En uddannelse, der gør en forskel i psykisk krævende arbejde - Seminarer
Handicap & omsorg
Artikel

En uddannelse, der gør en forskel i psykisk krævende arbejde

Her fortæller Ann Pia Brunbjerg, afdelingsleder på institutionen Bifrost, om, hvordan det har været at tage den certificerede uddannelse i belastningspsykologi og forebyggelse, og hvordan hun bruger uddannelsen i sit arbejde.

Belastningspsykologi
Til daglig arbejder Ann Pia som afdelingsleder på Kilden, der er en selvstændig afdeling af institutionen Bifrost i Vejle. Det er en institution for børn og unge med blandingshandicap, som har brug for sygeplejefaglige og pædagogiske tilbud og/eller behov for pleje, der skal øge livskvaliteten hos de af dem, som er terminalt syge.

Se relevant uddannelse: Certificeret uddannelse i belastningspsykologi og forebyggelse

Hvordan kan det være, at du valgte at tage på Certificeret uddannelse i belastningspsykologi og forebyggelse?

I forbindelse med nogle ændringer i personalesammensætningen kom min fantastiske centerleder og spurgte, om uddannelsen kunne været noget for mig. Den mulighed greb jeg uden faktisk at vide ret meget om, hvad det var for en uddannelse. Da jeg fik læst om, hvad uddannelsen faktisk indeholdt, så tænkte jeg, at det passede rigtig godt til det arbejde, jeg laver på Kilden og til de ting, som jeg af og til ser i forbindelse med det arbejde.”, fortæller Ann Pia.

Hvordan var din oplevelse af uddannelsen?

Min oplevelse med uddannelsen var, at det var dejligt at komme ud og se, at der er nogle andre, som jeg kan spejle mig i – andre som har lignende jobs og står med nogle af de samme problematikker. Desuden oplevede jeg uddannelsen som meget praksisnær. De to undervisere, Rikke Høgsted og Rikke Sørensen, gjorde teorien spiselig på en rigtig god måde, og de sørgede for, at man hele tiden havde sig selv og sit arbejde med i det, så det ikke bare var tavleundervisning og ren teori.”, siger hun og fortsætter:

”Derudover vil jeg sige, at den bog, vi brugte på uddannelsen – ”Grundbog i belastningspsykologi – Forebyggelse af primær og sekundær traumatisering ved psykisk krævende arbejde” – er en lettilgængelig bog. Der er rigtig mange gode teorier, som man kan hænge tingene op på, og det er sådan en opslagsbog, så man kan bruge den i sit daglige arbejde. Man har hele tiden noget konkret at kunne gå tilbage til.

Ann Pia var alene af sted på uddannelsen, og det ærgrede hende faktisk lidt, og det har hun derfor planer om at ændre på for fremtiden.

Jeg gik tilbage til min centerleder og sagde, at uddannelsen næsten er en uddannelse, man skal have for at være i sådan en organisation, som den vi har, og i et arbejde med så høj belastningsgrad. Så jeg skal faktisk fremlægge for min ledergruppe, hvad jeg har fået ud af uddannelsen, så de kan blive oplyst om det, og vi kan få sendt nogle flere af sted.”

Hvordan kan du bruge uddannelsen i dit daglige arbejde?

Når man er i front med omsorgsopgaver, så er det ret belastende, uden at man egentlig ved det. Det er faktisk med til at resultere i udbrændthed, som skjuler sig rigtig meget i forhold til de dagligdagsopgaver, man er i. Man bliver måske indadvendt og stille. Nogle gange har vi som afdelingsledere snakket om, hvad det er for nogen mekanismer, der bliver sat i gang i det her arbejde – og vi har faktisk ikke været klar over, hvad det præcis var for nogen, og det er lige nøjagtig dét, jeg har fået ud af uddannelsen: jeg har fået indblik i og forståelse for, hvor det er, folk bliver trætte i det her direkte arbejde.”, fortæller Ann Pia og uddyber:

Rikke og Rikke har virkelig formået at sætte spot på og fået fortalt noget om, hvordan tingene udspiller sig i virkeligheden, og hvad det er, man skal have fokus på i den almindelige hverdag. Og det kan være nogle helt banale ting – f.eks. pauser, hvordan vi taler til og med hinanden, og hvordan man får rundet arbejdsdagen godt af. Uddannelsen giver et meget større indblik i et arbejdsliv, og det indblik ville jeg faktisk godt have haft for mange år siden, for så kunne jeg måske have haft en bedre fornemmelse for, hvornår man er udbrændt. Uddannelsen har virkelig gjort, at jeg tænker meget anderledes og får spurgt ind til mine kollegaer på en anden måde – og man kan se, de lyser helt op. Jeg har spurgt ind til dem før, men jeg har fået en anden viden om, hvordan jeg gør det, og mit engagement i forhold til det er bare blevet så højt. Og det er Rikke og Rikkes skyld, det er det bare!”, siger hun og fortsætter:

