Lederen er arkitekten bag innovation - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Lederen er arkitekten bag innovation

Hvad tænker du når du hører ordene innovation i organisationen? Noget med et weekendophold et eller andet sted, med kulørte plancher, spændende oplæg og en masse gode ideer fra alle mulige personer. Men hvad sker der når du kommer hjem fra ‘Brainstorm Island’ og det bliver hverdag. Er jeres organisation så stadig lige så innovative, […]

TThomas Wedell-Wedellsborg
Hvad tænker du når du hører ordene innovation i organisationen? Noget med et weekendophold et eller andet sted, med kulørte plancher, spændende oplæg og en masse gode ideer fra alle mulige personer.

Men hvad sker der når du kommer hjem fra ‘Brainstorm Island’ og det bliver hverdag. Er jeres organisation så stadig lige så innovative, eller falder i ind i business as usual. Sikkert nok det sidste, for hvis organisationen skal være innovativ, så kræver det nemlig noget andet end et par dages ophold om året, med fokus på innovation.

I sin bog Innovation as usual adresserer Thomas Wedell-Wedellsborg lederne i landets virksomheder, og påpeger at afdelingens innovation ikke nødvendigvis skal komme fra din lederstol, måske tvært imod.

Faktisk peger innovationseksperten på at det er lederens primære opgave at skabe et miljø der får medarbejderne til at være innovative:

‘Din primære opgave som leder er ikke at være innovativ; det er at være innovationsarkitekt. Som leder skal du skabe et miljø der nbso får dine medarbejdere til at integrere de centrale adfærdsmønstre for innovation i deres daglige arbejde’ skriver han i indledningen til hans bog, Innovation as usual.

Som Wedell-Wedellsborg fremhæver senere i indledningen, så er der tre vigtige pointer antagelsen om at det er lederens opgave at skabe rammerne for innovation og ikke selve innovationen, i forhold til hvem, hvad og hvornår innovation i afdelingen kan foregå.

Læs mere om Thomas Wedell-Wedellsborg på hans blog: Klik her

Lederen er arkitekten bag innovationen

For det første: Det er ikke lederens opgave at være innovativ, lederens opgave er at skabe resultater gennem sine medarbejdere. Hun skal ‘bare’ skabe rammerne for hendes medarbejderes innovativitet og fremelske deres innovative tanker.

For det andet: Innovation skal være en integreret del af virksomhedens dagligdag. Det er ikke nok at tage tre dage på ‘innovationstur’ til hvad Thomas Wedell-wedellsborg kalder for ‘Brainstorm Island’ for derefter at vende tilbage til ‘business as usual’ efter de tre festlige dage.

Det er din opgave som leder at gøre kreativitet og innovation til noget der sker i dagligdagen og ikke bare en gang om året på ‘Brainstorm Island’.

Læs indledningen til innovation as usual

For det tredje: Det sidste punkt som thomas Wedell-Wedellsborg adresserer handler om at du som leder ikke skal lave om på de medarbejdere du har, men derimod det miljø de arbejder i.

Du skal, med ekspertens egne ord ’tilpasse arbejdspladsen og skabe nogle arbejdsbetingelser, der gør det nemmere for medarbejderne at vælge den kreative vej engang imellem, for på den måde at skabe en social arkitektur, der befordrer innovativt adfærd. Derfor kalder Thomas Wedell-Wedellsborg også lederen for ‘innovation arcitect’, i den førnævnte bog.

Relevante arrangementer

Når traumer sætter sig i kroppen
Kursus

Når traumer sætter sig i kroppen

Jylland & Sjælland

Opnå en større forståelse for kroppens reaktioner på traumer, så du kan være med til at styrke trivslen for børn, unge og voksne med traumer. Det sker på denne kursusdag, der tager afsæt i den psykosomatiske traumemodel.

Din underviser er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Gitte Retbøll, og hun sørger for, at du får:

Indsigt i, hvordan du kan tale om traumer og et indblik i, hvordan traumer opstår i barndommen og følger mennesker op igennem livet  Indsigt i, hvorfor det er vigtigt at spørge “Hvad er der sket dig”, når du møder en person med et traume  Indsigt i, hvordan kroppen reagerer på traumer, f.eks. barndomstraumer  Viden om, hvordan traumer sætter sig i kroppen som eksempelvis smerter eller ubehag  Viden om, hvordan smerterne forløses, når traumet behandles 

 

Læs mere
DLD – en overset sproglig udviklingsforstyrrelse
Kursus

DLD – en overset sproglig udviklingsforstyrrelse

Jylland & Sjælland

Det anslås, at 7-8% af alle børn har Developmental Language Disorder (DLD), udviklingsmæssig sprogforstyrrelse. Der er dog tale om et skjult handicap, som ofte er svært at opdage. Tag derfor med på denne temadag, som giver dig kompetencer til at spotte og hjælpe børn og unge med DLD. Mere konkret får du:

Viden om generel og forsinket sprogudvikling hos børn Konkret og håndgribelig viden om DLD Redskaber til at spotte de børn, som har brug for hjælp En lang række konkrete og praksisnære tips til, hvordan du kan hjælpe børn med DLD Gode tips til at finde yderligere viden om DLD

Underviser på dagen er ph.d. og audiologopæd Trine Printz.

Læs mere
Traumer og deres effekt på borgere og fagprofessionelle
Kursus

Traumer og deres effekt på borgere og fagprofessionelle

Jylland & Sjælland

Jo mere du ved og forstår om traumer, des bedre kan du gøre en vedvarende forskel for dine borgere og samtidig passe på dig selv i relationen. Kom derfor med på disse temadage i selskab med Louise Brückner Wiwe, specialist i neuropsykologi og psykopatologi, samt Camilla Bechsgaard, cand.psyk. og VISO-specialist.

Ved at tilmelde dig får du to temadage, hhv. en teoridag og en praksisdag, og efter dagene har du:

Opnået en teoretisk forståelse for sammenhængen mellem traumer og udviklingen af bl.a. hjernen, personlighed, sindslidelser, misbrug og spiseforstyrrelser Fået kendskab til ICD-11’s diagnoser af PTSD og kompleks PTSD og kan anvende analyseredskaber til at skabe overblik over borgernes liv og yde støtte Fået indblik i, hvordan du kan være med til at skabe optimale betingelser for en hverdag, som hjælper til at forstå traumernes effekt på nutiden og mindsker effekterne af borgernes traumehåndtering
Læs mere
Skab RO hos borgere med psykiske lidelser
Kursus

Skab RO hos borgere med psykiske lidelser

Jylland & Sjælland

Kom med på dette kursus og få en praksisnær introduktion til træningsmetoden RO-lates, som genskaber kontakten til kroppen.

Når du deltager på kurset, opnår du:

Viden om sammenhængen mellem krop og sind Konkrete redskaber til, hvordan du arbejder ud fra metodens principper Mulighed for at afprøve metoden i praksis

Få mere at vide på siden herunder.

Læs mere