Sanseintegration og Autisme: Forstå og Støt i Pædagogisk Praksis
Børn & unge
Artikel

Sanseintegration og autisme: Forståelse og støtte i pædagogisk praksis

Autisme er en kompleks og mangfoldig udviklingsforstyrrelse, som påvirker individer på forskellige måder. En af de udfordringer, mange personer med autisme oplever, er sanseforstyrrelser. Som pædagog er det afgørende at forstå og anerkende disse forstyrrelser for at kunne støtte børn med autisme i deres daglige liv og læring.

Af Seminarer.dk
sanseintegration autisme

Fokus på sanseintegration og autisme

Baggrunden for denne artikel er at øge pædagogers viden og forståelse for sanseintegration og autisme, så de bedre kan tilpasse deres pædagogiske praksis. Formålet er at give en introduktion til emnet og præsentere relevante strategier og teknikker, som kan implementeres i det daglige arbejde med børn med autisme.

I denne artikel vil vi først forklare, hvad sanseintegration er og dets rolle i hverdagen og læring. Derefter vil vi se på forbindelsen mellem autisme og sanseforstyrrelser samt give eksempler på typiske sanseforstyrrelser hos børn med autisme. Vi vil også præsentere pædagogiske strategier og aktiviteter til støtte for sanseintegration samt diskutere vigtigheden af at skabe en inkluderende atmosfære for alle børn.

Med denne artikel ønsker vi at inspirere pædagoger til at reflektere over deres praksis og fortsætte med at udvikle deres kompetencer inden for sanseintegration og autisme.

Hvad er sanseintegration?

Sanseintegration er den proces, hvorigennem hjernen modtager, organiserer og fortolker sanseindtryk fra vores omgivelser. Dette er afgørende for, at vi kan fungere effektivt i hverdagen og reagere hensigtsmæssigt på vores omgivelser. Vi modtager konstant information fra vores sanser, herunder syn, hørelse, lugt, smag, berøring, balance og kropsfornemmelse (proprioception). Hjernen arbejder på at integrere disse indtryk, så vi kan forstå og tilpasse os vores omverden.

Sanseintegration spiller en central rolle i børns læring og udvikling. Gennem sanseoplevelser udforsker børn deres omgivelser, opbygger kognitive færdigheder og udvikler motoriske og sociale evner. Når sanseintegration fungerer effektivt, kan børn koncentrere sig om læring, reagere hensigtsmæssigt på stimuli og udvikle gode relationer til deres omgivelser og andre mennesker.

For nogle børn, især dem med autisme, kan sanseintegration være en udfordring. De kan have vanskeligheder med at bearbejde eller tolke sanseindtryk, hvilket kan føre til over- eller underreaktioner på stimuli og vanskeligheder i hverdagen og læring. I det følgende afsnit vil vi se nærmere på forbindelsen mellem autisme og sanseforstyrrelser og diskutere, hvorfor sanseforstyrrelser er almindelige hos personer med autisme.

Autisme og sanseforstyrrelser

Autisme er en neurologisk udviklingsforstyrrelse, der påvirker en persons kommunikation, sociale interaktion og adfærd. Det er en spektrumforstyrrelse, hvilket betyder, at symptomer og sværhedsgrad varierer betydeligt fra person til person. En af de udfordringer, mange personer med autisme oplever, er sanseforstyrrelser, som kan påvirke deres evne til at fungere og trives i hverdagen.

Sanseforstyrrelser er almindelige hos personer med autisme, da deres hjerner ofte behandler sanseindtryk anderledes end neurotypiske personer. Nogle personer med autisme kan være overfølsomme over for bestemte stimuli, såsom lyde, lys eller berøring, og reagere kraftigt eller undgå disse stimuli. Andre kan være underfølsomme og kræve mere intens eller gentagen stimulering for at registrere sanseoplevelser.

Disse sanseforstyrrelser kan forårsage stress, angst og udfordringer i hverdagen, da de påvirker en persons evne til at navigere i sociale situationer, skabe relationer og deltage i daglige aktiviteter. Det er vigtigt for pædagoger at forstå og anerkende disse sanseforstyrrelser, så de kan tilpasse deres pædagogiske praksis og støtte børn med autisme effektivt. I det næste afsnit vil vi give en oversigt over typiske sanseforstyrrelser hos børn med autisme og eksempler på, hvordan de kan manifestere sig i adfærd og indlæring.

