Q and A om den 2-årige uddannelse i kognitiv terapi - Seminarer

Havnegade 90, 5000 Odense C • Tlf: 66 15 90 43

Psykologi og psykiatri
Artikel

Q and A om den 2-årige uddannelse i kognitiv terapi

Psykolog Anne Dorthe Hasholt svarer på spørgsmål fra folk, som er interesserede i den nye toårige uddannelse i kognitiv terapi.

Uddannelse i kognitiv terapi

Psykolog Anne Dorthe Hasholt svarer på spørgsmål fra folk, som er interesserede i vores toårige uddannelse i kognitiv terapi.

Q: Er uddannelsen relevant, hvis man tidligere har taget en uddannelse inden for kognitiv terapi?

A: På de korte introduktioner i kognitiv adfærdsterapi har man haft mulighed for at finde ud af, hvad det går ud på og også at kunne bruge nogle af grundredskaberne med et godt resultat. Men kognitiv adfærdsterapi kan man dygtiggøre sig inden for livslangt.

Se også relevant uddannelse: 2-årig kognitiv terapi uddannelse

På den toårige uddannelse i kognitiv terapi bliver der tid til at træne metoderne på et helt andet niveau, og der kommer supervision på.

Der er så mange facetter og finurligheder i det, at når man hører det fra et nyt sted, kan man arbejde med det i næste lag. Jeg har selv flere gange fået den samme introduktion og den samme optræning, og ud fra egne erfaringer vil jeg sige, at man bestemt ikke tager skade af at få det en gang til. Man samler nogle nye facetter op og bliver endnu dygtigere.

Q: Vil der starte hold op løbende, eller er det for sent, hvis man ikke melder sig på holdet, der starter til marts?

A: Det er selvfølgelig tanken, at det her setup og det arbejde vi laver med at etablere den her uddannelse, skal føre til, at det vil blive gentaget

Q: Den supervision, som ligger mellem modulerne, vil den tage udgangspunkt i den praksis, man er i?

A: Der vil blive lavet en geografisk sondring af, hvor det vil være naturligt, at jeg tager hen og møder en gruppe fra holdet. Supervisionen vil gå på metodeanvendelsen, og også hvad det gør ved jer at bruge den her tilgang. Der vil være sagssupervision med fokus på, hvordan man kan arbejde kognitivt ind i den konkrete sag. Og I vil få rigtig meget supervision på jeres færdigheder og jeres træning i at anvende kognitive metoder.

Q: Er uddannelsen også relevant, hvis man arbejder med børn i alderen 8-16 år?

A: I klinisk praksis har vi meget gode erfaringer med at arbejde kognitivt med børn helt ned til femårsalderen. Vi laver naturligvis en differentiering af sproget, og i hvordan man bruger metoderne. Vi arbejder meget med metaforer og billeder og smileyer, når det drejer sig om børn.

Den kognitive metode er også i flere rigtig gode bøger oversat til børnehøjde.

Når man arbejder med børn og unge, er man nødt til også at tænke forældrene eller miljøet ind i det, så på den måde er det rigtig godt at være hjemme i det kognitive både i forhold til børnene og i forhold til de voksne omkring dem.

Q: Er uddannelsen også relevant, hvis man ikke beskæftiger sig med de specifikke diagnoser, der arbejdes med under uddannelsen?

A: De specifikke diagnoser på uddannelsen er et fokus og et udgangspunkt, men jeg gør meget ud af, at under misbrug, angst, depression og personlighedsforstyrrelser ligger det alment menneskelige, som bliver gjort tydeligt. Så uanset om man arbejder specifikt med en af diagnoserne eller ej – og uanset om man arbejder direkte med menneskelige processer eller om man har ansvar for menneskers proces som leder eller mellemleder – så giver det mening at få den her viden om måder at arbejde med proces, selv om man ikke direkte arbejder med psykoterapi.

Q: Hvordan adskiller denne uddannelse sig fra andre længere uddannelser på markedet?

