Forståelse af Forråelse: Hvordan beskytter vi os i faglige miljøer?
Ældre
Artikel

Forståelse af Forråelse: Hvordan beskytter vi os i fagprofessionelle miljøer?

I en verden, hvor fagfolk dagligt konfronteres med emotionelt belastende situationer, kan forråelse trænge sig på og tære på den menneskelige sjæl. Denne artikel dykker ned i fænomenet forråelse, dets historiske baggrund, årsager i professionelle miljøer og dets dybtgående effekter på arbejdspladsen. Lær, hvordan du kan genkende tegnene, og vigtigst af alt, hvordan du kan beskytte dig selv og dine kolleger fra denne skjulte trussel.

Af Seminarer.dk
forråelse

Hvad er Forråelse?

Forråelse kan beskrives som en proces, hvor en person gradvist mister sin følsomhed eller medfølelse over for bestemte emner, situationer eller personer. Denne udvikling kan føre til en nedsat evne til at genkende eller føle empati for andres lidelse eller smerte. Ofte sker det som en reaktion på gentagne eksponeringer for stærkt følelsesladede eller traumatisk oplevelser, hvilket fører til en form for emotionel døvhed eller afstumpethed.

Historien og baggrunden for termen

Ordet “forråelse” har rødder i det danske sprog, men konceptet er universelt og kan findes i mange kulturer gennem historien. Processen med at blive forrået er ikke et nyt fænomen. Det kan spores tilbage til antikken, hvor soldater i krig blev eksponeret for gentagne traumer og udviklede en form for følelsesmæssig afstandtagen til vold og død.

Men det var i det 20. århundrede, især efter de to verdenskrige, at forståelsen og studiet af forråelse virkelig tog fart. Mange soldater vendte hjem med dybtgående psykologiske sår, og behovet for at forstå og adressere dette blev presserende. Det var i denne periode, at termen begyndte at blive brugt mere bredt for at beskrive ikke kun krigstraumer, men også de effekter, gentagen eksponering for vold, nød eller lidelse kunne have på enhver person.

Et centralt værk om emnet er Dr. Robert Jay Lifton’s “Death in Life: Survivors of Hiroshima”. Lifton dykker dybt ned i de følelsesmæssige og psykologiske virkninger af at overleve atomangrebet i Hiroshima og bruger dette som et springbræt til at diskutere forråelse og dets konsekvenser(1).

Årsager til Forråelse i professionelle miljøer

Forråelse i professionelle miljøer sker ofte som en konsekvens af gentagen eksponering for stressende eller traumatisk oplevelser. For eksempel:

 • Manglende ressourcer: At arbejde under konstant pres uden tilstrækkelige ressourcer kan føre til frustration og udbrændthed.
 • Gentagne traumatiske oplevelser: Fagfolk, som ofte støder på vold, død eller alvorlig lidelse, kan med tiden finde det sværere at reagere følelsesmæssigt.
 • Høj arbejdsbelastning: Lange arbejdstimer uden pauser eller fritid kan dræne en persons følelsesmæssige energi.

Arbejdsmiljø og dets effekt

Det miljø, man arbejder i, spiller en central rolle i udviklingen af forråelse:

 • Organisationskultur: Et miljø, hvor følelsesmæssige reaktioner undertrykkes eller ses ned på, kan accelerere forråelsesprocessen.
 • Manglende støtte: Hvis fagfolk ikke føler sig støttet af deres ledelse eller kolleger, kan de blive mere isoleret og modtagelige for forråelse.
 • Hyppige forandringer: Konstante ændringer i arbejdsrutiner eller -procedurer uden klar kommunikation kan forøge stress og risikoen for forråelse.

Interaktion med borgere og dets indflydelse

Interaktionen mellem fagfolk og de personer, de betjener, er en af de primære kilder til forråelse:

 • Konflikter og udfordringer: At skulle håndtere vanskelige eller aggressive borgere regelmæssigt kan tære på ens følelsesmæssige reserver.
 • Emotionel distancering: For at beskytte sig selv kan fagfolk begynde at skabe en følelsesmæssig afstand til dem, de arbejder med, hvilket kan føre til nedsat empati.
 • Gentagen eksponering for nød: At konstant se borgere i nød eller lidelse uden at kunne tilbyde tilstrækkelig hjælp kan føre til en form for hjælpeløshed, der kan accelerere forråelse.

