BeCool er kommet på skoleskemaet - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

BeCool er kommet på skoleskemaet

På skolen ved Bülowsvej på Frederiksberg kan elever tage linjefag i Cool Kids, der retter sig mod børn med begyndende angst og bekymrende tanker.

Inklusion

Skole sendte seks medarbejdere på kursus i angsthåndtering, og det er nu blevet til et valgfag. Interessen fra forældrene og eleverne er stor.

Eleverne på skolen ved Bülowsvej på Frederiksberg har nu mulighed for at vælge et fag, der omhandler og er inspireret af BeCool. Det retter sig mod børn med begyndende angst og bekymrende tanker.

Se også relevant uddannelse – BeCool vejlederuddannelsen

Tilbuddet har vist sig at være populært, fortæller Helene Bech, som er skolens klubleder:

Efter seks af os pædagoger havde været på kursus i BeCool (angsthåndtering, red.) fik vi lyst til at undersøge, om der var grundlag for at arbejde videre med det. Derfor skrev vi ud til alle forældre til børnene i 4.-6. klasse, at vi overvejede at starte en linje med angsthåndtering. Der var 20 forældre, som skrev tilbage lige med det samme, at det ville deres børn meget gerne være med på. I svarene fra forældrene var der også et ønske om, at tilbuddet kom til at omfatte de mindste klasser, så der har vi nu også fået uddannet to, som kan stå for det.

Også de ældste elever fra 7. klasse og op får nu tilbudt det nye fag, men her bliver det på individuel basis.

Skolen ved Bülowsvej har som noget særligt, at eleverne hver uge har fire sammenhængende lektioner, hvor de kan få undervisning i emner, som de er interesserede i.

Det er lærerne og pædagogerne, som individuelt beslutter hvilke fag, der skal udbydes, ud fra hvad der interesserer dem. Tanken bag er, at eleverne skal opleve en voksen, der er oprigtig engageret i et emne.

Vigtigt, at det er i skoletiden

Idéen om at sætte angst på skemaet opstod, da seks SFO-, klub- og ressourcepædagoger var på BeCool Vejlederuddannelse, som de havde valgt, fordi de oplevede, at mange børn kæmpede med angstproblematikker.

På kurset talte vi om, at det var oplagt at lave sådan en linje, fordi det foregår dér, hvor børnene er i forvejen. Når det ligger i skoletiden, er det ikke mærkeligt at være med til, fordi de andre jo også er til alt muligt andet på de øvrige linjer. De her børn er måske lige netop lidt nervøse for at melde sig til alt muligt andet, og derfor er det smart, at de kan melde sig til det her”, siger Helene Bech.

Målgruppen er ikke børn med alvorlige angstsymptomer.

Det her er en light tilgang i forhold til et normalt BeCool program. Vi har også gjort det meget klart i det brev, vi har sendt ud til forældrene, at det ikke er for børn, der får psykologhjælp eller allerede er en del af et BeCool program. Det er for dem, hvor forældrene er lidt bekymrede for, at deres børn begynder at trække sig fra fællesskabet”, siger Helene Bech.

Børnene tør åbne sig med BeCool

På skolen ved Bülowsvej har man stor erfaring med at tale med børn, der har alvorlige problemer, så Helene Bech forventer ikke, at det vil blive svært at få børnene til at åbne sig for hinanden.

Den pædagog, jeg skal køre det sammen med, har også sorggrupper på skolen og er specialuddannet i svære børnesamtaler. Hun er vant til de svære, svære, svære samtaler. Og hvis man opdrager børn i den ånd, at alt hvad man føler er helt normalt, og børnene har erfaret, at det er meget sjældent, at man er den eneste, der føler noget på en bestemt måde, så tør de næsten hvad som helst. Derfor forudser jeg ingen problemer på den front”, siger Helene Bech.

Forældrene bliver inddraget

Valgfagsholdene bliver sammensat på tværs af alle klasserne på 4., 5. og 6. årgang. Første hold begyndte 6. november med 10 deltagere, og næste hold går i gang lige efter påskeferien og kører frem til sommerferien.

I starten af hvert forløb, som er på 10 uger, bliver forældrene inviteret til en introduktion, hvor de bliver fortalt om forløbet. De får også udleveret kontrakter, som både børn og voksne skal underskrive, hvor de forpligter sig til at arbejde med opgaverne derhjemme.

