E-mail blev ikke sendt!
Prøv venligst igen.
 
Tak for din besked!
Vi svarer hurtigst
muligt tilbage.

Havnegade 90
5000 Odense C
Telefon 66 15 90 43
Fax 66 15 96 49
CVR 29621896
seminarer@seminarer.dk

Indsend
< Artikler fra Seminarer.dk – Kategorioversigt / Efterværn – målgruppe og dilemmaer

Efterværn – målgruppe og dilemmaer

Mange anbragte børn og unge har brug for et stærkt og fleksibelt efterværnstilbud, så overgangen til livet efter en anbringelse ikke opleves så brat. Det kan dog i nogle tilfælde være vanskeligt at vurdere, om den unge er berettiget til et efterværnstilbud. Cand. jur. Bente Adolphsen sammenfatter her de dilemmaer og overvejelser, der må indgå i den vurdering, og opsummerer desuden de nødvendige ledelsesmæssige fokuspunkter set ud fra et juridisk perspektiv.

Det kan i praksis være ganske vanskeligt at afgøre, om en ung er omfattet af den personkreds, der er berettiget til efterværn. I den vurdering må der indgå overvejelser:

  • om en ung på trods af belastende vilkår under opvæksten ved det 18. år har (opnået) de samme forudsætninger og ressourcer til at klare overgangen til et selvstændigt voksenliv som “den gennemsnitlige normale 18-årige” – og dermed ikke har behov for efterværn
  • om en ung har behov for støtte til at opnå en selvstændig voksentilværelse, og at støttebehovet er af den art, som efterværnsbestemmelsen sigter på at afhjælpe. Denne vurdering er særlig vanskelig, når det allerede ved det 18. år forventes, at vanskelighederne vil bestå i mange år fremover – men denne unge vil på trods af tidsperspektivet være omfattet af efterværnsreglen
  • om en ung har så omfattende og varige vanskeligheder, at det forventes, at der vil være behov for støtte i form af botilbud, hjælp til økonomisk håndtering og husførelse m.v. – og dermed have behov for de former for støtte, der findes i servicelovens voksenbestemmelser (evt. behov for en fortsat familieplejeanbringelse efter § 76a)

Fra barn til voksen

Bente Adolphsen understreger, at for at vi sikrer de bedste rammer omkring overgangen fra barndom til voksenlivet må vi som ledelse sikre:

  • at der i alle børnesager, når den unge bliver 15/16, er et konkret og stærkt fokus på overgangen til voksenlivet – herunder særligt i forhold til uddannelse og beskæftigelse
  • at handleplanen i alle anbringelsessager revideres i samarbejde med den unge ½ år før den unge bliver 18 år
  • at der i alle anbringelsessager træffes afgørelse (med klageadgang efter § 167) om, hvorvidt den unge er omfattet af den personkreds, der har behov for social støtte i form af efterværn i overgangen til en selvstændig voksentilværelse
  • at kommunen, når en ung skifter opholdskommune, sikrer overlevering til anden kommune eller træffer de relevante afgørelser ved modtagelsen af den unge i egen kommune
  • at den kommunale organisations- og kompetenceplan sikrer, at afgørelseskompetencen i forhold til efterværn er utvetydigt placeret – gerne med et høringsorgan bestående af fx uu-vejledning, beskæftigelses- og voksen/handicapforvaltning

  • Se alle aktuelle kurser, temadage og konferencer fra Seminarer.dk her

  • Blogkategorier

Gå til top