Forebyggelse af mistrivsel er et fælles projekt - Seminarer
Handicap & omsorg
Artikel

Forebyggelse af mistrivsel er et fælles projekt

I arbejdet med mennesker oplever medarbejderne ofte stor mental belastning. Derfor er det vigtigt, at arbejdsrelaterede mentale skader forebygges - og det er et fælles projekt. Den certificerede uddannelse i belastningspsykologi og forebyggelse sætter fokus på og giver kompetencer til netop dette.

Belastningspsykologi
I job, hvor der arbejdes med mennesker, kræves ofte en stor følelsesmæssig indsats fra medarbejderen. Forskning fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har vist, at høje følelsesmæssige krav bl.a. er stærkt relateret til behov for langtidssygefravær og for behandling med antidepressiv medicin.

De mennesker, den her uddannelse henvender sig til, de løser nogle super vigtige arbejdsopgaver for os alle sammen. Vi har som samfund brug for dem – de tager sig af nogle af de svageste medborgere, vi har. De stiller op i nogle af de farligste situationer. Så det er simpelthen så afgørende, at de trives! Afgørende at de kan holde til det. Vi er alle sammen på den, hvis de ikke gør.

Sådan siger Rikke Høgsted, specialist i psykotraumatologi og psykoterapi, som sammen med Rikke Sørensen, cand.scient.soc.psych., underviser på vores certificerede uddannelse i Belastningspsykologi og forebyggelse.

Se også artiklen “Myterne om den usårlige hjælper, den almægtige leder og sekundær traumatisering”.

Det er en uddannelse, der skal sikre, at der bliver skabt ordentlige rammer for fagpersoner, som både skal være professionelle og omsorgsfulde, så de ikke bliver ”kørt over” mentalt. Uddannelsen henvender sig til ledere og arbejdsmiljørepræsentanter og giver et indgående teoretisk fundament og praktisk viden om, hvordan ledelsen, arbejdsmiljørepræsentanten og de enkelte medarbejdere sammen forebygger arbejdsrelaterede mentale skader.

Ifølge Rikke Høgsted er det nemlig helt afgørende, at man forstår, at forebyggelsen af mistrivsel ikke er et individuelt projekt, der tilfalder den enkelte medarbejder eller leder: ”Det er ikke et spørgsmål om nogen medarbejdere, der skal blive mere robuste eller nogen ledere, der skal have bedre ledertræning. Det er en holdsport, og vi skal løfte i flok.

Én af dem, der har taget uddannelsen i Belastningspsykologi og forebyggelse, er Ann Pia Brunbjerg. Til daglig er hun afdelingsleder på Kilden, der er en selvstændig afdeling af Bifrost, som er en institution for børn og unge med blandingshandicap. Om sin oplevelse med uddannelsen fortæller hun bl.a.:

Når man er i front med omsorgsopgaver, så er det ret belastende, uden at man egentlig ved det. Det er faktisk med til at resultere i udbrændthed, som skjuler sig rigtig meget i forhold til de dagligdagsopgaver, man er i. Nogle gange har vi som afdelingsledere snakket om, hvad det er for nogen mekanismer, der bliver sat i gang i det her arbejde – og vi har faktisk ikke været klar over, hvad det præcis var for nogen, og det er lige nøjagtig dét, jeg har fået ud af uddannelsen: jeg har fået indblik i og forståelse for, hvor det er, folk bliver trætte i det her direkte arbejde.

Du kan læse hele vores interview med Ann Pia Brunbjerg lige her. I videoen nedenfor kan du se Rikke Høgsted og Rikke Sørensen fortælle mere om den certificerede uddannelse i Belastningspsykologi og forebyggelse og høre, hvad de to kursister, Kamilla Pedersen og Hans Christian Nielsen, har fået ud af den.

 

Relevante arrangementer