Mindfulness – gammel vin på nye flasker! - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Mindfulness – gammel vin på nye flasker!

Mindfulness er ikke noget nyt. Det har derimod eksisteret i langt over tusind år, og forskning viser, at mindfulness virker.

underviser_anne_dorthe

Oprindeligt udgivet i 2017. Senest opdateret i august 2022.


Psykolog Anne Dorthe Hasholt har speciale i kognitiv terapi og mindfulness-baseret kognitiv behandling. I samarbejde med Seminarer.dk har hun gennem de sidste mange år formidlet mindfulness til mange forskellige faggrupper. Med evidensbaseret forskning i ryggen er Anne Dorthe Hasholt da heller ikke bange for at sige, at mindfulness er noget, der både nytter og flytter, og at alle, der arbejder med mennesker, kan have stor gavn af at tage uddannelsen.

Se også relevant uddannelse: Kognitivbaseret Mindfulnessuddannelse

Anne Dorthe Hasholt husker stadig tydeligt, hvad den ledende overlæge sagde til hende, da hun som nyuddannet psykolog stod over for at skulle møde patienterne på et nystartet, tværfagligt smertecenter på Odense Universitetshospital:

Hun sagde til mig: ’Lige om lidt går dørene op, og så kommer der nogle mennesker ind, som har haft ondt i gennemsnitligt 11 år. Det er et bredt udsnit af den danske befolkning, og de har prøvet alt. Deres smerter er reelle, og de har så ondt, at de bliver forstyrret hele vejen rundt i deres liv, både psykisk og kognitivt. Ofte har de også dårlig økonomi og familieproblemer og problemer i deres relationer, fordi smerten er så forstyrrende.’”

Situationen var temmelig overvældende, og Anne Dorthe Hasholt tænkte, at nu var gode råd dyre, for hvad skulle de egentlig stille op med disse patienter? Hurtigt gik hun i gang med at undersøge, hvad der fandtes af hjælp til disse mennesker.

Kognitiv adfærdsterapi og mindfulness

Hvad hun fandt både internationalt og nationalt pegede i samme retning: Kognitiv adfærdsterapi så ud til at være vejen frem.

Derfor begyndte mindfulnesstræning at blive bygget oven på det eksisterende tilbud, og det blev en rigtig stor succes. Dengang var der ellers ganske stor modstand i forhold til mindfulness, men Anne Dorthe Hasholt forklarer, at udviklingen har taget fart gennem årene. I dag findes der ganske enkelt næsten ikke den sammenhæng, hvor mindfulness ikke bliver nævnt.

Gammel vin på nye flasker

Når Anne Dorthe Hasholt i dag møder skepsis, plejer hun gerne at sige, at mindfulness jo i virkeligheden bare er ’gammel vin på nye flasker’:

Der er ikke noget nyt i det. En masse forskellige retninger har brugt det, vi nu kalder mindfulness. Men det gode ved at være der, hvor vi er nu, er, at vi forklarer det ud fra og tager udgangspunkt i det fundament, som hedder kognitiv adfærdsterapi, som er en psykoterapeutisk hovedretning, der er evidensbaseret.”

Mindfulness virker

Med andre ord er der ikke noget hokuspokus over mindfulness. Og det er ikke et eller andet, som man bare giver sig i kast med, fordi man synes, det er morsomt. Mindfulness virker. Og ikke nok med det, så kan mindfulness forklares rationelt. Anne Dorthe Hasholt afviser, at mindfulness bare er sådan noget new age, ’hippie-halløj’:

Mindfulness i den seriøse boldgade er kommet for at blive. Det er så dybt forankret i, hvad vi ved om menneskehjerner, og hvad der er fuldstændig essentielt at vide.”

