Cool Kids er kommet på skoleskemaet - Seminarer
Børn & unge
Artikel

Cool Kids er kommet på skoleskemaet

På skolen ved Bülowsvej på Frederiksberg kan elever tage linjefag i Cool Kids, der retter sig mod børn med begyndende angst og bekymrende tanker.

Inklusion

Skole sendte seks medarbejdere på kursus i angsthåndtering, og det er nu blevet til et valgfag. Interessen fra forældrene og eleverne er stor.

Eleverne på skolen ved Bülowsvej på Frederiksberg har nu mulighed for at vælge et fag, der omhandler og er inspireret af Cool Kids. Det retter sig mod børn med begyndende angst og bekymrende tanker.

Se også relevant vejlederuddannelse i Cool Kids

Tilbuddet har vist sig at være populært, fortæller Helene Bech, som er skolens klubleder:

Efter seks af os pædagoger havde været på kursus i Cool Kids (angsthåndtering, red.) fik vi lyst til at undersøge, om der var grundlag for at arbejde videre med det. Derfor skrev vi ud til alle forældre til børnene i 4.-6. klasse, at vi overvejede at starte en linje med angsthåndtering. Der var 20 forældre, som skrev tilbage lige med det samme, at det ville deres børn meget gerne være med på. I svarene fra forældrene var der også et ønske om, at tilbuddet kom til at omfatte de mindste klasser, så der har vi nu også fået uddannet to, som kan stå for det.

Også de ældste elever fra 7. klasse og op får nu tilbudt det nye fag, men her bliver det på individuel basis.

Skolen ved Bülowsvej har som noget særligt, at eleverne hver uge har fire sammenhængende lektioner, hvor de kan få undervisning i emner, som de er interesserede i.

Det er lærerne og pædagogerne, som individuelt beslutter hvilke fag, der skal udbydes, ud fra hvad der interesserer dem. Tanken bag er, at eleverne skal opleve en voksen, der er oprigtig engageret i et emne.

Vigtigt, at det er i skoletiden

Idéen om at sætte angst på skemaet opstod, da seks SFO-, klub- og ressourcepædagoger var på Cool Kids Vejlederuddannelse, som de havde valgt, fordi de oplevede, at mange børn kæmpede med angstproblematikker.

På kurset talte vi om, at det var oplagt at lave sådan en linje, fordi det foregår dér, hvor børnene er i forvejen. Når det ligger i skoletiden, er det ikke mærkeligt at være med til, fordi de andre jo også er til alt muligt andet på de øvrige linjer. De her børn er måske lige netop lidt nervøse for at melde sig til alt muligt andet, og derfor er det smart, at de kan melde sig til det her”, siger Helene Bech.

Målgruppen er ikke børn med alvorlige angstsymptomer.

Det her er en light tilgang i forhold til et normalt Cool Kids program. Vi har også gjort det meget klart i det brev, vi har sendt ud til forældrene, at det ikke er for børn, der får psykologhjælp eller allerede er en del af et Cool Kids program. Det er for dem, hvor forældrene er lidt bekymrede for, at deres børn begynder at trække sig fra fællesskabet”, siger Helene Bech.

Børnene tør åbne sig med Cool Kids

På skolen ved Bülowsvej har man stor erfaring med at tale med børn, der har alvorlige problemer, så Helene Bech forventer ikke, at det vil blive svært at få børnene til at åbne sig for hinanden.

Den pædagog, jeg skal køre det sammen med, har også sorggrupper på skolen og er specialuddannet i svære børnesamtaler. Hun er vant til de svære, svære, svære samtaler. Og hvis man opdrager børn i den ånd, at alt hvad man føler er helt normalt, og børnene har erfaret, at det er meget sjældent, at man er den eneste, der føler noget på en bestemt måde, så tør de næsten hvad som helst. Derfor forudser jeg ingen problemer på den front”, siger Helene Bech.

Forældrene bliver inddraget

Valgfagsholdene bliver sammensat på tværs af alle klasserne på 4., 5. og 6. årgang. Første hold begyndte 6. november med 10 deltagere, og næste hold går i gang lige efter påskeferien og kører frem til sommerferien.

I starten af hvert forløb, som er på 10 uger, bliver forældrene inviteret til en introduktion, hvor de bliver fortalt om forløbet. De får også udleveret kontrakter, som både børn og voksne skal underskrive, hvor de forpligter sig til at arbejde med opgaverne derhjemme.

Forældrene vil også blive inviteret til en midtvejsstatus og en afslutning.

I et normalt Cool Kids-forløb er børnene og forældrene sammen i processen, men pædagogerne på skolen ved Bülowsvej har lavet et valgfag, der tager højde for, at forældrene ikke har mulighed for at være med i skoletiden.

Se også relevant vejlederuddannelse i Cool Kids

Hvad er Cool Kids?

  • Cool Kids er et gruppebaseret behandlingsprogram for børn og unge med angst og deres forældre.
  • Forløbet skal give forældre og børn viden om angst og barnets udfordringer, og de lærer at udarbejde en trinvis plan for, hvordan de kan håndtere barnets angst i konkrete situationer.
  • Forløbet tager udgangspunkt i en manual med fastlagte temaer for hvert møde.

Kilde: Socialstyrelsens hjemmeside

Vil du vide mere om brugen af linjefag på skolen, har vi skrevet en lille ekstra artikel om netop det. Du kan læse den her.