Naturterapi – ”Naturen som behandler” - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Naturterapi – ”Naturen som behandler”

Naturterapi bliver mere og mere populær i behandlingen af psykiske lidelser. Derfor har mange kommuner også naturterapi i deres indsatsplaner. Læs mere om naturterapi her.

naturterapi

Af naturvejleder og forsker Simon Høegmark og lærer, personlig træner og motorikvejleder Sigurd Hartvig

”Under spontan opmærksomhed scanner vi vores omgivelser og kommer i en tilstand af flow.  Hjernen får ro, og den tilstand opnås lettere i naturen”

Stadig mere forskning peger på at naturterapi har en gavnlig effekt i rehabiliteringsforløb og kan bruges stress reducerende.

Se også relevant uddannelse: Naturterapi uddannelse

Stress og andre psykiske lidelser er også et stigende problem i den danske befolkning. Psykisk sygdom vil i 2020, ifølge WHO, være på en andenplads over de mest belastende sygdomme for individet samt for samfundet generelt (1).

Derfor er det kommet et politisk fokus på at inddrag naturen og naturterapi i sundhedssystemet  i kommunerne.

Hvis vi rejser 250000 år tilbage i tiden står der en kvinde og kigger ud over en sø i Etiopien. Hun kigger rundt på landskabet, videre ned til hendes hænder, og udbryder, Jamen jeg eksisterer. Det er nogenlunde på den måde vi opdager vores bevidsthed.  Bevidstheden er en gave, vi kan bruge til at nyde kunst, rejse til Mars og meget andet. Men det er også bevidstheden som giver os tankespind og unaturlig stress. Sund stress har vi brugt til at overleve i naturen. Vi er natur og vores krop og hjerne er tilpasset at håndtere indtryk i naturen. Vi fjerner os mere og mere fra naturen, samtidig med vi har adskilt samspillet mellem krop og hjerne. Ved kombinere en tilgang, hvor vi arbejder med natur, krop og psyke har vi de bedste betingelser for at restituerer og kommer os efter en livskrise.

Naturen har været benyttet som behandlingsform helt tilbage til for 5000 år siden i asien . Soldater i antikken Grækenland kom sig efter krigstraumer ved hjælp naturen. Efter 1. verdenskrig begynder man med haveterapi i USA til hjemvendte soldater (2). I 2002 blev naturen godkendt i sundhedssystemet i Sverige.

Spontan opmærksomhed

Den teoretiske tilgang er naturbaseret terapi, evolutionspsykologien om vores urinstinkter og en fænomenologisk tilgang, som beskriver de fænomener og stemninger, der opstår mellem mennesket og naturen. Når mennesket befinder sig i naturen, kan der opstå en slags ”mellemrum”, hvor vi har det godt.

Nøgleordet er ”spontan opmærksomhed”, som er den tilstand, hvor kroppen har gode muligheder for at restituere. Spontan opmærksom er modsat ”fokuseret opmærksomhed”, når vi for eksempel bevæger os rundt i byen eller skal passe på i trafikken. Det er stressende i længden. Under spontan opmærksomhed scanner vi snarere vores omgivelser og kommer i en tilstand af flow.  Hjernen får ro, og den tilstand opnås lettere i naturen (3).

Fire søjler, der øger spontan opmærksomhed

I et ph.d. projekt undersøger vi en tilgang til naturterapi som kan bruges i sundhedssystemet og til at erhvervslivet kan tænke innovativt og kreativt. Metoden er blevet brugt til at udvikle bl.a. rehabiliteringsforløb vildmandsprojektet (4).i Svendborg kommune, uddannelse af fagpersonale i Odense kommune og forebyggelses forløb med stress, samt udviklingsteams for Deloitte.

Her er de 4 fokuspunkter.

  1. Trygge naturmiljøer med naturoplevelser,
  2. Opmærksomhedstræning,
  3. Kropsbevidsthed/ kropsfornemmelse,
  4. Fællesskab og bålterapi samt den narrative metode – altså fortællingen om os selv.

Se også relevant uddannelse: Naturterapi uddannelse

Referencer:

  • (Sundhedsstyrelsen, 2014)
  • Grahn, P. (2005). Att bota människor i en trädgård. I Schmidtbauer, P. Grahn & M. Lieberg,(Red.), Tänkvärda trädgårdar. När utemiljön blir en del av vården, 127-145.
  • Kaplan, R., & Kaplan, S. (1989). The experience of nature: A psychological perspective: CUP Archive.
  • Bratland-Sanda, S., Andersson, E., Best, J., Høegmark, S., & Roessler, K. K. (2017). The use of physical activity, sport and outdoor life as tools of psychosocial intervention: the Nordic perspective. Sport in Society, S.11.