Hjernen

Anne Dorthe Hasholt forklarer videre, at den kognitive adfærdsterapi tager udgangspunkt i hjerneforskning. Derfor er den i virkeligheden yderst konkret og rationelt forklaret. Og det rationelle fremgår ganske tydeligt, når man tager den mindfulnessuddannelse, som hun, i samarbejde med Seminarer.dk, udbyder:

“På de uddannelser vi tilbyder her hos Seminarer.dk, får vores deltagere alle mellemregningerne. Det teoretiske bliver forklaret, og der bliver hele tiden refereret tilbage til hjerneforskningen.”

Menneskelig anatomi: Hjerne og sind

Som mennesker har vi allerede fra barnsben en fornemmelse af vores anatomi. Vi finder hurtigt ud af, at vi har blod og muskler, at vi har et hjerte osv. Men ifølge Anne Dorthe Hasholt er det dog pudsigt, at vi samtidig ikke har en tilsvarende fælles forståelse og et oplysningsniveau om, hvordan sindet er sat sammen. For både hjernen og sindet har en faktuel anatomi, understreger Anne Dorthe Hasholt. Og det er netop det, som kognitiv adfærdsterapi – og herunder mindfulness – tager udgangspunkt i.

Alarm

Helt basalt handler mindfulness om struktureret mentaltræning i, at mennesker selv opdager, hvornår de er i ’trusselssystem’, og hvordan de kan bringe sig selv ud af trusselssystemet og over i ’Det Grønne System’. Disse såkaldte systemer kan forklares på følgende måde: Som mennesker er vi alle født med et trusselssystem. Dette trusselssystem gør os i stand til at reagere på trusler, hvilket vi skal kunne. Før i tiden var truslerne meget konkrete, f.eks. hvorvidt der var en sabeltiger eller ej. Det var ganske enkelt et spørgsmål om liv eller død. I dag reagerer vores trusselssystem faktisk på samme måde, som da vi var hulemennesker. Trusselssystemet tror stadig, vi bor ude i naturen, fordi den kulturelle evolution er gået så mange gange hurtigere end den biologiske.

Heldigvis går der i vore dage lang tid imellem, at vi helt konkret befinder os i livstruende situationer (eksempelvis hvis vi krydser en vej, og en bil kommer drønende imod os og er ved at ramme os). Det er ikke noget, der sker hver og hver anden dag, hvis det da overhovedet sker. Ifølge Anne Dorthe Hasholt er det dog interessant, at vi i vore dage alligevel bliver ’ringet op’ i vores trusselssystem. Blot er der nu tale om ’psykologiske opkald’, så at sige. Mennesker er psykologiske væsner, og det er psykologi, der aktiverer vores alarmer:

“Det er, når vi bliver udfordret på vores værdier. Det er, når vi bliver udfordret på vores leveregler. Måder vi har fundet ud af, vi skal gøre tingene på for at være i balance.”

Se også relevant uddannelse: Kognitivbaseret Mindfulnessuddannelse

Fagpersonens fokus

Anne Dorthe Hasholt forklarer uddybende, at det ikke engang er sikkert, vi i det daglige opdager, at vi bliver udfordret på det, man kunne kalde for vores ’styresystem’ – eller det man inden for det kognitive kalder for leveregler og grundlæggende skemata.

Det vil dog uvægerligt skabe uro, når vi udfordres på noget, som er så grundlæggende for os. Og det vil gøre det svært for os at honorere de nutidige krav, der stilles til os, for eksempel krav om at vi skal være nuancerede og forandringsparate. Når vores trusselssystem alarmeres, bliver det svært for os at få kontakt til vores drive og ressourcer.

Her skal man som fagperson være opmærksom på, hvilke tanker der er på spil i den anden. For det, man ønsker, er at bringe personen fra a til b, hvilket vil sige, at man ønsker at bringe personen ud af trusselssystemet og ind i Det Grønne System, som altså er stedet, hvor vi blandt andet finder vores drive:

Der, hvor vi oplever trivsel. Der, hvor vi oplever vitalitet og en oplevelse af at være i live, af at kunne mærke os selv, få ’psykologisk ilt’, opleve glæden ved at kunne bruge os selv, at have adgang til egne ressourcer og talenter – alt det hører til i Det Grønne System.”

