Nyt kursus på vej: Undgå udbrændthed på jobbet - skab et bæredygtigt arbejdsliv - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Nyt kursus på vej: Undgå udbrændthed på jobbet – skab et bæredygtigt arbejdsliv

Inden længe lander et nyt kursusforløb, som klæder dig på med konkret viden og handlemåder til at undgå udbrændthed i dit arbejde med mennesker. Forløbet er udviklet i samarbejde med psykolog Anne Dorthe Hasholt, som også står ved det faglige ror på forløbet. Læs meget mere lige herunder.

Udbrændthed_sammenkrøllet_papir
Du har et talent, der bygger på en naturlig lyst til at hjælpe og drage omsorg for andre mennesker. Det kan dog være et mentalt krævende job, og derfor er det afgørende, at du passer på dig selv – for du er det vigtigste redskab i arbejdet.

Når du har en bevidsthed om, hvordan du bruger dit talent inden for omsorgsarbejde, kan du undgå udbrændthed og omsorgstræthed, der i sidste ende kan føre til forråelse, skam og usikkerhed. 

For at få et arbejdsliv, som bygger på sunde og bæredygtige strategier, er det vigtigt, at du lærer dine egne grænser at kende, bliver bevidst om dit følelsesmæssige system og ved, hvordan du står stærkt og meningsfuldt i ubehag. Du kan ikke fjerne det, som er ubehageligt – men du kan lære, hvordan du håndterer ubehagelige følelser, så de ikke kommer til at stå i vejen for, at du kan bruge dit talent klogt.  

Pas på dig selv i dit arbejde med at yde omsorg for andre

Formålet med dette kursusforløb er, at du får større arbejdsglæde og undgår at opslide dig selv. Når du tager hånd om dig selv i arbejdet, får du også et større overskud til dine borgere, og du kan dermed hjælpe dem langt bedre. 

Du bliver undervist af psykolog Anne Dorthe Hasholt, som klæder dig på med handlemuligheder til aktivt at navigere i, hvordan du som medarbejder regulerer dig selv, får ro i nervesystemet, står stærkt i ubehagelige situationer og er et sundt spejl for dine kollegaer og borgere. 

Med fra forløbet tager du et øget bevidsthedsniveau ift., hvilke følelsesmæssige signaler du udsender, hvordan du opnår fysisk og psykisk overskud, og hvordan kroppens selvhelbredende kræfter hjælper dig til at opnå bæredygtig og vedvarende balance. 

Du opnår også viden om, hvad der sker i kroppen, når mennesker oplever stress eller overbelastning i kortere og længere perioder, ligesom du lærer, hvordan du ”låner dit nervesystem ud” på en afbalanceret måde, så det ikke dræner dig.

Dit udbytte af kursusforløbet

👉 Det får du som medarbejder ud af at deltage: 

  • En større forståelse af forskellen mellem slid-empati og bæredygtig empati  
  • Evidensbaseret viden om, at dit nervesystem er forudsætning for, at dit talent kan blomstre  
  • Evidensbaseret viden om, hvorfor du skal stoppe med at ”låne dit nervesystem ud” 
  • En større forståelse af, hvad der er sunde grænser, og hvordan du opretholder dem, så du bliver fyldt op med overskud og kan været et sundt spejl for andre 

👉 Det får du som leder ud af at deltage: 

Som leder har du brug for samme adgang til energi, balance og selvhelbredende kræfter som dine ansætte og jeres målgruppe. Som leder får du viden om og kompetencer til: 

  •  Hvordan du inkluderer dig selv i og går forrest i dét, du ønsker at skabe for andre
  • Hvordan du sætter præmissen og rammen for dine medarbejdere, så de kan arbejde sundt og bæredygtigt med sig selv og andre
  • Hvordan du gennem en sund kultur, der bygger på viden og evidens, kan holde på medarbejdere, tiltrække medarbejdere og knække kurven på sygemeldinger
  • Hvordan du kan stå stærkt i dig selv og din sande mission/vision og sætte den kurs for din organisation, som du egentlig brænder for 

Målgruppe og form på forløbet

Kursusforløbet er for dig, der arbejder med mennesker, f.eks. inden for omsorgsfagene. Du kan være medarbejder, leder, HR-medarbejder, tillidsrepræsentant o.l.

Der er tale om et kombineret digitalt og fysisk forløb. 

Din underviser

Du kommer i særdeles kompetent selskab med Anne Dorthe Hasholt, som har været med til at udvikle kursusforløbet. Hun er klinisk autoriseret psykolog med speciale i kognitiv terapi og mindfulness-baseret kognitiv behandling 

Hun er en yderst rutineret og topevalueret underviser, der med stor indlevelsesevne formår at formidle kompliceret teori på en praksisnær og levende måde.

I de sidste 15 år har Anne Dorthe Hasholt været fast underviser på flere af Seminarer.dk’s uddannelser, herunder Kognitivbaseret Mindfulnessuddannelse og Uddannelse i kognitiv terapi.

