Tannock, R. (2009). ADHD in Adults: A Psychological Guide to Practice. New Jersey: John Wiley & Sons.

Relevante arrangementer

ADHD uddannelse: Bliv certificeret vejleder i ADHD
Digital uddannelse

ADHD uddannelse: Bliv certificeret vejleder i ADHD

På dette unikke digitale ADHD uddannelsesforløb har du muligheden for at blive certificeret ADHD-vejleder af en af verdens førende eksperter inden for ADHD, Dr. Russell Barkley.

Tager du hele uddannelsen, får du ca. 30 timers undervisning fra Russell Barkley samt danske eksperter, bl.a. psykolog Bo Hejlskov Elvén og fysioterapeut Pernille Thomsen. Sammen bidrager de bl.a. med viden om:

ADHD’s indvirkning på de eksekutive funktioner Hvordan diagnosen påvirker børn, unge og voksnes livsvilkår Indsigt i de medicinske og psykosociale behandlingsmuligheder og deres effekt Komorbide lidelser Udviklingsforstyrrelsen SCT (Sluggish Cognitive Tempo)

OBS: Du bliver certificeret ved at have gennemført minimum ét af valgmodulerne, overbygningsmodulet og have bestået eksamen.

Læs mere om den helt særlige uddannelse herunder. Udgivet: 01.12.2021

Læs mere
Digitale lektioner om ADHD
Digitale lektioner

Digitale lektioner om ADHD

Vi har udvalgt fem lektioner om ADHD, som du her har muligheden for at købe særskilt. Du finder også lektionerne i vores uddannelse til certificeret ADHD-vejleder.

Her på siden kan du købe lektionerne:

An overview Børn, fysioterapi, og ADHD Håndtering af adfærdsproblemer The 14. Best Principles for Raising a child with ADHD The other attention disorder SCT

Du kan se prisen og længden på lektionerne under de enkelte lektioner her på siden. Adgang i 1 år fra købsdato.

Målgruppe: Lektionerne er målrettet fagprofessionelle, der arbejder med børn, unge eller voksne med ADHD.  Er du som forælder/pårørende interesseret i en eller flere af lektionerne, og mener du, at du kan drage nytte af indholdet, er du naturligvis også velkommen til at gennemføre den givne lektion.

Læs mere
Sanseintegrationsvejleder i pædagogisk kontekst
Kursusforløb

Sanseintegrationsvejleder i pædagogisk kontekst

Fyn, Jylland & Sjælland

Arbejder du med børn, unge eller voksne, der har en udviklingsforstyrrelse? Så bliv Sanseintegrationsvejleder i pædagogisk kontekst.

Med dette kursusforløb opnår du bl.a.:

Teoretiske og praktiske kompetencer til at differentiere forskellige sensoriske udtryk fra hinanden Konkrete metoder og redskaber til at undersøge den sensoriske forståelse Konkrete metoder og redskaber til at undersøge nervesystemets aktivitetsgrad og amygadala-sensitivitet Kompetencer til at tilrettelægge relevant og bæredygtig pædagogisk intervention i pædagogisk kontekst med udgangspunkt i den enkeltes sensoriske behov, samt til at evaluere interventionens effekt og justere tiltag Konkrete praktiske øvelser til at understøtte interventionens sigte

Din underviser er fysioterapeut Oliver Laage.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Bo Hejlskov – Om udfordrende adfærd hos børn
Kursus

Bo Hejlskov – Om udfordrende adfærd hos børn

Sjælland

Få viden og redskaber til at tackle udfordrende adfærd. Oplev den anerkendte psykolog Bo Hejlskov Elvén, når han på denne inspirerende temadag sætter fokus på Low Arousal-tilgangen i det pædagogiske arbejde.

Bo Hejlskov beriger dig bl.a. med viden om og praksisnære redskaber til:

Hvorfor Low Arousal er en givende tilgang i arbejdet med børn Hvor den udfordrende adfærd hos børn stammer fra Hvordan du som fagperson formår at se bag om børnenes udfordrende adfærd Hvordan du, gennem Low Arousal-tilgangen, håndterer konflikter og finder holdbare løsninger

Flere end 250 deltog på dagen sidste gang. Skal du med til juni 2024? Tilmeld dig og din arbejdsplads her på siden.

 

Læs mere