E-mail blev ikke sendt!
Prøv venligst igen.
 
Tak for din besked!
Vi svarer hurtigst
muligt tilbage.

Havnegade 90
5000 Odense C
Telefon 66 15 90 43
Fax 66 15 96 49
CVR 29621896
seminarer@seminarer.dk

Indsend
< Artikler fra Seminarer.dk – Kategorioversigt / Mindfulness – gammel vin på nye flasker!

Mindfulness – gammel vin på nye flasker!

Psykolog Anne Dorthe Hasholt har speciale i kognitiv terapi og mindfulness-baseret kognitiv behandling. I samarbejde med Seminarer.dk har hun gennem de sidste mange år formidlet mindfulnessuddannelse til mange forskellige faggrup-per. Med evidensbaseret forskning i ryggen er Anne Dorthe Hasholt da heller ikke bange for at sige, at mindfulness er noget, der både nytter og flytter, og alle, der arbejder med mennesker, kan have stort gavn af at tage uddannelsen.  

Relevant uddannelse: Kognitivbaseret Mindfulness-uddannelse

Af Jane Straschnaja

Anne Dorthe Hasholt husker stadig tydeligt, hvad den ledende overlæge sagde til hende, da hun som nyuddannet psykolog stod overfor at skulle møde patienterne på et nystartet, tværfagligt smertecenter på Odense Universitetshospital:

-Hun sagde til mig: ’Lige om lidt så går dørene op, og så kommer der nogle mennesker ind, som har haft ondt i gennemsnitligt 11 år. Det er et bredt udsnit af den danske befolkning, og de har prøvet alt. Deres smerter er reelle, og de har så ondt, at de bliver forstyrret hele vejen rundt i deres liv, både psykisk og kognitivt. Ofte har de også dårlig økonomi og familieproblemer og problemer i deres relationer, fordi smerten er så forstyrrende.’

Situationen var temmelig overvældende, og Anne Dorthe Hasholt tænkte, at nu var gode råd dyre, fordi hvad skulle de egentlig stille op med disse patienter? Hurtigt gik hun i gang med at undersøge, hvad der fandtes af hjælp til disse mennesker – og som der vel at mærke var evidens for at kunne hjælpe.

Kognitiv adfærdsterapi og mindfulness

Hvad hun fandt både internationalt og nationalt pegede i samme retning: kognitiv adfærdsterapi så ud til at være vejen frem.

I løbet af kun ganske få år, kunne man i de selvsamme videnskabelige tidsskrifter, som alle anbefalede den kognitive tilgang til psykologisk smertebehandling, også begynde at læse om mindfulness.

Så nu begyndte mindfulnesstræning at blive bygget ovenpå det eksisterende tilbud, og det blev en rigtig stor succes. Dengang var der ellers ganske stor modstand i forhold til mindfulness, men Anne Dorthe Hasholt forklarer, at udviklingen har taget fart gennem årene. I dag findes der ganske enkelt næsten ikke den sammenhæng, hvor mindfulness ikke bliver nævnt.

Gammel vin på nye flasker

Når Anne Dorthe Hasholt i dag møder skepsis, så plejer hun gerne at sige, at mindfulness jo i virkeligheden bare er ’gammel vin på nye flasker’:

-Der er ikke noget nyt i det. En masse forskellige retninger har brugt, det vi nu i dag kalder mindfulness. Men det gode ved at være der, hvor vi er nu, det er, at vi forklarer det ud fra og tager udgangspunkt i det fundament, som hedder kognitiv adfærdsterapi, som er en psykoterapeutisk hovedretning, der er evidensbaseret.

Relevant uddannelse: Kognitivbaseret Mindfulness-uddannelse

Mindfulness virker!

Med andre ord er der ikke noget hokus-pokus over mindfulness. Og det er ikke et eller andet, som man bare giver sig i kast med, fordi man synes, det er morsomt. Mindfulness virker. Og ikke nok med det, så kan mindfulness forklares rationelt. Anne Dorthe Hasholt afviser, at mindfulness bare er sådan noget new age, ’hippie-halløj’:

-Mindfulness i den seriøse boldgade er kommet for at blive. Det er så dybt forankret i, hvad vi ved om menneskehjerner, og hvad der er fuldstændig essentielt at vide.