Jeg har fået et andet blik på tingene, og det kan jeg tage med, når jeg sidder med arbejdsmiljørepræsentanten eller tillidsmanden, og vi begynder at skulle forme, hvad det er, der skal være fokus på i det videre arbejde. Og den slags er jo med til, på sigt, at kunne nedbringe personalefravær og lignende. Jeg har desuden fået noget teori og evidens, som jeg kan koble tingene op på, og det kan jeg bruge, når jeg samarbejder med andre fagpersoner, så det ikke bare er nogle ”synsninger”, jeg kommer med. Jeg tænker helt klart, at det giver en større slagkraft i forhold til at få nogle ting igennem. Som pædagog er det bare så vigtigt, at man har sin teori, som underbygger tingene, og som kan give det pædagogiske arbejde et løft.

Hvorfor vil du anbefale andre at tage denne uddannelse? 

Jeg har efterhånden været på mange uddannelser, men det her er nok den bedste, jeg har været på! Jeg vil helt klart anbefale andre at tage uddannelsen, for den giver et større og andet indblik på arbejdsdagen. Og selvom man godt ved mange af de her ting, så bliver de fremført på en måde, så man bliver mere klar over dem og bedre forstår, hvordan man bruger dem – f.eks. hvordan man taler med hinanden, hvor vigtigt det er, at medarbejderne får det samme ejerskab for kerneopgaverne som ledelsen, og hvad man skal måle på.

Se relevant uddannelse: Certificeret uddannelse i belastningspsykologi og forebyggelse

Relevante arrangementer

Certificeret uddannelse i belastningspsykologi og forebyggelse
Kursus

Certificeret uddannelse i belastningspsykologi og forebyggelse

En teoretisk og praktisk efteruddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter og ledere. Læs mere om belastningspsykologi og forebyggelse lige her!
Læs mere
Digitalt udsatte børn og unge – med specialviden om selvskade på nettet
Kursus

Digitalt udsatte børn og unge – med specialviden om selvskade på nettet

Jylland & Sjælland

Med de digitale medier opstår nye spændende muligheder, men medierne har også en bagside, som du skal kende til og forstå i dit arbejde med psykisk sårbare børn og unge.

På denne kursusdag bliver du undervist af Katrine K. Pedersen, som er cand.mag. og ekspert i kommunikation og medieudvikling, samt psykolog Lotte Rubæk. Sammen klæder de dig bl.a. på med:

Indsigt i digitale fællesskaber og neo-tribes, herunder hvilke teknologiske og psykologiske mekanismer der er på spil Kendskab til, hvordan sårbare børn og unge ofte bliver forstærket i en destruktiv adfærd via online fællesskaber, og hvordan fællesskaberne kan være kilde til, at problematisk adfærd bliver normaliseret Viden om forskellige former for selvskade på nettet: ”auto-trolling”, ”self-baiting” samt digitalisering af fysisk selvskade Indblik i psykologien bag selvskade, der foregår online, herunder hvordan selvskade kan spredes socialt Kendskab til, hvordan vi afhjælper problematisk og selvskadende adfærd på nettet

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Læs mere
24. socialretlige konference
Konference

24. socialretlige konference

Jylland

Bliv endnu bedre i dit arbejde med borgere med handicap, når vi på den 24. socialretlige konference sætter fokus på retssikkerhed, konstruktiv læring af fejl og regelkompleksiteten på det sociale område.

Foruden rig mulighed for at netværke byder konferencen på en lang række interessante oplæg og debatter, og i løbet af konferencens 2 dage kan du bl.a. opleve Majbrit Berlau, Kristian Hegaard, Bertel Haarder, Ankestyrelsen, Socialstyrelsen og Dansk Socialrådgiverforening.

Få mere at vide om den vidensspækkede konference og se hele programmet lige herunder.

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Læs mere
Magtanvendelse set indefra
Kursus

Magtanvendelse set indefra

Jylland & Sjælland

Hvorfor opstår udadreagerende adfærd? Hvordan påvirker magtanvendelse borgerne? Og kan magtanvendelse være med til at reproducere udadreagerende adfærd?

Netop dette stiller vi skarpt på med denne kursusdag i selskab med antropolog Stine Grønbæk Jensen, som har undersøgt borgernes perspektiv, og Rasmus Linnemann Johansson, som er tilbudsleder på botilbuddet Domfældte og kriminalitetstruede – Sødisbakke.

På dagen sætter de særligt fokus på borgere med udviklingshæmning, og de giver dig bl.a. viden om og et indblik i:

Situationer, der medfører konflikter Hvordan fastholdelser påvirker følelser, selvfølelser og adfærd Borgernes erfaringer med at bryde mønstre, hvor de ofte fastholdes Arbejdet med nedbringelse af udadreagerende adfærd eller selvskade som mestringsstrategi hos borgerne Gentle Teaching Hvor langt personalet skal strække sig for at undgå magtanvendelse

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Læs mere