At møde sig selv

I såkaldt 3. generations-mindfulnesstræning arbejder man med, hvordan man møder sig selv og andre. Er man for eksempel i mødet med sig selv ekstremt kritisk, altså sin egen værste kritiker, så får man ikke så underligt mere trusselssystem og ikke mindre.

I mindfulness ligger der en optræning i at opdage sig selv og opdage nuet. Man må spørge sig selv: Møder jeg nuet og mig selv kritisk og med vurderinger?  Vil jeg forsøge at problemløse a la ’vi skal et andet sted hen’, eller ’det skal være anderledes’? Eller kan jeg i stedet blot være med det, der er? Kan jeg tage ansvar for de grundholdninger, hvormed jeg selv møder det, der er? Det er den træning, man får i mindfulness – bl.a. ved at træne de seks grundholdninger i mindfulness, som er åbenhed, venlighed, nysgerrighed, tålmodighed, mod og udholdenhed.

Før og efter mindfulness

Mindfulness er ikke noget passivt, tværtimod er det meget dynamisk. Det handler om at acceptere det, som er – og derfra kan man træffe nogle bevidste valg. Accept er ikke en afslutning, det er derimod en stærk begyndelse.

Ifølge Anne Dorthe Hasholt er den mindfulnessuddannelse, som man kan tage hos hende og Seminarer.dk, særligt god, fordi denne form for mindfulness er uadskillelig fra den kognitive adfærdsterapi.

Det bliver forklaret rationelt, og deltagerne får således al teorien bag, hvad mindfulness egentlig er, og hvad det er for processer i hjernen, som mindfulness går ind og påvirker positivt.

Så til forskel fra et mindfulnesskursus, hvor man stort set kun mediterer, og hvor man i højere grad selv skal forsøge at finde vej igennem det, så er Anne Dorthe Hasholts måde at formidle mindfulness på meget forklarende og meget uddannende. Hun afmystificerer, og så stiller hun altid sig selv en lille udfordring:

“Jeg siger altid upfront på uddannelserne: ’Der er et før og et efter mindfulness. Og når vi er færdige med denne her uddannelse, så lad os tage en evaluering på, om jeg har ret.'”

En mig-til-mig relation

Anne Dorthe Hasholt slutter af med at fortælle om det, der ofte bliver en øjenåbner for kursisterne:

Én ting er, hvordan jeg møder dig. En anden ting er, hvordan jeg møder mig selv. Rigtig mange fagpersoner opdager, hvor anerkendende og medfølende de møder andre, men hvor kritisk de egentlig møder sig selv. For der ligger også en relation. Vi er aldrig alene, for vi er altid sammen med os selv. Og noget af det, der forløser en meget stor portion energi hos disse fagpersoner, er, at de faktisk opdager denne her relation. Og den opdagelse er essentiel for selvregulering og for stressreduktion, for glæde og trivsel og at gå fra rødt system (trusselssystemet) til grønt system.”

Ved at blive mere mindful oplever mange fagpersoner at blive mere milde og venlige over for sig selv. Og det tilfører ressourcer, som så igen medfører, at de bliver tanket op. Derved kan de gå ud og møde deres patienter/borgere/næste med medfølelse og anerkendelse og det, man kunne kalde for ’professionel kærlighed’.