At forstå de forskellige faktorer, der bidrager til forråelse, er nøglen til at adressere og forhindre det. Dr. Christina Maslach’s banebrydende arbejde om udbrændthed giver dyb indsigt i dette emne, idet hun identificerer forskellige dimensioner af udbrændthed, som overlapper med og kan bidrage til forråelse(2).

Se også vores artikel: Omsorgstræthed – Det kræver sit menneske at arbejde med mennesker

Tegn og symptomer på Forråelse

Hvordan identificerer man forråelse i sig selv og andre?

Forråelse kan manifestere sig på mange måder, men der er nogle almindelige tegn, der kan hjælpe en person med at identificere, om de eller en kollega oplever det. Selvom nogle af symptomerne kan overlappe med andre tilstande som udbrændthed eller depression, er det kombinationen af flere tegn i en bestemt kontekst, der ofte peger mod forråelse.

Fysiske tegn:

 • Udmattelse: En konstant følelse af træthed og mangel på energi, selv efter hvile.
 • Søvnforstyrrelser: Problemer med at falde i søvn, hyppige opvågninger midt om natten, eller mareridt relateret til arbejde.
 • Hyppige sygdomme: Forøget modtagelighed for forkølelse, influenza eller andre sygdomme på grund af et svækket immunforsvar.

Mentale tegn:

 • Nedsat koncentration: Svært ved at fokusere eller huske detaljer.
 • Kynisme: En stigende følelse af, at arbejdet er meningsløst, eller at borgerens problemer er uoverstigelige.
 • Følelse af isolation: En følelse af, at ingen forstår eller værdsætter ens arbejde.

Følelsesmæssige tegn:

 • Afstumpethed: En mangel på reaktion eller empati over for andres lidelse eller behov.
 • Frustration: En voksende følelse af hjælpeløshed eller vrede over situationer på arbejdspladsen.
 • Skyld: En følelse af utilstrækkelighed, især hvis man ikke kan hjælpe dem, man arbejder med, så meget som man ønsker.

Erkendelse af disse tegn og symptomer er et kritisk skridt i retning af at adressere forråelse og søge den nødvendige støtte. Dr. Judith Herman’s værk “Trauma and Recovery” dykker dybt ned i, hvordan gentagen eksponering for traumatiske begivenheder kan påvirke en person fysisk, mentalt og følelsesmæssigt, hvilket giver værdifulde indsigter i forståelsen af forråelse(3).

Effekten af Forråelse på arbejdspladsen

Forholdet mellem kolleger

Forråelse kan skabe en række problemer i interpersonelle relationer på arbejdspladsen. Medarbejdere, der oplever forråelse, kan:

 • Trække sig tilbage: De kan blive mindre interaktive og undgå socialt samvær med kolleger.
 • Blive mindre samarbejdsvillige: En manglende interesse eller bekymring for andres behov kan gøre det sværere at arbejde sammen om fælles mål.
 • Reagere med kort lunte: Hurtig irritation eller vrede over små udfordringer kan forringe teamdynamikken.

Borgerforhold og servicekvalitet

Forråelse kan også påvirke kvaliteten af de tjenester, en professionel yder:

 • Reduktion i empati: En fagperson, der er blevet forrået, kan have svært ved at forstå eller reagere på borgerens følelser eller bekymringer.
 • Nedsat effektivitet: Manglende koncentration og fokus kan resultere i oversete detaljer eller fejl.
 • Afvikling af relationer: En forrået medarbejder kan undgå langvarige relationer med borgere, da de kan finde det for følelsesmæssigt udmattende.

Organisatoriske konsekvenser

Forråelse kan også have vidtrækkende effekter på en hel organisation:

 • Høj personaleomsætning: Medarbejdere, der oplever forråelse, kan vælge at forlade organisationen for at søge mere støttende eller mindre stressende miljøer.
 • Øget sygefravær: Som tidligere nævnt kan forråelse føre til fysiske sundhedsproblemer, hvilket kan resultere i mere sygefravær.
 • Tab af tillid: Hvis borgeren føler, at de ikke modtager den nødvendige støtte eller omsorg, kan det skade organisationens omdømme og tillid.