Hjernen

Hun forklarer videre, at den kognitive adfærdsterapi tager udgangspunkt i hjerneforskning. Derfor er den i virkeligheden yderst konkret og rationelt forklaret. Og det rationelle fremgår ganske tydeligt, når man tager den mindfulnessuddannelse, som hun i samarbejde med Seminarer.dk udbyder:

-På de uddannelser vi tilbyder her hos Seminarer.dk, der får vores deltagere alle mellemregningerne. Det teoretiske bliver forklaret, og der bliver hele tiden refereret tilbage til hjerneforskningen.

Menneskelig anatomi: hjerne og sind

Som mennesker har vi allerede fra ganske små af en fornemmelse af vores anatomi. Vi finder hurtigt ud af, at vi har blod og muskler, at vi har et hjerte osv. Men ifølge Anne Dorthe Hasholt er det dog pudsigt, at vi samtidig ikke har en tilsvarende fælles forståelse og et oplysningsniveau omkring, hvordan sindet er sat sammen. Fordi både hjernen og sindet har en faktuel anatomi, understreger Anne Dorthe Hasholt. Og det er netop det, som kognitiv adfærdsterapi – og herunder mindfulness – tager udgangspunkt i.

Alarm

Helt basalt handler mindfulness om struktureret mentaltræning i, at mennesker selv opdager, hvornår de er i ’trusselsystem’, og hvordan de kan bringe sig selv ud af trusselsystemet og over i ’Det Grønne System’. Disse såkaldte systemer kan forklares på følgende måde: som mennesker er vi alle født med et trusselssystem. Dette trusselssystem gør os i stand til at reagerer på trusler, hvilket vi skal kunne. Før i tiden var truslerne meget konkrete a la: er der en sabeltiger eller er der ikke en sabeltiger? Det var ganske enkelt et spørgsmål om liv eller død. Men i dag reagerer vores trusselssystem faktisk på samme måde, som da vi var hulemennesker. Trusselssystemet tror stadig, vi bor ude i naturen, fordi den kulturelle evolution er gået så mange gange hurtigere end den biologiske, forklarer Anne Dorthe Hasholt.

Heldigvis går der i vore dage lang tid imellem, at vi helt konkret befinder os i livstruende situationer (eksempelvis hvis vi krydser en vej, og en bil kommer drønende imod os og er ved at ramme os). Det er ikke noget, der sker hver og hver anden dag, hvis det da overhovedet nogensinde sker. Men ifølge Anne Dorthe Hasholt er det interessant, at vi i vore dage alligevel bliver ’ringet op’ i vores trusselssystem. Blot er der nu tale om ’psykologiske opkald’, så at sige. Mennesker er psykologiske væsner, og det er psykologi, der aktiverer vores alarmer:

-Det er, når vi bliver udfordret på vores værdier. Det er, når vi bliver udfordret på vores leveregler. Måder vi har fundet ud af, vi skal gøre tingene på for at være i balance.

Relevant uddannelse: Kognitivbaseret Mindfulness-uddannelse

Fagpersonens fokus

Anne Dorthe Hasholt forklarer uddybende, at det slet ikke engang er sikkert, vi i det daglige opdager, at vi bliver udfordret på det, man kunne kalde for vores ’styresystem’ – eller det man indenfor det kognitive kalder for leveregler og grundlæggende skemata.

Men det vil uvægerligt skabe uro, når vi udfordres på noget, som er så grundlæggende for os. Og det vil gøre det svært for os at honorere de nutidige krav, der stilles til os, for eksempel krav om at vi skal være nuancerede og forandringsparate. Når vores trusselssystem alarmeres, bliver det svært for os at få kontakt til vores drive og ressourcer.