Relevante arrangementer

Når sproget er svært
Kursus

Når sproget er svært

Jylland & Sjælland

Developmental Language Disorder (DLD) – udviklingsmæssig sprogforstyrrelse – kan være vanskelig at opdage; ikke mindst hos flersprogede børn, som er ved at lære et nyt andetsprog. På dette kursus får du dog indsigt i, hvordan du spotter DLD hos flersprogede børn, ligesom du bliver klædt på til at understøtte sproget hos et flersproget barn med DLD.

Mere konkret opnår du:

Indsigt i, hvordan du spotter de flersprogede børn, der muligvis har DLD Dybdegående viden om, hvad flersprogethed er Viden om de forskellige typer flersprogethed, der findes Viden om, hvordan du ser på barnets samlede sprogfærdigheder på alle barnets sprog Indsigt i, hvordan du indsamler viden, der kan bidrage til at differentiere mellem et andetsprog i udvikling og en sprogforstyrrelse Redskaber til både at give og omsætte viden, der kan understøtte sproget hos et flersproget barn med DLD

Få mere at vide om kursusdagen lige herunder.

Læs mere
Det præmature barns senfølger
Kursus

Det præmature barns senfølger

Jylland & Sjælland

Vær med på denne kursusdag, hvor omdrejningspunktet er senfølger hos børn, der er født for tidligt, og hvordan du som fagperson bedst møder, forstår og støtter det præmature barn og dets familie.

I spidsen for dagen står sundhedsplejerske og sansemotorisk konsulent Marianne Bentsen, som sørger for, at du bl.a. bliver klædt på med:

Viden om, hvordan en for tidlig fødsel påvirker barnets udvikling En større forståelse af og viden om, hvordan du kan iagttage, møde og forstå de for tidligt fødte og deres forældre Viden om, hvad du skal se efter hos de for tidligt fødte børn – både når de er spæde, og når de bliver større – og viden om, hvordan du danner dig et tidligt billede af barnets sansemotoriske senfølger Viden om, hvordan du er med til at skabe de bedste rammer for det for tidligt fødte barn og skaber det vigtige samspil mellem sanser, hjerne og krop Viden om, hvordan du støtter og samarbejder med forældrene

Læs med herunder, hvor du får mere information om den interessante kursusdag.

Læs mere
Det sociale nervesystem
Kursus

Det sociale nervesystem

Fyn, Jylland & Sjælland

Bliv klædt på med viden om det sociale nervesystem samt redskaber til at hjælpe børn, unge og voksne, der er ramt af stress, angst og traumer. Dét sker på dette kursus, hvor du kommer i fagligt stærkt selskab med psykoterapeut Inge Svane.

Når du sidder med på kurset, får du bl.a.:

En introduktion til nervesystemets opbygning, herunder kendskab til det sociale nervesystem, den polyvagale teori og neuroception Viden om vagusnerven, herunder vagusnervens to dele, og hvordan nerven hænger sammen med en krop og et sind i balance Indsigt i, hvordan sociale relationer påvirker det autonome nervesystem – og både kan øge og nedbringe stress, herunder fokus på tryghedens betydning Forståelse af betydningen af din egen fysiologiske tilstand, fremtoning og omgangsform i mødet med børn, unge og voksne, som er ramt af stress, angst og traumer Kendskab til co-regulering/samregulering som fundament for udvikling af selvregulering Konkrete kropslige øvelser, som er med til at vække det sociale nervesystem, og introduktion til, hvordan berøring som metode kan regulere det sociale nervesystem

Få mere at vide lige herunder.

Læs mere
Børn og unges trivsel og sundhed – med fokus på ”støj” fra digitale medier
Kursus

Børn og unges trivsel og sundhed – med fokus på ”støj” fra digitale medier

Jylland & Sjælland

Mange børn og unge bruger i dag en stor del af deres vågne timer foran en skærm, men hvordan påvirker skærmene egentlig deres trivsel, udvikling og livsduelighed? Netop dét får du viden om på dette kursus, som psykolog Nicola Nyhave står i spidsen for.

Som deltager på kurset bliver du mere konkret klædt på med:

Viden om, hvordan krop og psyke gensidigt påvirker hinanden, og hvad der skaber det bedste grundlag for sundhed og trivsel hos mennesker Viden om sociale medier, FOMO og andre skærmfænomener, og hvordan de påvirker børn og unges sundhed, trivsel, udviklingsmuligheder og livsduelighed Indblik i, hvorfor det er vigtigt, at du, som fagperson, bidrager til at skabe en bedre balance mellem det analoge og det digitale i børn og unges liv – og inspiration til at gøre det Indblik i, hvorfor det er vigtigt, at du bygger solide stilladser omkring børn og unge og tør være en tydelig rollemodel i en verden i hastig forandring

Lyst til at vide mere? Så skal du bare læse med lige herunder.

Læs mere