Det er tydeligt, at forråelse ikke kun påvirker den enkelte medarbejder, men kan have dybtgående konsekvenser for hele organisationen. Dr. Ron Epstein’s forskning om empati og kommunikation i sundhedsvæsenet fremhæver vigtigheden af at opretholde en empatisk forbindelse, ikke kun for borgerens oplevelse, men også for sundhedsudbyderens velbefindende og organisationens overordnede effektivitet(4).

Forebyggelse og håndtering af Forråelse

Metoder og teknikker til at undgå forråelse

Forebyggelse af forråelse begynder med proaktive trin og bevidsthed. Her er nogle metoder og teknikker, der kan hjælpe:

 • Selvrefleksion: Regelmæssig tid til refleksion kan hjælpe fagfolk med at genkende tidlige tegn på forråelse.
 • Meditation og mindfulness: Disse praksisser kan hjælpe med at reducere stress, øge fokus og forbedre interaktionen med borgere.
 • Supervision og mentorordninger: Regelmæssige møder med erfarne kolleger kan give et rum til at diskutere udfordrende situationer og finde strategier for at håndtere dem.
 • Uddannelse: Kurser i kommunikation, empati og selvpleje kan give fagfolk de nødvendige værktøjer til at undgå forråelse.

Ressourcer og støtte til fagfolk

At finde støtte er afgørende for at bekæmpe forråelse:

 • Terapi og rådgivning: En professionel kan hjælpe med at navigere i følelserne omkring arbejdet og finde måder at genoprette balancen på.
 • Støttegrupper: Tale med ligesindede kan give en følelse af fællesskab og forståelse.
 • Arbejdsbaseret wellness-programmer: Mange organisationer tilbyder programmer, der fremmer fysisk og mental sundhed for deres medarbejdere.

Personlig og organisatorisk bevidsthed

At skabe en kultur af bevidsthed omkring forråelse på arbejdspladsen er afgørende:

 • Organisatoriske kurser: Kurser, der fokuserer på forråelse, kan hjælpe med at højne bevidstheden i hele organisationen.
 • Ledelsens rolle: Ledelsen skal være opmærksom på risikoen for forråelse og tage skridt til at støtte medarbejdernes trivsel.
 • Feedback-kultur: At fremme en kultur, hvor medarbejdere føler sig trygge ved at give og modtage feedback, kan hjælpe med at identificere og adressere forråelse tidligt.

Forebyggelse og håndtering af forråelse kræver en kombineret indsats fra både den enkelte og organisationen. Dr. Christina Maslach, en af de førende eksperter inden for emnet udbrændthed og forråelse, har udtalt, at mens individuelle strategier er vigtige, er organisatoriske ændringer afgørende for at adressere rodårsagerne til forråelse(5).

Uddannelser og kurser om forråelse

Undgå udbrændthed på jobbet – skab et bæredygtigt arbejdsliv

“Undgå udbrændthed på jobbet – skab et bæredygtigt arbejdsliv” er en evidensbaseret uddannelse, som tilbyder deltagere redskaber til at forhindre udbrændthed, omsorgstræthed og reducere sygefravær. Den er designet for både medarbejdere og ledere, og den underbygger vigtigheden af at bevare et mentalt sundt og bæredygtigt arbejdsliv, især for dem, der er engageret i omsorgsarbejde og relationsarbejde.

Hvad lærer du på uddannelsen

Kurset, ledet af cand.psych.aut. Anne Dorthe Hasholt, dækker vigtige områder som:

 • Bæredygtige handlinger i relations- og omsorgsarbejde.
 • Strategier til forebyggelse af omsorgstræthed, udbrændthed og forråelse.
 • Skabelsen af en bæredygtig arbejdskultur.
 • Forskellen mellem ”slid-empati” og ”bæredygtig empati”.

Udbytte fra uddannelsen

For medarbejdere vil uddannelsen tilbyde:

 • Evidensbaseret forståelse for nødvendigheden af at opretholde en balance i sit eget nervesystem.
 • Indsigt i vigtigheden af ikke længere at “låne sit nervesystem ud”.
 • Kendskab til forskellen mellem bæredygtig empati og “slid-empati”.
 • Vejledning i, hvordan man opretholder og genopretter en balance i sit arbejdsliv.

For ledere giver uddannelsen:

 • Værktøjer til selv at lede vejen i skabelsen af det ønskede arbejdsmiljø.
 • Viden om, hvordan man skaber forudsætningerne, så medarbejdere kan arbejde bæredygtigt med sig selv og andre.
 • Strategier for at:
  • Begrænse sygemeldinger.
  • Minimere udbrændthed, omsorgstræthed og stress.
  • Bevare eksisterende medarbejdere og tiltrække nye.

