Robusthed i praksis - boganmeldelse - Seminarer

Havnegade 90, 5000 Odense C • Tlf: 66 15 90 43

Positiv psykologi
Artikel

Robusthed i praksis – boganmeldelse

Hvordan bliver du mere robust? Det er i fokus i bogen "Robusthed i praksis". Her får du en boganmeldelse fra en af vores kunder.

Robusthed i praksis
Af  Sille Trohl, pædagogisk supervisor“Robusthed i Praksis – Individuelt og kollektiv” er skrevet af Malene Mygind og Frans Ørsted Andersen (red) og udgivet på Forlaget Mindspace.

Bogen er en lille grå sag, der umiddelbart ikke ser ud af meget, og heller ikke virker særlig tiltrækkende, men allerede i det første kapitel bliver man fanget af det klare letforståelige sprog og de gode budskaber.

Se også relevant konference: Martin Seligman og positiv psykologi

Gennem 10 kapitler giver bogens 11 forfattere forskellige forklaringer og bud på robusthed og hvorfor det måske nu er vigtigere end nogensinde før at få sat fokus på hvordan vi både hver især og i fællesskab kan udvikle og styrke robusthed.

Bogen “Robusthed i praksis”

Bogen indledes med at forklare forskellen på den mentale og den fysiske robusthed og hvordan de to typer gensidigt forstærker hinanden, idet et godt helbred gør det lettere at håndtere mentale udfordringer, mens et lyst og optimistisk sind oftest møder modgang og svære livsomstændigheder med en tro på at de nok skal komme godt igennem det.

Dette leder så til det store og interessante spørgsmål om hvorfor nogle mennesker forekommer mere robuste og kan klare et utal af svære livsomstændigheder og stadig bevare både håb og optimisme, mens andre hurtigt bliver påvirket og knækker af en smule modgang?

I følge flere forskere bestemmes robusthed 50% af gener, 10% af livsomstændigheder og 40% af hvordan vi tackler udfordringer og modstand. Dvs at vi ud fra det faktisk selv har en ret stor indflydelse på vores trivsel og lykke hvis vi arbejder målrettet på det.

Dette giver bogen flere gode bud på og med specifikke øvelser og anvisninger bliver man ledt igennem vigtigheden af følelsesregulering, positiv kommunikation og problemløsningsstrategier til at (gen)finde det menings- og betydningsfulde i både arbejds- og privatliv.

Se også relevant kursus: Forebyg stress med udgangspunkt i metakognitiv psykologi

De 24 karakterstyrker

Specielt synes jeg at afsnittet med de 24 karakterstyrker er ret interessant. Her kan man gennem 3 faser : kortlægning, udforskning og anvendelse, bliver klogere på sig selv og og efterfølgende arbejde med de styrker man enten ønsker at forstærke eller reducere.

Evnen til at håndtere og regulere følelser og impulser anses som en af det helt centrale faktorer bag robusthed. Et velreguleret nervesystem betyder et væsentligt lavere kortisolniveau, der igen er udtryk for at man er langt bedre til håndtere modgang, stress, vrede og angst langt bedre end personer med lav impulshæmning og følelsesforvaltning

En anden vigtig faktor for vores trivsel og robusthed at tilstedeværelsen af positive sociale relationer. “ Andre mennesker er den bedste medicin mod livets nedture” som en nu afdød amerikansk professor sagde. Og relationer gør noget godt for os. Både for vores psyke, vores fysik og vores robusthed. Alt modgang og sorger bliver lettere at bære, hvis man har nogen at dele det med.

Bogen sluttes meget relevant af med at kigge på hvad der kan gøres ude på de mange arbejdspladser hvor ressourcerne bliver færre og presset stiger – hvordan sikres det at virksomhederne kan blive bedre til at levere det efterspurgte uden at det koster sygemeldinger blandt medarbejderne?

Klart budskab

Her er budskab helt klart, at det ikke kun er op til den enkelte medarbejder at udvikle og styrke sin robusthed, men at det derimod er både en virksomheds- og samfundsmæssig opgave at få skabt en kultur, der sikre en langt bedre balance mellem ressourcer og krav.

Alt i alt byder bogen i løbet af de 233 forholdsvis let-læste sider på mange gode eksempel, øvelser og refleksioner, der helt sikket vil kunne vække genklang hos langt de fleste der arbejder enten som ledelse eller medarbejder indenfor de såkaldte højrisiko-erhverv.

Der er i hvertfald ingen tvivl om at robusthed forekommer mere nødvendig end nogenside og bogen her kan derfor være en god hjælp til at få fokus på vores egen robusthed.

Se også relevant konference: Martin Seligman og positiv psykologi