Relevante arrangementer

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet
Kursus

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet

Jylland & Sjælland

Skab styrkede indsatser og tryghed for sårbare gravide med psykosociale problemstillinger og rusmiddelproblematikker (niveau 3 og 4 i svangreomsorgen) gennem den traumebevidste tilgang og tværfagligt samarbejde.

Dét er netop fokus på dette kursus i selskab med Anna-Katherine Højland, klinisk psykolog og jordemoder, og Michela Wedel, socialrådgiver og stifter af foreningen for Fremtidens Børn.

De sørger for, at du som deltager bl.a. bliver klædt på med:

Et traumebevidst perspektiv i mødet med den gravide/familien, hvor der (også) er rusmiddelproblematikker til stede Indsigt i greb til et trygt og transparent rum, hvor tillid kan opbygges Viden om mentalisering og følelsesmæssig regulering ift. tilknytning og omsorg Viden om tilgængelige vejledninger, lovgrundlag og muligheder for sparring som fagperson i kontakten med en sårbar gravid kvinde Tips og inspiration til troværdig kommunikation med den gravide/familien: bevidsthed om sprog og kropssprog
Læs mere
OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer
Kursus

OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer

Jylland & Sjælland

Det kan være komplekst at arbejde med mennesker med OCD – bl.a. fordi man som fagperson helt utilsigtet kan forstærke og vedligeholde symptomerne. På denne kursusdag præsenterer psykolog Hjalti Jonsson dig for alternative måder at intervenere og bidrager med redskaber til at arbejde med at forbedre din praksis.

Mere konkret betyder det, at du får:

Viden om OCD; årsager, symptomer og mekanismer, som vedligeholder og forstærker lidelsen – med en hel masse eksempler fra praksis Kendskab til forskelle, ligheder og evt. overlap med andre diagnoser Viden om, hvordan du og dine kolleger utilsigtet kan blive viklet ind i OCD-symptomerne og blive en del af de mønstre, som vedligeholder og forstærker symptomerne Viden om og redskaber til, hvad du kan gøre for at støtte og hjælpe den OCD-ramte. Hvilke behandlingsmetoder- og tilgange er mest virksomme ift. OCD?

Vil du vide mere? Så læs med lige herunder.

Læs mere
Bryd tavsheden – lad børn læne sig op ad voksne, når livet er svært
Kursus

Bryd tavsheden – lad børn læne sig op ad voksne, når livet er svært

Jylland & Sjælland

Tag med på denne kursusdag, hvor du bliver klædt på til at støtte børn, når de er ramt af svære livsomstændigheder.

Familieterapeut Karen Glistrup og børnepsykolog Birgitte Ørnstrup står i spidsen for kurset og sætter bl.a. fokus på:

Hvordan du som fagperson taler med børn med hensyntagen til, at de netop er børn Hvordan du får kendskab til bagvedliggende årsager til barnets mistrivsel. F.eks. når et barn er pårørende til forældre eller søskende med psykisk sygdom, eller hvis der er problemer med misbrug i familien Hvordan du udforsker familiens livsomstændigheder og belastninger uden at aktivere skyldfølelse Hvordan du i mødet med barnet kan minimere antallet af spørgsmål, så samtalen fra det usikre barns perspektiv ikke opleves som ubehagelig Hvordan du taler med børn og deres forældre med rette ansvarsfordeling mellem barn og voksen, forælder og fagprofessionel

Læs videre herunder for at få mere at vide om dagens indhold og underviserne.

Læs mere
Gaming- og SoMe-afhængighed – Sådan hjælper du unge med et lidelsesfuldt skærmforbrug
Kursus

Gaming- og SoMe-afhængighed – Sådan hjælper du unge med et lidelsesfuldt skærmforbrug

Jylland & Sjælland

Hvordan hjælper du bedst unge, som er blevet suget så langt ind i gaming og/eller sociale medier, at der er tale om egentlig afhængighed? Dét er omdrejningspunktet for dette kursus i selskab med psykolog David Madsen, læge Cecilie Federspiel og medlem af regeringens tech-udvalg Mie Oehlenschläger.

I fællesskab sikrer de, at du i løbet af kursusdagen får:

Viden om gaming- og SoMe-afhængighed, og hvordan det påvirker unges liv og trivsel Kendskab til afhængighedens udtryk, herunder psykologiske, fysiske, adfærdsmæssige og sociale symptomer Forståelse af de underliggende mekanismer og virkemidler, som spil- og SoMe-industrien anvender til at fastholde menneskers opmærksomhed, engagement og tid Viden om forebyggelse og effektive interventioner, herunder Acceptance and Commitment Therapy og narrative samtaleteknikker Indblik i, hvordan du taler med forældre eller andre fagpersoner, som er i berøring med unge, der har et problematisk forbrug af computerspil og SoMe

Du finder mere info om kursusdagens indhold og underviserne herunder.

Læs mere