Typiske sanseforstyrrelser hos børn med autisme

Børn med autisme kan opleve en række forskellige sanseforstyrrelser, som kan påvirke deres adfærd og indlæring. Nogle af de mest almindelige sanseforstyrrelser inkluderer:

 • Overfølsomhed for lyde: Børn med autisme kan blive overvældet af hverdagens lyde, såsom klappen af en dør eller støj fra en samtale. Dette kan resultere i angst, tilbagetrækning eller udvisning af uro og utilfredshed.
 • Overfølsomhed for lys: Stærkt lys eller blinkende lys kan være ubehageligt for børn med autisme, og de kan reagere ved at dække deres øjne, kigge væk eller blive urolige og utilpasse.
 • Taktile overfølsomheder: Nogle børn med autisme kan være meget følsomme over for berøring og finde visse materialer, klæder eller berøringer fra andre mennesker ubehagelige. Dette kan føre til undgåelsesadfærd og problemer med personlig hygiejne eller påklædning.
 • Balance- og kropsfornemmelse (proprioception) udfordringer: Børn med autisme kan have svært ved at koordinere deres krop og bevægelser eller fornemme deres krops position i rummet. Dette kan påvirke deres motoriske færdigheder og gøre det vanskeligt at deltage i visse fysiske aktiviteter.
 • Underreaktion på stimuli: Nogle børn med autisme kan være underfølsomme over for sanseoplevelser og søge mere intens eller gentagen stimulering. Dette kan manifestere sig som gentagne bevægelser (stimming), fascination af bestemte genstande eller aktiviteter, eller manglende respons på smerte eller ubehag.

Forståelse af disse typiske sanseforstyrrelser og hvordan de kan påvirke børns adfærd og indlæring er afgørende for pædagoger, der arbejder med børn med autisme. I de følgende afsnit vil vi præsentere pædagogiske strategier og aktiviteter, der kan støtte sanseintegration og hjælpe børn med autisme med at trives i deres læring og hverdag.

Pædagogiske strategier til støtte for sanseintegration

For at støtte børn med autisme og sanseforstyrrelser i pædagogisk praksis er det vigtigt at implementere en række strategier og tilgange. Nogle effektive metoder inkluderer:

 • Tilpasning af læringsmiljøet: Skab et roligt og struktureret miljø, hvor sanseoplevelser kan kontrolleres og tilpasses efter den enkelte elevs behov. Dette kan omfatte brug af dæmpet belysning, lydabsorberende materialer og klare adskillelser mellem forskellige aktivitetsområder.
 • Struktur og rutiner: Indfør faste rutiner og strukturer for at skabe forudsigelighed og tryghed for børn med autisme. Dette kan hjælpe med at reducere angst og gøre det lettere for dem at navigere i deres daglige aktiviteter.
 • Brug af visuelle og taktile hjælpemidler: Anvend visuelle støttematerialer, såsom visuelle tidsplaner, skilte og symboler, for at hjælpe børn med autisme med at forstå og følge instruktioner. Taktile hjælpemidler, såsom fidget-legetøj eller sensoriske tæpper, kan også hjælpe med at berolige og fokusere børn, der oplever sanseforstyrrelser.
 • Individuel tilgang og samarbejde med forældre og fagfolk: Arbejd tæt sammen med forældre og andre fagfolk, såsom ergoterapeuter og talepædagoger, for at skræddersy støtte til den enkelte elevs unikke behov og udfordringer. Vær åben for feedback og justeringer af strategier, når det er nødvendigt.

Ved at implementere disse pædagogiske strategier kan pædagoger skabe et miljø, der støtter sanseintegration og hjælper børn med autisme med at trives i deres læring og daglige aktiviteter.