Her skal man som fagperson være opmærksom på, hvilke tanker der er på spil i den anden. For det man ønsker er, at bringe personen fra a til b, hvilket vil sige, at man ønsker at bringe personen ud af trusselssystemet og ind i Det Grønne System, som altså er stedet, hvor vi blandt andet finder vores drive:

-Der, hvor vi oplever trivsel. Der, hvor vi oplever vitalitet og en oplevelse af at være i live, at kunne mærke os selv, få ’psykologisk ilt’, opleve glæden ved at kunne bruge os selv, at have adgang til egne ressourcer og talenter, alt det hører til i Det Grønne System.

At møde sig selv

I 3. generations mindfulnesstræning arbejder man med, hvordan man møder sig selv og andre. Er man for eksempel i mødet med sig selv ekstremt kritisk, altså sin egen værste kritiker, så får man ikke så underligt mere trusselsystem, og ikke mindre.

I mindfulness ligger der en optræning i at opdage sig selv og opdage nuet. Man må spørge sig selv: Møder jeg nuet og mig selv kritisk og med vurderinger?  Vil jeg forsøge at problemløse a la ’vi skal et andet sted hen’, eller ’det skal være anderledes’? Eller kan vi i stedet blot være med det, der er? Kan vi tage ansvar for de grundholdninger, hvormed vi selv møder det, der er? Det er den træning, man får i mindfulness. Anne Dorthe Hasholt fortæller om de seks grundholdninger i mindfulness, nemlig åbenhed, venlighed, nysgerrighed, tålmodighed, mod og udholdenhed. Alle er de færdigheder, som kan trænes op.

Relevant uddannelse: Kognitivbaseret Mindfulness-uddannelse

 Før og efter mindfulness

Mindfulness er ikke noget passivt, tværtimod er det meget dynamisk. Det handler om at acceptere det, som er – og derfra kan man træffe nogle bevidste valg. Accept er ikke en afslutning, det er derimod en stærk begyndelse.

Ifølge Anne Dorthe Hasholt er den mindfulnessuddannelse, som man kan tage hos hende og Seminarer.dk særlig god, på grund af det faktum, at denne form for mindfulness er uadskillelig fra den kognitive adfærdsterapi.

Det bliver forklaret rationelt, og deltagerne får således al teorien bag, hvad mindfulness egentlig er, og hvad det er for processer i hjernen, som mindfulness går ind og påvirker positivt.

Så til forskel fra et mindfulnesskursus, hvor man stort set kun mediterer, og hvor man i højere grad selv skal forsøge at finde vej igennem det, så er Anne Dorthes måde at formidle mindfulness på meget forklarende og meget uddannende. Hun afmystificerer, og så stiller hun altid sig selv en lille udfordring:

-Jeg siger altid upfront på uddannelserne: ’Der er et før og et efter mindfulness. Og når vi er færdige med denne her uddannelse, så lad os tage en evaluering på, om jeg har ret.

En mig-til-mig relation

Anne Dorthe slutter af med at fortælle om det, der ofte bliver en øjenåbner for kursisterne:

-Én ting er, hvordan jeg møder dig. En anden ting er, hvordan jeg møder mig selv. Rigtig mange fagpersoner opdager, hvor anerkendende og medfølende de møder andre, men hvor kritisk de egentlig møder sig selv. For der ligger også en relation. Vi er aldrig alene, for vi er altid sammen med os selv. Og noget af det, der forløser en meget stor portion energi hos disse fagpersoner, det er, at de faktisk opdager denne her relation. Og den opdagelse er essentiel for selvregulering og for stressreduktion, for glæde og trivsel, og for det at gå fra rødt system (trusselssystemet) til grønt system.

At blive mere mindful

Ved at blive mere mindful, oplever mange fagpersoner at blive mere milde og venlige overfor sig selv. Og det tilfører ressourcer, som så igen medfører, at de bliver tanket op. Derved kan de gå ud og møde deres patienter/borgere/næste med medfølelse og anerkendelse og det, man kunne kalde for ’professionel kærlighed’.

