Skolereformens implementering hænger på ledernes skuldre - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Skolereformens implementering hænger på ledernes skuldre

Implementeringen af den nye skolereform hænger på landets skoleledere, der skal til at se deres opgaver fra en ny vinkel. Det mener i hvert fald strategiekspert Michael Thomsen, der til dagligt rådgiver virksomheder om forandringer og samtidig er en del af det tværgående forandringsprojekt Ny Nordisk Skole. I et interview til DR peger han to centrale […]

drenge2

Implementeringen af den nye skolereform hænger på landets skoleledere, der skal til at se deres opgaver fra en ny vinkel. Det mener i hvert fald strategiekspert Michael Thomsen, der til dagligt rådgiver virksomheder om forandringer og samtidig er en del af det tværgående forandringsprojekt Ny Nordisk Skole.

I et interview til DR peger han to centrale områder der skal lykkes for skolelederen, før forandringen kan blive en succes.

– For det første skal lederne få folk til at se, at der er en nødvendighed for ændringer. Det er jo sådan, at folk ikke har noget imod forandring, de kan bare ikke lide at blive forandret, siger han, og påpeger at forandring kræver at medarbejderne forstår og ser mulighederne ved forandringen:

‘Man skal få medarbejderne til at se forandringen som en udfordring og tænke på det som en ny ramme, der giver mulighed for at være kreativ og udvikle sig sammen. Ellers kan medarbejderne føle sig pressede’ forklarer Michael Thomsen.

Strategieksperten peger på at nøglen til at kunne lykkes og få et godt fremtidigt resultat ud af skolereformen drejer sig om at få involveret medarbejderne i projektet og samtidig udvikle skolen i en retning hvor lærerne har indflydelse på udviklingen.

– Lederen skal inddrage medarbejderne og spørge, hvordan deres skole kan blive bedre under de præmisser, de har fået. Det kan være svært, men hvis man får folk til at arbejde sammen om udfordringer i stedet for, kan det ende med at være rigtigt positivt, siger Michael Thomsen.

Medarbejderen er nøglen til udvikling

Netop udvikling med medarbejderne er også en del af den nye virkelighed som det offentlige kan drage nytte af og er ved at forstå, hvis man skal tro Christian Bason, der til dagligt  er innovationschef i MindLab, en  tværoffentlig udviklingsenhed, som involverer borgere og virksomheder i at skabe nye løsninger, der giver værdi for samfundet, og er en del af Erhvervs- og Vækstministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Undervisningsministeriet og Odense Kommune.

I  et blogindlæg på Mandag Morgen peger han på at de klassiske ‘hårde’ reformværktøjer som regulering og kontrol erstattes med ‘bløde’ værktøjer, der bl.a. inkluderer involvering, understøttelse og facilitering. Værktøjer der skriger på inddragelse af medarbejder og accept af at medarbejderne er vigtigste led og at kompetencerne ligger hos medarbejderne.  Udfordringen for lederen er at finde den rette balance mellem top-down og bottom-up.

Innovation kommer nedefra

Hvis man skal skabe udvikling og innovation en organisation, af hvilken som helst størrelse, så må innovationen komme nedefra og ikke nødvendigvis fra ledelsen. Som innovationsekspert Thomas Wedell-Wedellsborg skriver i sin bog ‘innovation as usual’:

Det er ikke lederens opgave at være innovativ, lederens opgave er at skabe resultater gennem sine medarbejdere. Hun skal ‘bare’ skabe rammerne for hendes medarbejderes innovativitet og fremelske deres innovative tanker.

Samtidig påpeger Wedell-Wedellsborg at innovation bør være en naturlig del af hverdagen

‘Innovation skal være en integreret del af virksomhedens dagligdag. Det er ikke nok at tage tre dage på ‘innovationstur’ til hvad Thomas Wedell-wedellsborg kalder for ‘Brainstorm Island’ for derefter at vende tilbage til ‘business as usual’ efter de tre festlige dage.

Det er din opgave som leder at gøre kreativitet og innovation til noget der sker i dagligdagen og ikke bare en gang om året på ‘Brainstorm Island’.