Se også relevant uddannelse: Kognitivbaseret Mindfulnessuddannelse

Relevante arrangementer

Kognitivbaseret mindfulness uddannelse
Uddannelse

Kognitivbaseret mindfulness uddannelse

Jylland

Som noget ganske unikt tager denne mindfulness uddannelse afsæt i kognitiv adfærdsterapi, så du får større forståelse for, hvad du gør, og hvorfor det virker, når du arbejder med menneskers sind ved hjælp af mindfulness. Du bliver undervist af psykolog og specialist i mindfulness, Anne Dorthe Hasholt, som har uddannet mere end 2000 kursister hos os. På mindfulness uddannelsen får du bl.a.:

Viden om teorien bag kognitiv adfærdsterapi Forståelse for indvirkningen af mindfulness på processer i hjernen Træning og forskellige øvelser til brug såvel professionelt som privat

Vær opmærksom på, at trin 2 forudsætter, at man har deltaget på trin 1 eller tilsvarende.

Husk at se introvideoen herunder med underviser Anne Dorthe Hasholt. Se bl.a. hvad du kan få ud af at deltage på vores mindfulness uddannelse, og hvorfor mindfulness kan være det helt rigtige for dig.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Acceptance and Commitment Therapy (ACT) – Mini-uddannelse
3-dages kursus

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) – Mini-uddannelse

Jylland

Lær at bruge Acceptance and Commitment Therapy (ACT) til at hjælpe mennesker med at finde ind til deres egne værdier og lære at håndtere problemstillinger og lidelser i deres liv.

På ACT mini-uddannelsen bliver du undervist af psykolog Anne Dorthe Hasholt, som sørger for, at du får:

En dybere teoretisk og praktisk forståelse af ACT Træning i brugen af de forskellige arbejdsmodeller og øvelser Kompetencer til at bruge terapiformen i mødet med borgere med bl.a. kroniske smerter, stress, angst, depression og OCD Kompetencer til at hjælpe mennesker med at få adgang til vigtige redskaber, der kan give dem robustheden til at kunne tage engagerede skridt i retningen af det, der giver mening for dem, og til at holde retningen både i medvind og modvind

Husk at se introvideoen herunder med underviser Anne Dorthe Hasholt. Se bl.a. hvad du kan få ud af at deltage på vores ACT uddannelse, og hvorfor ACT kan være den helt rigtige uddannelse for dig.

Læs mere
Compassion Fokuseret Terapi (CFT) – Mini-uddannelse
Kursus

Compassion Fokuseret Terapi (CFT) – Mini-uddannelse

Jylland

På Compassion Fokuseret Terapi (CFT) mini-uddannelsen bliver du beriget af psykolog, Anne Dorthe Hasholt. Med skarp og inspirerende formidling, giver hun dig en grundig indføring i Compassion Fokuseret Terapi (CFT) i både teori og praksis.

På mini-uddannelsen får du bl.a. indblik i hjernens tre affektsystemer og godt med træning i behandlingsmetoden, så du i din faglige praksis kan hjælpe mennesker til at opnå større indre ro, højere selvværd og generel øget livskvalitet.

Husk at se introvideoen herunder med underviser Anne Dorthe Hasholt. Se bl.a., hvad du kan få ud af at deltage på vores CFT uddannelse, og hvorfor CFT kan være den helt rigtige uddannelse for dig.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-grey

5 ud af 6 stjerner

Læs mere
Når traumer sætter sig i kroppen
Kursus

Når traumer sætter sig i kroppen

Jylland & Sjælland

Opnå en større forståelse for kroppens reaktioner på traumer, så du kan være med til at styrke trivslen for børn, unge og voksne med traumer. Det sker på denne kursusdag, der tager afsæt i den psykosomatiske traumemodel.

Din underviser er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Gitte Retbøll, og hun sørger for, at du får:

Indsigt i, hvordan du kan tale om traumer og et indblik i, hvordan traumer opstår i barndommen og følger mennesker op igennem livet  Indsigt i, hvorfor det er vigtigt at spørge “Hvad er der sket dig”, når du møder en person med et traume  Indsigt i, hvordan kroppen reagerer på traumer, f.eks. barndomstraumer  Viden om, hvordan traumer sætter sig i kroppen som eksempelvis smerter eller ubehag  Viden om, hvordan smerterne forløses, når traumet behandles 

 

Læs mere