Aktiviteter og øvelser for at fremme sanseintegration

Ud over at implementere pædagogiske strategier er det også vigtigt at inkludere specifikke aktiviteter og øvelser, der fremmer sanseintegration og støtter børn med autisme i deres udvikling. Nogle eksempler på sådanne aktiviteter inkluderer:

 • Sanseintegrationsterapi: Overvej at samarbejde med en ergoterapeut eller anden specialist for at integrere sanseintegrationsterapi i pædagogisk praksis. Denne terapi kan omfatte aktiviteter, der udfordrer og styrker børns sanser, såsom balanceøvelser, berøringsaktiviteter og leg med forskellige materialer og teksturer.
 • Gruppeaktiviteter: Inkluder aktiviteter, der fremmer samarbejde og social interaktion, samtidig med at de tager højde for sanseforstyrrelser. Dette kan være cirkellege, musik- og bevægelsesaktiviteter eller rollespil, der tilpasses efter børnenes individuelle behov og komfort niveau.
 • Individuelle øvelser: Tilbyd individuelle øvelser og aktiviteter, der er tilpasset hver elevs specifikke sansebehov, såsom dybtryksmassage, brug af vægttæpper, eller stille stunder i en sensorisk afslapningskrog.
 • Integration af øvelser i daglig pædagogisk praksis: Integrer sanseintegration i daglige rutiner og aktiviteter ved at tage hensyn til børnenes individuelle sansebehov. Dette kan omfatte at give pauser mellem aktiviteter, skiftevis at præsentere stille og aktive lege, eller at tilbyde forskellige materialer og ressourcer for at imødekomme forskellige sansepræferencer.

Se også vores 2 artikel for mere inspiration til sanseintegrations øvelser:

Sanseintegration øvelser

De 7 sanser og hvordan du stimulerer dem i en pædagogisk kontekst

Ved at integrere disse aktiviteter og øvelser i pædagogisk praksis kan pædagoger yderligere støtte børn med autisme i deres sanseintegration og fremme deres læring, trivsel og udvikling.

Skabelse af en inkluderende atmosfære for alle børn

For at sikre, at alle børn trives og støttes i deres læring og udvikling, er det vigtigt at skabe en inkluderende atmosfære i pædagogiske miljøer. At tage hensyn til børn med autisme og sanseforstyrrelser er en del af dette arbejde. For at skabe en inkluderende atmosfære bør pædagoger:

 • Opbygge bevidsthed og forståelse: Uddan dig selv og dit personale om autisme og sanseforstyrrelser for at skabe en kultur af forståelse og accept. Dette kan inkludere deltagelse i kurser, workshops og konferencer samt deling af ressourcer og litteratur om emnet. Se fx vores uddannelse: Sanseintegrationsvejleder i pædagogisk kontekst
 • Kommunikation og samarbejde: Fremme åben og ærlig kommunikation mellem pædagoger, forældre og andre fagfolk for at sikre, at alle er informeret og engageret i at støtte børn med autisme og sanseforstyrrelser.
 • Fleksibilitet og individualisering: Vær åben for at tilpasse din pædagogiske praksis og læreplaner for at imødekomme de unikke behov og udfordringer hos børn med autisme. Dette kan omfatte differentiering af aktiviteter, tilpasning af miljøer og brug af forskellige læringsstilarter og -metoder.
 • Opmuntring af social inklusion: Arbejd aktivt for at fremme social inklusion og venskaber mellem børn med autisme og deres jævnaldrende. Dette kan omfatte at støtte børn i at udvikle sociale færdigheder, deltage i gruppeaktiviteter og opbygge positive relationer med deres kammerater.

Ved at arbejde med at skabe en inkluderende atmosfære, vil pædagoger ikke kun støtte børn med autisme og sanseforstyrrelser, men også fremme en kultur af accept og forståelse, der gavner alle børn i deres omsorg.

Evaluering og fortsat udvikling af pædagogisk praksis

For at sikre, at pædagoger kontinuerligt forbedrer deres evne til at støtte børn med autisme og sanseforstyrrelser, er det vigtigt at løbende evaluere og udvikle pædagogisk praksis. Dette kan omfatte følgende tiltag:

 • Refleksion og feedback: Reflekter over, hvordan dine strategier og aktiviteter fungerer for børn med autisme, og vær åben for feedback fra kolleger, forældre og fagfolk. Diskuter succeser og udfordringer og arbejd sammen om at finde løsninger og forbedringer.
 • Dokumentation og observation: Dokumenter og observer børnenes fremskridt og udvikling samt effekten af de implementerede strategier. Brug denne information til at justere din pædagogiske praksis og støtte efter behov.
 • Fortsat uddannelse og udvikling: Sørg for, at du og dit personale forbliver opdaterede om de nyeste forskning og praksis inden for autisme og sanseintegration. Deltag i relevante uddannelser, workshops og konferencer og del din viden med kolleger og forældre.
 • Netværk og samarbejde: Arbejd sammen med andre pædagoger, fagfolk og organisationer, der arbejder med børn med autisme og sanseforstyrrelser. Del erfaringer, ressourcer og viden for at styrke og udvikle jeres pædagogiske praksis.