Læs mere om Thomas Wedell-Wedellsborg på hans blog

Ekspert vejrer morgenluft

Dette er også ved at vinde indpas i toppen af det offentlige, og hvis man skal tro Christian Bason er der morgenluft at spore:

‘Vi er begyndt at afprøve nye ”bløde” reformmodeller. Et centralt eksempel er Ny Nordisk Skole, hvor Undervisningsministeriet har motiveret 350 institutioner til at nytænke læring og trivsel gennem netværk og faglige fællesskaber. Sidste års partsaftale om syv principper for modernisering af den offentlige sektor rummer nogle af de samme tanker om at være rammesættende, men ikke direkte styrende, for lokal udviklingskraft.’ skriver han på sin blog.

‘Ude i landet hos kommuner og institutioner fornemmer jeg også, at man vejrer morgenluft: Nu har embedsmændene endelig forstået, at de skal holde fingrene væk og lade lokale kræfter finde løsningerne ved at bringe faglighed og erfaring i spil. Skal der udvikles nyt, gør vi det lokalt her hos os – eventuelt med et blik på fælles tanker eller principper.’

Relevante arrangementer

Når traumer sætter sig i kroppen
Kursus

Når traumer sætter sig i kroppen

Jylland & Sjælland

Opnå en større forståelse for kroppens reaktioner på traumer, så du kan være med til at styrke trivslen for børn, unge og voksne med traumer. Det sker på denne kursusdag, der tager afsæt i den psykosomatiske traumemodel.

Din underviser er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Gitte Retbøll, og hun sørger for, at du får:

Indsigt i, hvordan du kan tale om traumer og et indblik i, hvordan traumer opstår i barndommen og følger mennesker op igennem livet  Indsigt i, hvorfor det er vigtigt at spørge “Hvad er der sket dig”, når du møder en person med et traume  Indsigt i, hvordan kroppen reagerer på traumer, f.eks. barndomstraumer  Viden om, hvordan traumer sætter sig i kroppen som eksempelvis smerter eller ubehag  Viden om, hvordan smerterne forløses, når traumet behandles 

 

Læs mere
DLD – en overset sproglig udviklingsforstyrrelse
Kursus

DLD – en overset sproglig udviklingsforstyrrelse

Jylland & Sjælland

Det anslås, at 7-8% af alle børn har Developmental Language Disorder (DLD), udviklingsmæssig sprogforstyrrelse. Der er dog tale om et skjult handicap, som ofte er svært at opdage. Tag derfor med på denne temadag, som giver dig kompetencer til at spotte og hjælpe børn og unge med DLD. Mere konkret får du:

Viden om generel og forsinket sprogudvikling hos børn Konkret og håndgribelig viden om DLD Redskaber til at spotte de børn, som har brug for hjælp En lang række konkrete og praksisnære tips til, hvordan du kan hjælpe børn med DLD Gode tips til at finde yderligere viden om DLD

Underviser på dagen er ph.d. og audiologopæd Trine Printz.

Læs mere
Traumer og deres effekt på borgere og fagprofessionelle
Kursus

Traumer og deres effekt på borgere og fagprofessionelle

Jylland & Sjælland

Jo mere du ved og forstår om traumer, des bedre kan du gøre en vedvarende forskel for dine borgere og samtidig passe på dig selv i relationen. Kom derfor med på disse temadage i selskab med Louise Brückner Wiwe, specialist i neuropsykologi og psykopatologi, samt Camilla Bechsgaard, cand.psyk. og VISO-specialist.

Ved at tilmelde dig får du to temadage, hhv. en teoridag og en praksisdag, og efter dagene har du:

Opnået en teoretisk forståelse for sammenhængen mellem traumer og udviklingen af bl.a. hjernen, personlighed, sindslidelser, misbrug og spiseforstyrrelser Fået kendskab til ICD-11’s diagnoser af PTSD og kompleks PTSD og kan anvende analyseredskaber til at skabe overblik over borgernes liv og yde støtte Fået indblik i, hvordan du kan være med til at skabe optimale betingelser for en hverdag, som hjælper til at forstå traumernes effekt på nutiden og mindsker effekterne af borgernes traumehåndtering
Læs mere
Skab RO hos borgere med psykiske lidelser
Kursus

Skab RO hos borgere med psykiske lidelser

Jylland & Sjælland

Kom med på dette kursus og få en praksisnær introduktion til træningsmetoden RO-lates, som genskaber kontakten til kroppen.

Når du deltager på kurset, opnår du:

Viden om sammenhængen mellem krop og sind Konkrete redskaber til, hvordan du arbejder ud fra metodens principper Mulighed for at afprøve metoden i praksis

Få mere at vide på siden herunder.

Læs mere