Relevant uddannelse: Kognitivbaseret Mindfulness-uddannelse

Tags: , ,
  • Relevante kurser

    mindfulness-uddannelse
    Kognitivbaseret Mindfulness-uddannelse, hold 37


  • Se alle aktuelle kurser, temadage og konferencer fra Seminarer.dk her

  • Blogkategorier

Gå til top
MPV ResultsAccording to the National Library of Medicine, a normal platelet count is 150,000 to 400,000 per microliter of blood. I remember that night telling my mom, who was at the banquet, I had talked to you about maybe transferring to Houston. This sparked outrage among those who said he was being unpatriotic. Going to have to throw the ball. Has been listed as questionable for the New York Giants' season opener against the Cowboys in Dallas on Sunday night.Questionable in NFL terminology is a 50 50 chance to play.Beckham has not practiced since spraining his left ankle on Aug. Typically, the ball is placed near the sideline (out of bounds line) in order to prevent people from tearing it away. It turned out to be one of those mega ads, and it was everywhere. Vikings had fewest penalties (88) accepted against them in league.. mickey mouse silhouette He comes back in a Nike tee and black mesh shorts that cover his shins. To build speed, use the same shuttle drills wide receivers run.. He cheap oakleys said he took Vicodin following his fourth back surgery a month earlier.. Goodell has promised to make all NFL personnel and previous investigative material available, but it will be no surprise if Mueller's report simply produces a meticulous timeline documenting everything we already know.. If you're still with us at this point, you are a real one.. Is just hockey. Other money pits: TV pilots and action flicks that languish, unseen, in someone basement, and sportswear lines and nutritional products that tank before they even hit production. 16Business warm on sales tax vote, breathing fire over sick timeBusiness Snapshot: RFC2 TelecomOn Health Care: Population health, the ultimate measure of valuesportsHeadlinesTurner walks off as Dodgers take 2 0 NLCS leadVIKINGS NOTEBOOK: Griffen sack streak stays aliveGalaxy defeat Minnesota to win final home gameKaepernick files collusion grievanceKeselowski edges Newman to win Alabama 500featuresHeadlinesHawk Ridge Art: Preserving the legacy and works of John Peyton10 nonfiction books to immerse yourself in this fallOpera Review: Oratorio turned opera has powerful moments Hallo homes: Two Duluth families go all out for HalloweenDo it yourself: Googly eyed ghosts and candy corn jarsoutdoorsHeadlinesField Reports: A good summer of fishing on the big lakeSam Cook column: Dakota morning the waiting is goodAsk a Conservation Officer: Possession limits for pheasant or grouseHouston fishing report: Streams, inland waters still producing fishOutdoors calendarMETAIRIE, La. "'By acting and not going, hopefully that will inspire some change when it comes to what we tolerate in this country and what is accepted and what we turn a cheap china jerseys blind eye to,'' Curry told reporters. You hear all the time about people with no "off" switch but Crews gives new meaning to the term.. I had a recent case where the cheap jerseys player showed restraint, but then someone in his party hit the guy. "I will take my jersey out of the [high school trophy] cabinet." The Olympic Peninsula town's school board is still mulling over a replacement mascot, however, so Redskins prevail cheap nfl jerseys for another seasonSame for the Willpinit High School Redskins, over in Spokane County. Think what I remember about Minneapolis is how nice people treated me. Lockhart added that the league has "no tolerance for racial remarks directed at anyone in a stadium" and said those fans are not welcome to come back "this week, next pandora rings week or any time.". That being said, I still think it will be a three horse race in the cheap china jerseys NFC South, and while Buffalo isn't likely to be blown out often this season, winning on the road here is a tough task, as Luke Kuechly will be focused on LeSean McCoy. Are the ones you have nightmares about right here, Mack said. According to Dr. Click for full scheduleFormer New England Patriots player Aaron Hernandez, an explosive tight end who had been convicted of murder and last week cleared in two other killings, was discovered dead in his prison cell by a corrections officer early Wednesday morning.(Published Wednesday, April 19, 2017)Former New England Patriots player Aaron Hernandez, who was serving a life sentence for murder and just last week acquitted in two other killings, was found dead in his prison cell by a corrections officer early Wednesday morning.