Målgruppen for uddannelsen

Uddannelsen er skræddersyet til dem, der arbejder direkte med mennesker – uanset om det er inden for omsorgsfag, pædagogik eller i en rolle, der fokuserer på at hjælpe andre i deres personlige eller professionelle udvikling. Det kan omfatte dem, der arbejder inden for pleje, relationsarbejde, HR-roller, tillidsrepræsentanter og lignende, og det er relevant for både medarbejdere og ledere.

Uddannelsens opbygning

Denne uddannelse kombinerer digitalt materiale med fysisk fremmøde, hvilket er kendt som blended learning. Dette format giver mulighed for at studere teori hjemmefra og sikrer, at alle har det samme teoretiske udgangspunkt, når de mødes fysisk. Dette fremskynder overgangen fra teori til praksis.

Kognitiv adfærdsterapi – tilgangen bag Vi benytter kognitiv adfærdsterapi som tilgang, som er evidensbaseret og byder på vigtige metoder og viden. Denne tilgang trækker på forskning i hjernens følelsesregulerende systemer, arv, miljø og flere andre komponenter. Herfra henter vi strategier for at implementere sunde handlingsmuligheder i arbejdslivet.

Moduler i uddannelsen:

 1. Evidens om balance og ubalance
  • Fokus: Teoretisk indsigt i menneskers balance, reaktioner og kognitive systemer.
  • Format: Digitalt modul på ca. 14 timer.
 2. Selvindsigt og bevidsthed
  • Fokus: Omsætter teori til praksis, øger selvbevidsthed og forståelse for interaktion med andre.
  • Format: 2 fysiske kursusdage.
 3. Evidens om at navigere og regulere
  • Fokus: Redskaber til at navigere den indre dynamik og træffe bevidste valg.
  • Format: Digitalt modul på ca. 6 timer.
 4. Kørekort til dit eget nervesystem
  • Fokus: Træning af evidensbaserede metoder til selvstyring og dyb stressafhjælpning.
  • Format: Fysisk kursusdag.

Uddannelsens vejledning vil blive ledet af Anne Dorthe, en ekspert inden for terapi og egenomsorg. Med hendes vejledning vil de studerende blive guidet gennem både teori og praksis, sikrende dyb forståelse og færdigheder.

Om underviseren: Anne Dorthe Hasholt

Anne Dorthe Hasholt er en højt respekteret figur inden for psykologisk uddannelse og terapi i Danmark. Med en professionel titel som klinisk autoriseret psykolog, har hun specialiseret sig inden for kognitiv terapi og mindfulness-baseret kognitiv behandling. Hendes dybdegående viden og ekspertise spænder over mere end 15 år, hvor hun har fungeret som en central underviser for Seminarer.dk. Her har hun bidraget til en række uddannelser, herunder Mindfulness, ACT, CFT, Den metakognitive bølge og de blendede uddannelser i Det Kognitive Univers. Anne Dorthe Hasholts indflydelse og metoder har beriget mange fagpersoner gennem årene.

Se uddannelsen her: Undgå udbrændthed på jobbet – skab et bæredygtigt arbejdsliv

Referencer og videre læsning

 1. Lifton, R.J. (1967). Death in Life: Survivors of Hiroshima. Random House.
 2. Maslach, C., & Jackson, S. E. (1981). The measurement of experienced burnout. Journal of Organizational Behavior, 2(2), 99-113.
 3. Herman, J. (1992). Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence – From Domestic Abuse to Political Terror. Basic Books.
 4. Epstein, R. M., & Street, R. L. Jr. (2011). The values and value of patient-centered care. Annals of Family Medicine, 9(2), 100-103.
 5. Maslach, C., & Leiter, M. P. (2008). Early predictors of job burnout and engagement. Journal of Applied Psychology, 93(3), 498-512.

Relevante arrangementer

Undgå udbrændthed på jobbet – skab et bæredygtigt arbejdsliv
Uddannelse

Undgå udbrændthed på jobbet – skab et bæredygtigt arbejdsliv

Jylland & Sjælland

Evidensbaseret uddannelse, der giver redskaber til at undgå udbrændthed, omsorgstræthed og at sænke sygefravær. Aktuel for medarbejdere og ledere.