A: Det I kan få hos mig er med fokus på praksis. Jeg sørger for, at I selv går i udvikling i forhold til at forstå de her ting først indad, før I kan rette det udad, og at der er meget fokus på, at I får fat i nerven i det og bliver dygtige praktikere.

På andre toårige uddannelser er der mere fokus på den akademiske udgave, og nogle af dem er lavet, så de opfylder bestemte kriterier for bestemte faggrupper. Eksempelvis kan psykologer tage en toårig kognitiv adfærdsterapeutisk uddannelse, hvor der er nogle bestemte krav for at de kan blive godkendt som efteruddannelse. Hos mig er der satset på tværfaglighed, og at vi beriger hinanden ved at det er forskellige faggrupper, der kommer og byder ind og arbejder sammen. Det er faktisk også sådan, at virkeligheden er sat sammen.

Q: Hvad forventes af deltagerne undervejs i det toårige forløb?

A: Der forventes et engagement og en nysgerrighed, og at man er villig til på et eller andet niveau at investere sig selv og sine egne sten i skoen, for vi kommer til at arbejde med hinanden. Det betyder ikke, at man skal kunne arbejde med sit livs traume eller rulle hele sin barndomshistorie ud. Men det betyder, at man er villig til at lade sig bruge som klient i vores øvelser, hvor man kan tage forskellige frustrationer og problemer frem, store som små, og arbejde med hinanden.

Desuden vil der være nogle “lektier”: Der vil være noget, man skal træne fra gang til gang, og til supervisionerne vil der også være nogle opgaver.

Jeg vil også fra gang til gang nævne noget litteratur, som det giver god mening at læse, men det er ingen pligt.

Q: Hvad vil man helt specifikt være i stand til både personligt og fagligt, når man har deltaget på den 2 årige uddannelse i kognitiv terapi?

A: Efter uddannelsen vil man have en helt anden bevidsthed omkring proces og det at være procesmager, og man får en ny viden om, hvad der er alment gældende for det at være menneske. Men det er ikke sådan, at man nødvendigvis kan åbne en praksis derhjemme. Til det har vi psykotereapeut-uddannelser, og de er fire-årige. Men efter den her toårige uddannelse vil man stå med et meget solidt teoretisk og bevidsthedsmæssigt og færdighedsmæssigt fundament til at arbejde kognitivt, adfærdsterapeutisk dér, hvor man i forvejen arbejder og er specialist.

Se også relevant uddannelse: 2-årig kognitiv terapi uddannelse

Afsluttende bemærkninger om den 2 årige uddannelse i kognitiv terapi

Vi lever i et samfund, hvor man skal indstille sig på at arbejde, til man bliver rigtig gammel. Rigtig mange mennesker, som arbejder med andre mennesker, oplever at blive udbrændte. Men i stedet for at blive til udbrændthed, vil man med den her uddannelse kunne vende det til en nysgerrighed og en holdbarhed, fordi man lærer at lave processer på en måde, hvor man både er en positiv katalysator og passer på sit eget nervesystem. Mange der har taget en uddannelse i kognitiv terapi får en arbejdsform, der er mere givende, inspirerende og varm, og frem for alt er den også forebyggende i forhold til at brænde ud.

Når vi afslutter uddannelserne i kognitiv adfærdsterapi, bliver der altid sagt: Hvor har vi været heldige, at vi havde sådan et godt hold. Og så siger jeg: Ja, I er unikke og I er fantastiske, men det er faktisk alle holdene, der siger det, fordi det at arbejde med kognitiv adfærdsterapi, den kognitive nerve og mindfulness, det får faktisk det bedste frem i os. Så det bliver et rigtigt konstruktivt og berigende møde, og det præger selvfølgelig både relationen mellem jer og relationen mellem jer og mig. Vi vil komme til at sidde i hinandens bagkatalog, så når man nogle gange er ude i marken og står med et eller andet, så har vi hinanden i ryggen.  

(Artiklen er baseret på det oplæg, som Anne Dorthe Hasholt holdt den 4.12.2018 om den toårige uddannelse i kognitiv terapi – oplægget kan ses og høres på Seminarer.dk’s facebook-side under videoer. Bemærk at det først begynder efter cirka 31 minutter)