Ved at fokusere på evaluering og fortsat udvikling af pædagogisk praksis kan pædagoger sikre, at de bedst muligt støtter børn med autisme og sanseforstyrrelser og hjælper dem med at trives og nå deres fulde potentiale.

Tag en uddannelse med fokus på sanseintegration og autisme

Hos Seminarer.dk tilbyder vi uddannelsen: Sanseintegrationsvejleder i pædagogisk kontekst.

Uddannelsen er designet til at give pædagoger og andre fagfolk, der arbejder med børn, unge og voksne, en dybdegående forståelse af sanseintegration og de udfordringer, der kan opstå for børn med autisme og andre sanseforstyrrelser.

Uddannelsens indhold fokuserer på forskellige aspekter af sanseintegration, såsom teorier, forskning og praksis. Deltagerne vil lære om, hvordan man identificerer og forstår sanseforstyrrelser hos børn og unge, samt hvordan man tilpasser og udvikler pædagogiske metoder og miljøer, der støtter sanseintegration. Uddannelsen indeholder både teoretiske oplæg og praktiske øvelser, der hjælper kursisterne med at omsætte deres viden til konkret pædagogisk praksis.

Underviseren på uddannelsen er fysioterapeut Oliver Laage som er en erfaren og kompetent underviser med specialviden inden for sanseintegration og autisme. Oliver er dedikeret til at dele sin viden og erfaringer, og til at skabe et læringsmiljø, der fremmer refleksion, dialog og erfaringsudveksling.

Ved at deltage i uddannelsen som sanseintegrationsvejleder vil pædagoger og fagfolk opnå en række fordele. De vil blive bedre rustet til at støtte børn og unge med autisme og sanseforstyrrelser, og de vil få praktiske værktøjer og metoder, som kan implementeres direkte i deres pædagogiske praksis. Deltagerne vil også udvide deres netværk og få mulighed for at udveksle erfaringer og ressourcer med andre engagerede og kompetente kolleger.


Disclaimer: Vær opmærksom på, at indholdet i denne artikel ikke nødvendigvis reflekterer det fulde indhold af kursusforløbet “Sanseintegrationsvejleder i pædagogisk kontekst”. Klik ind på arrangementet for mere information og tilmelding.


Vil du se alle vores kurser der berører sanseintegration og autisme?

Sanseintegration kurser og uddannelser
Autisme kurser og uddannelser

Kilder og videre fordybelse

Egelund, B. (2015). Sanseintegration og sansestimulering i arbejdet med børn og unge. Dansk Psykologisk Forlag.

Kildegaard, K. (2013). Autismespektret – når samspillet udfordrer. København: Hans Reitzels Forlag.

Autismeforeningen.dk

Nationalt Videnscenter for Inklusion og Eksklusion. Hjemmesiden indeholder en række ressourcer om inklusion og eksklusion, herunder information om støtte til børn med autisme og sanseforstyrrelser.

Svanholm, J., & Bilenberg, N. (2014). Autismespektrumforstyrrelser hos børn og unge: En grundbog for professionelle og forældre. København: Hans Reitzels Forlag.

Vidensportal om børn og unge med handicap.  En onlineportal, der indeholder en række ressourcer og artikler omhandlende børn og unge med handicap, herunder autisme og sanseforstyrrelser.

Disse danske kilder og ressourcer dækker en bred vifte af emner relateret til sanseintegration og autisme, inklusive teorier, praksis, og nationale retningslinjer. De vil hjælpe dig med at opbygge en solid og relevant baggrund for din artikel og give dine læsere et indblik i den danske kontekst.

Relevante arrangementer

Sanseintegrationsvejleder i pædagogisk kontekst
Kursusforløb

Sanseintegrationsvejleder i pædagogisk kontekst

Fyn & Sjælland

Arbejder du med børn, unge eller voksne, der har en udviklingsforstyrrelse? Så bliv Sanseintegrationsvejleder i pædagogisk kontekst.