Forældrene vil også blive inviteret til en midtvejsstatus og en afslutning.

I et normalt BeCool-forløb er børnene og forældrene sammen i processen, men pædagogerne på skolen ved Bülowsvej har lavet et valgfag, der tager højde for, at forældrene ikke har mulighed for at være med i skoletiden.

Se også relevant uddannelse – BeCool vejlederuddannelsen

Er du interesseret i arbejdet med angstramte børn, unge og voksne?

Vi har samlet alle vores kurser, uddannelser og artikler om angst her på siden: Angst-kursus oversigt

Relevante arrangementer

Cool Kids Vejlederuddannelsen
Vejlederuddannelse

Cool Kids Vejlederuddannelsen

Fyn & Sjælland

Obs: Alle Cool Kids-vejlederhold er udsolgt. Der kommer ikke flere hold.

Er du interesseret i angsthåndteringsprogrammer, så tag et kig på den nye vejlederuddannelse i BeCool.

Seminarer.dk tilbyder en vejlederuddannelse i forebyggende angsthåndtering til dig, der indgår i det primære fagprofessionelle netværk omkring børn og unge, dvs. lærere, pædagoger, AKT, sundhedsplejersker, skolelederelæger, psykologer og sagsbehandlere.

Få stor indsigt i angstlidelser hos børn og unge ud fra en kognitiv adfærdsterapeutisk referenceramme og bliv introduceret til angsthåndteringsprogrammerne Cool Kids og CHILLED. Uddannelsen giver dig stærke kompetencer til det understøttende og forebyggende arbejde med angst, f.eks. med børn i skoler og børnehaver.

Beskyttet varemærke: Seminarer.dk har en særaftale med Aarhus Universitet, CEBU, som giver Seminarer.dk mulighed for at afholde “Cool Kids Vejlederuddannelsen” til og med 2020. Ønsker du at tage vores vejlederuddannelse, er det derfor sidste chance.

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-grey

5 ud af 6 stjerner

Læs mere
Ængstelig personlighed – den oversete lidelse
Kursus

Ængstelig personlighed – den oversete lidelse

Jylland & Sjælland

Få redskaber til at hjælpe borgere og patienter med en ængstelig evasiv personlighedsstruktur

Læs mere
Når traumer sætter sig i kroppen
Kursus

Når traumer sætter sig i kroppen

Jylland & Sjælland

Opnå en større forståelse for kroppens reaktioner på traumer, så du kan være med til at styrke trivslen for børn, unge og voksne med traumer. Det sker på denne kursusdag, der tager afsæt i den psykosomatiske traumemodel.

Din underviser er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Gitte Retbøll, og hun sørger for, at du får:

Indsigt i, hvordan du kan tale om traumer og et indblik i, hvordan traumer opstår i barndommen og følger mennesker op igennem livet  Indsigt i, hvorfor det er vigtigt at spørge “Hvad er der sket dig”, når du møder en person med et traume  Indsigt i, hvordan kroppen reagerer på traumer, f.eks. barndomstraumer  Viden om, hvordan traumer sætter sig i kroppen som eksempelvis smerter eller ubehag  Viden om, hvordan smerterne forløses, når traumet behandles 

 

Læs mere
DLD – en overset sproglig udviklingsforstyrrelse
Kursus

DLD – en overset sproglig udviklingsforstyrrelse

Jylland & Sjælland

Det anslås, at 7-8% af alle børn har Developmental Language Disorder (DLD), udviklingsmæssig sprogforstyrrelse. Der er dog tale om et skjult handicap, som ofte er svært at opdage. Tag derfor med på denne temadag, som giver dig kompetencer til at spotte og hjælpe børn og unge med DLD. Mere konkret får du:

Viden om generel og forsinket sprogudvikling hos børn Konkret og håndgribelig viden om DLD Redskaber til at spotte de børn, som har brug for hjælp En lang række konkrete og praksisnære tips til, hvordan du kan hjælpe børn med DLD Gode tips til at finde yderligere viden om DLD

Underviser på dagen er ph.d. og audiologopæd Trine Printz.

Læs mere