E-mail blev ikke sendt!
Prøv venligst igen.
 
Tak for din besked!
Vi svarer hurtigst
muligt tilbage.

Havnegade 90
5000 Odense C
Telefon 66 15 90 43
Fax 66 15 96 49
CVR 29621896
seminarer@seminarer.dk

Indsend

Ledelsesstafet

Klar, parat, start…

Samtidigt med lanceringen af vores nye Leder-UPDATE, skyder vi gang i en lederstafet, hvor vi lader ledere rundt i landet komme med deres perspektiv på aktuelle ledelsestemaer.

Vores leder-stafet starter ved Fagchef Eigil Jensen, Børne- og Familiecentret, Lemvig Kommune, der, mens vi venter på Ledelseskommissionens anbefalinger, giver sit bud i stikordsform på de vigtigste opmærksomheds- og fokuspunkter for god ledelse på Børn og Ungeområdet:

Bundlinjen: Vi skal skabe værdi for borgeren

Governance: Der skal vægt på tillid, netværk, samarbejde, ledelse på tværs, mobilisering af resurser og aktivt medborgerskab frem for Management (Importen af ledelsesstrategier fra det private) og frem for Administration (Det gamle bureaukrati) – som jo igen var en stor forbedring i sin tid!

Styring efter værdier: Styring efter værdier er ikke uden betydning, selv om det mere handler om, at ledere udstråler værdier, end det handler om plakater med værdier. Hvis plakaterne skal virke, skal de udstråles i ledernes adfærd.

Ledelsesstil: Transformativ ledelsesstil med et twist af noget direktivt.

Lav magtdistance: Det er et kendetegn ved Nordeuropa, men jeg lægger eksplicit meget vægt på det.

Engagement:  Medarbejdernes commitment er afgørende – vi skal arbejde for at en affektiv commitment er den dominerende, mens der må være elementer af både continuance commitment og normativ commitment. Hvordan skaber vi det – gennem en transformativ ledelsesstil, der betyder medarbejder-involvering – en relativt flad ledelsesstruktur, tillid mellem ledere og medarbejdere, troværdighed, ordholdenhed, gennemsigtighed.

Nul-fejls-kultur: Vi skal ikke stræbe efter at være fejlfri – lederne må gå foran med at snakke om de fejl, som de begår, for at der skabes en tillidsfuld kultur, hvor fejl kommer frem i lyset – ellers kommer der ikke læring.

Uenighedskultur: Vi skal turde være fagligt uenige – og samtidigt arbejde for, at den skal kunne være direkte og kontant, uden at den bliver personlig. Uenighed skal medvirke til at sikre os, at der er faglig udvikling, og den kan sikre os mod store fejl.

Brugerresponsivitet: Vi skal have brugere (borgere) til at fodre tilbage til ledelsen – det kan ske på mange måder – og lederne skal tillægge brugernes oplevelser betydning. 


Missede du en tidligere staffet? Find dem alle i vores arkiv lige her!

Tags: ,
  • Relevante kurser

    moderne offentlig ledelse
    Robuste skrøbelige ledere skaber bedre resultater


  • Se alle aktuelle kurser, temadage og konferencer fra Seminarer.dk her

  • Blogkategorier

Gå til top