Intuition i ledelse: ”Vi skal også putte lidt hjerte på” - Seminarer
Ledelse
Artikel

Intuition i ledelse: ”Vi skal også putte lidt hjerte på”

Her kan du læse om, hvorfor Janet Reade Lomholt, leder for rehabilitering i en kommune, i sin tid opsøgte rådgivning fra den spirituelle erhvervsrådgiver Rikke Hertz, og hvilken betydning denne rådgivning har haft for hendes ledelsesstil.

Intuition
Janet Reade Lomholt arbejder til daglig som leder af en stor genoptræningsenhed. Hun er oprindeligt uddannet ergoterapeut, har en masteruddannelse i sundhedsantropologi, og så har hun desuden været på en lang række lederuddannelser og -kurser.

For nogle år siden ønskede hun rådgivning, og hun søgte derfor en coach, der kunne noget andet og mere end den gængse coach.

Se også relevant temadag: Rikke Hertz – Intuitiv ledelse

”Vi har sådan en verden, hvor vi bare hele tiden bliver bombarderet med KPI’er (Key Performance Indicator, red.). Vi skal leve op til målsætninger og målaftaler, og hvis vi skal på kurser, så er det den ”hardcore” slags, som handler om systemer, man skal sætte op – og de her målsætninger og systemer er kun hjerne.

Jeg ville finde en coach, der kunne noget andet, og jeg har altid været tiltrukket af intuitive mennesker. Jeg googlede lidt for at finde en coach, der kunne give mig lidt indspark – jeg ønskede svar på, om jeg var på rette hylde og på rette vej, og på hvad jeg kunne gøre bedre, både i arbejdslivet og privat. Desuden ville jeg gerne vide, om jeg havde nogen potentialer, som jeg ikke udlevede. Til sidst fandt jeg Rikke. Hun vil selvfølgelig sige, at det jo ikke var tilfældigt, at jeg fandt hende”, siger Janet Reade Lomholt med et lille grin og fortsætter:

Jeg skyndte mig at bestille fem omgange coaching hos hende. Hun står jo som en person, der også er erhvervskvinde, og hun lever på ingen måder op til fordommene om sådan en spåkone med tørklæde og krystalkugle. Hun er meget straight forward med det, hun gør, og det kunne jeg rigtig godt lide, og jeg fik nogle ting med fra hende, som jeg kunne bruge.

Meditation og bedre kontakt til intuitionen

Det er ved at være nogle år siden, at Janet Reade Lomholt havde sit første møde med Rikke Hertz, men siden har hun flere gange fået gode råd fra hende, og coachingen har stor betydning for hende og for måden, hun udfolder sit lederskab på.

For mig er der – det lyder måske lidt højtravende – men der er en tid før og efter Rikke, for nu har jeg, i mit lederliv, lært at lytte til mig selv, så jeg både har hjerne og hjerte med. Tidligere syntes jeg, at der mest var hjerne, og det handlede om nogle bundlinjer, og noget man skulle leve op til. Der var ikke den der intuitive fintuning af tingene, men den har jeg nu, og det er simpelthen så fedt!”, fortæller hun.

Som en del af sin måde at lede på, har hun besluttet, at alle de møder, som hun afholder, begynder med omkring syv minutters meditation. På den måde får alle en chance for at få ro på, selvom de måske har haft en hektisk dag.

Den der mentale tilstedeværelse gør, at man kan mærke sig selv, og at de beslutninger, vi tager i min ledergruppe, bliver taget på et andet grundlag nu. De fleste er også begyndt rigtig godt at kunne lide at starte møderne sådan.”

Janet Reade Lomholt har også lukket meditationen ind i sit privatliv. Førhen mediterede hun lidt fra tid til anden, men, efter at have fået rådgivning fra Rikke Hertz, har hun fået gjort meditationen til et fast ritual i sin dagligdag.

Meditationen gør, at jeg har mere ro i mit sind og kan træffe nogle beslutninger på et helt andet grundlag. Når jeg så også har intuitionen med mig, så bliver det bare nogle bedre beslutninger, der kommer fra et bedre sted og ikke kun fra en hjerne, der kører på højtryk, men også fra et hjerte, der er med. I meditationen kommer jeg i kontakt med det reneste af mig selv, og det er derfra, at jeg kan træffe beslutninger.”, forklarer hun og fortsætter:

Jeg har min intuition med mig på en anden måde, og det synes jeg afspejles i, at jeg f.eks. er mere rolig og ikke har den der hektiske energi, når jeg f.eks. skal præsentere et eller andet. Det, jeg har lært fra Rikke, er først og fremmest at anerkende, at der er noget, der hedder intuition – og det skal man anerkende, før man overhovedet kan anvende den – og jeg har også lært at erkende helt i dybden, at det er en kraft, jeg kan bruge. Desuden har jeg lært at have en respekt og ærbødighed for intuitionen, så jeg ikke behøver at forklare, hvad den er. Jeg har på et tidspunkt sagt til Rikke, at, det for mig, er lidt som, når jeg putter nogle tal ind i et regneark. Der er nogle formler, som andre har regnet ud, og jeg forstår ikke, hvad der foregår bag alle de der tegn og formler, men jeg stoler 100% på, at det er det rigtige resultat, der kommer ud i regnearket, når jeg lægger de rette tal ind. Jeg stiller ikke spørgsmålstegn ved det. Der har jeg jo en eller anden respekt og ærbødighed for dem, der har lavet det system, og det er den samme respekt, jeg har for min intuition. Det betyder, at jeg får den reneste og mest rigtige information, hvis jeg spørger mig selv, mit hjerte og min intuition. Det kan man jo lære via meditation og ved at anerkende, at det er noget, man kan avende og så i øvrigt have respekt for, at det virker.”