På uddannelsen lærer cand.psych.aut. Anne Dorthe Hasholt dig bl.a.:

At agere bæredygtigt i relations- og omsorgsarbejde Strategier til at undgå omsorgstræthed, udbrændthed og forråelse  At skabe en arbejdskultur, der er bæredygtig At kende forskel på ”slid-empati” og ”bæredygtig empati”

Nye hold klar til 2024!

 

Læs mere
Forebyg omsorgstræthed – med metoden embodiment og nye færdigheder i relationsarbejdet
Kursus

Forebyg omsorgstræthed – med metoden embodiment og nye færdigheder i relationsarbejdet

Jylland & Sjælland

I det daglige arbejde inden for socialpædagogik og omsorgsfeltet er nærvær og omsorg to uundværlige elementer. Men disse nøglekvaliteter kan med tiden føre til omsorgstræthed og udbrændthed. Hvordan bevarer du din mentale og fysiske trivsel, så du kan fortsætte med at yde den bedste omsorg?

Oplev underviser Maja Pålsson, psykomotorisk terapeut og psykoterapeut MPF, på dette kursus dedikeret til at udforske og forstå de dybere lag af relationsarbejdet gennem en kombination af teori og praksis. Du får bl.a.:

Viden om kroppens intelligensformer gennem begrebet embodiment Konkrete metoder og øvelser til at afbalancere dit nervesystem og styrke dit nærvær Skærpede relationskompetencer i praksis Forståelse af dine egne reaktionsmønstre i mødet med borgeren Strategier til at styrke dit nærvær og undgå at blive følelsesmæssigt drænet

Tilmeld dig og dine kollegaer her på siden.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-grey

5 ud af 6 stjerner

Læs mere
Husk lige iltmasken: Styrk den mentale sundhed med mentaltræningsprogrammet IRONMiND
Online foløb

Husk lige iltmasken: Styrk den mentale sundhed med mentaltræningsprogrammet IRONMiND

Varighed: ca. 7 timer. Undersøgelser peger desværre igen og igen på den samme konklusion: Danskernes mentale sundhed bliver dårligere og dårligere. Så hvad gør du for at styrke dine kollegaers, medarbejderes eller dit eget mentale velvære?  

Dette online-forløb i mentaltræningsprogrammet IRONMiND klæder dig på med viden og redskaber til at opbygge mental modstandskraft – resiliens – så det bliver nemmere at holde balancen i (arbejds)livet. 

Forløbet har en varighed på ca. 7 timer, og du får bl.a.: 

Indføring i den psykologiske, pædagogiske, kognitive og neuropsykologiske evidens bag IRONMiND  Viden om, hvordan vores hjerne, sind og biologi fungerer, og hvordan det har betydning for os  Adgang til tests af den mentale form og til at finde dine topstyrker  Råd til implementering af IRONMiND-faktorene i din praksis på to planer: individ og organisation  Over 30 siders materiale til download, som du kan anvende i arbejdet med opbygning af resiliens hos organisationer, i grupper, blandt kollegaer, klienter etc. 

Se introduktionen til IRONMiND med Christian Taftenberg Jensen herunder. Du har adgang i 2 år fra købsdato. 

Læs mere
Den metakognitive bølge – samlet uddannelse i Mindfulness, CFT og ACT
Uddannelse

Den metakognitive bølge – samlet uddannelse i Mindfulness, CFT og ACT

Fyn

Tag en uddannelse i den metakognitive bølges terapiformer og få flere miniuddannelser i én. 

På uddannelsen bliver du undervist i tredje bølge kognitiv adfærfdterapi og de metakognitive terapiformer Mindfulness, Compassion Focused Therapy og Acceptance and Commitment Therapy. Du får således flere miniuddannelser i én uddannelse.

På uddannelsen får du bl.a. undervisning i: 

At arbejde med psykiske udfordringer ud fra en metakognitiv tilgang Hvordan du kan hjælpe mennesker med at bringe balance i deres affektsystemer Medfølelsesfokuseret terapi (CFT) og målrettede CFT-meditationer  Mindfulness og mindfulnessmeditationer  Acceptance and Commitment Therapy og psykologisk fleksibilitet 

Hold 1 er udsolgt. Hold 2 og 3 er nu aktivt for 2024. Tilmeld dig her på siden. 

Læs mere