Hjælp skoleelever til at snakke om psykiske lidelser - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Hjælp skoleelever til at snakke om psykiske lidelser

Hent materiale til grundskolens ældste klasser, der lægger op til debat om, hvordan unge håndterer psykiske lidelser.

barnets angst

Etiske Råd, Psykiatrifonden og Børnerådet har udarbejdet materiale til grundskolens ældste klasser, der lægger op til debat om, hvordan unge håndterer psykisk sygdom.

Se også relevant uddannelse: AKT-/Inklusionsvejleder uddannelse

Evnen til at indgå i sociale relationer er helt central for unges udvikling og trivsel. Følelser som tristhed eller angst kan imidlertid komme til at fylde så meget, at det opleves som en barriere for at indgå i sociale sammenhænge og dermed true den unges trivsel eller udvikling. Det er smerteligt for den unge selv, men også udfordrende for den unges venner at forholde sig til en ven med psykiske problemer.

Derfor har det Etiske Råd, i samarbejde med Psykiatrifonden og Børnerådet udarbejdet  et materiale til grundskolens ældste klasser, der lægger op til debat om, hvordan unge håndterer psykisk sygdom.

Materialet indeholder konkrete øvelser, som er udarbejdet med henblik på, at eleverne kan få indblik i og reflektere over nogle af de centrale emner i forbindelse med psykisk sygdom og psykisk sundhed. Der følger naturligvis en lærervejledning med til hver øvelse.

Materialet  indeholder også mere detaljeret baggrundsinformation om psykiske sygdomme og problemer. Det giver læreren en fleksibilitet i forhold til, hvor meget tid der ønskes at bruge på emnet.

Hent undervisningsmateriale

Materialet er særligt godt i samspil med et besøg på institutionen af psykiatrifondens informationsbus. Informationsbussen er et rullende klasselokale, hvor børn og unge kan blive undervist i psykisk sygdom og psykisk sundhed.

Du kan læse meget mere om børn og unge med psykiske lidelser på Tabu.dk

Se også relevant uddannelse: AKT-/Inklusionsvejleder uddannelse

Relevante arrangementer

Ængstelig personlighed – den oversete lidelse
Kursus

Ængstelig personlighed – den oversete lidelse

Jylland & Sjælland

Få redskaber til at hjælpe borgere og patienter med en ængstelig evasiv personlighedsstruktur

Læs mere
Når traumer sætter sig i kroppen
Kursus

Når traumer sætter sig i kroppen

Jylland & Sjælland

Opnå en større forståelse for kroppens reaktioner på traumer, så du kan være med til at styrke trivslen for børn, unge og voksne med traumer. Det sker på denne kursusdag, der tager afsæt i den psykosomatiske traumemodel.

Din underviser er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Gitte Retbøll, og hun sørger for, at du får:

Indsigt i, hvordan du kan tale om traumer og et indblik i, hvordan traumer opstår i barndommen og følger mennesker op igennem livet  Indsigt i, hvorfor det er vigtigt at spørge “Hvad er der sket dig”, når du møder en person med et traume  Indsigt i, hvordan kroppen reagerer på traumer, f.eks. barndomstraumer  Viden om, hvordan traumer sætter sig i kroppen som eksempelvis smerter eller ubehag  Viden om, hvordan smerterne forløses, når traumet behandles 

 

Læs mere
DLD – en overset sproglig udviklingsforstyrrelse
Kursus

DLD – en overset sproglig udviklingsforstyrrelse

Jylland & Sjælland

Det anslås, at 7-8% af alle børn har Developmental Language Disorder (DLD), udviklingsmæssig sprogforstyrrelse. Der er dog tale om et skjult handicap, som ofte er svært at opdage. Tag derfor med på denne temadag, som giver dig kompetencer til at spotte og hjælpe børn og unge med DLD. Mere konkret får du:

Viden om generel og forsinket sprogudvikling hos børn Konkret og håndgribelig viden om DLD Redskaber til at spotte de børn, som har brug for hjælp En lang række konkrete og praksisnære tips til, hvordan du kan hjælpe børn med DLD Gode tips til at finde yderligere viden om DLD

Underviser på dagen er ph.d. og audiologopæd Trine Printz.

Læs mere
Traumer og deres effekt på borgere og fagprofessionelle
Kursus

Traumer og deres effekt på borgere og fagprofessionelle

Jylland & Sjælland

Jo mere du ved og forstår om traumer, des bedre kan du gøre en vedvarende forskel for dine borgere og samtidig passe på dig selv i relationen. Kom derfor med på disse temadage i selskab med Louise Brückner Wiwe, specialist i neuropsykologi og psykopatologi, samt Camilla Bechsgaard, cand.psyk. og VISO-specialist.

Ved at tilmelde dig får du to temadage, hhv. en teoridag og en praksisdag, og efter dagene har du:

Opnået en teoretisk forståelse for sammenhængen mellem traumer og udviklingen af bl.a. hjernen, personlighed, sindslidelser, misbrug og spiseforstyrrelser Fået kendskab til ICD-11’s diagnoser af PTSD og kompleks PTSD og kan anvende analyseredskaber til at skabe overblik over borgernes liv og yde støtte Fået indblik i, hvordan du kan være med til at skabe optimale betingelser for en hverdag, som hjælper til at forstå traumernes effekt på nutiden og mindsker effekterne af borgernes traumehåndtering
Læs mere