Se også relevant temadag: Rikke Hertz – Intuitiv ledelse

Modet til at lytte til sin intuition

I forbindelse med både sin nuværende og tidligere stillinger har Janet Reade Lomholt ansat mange medarbejdere, men selvom hun ofte hurtigt – ud fra interaktionen og sin mavefornemmelse – har kunnet fornemme, om der var et jobmatch, har hun ikke altid stået fast på den fornemmelse.

Jeg lyttede ikke til mavefornemmelsen på samme måde, som jeg gør nu. Hvis jeg havde et ansættelsesudvalg med nogle medarbejdere, som kunne overbevise mig om, at det skulle være en anden, så lod jeg mig måske overtale. Det gør jeg ikke så meget mere. Nu går jeg fuldstændig med det, jeg ved er rigtigt. Det kan godt være, at der er nogle situationer, hvor jeg tænker: ”Nå ja, det her kan man måske også give en chance”, men jeg lytter i hvert fald rigtig meget til min intuition.

Det kan faktisk være sjovt at lege lidt med. Nogle gange bliver man meget i tvivl om, hvad man egentlig mener, og så er det en god øvelse at mærke efter i sig selv. Det er ligesom i den film med Julia Roberts, hvor hun altid bare skal have sine æg lavet på samme måde som kæresten. Så en dag står hun hjemme i køkkenet med en hel masse forskellige former for æg for at finde ud af, hvordan hun egentlig bedst kan lide dem. For mig er det et billede på, at vi bare overhovedet ikke hører efter os selv. At mærke efter er også noget, man skal lære – det er ikke bare noget, man kan gøre. Man skal lære at stole på det.”

Janet Reade Lomholt oplever, at hendes medarbejdere giver udtryk for, at hun har et stort nærvær. De ved, at de kan komme til hende, hvis de har noget, de gerne vil tale om, og at det, hun siger, kommer fra et reelt sted.

For Janet Reade Lomholt er der ingen tvivl om, at Rikke Hertz’ rådgivning har gjort en forskel, og hun synes, at endnu flere ledere skal kaste sig ud i at bruge deres intuition mere i deres arbejde.

Det kræver noget tid og noget øvelse, men alle kan jo lære at arbejde med deres intuition som en del af deres lederskab. I mange tilfælde tænker jeg, at vi er for langt væk fra det, som er rene, gode beslutninger. Vi tager nogle beslutninger på baggrund af nogle tal og nogle kurver, og det skal vi heller ikke holde op med, men vi skal bare putte lidt hjerte på også.”, afslutter hun.

Læs også portræt af Rikke Hertz

Temadag med Rikke Hertz

Du har chancen for selv at opleve Rikke Hertz, når hun besøger Boltinggaard Gods den 29. september 2020. På dagen giver hun dig inspiration til at optimere dit lederskab gennem brug af din intuition, så du kan opnå større succes og mere energi i dit lederskab. Læs mere om dagen og tilmeld dig her.

Relevante arrangementer

Temadag med Rikke Hertz – Intuitiv ledelse
Kursus

Temadag med Rikke Hertz – Intuitiv ledelse

Den 29. september 2020 kan du opleve den anerkendte spirituelle erhvervsrådgiver, Rikke Hertz, når vi byder på en unik temadag med fokus på intuitiv ledelse. Her vil Rikke Hertz fortælle om:

Hvad intuition er, og hvordan du, som leder, bruger din intuition Hvordan du får mere energi og større overskud Hvilken gavnlig effekt meditation har på dit liv og din evne til at træffe beslutninger
Læs mere
Undgå udbrændthed i arbejdet med psykisk belastede borgere
Kursus

Undgå udbrændthed i arbejdet med psykisk belastede borgere

Jylland & Sjælland

Oplev en udbytterig kursusdag, der sætter spot på, hvordan du undgår at blive drænet for energi i arbejdet med psykisk belastede borgere. Du bliver undervist af psykolog, Anne Dorthe Hasholt, som bl.a. beriger dig med vigtig viden om:

Hvad det vil sige, når mennesker projicerer egne problemstillinger over i andre mennesker, og hvordan du beskytter dig mod dette Hvordan du effektivt konfliktnedtrapper, såvel i relation til borgeren som dig selv Hvordan dit arbejde med sårbare borgere kan vendes til værdifuld selvindsigt og selvudvikling

Bemærk: Der er deltagerbegrænsning på denne kursusdag.

Læs mere
Ledelse af grupper – i et neuroaffektivt perspektiv
Kursus

Ledelse af grupper – i et neuroaffektivt perspektiv

Jylland & Sjælland

Styrk din ledelse af grupper med denne berigende kursusdag, hvor konsulent og psykoterapeut, Peter Kofoed, bl.a. sikrer, at du opnår:

Kendskab til den neuroaffektive forståelse af gruppedynamik Indsigt i forskellige udviklingsfaser i gruppekulturer Viden om sociale motivationssystemer, bl.a. tilknytnings- og statussystemet Forståelse for mentalisering som redskab til at bearbejde status og tilknytning i grupper

 

Læs mere
23. socialretlige konference
Kursus

23. socialretlige konference

Jylland

Ønsker du ny viden om og perspektiver på børn og unges vilkår, så tag med på den 23. socialretlige konference. I år er temaerne ”Børns processuelle rettigheder”, ”Ungdomskriminalitetsnævnet” samt ”Overgangen fra barn til voksen”, og du har mulighed for at høre en lang række interessante oplæg og debatter, som giver dig et vigtigt socialretligt indblik i vilkårene for de mest udsatte børn og unge.

Læs mere