Med dette kursusforløb opnår du bl.a.:

Teoretiske og praktiske kompetencer til at differentiere forskellige sensoriske udtryk fra hinanden Konkrete metoder og redskaber til at undersøge den sensoriske forståelse Konkrete metoder og redskaber til at undersøge nervesystemets aktivitetsgrad og amygadala-sensitivitet Kompetencer til at tilrettelægge relevant og bæredygtig pædagogisk intervention i pædagogisk kontekst med udgangspunkt i den enkeltes sensoriske behov, samt til at evaluere interventionens effekt og justere tiltag Konkrete praktiske øvelser til at understøtte interventionens sigte

Din underviser er fysioterapeut Oliver Laage.

Få pladser tilbage
Læs mere
Forebyg omsorgstræthed – med metoden embodiment og nye færdigheder i relationsarbejdet
Kursus

Forebyg omsorgstræthed – med metoden embodiment og nye færdigheder i relationsarbejdet

Jylland & Sjælland

I det daglige arbejde inden for socialpædagogik og omsorgsfeltet er nærvær og omsorg to uundværlige elementer. Men disse nøglekvaliteter kan med tiden føre til omsorgstræthed og udbrændthed. Hvordan bevarer du din mentale og fysiske trivsel, så du kan fortsætte med at yde den bedste omsorg?

Oplev underviser Maja Pålsson, psykomotorisk terapeut og psykoterapeut MPF, på dette kursus dedikeret til at udforske og forstå de dybere lag af relationsarbejdet gennem en kombination af teori og praksis. Du får bl.a.:

Viden om kroppens intelligensformer gennem begrebet embodiment Konkrete metoder og øvelser til at afbalancere dit nervesystem og styrke dit nærvær Skærpede relationskompetencer i praksis Forståelse af dine egne reaktionsmønstre i mødet med borgeren Strategier til at styrke dit nærvær og undgå at blive følelsesmæssigt drænet

Tilmeld dig og dine kollegaer her på siden.

Læs mere
Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet
Kursus

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet

Jylland & Sjælland

Skab styrkede indsatser og tryghed for sårbare gravide med psykosociale problemstillinger og rusmiddelproblematikker (niveau 3 og 4 i svangreomsorgen) gennem den traumebevidste tilgang og tværfagligt samarbejde.

Dét er netop fokus på dette kursus i selskab med Anna-Katherine Højland, klinisk psykolog og jordemoder, og Michela Wedel, socialrådgiver og stifter af foreningen for Fremtidens Børn.

De sørger for, at du som deltager bl.a. bliver klædt på med:

Et traumebevidst perspektiv i mødet med den gravide/familien, hvor der (også) er rusmiddelproblematikker til stede Indsigt i greb til et trygt og transparent rum, hvor tillid kan opbygges Viden om mentalisering og følelsesmæssig regulering ift. tilknytning og omsorg Viden om tilgængelige vejledninger, lovgrundlag og muligheder for sparring som fagperson i kontakten med en sårbar gravid kvinde Tips og inspiration til troværdig kommunikation med den gravide/familien: bevidsthed om sprog og kropssprog
Læs mere
OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer
Kursus

OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer

Jylland & Sjælland

Det kan være komplekst at arbejde med mennesker med OCD – bl.a. fordi man som fagperson helt utilsigtet kan forstærke og vedligeholde symptomerne. På denne kursusdag præsenterer psykolog Hjalti Jonsson dig for alternative måder at intervenere og bidrager med redskaber til at arbejde med at forbedre din praksis.

Mere konkret betyder det, at du får:

Viden om OCD; årsager, symptomer og mekanismer, som vedligeholder og forstærker lidelsen – med en hel masse eksempler fra praksis Kendskab til forskelle, ligheder og evt. overlap med andre diagnoser Viden om, hvordan du og dine kolleger utilsigtet kan blive viklet ind i OCD-symptomerne og blive en del af de mønstre, som vedligeholder og forstærker symptomerne Viden om og redskaber til, hvad du kan gøre for at støtte og hjælpe den OCD-ramte. Hvilke behandlingsmetoder- og tilgange er mest virksomme ift. OCD?

Vil du vide mere? Så læs med lige herunder.

Læs mere