Tag med Sanne Møller på den 24. socialretlige konference - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Tag med Sanne Møller på den 24. socialretlige konference

Læs her, hvad cand.jur. og partner i Embedsværket, Sanne Møller, ser frem til at opleve på den 24. socialretlige konference, som løber af stablen i september 2021.

Af Nana Rafn
handicap_konference
I 2002 kunne Sanne Møller træde ud fra Københavns Universitet med titlen som cand.jur., og lige siden har hun været meget interesseret og engageret i socialområdet. Hun har bl.a. været chefjurist i Københavns Kommune, hvor hun beskæftigede sig med børn- og ungeområdet, ligesom hun i 8 år har arbejdet med handicapret som speciale.

På CV’et står der i dag, at hun er selvstændig og underviser på det specialiserede børneområde – handicapområdet – ligesom hun også står for juridisk ledelsesrådgivning. Hun er desuden forfatter til rapporten “Retssikkerhed for udsatte borgere”, som blev udgivet af Advokatsamfundet i 2020.

I september 2021 kan du opleve Sanne Møller på den 24. socialretlige konference, hvor hun holder et oplæg om retssikkerheden på handicapområdet, men hvad glæder hun sig egentlig selv til ved konferencen?

Jeg glæder mig til rigtig mange ting ved at deltage på konferencen. Først og fremmest glæder jeg mig til at mødes med en hel masse andre, som også gerne vil finde en anden måde at anskue dette område på – altså at opleve den fælles forståelse af, at vi gerne vil området, men at der er nogle kameler, der skal sluges for alle, og at vi gerne vil finde en vej ind i det.

Jeg tænker, at én af vejene ind i det vil være at se på ledelsen i kommunerne, og hvad den ledelse gør ved de sagsbehandlere, der skal arbejde med området. Hvordan kan man som leder bedst muligt arbejde på et område, hvor der er så meget konflikt i øjeblikket? Det er et voldsomt krydsfelt at være i, så hvordan kan man som leder både have blik for medarbejderpleje, og at vi skal en anden vej? Altså kombinationen af at skabe den gode arbejdsplads og den gode retssikkerhed. Den del glæder jeg mig til at blive klogere på. Der får vi jo heldigvis flere vinkler på det – både med det rent ledelsesmæssige perspektiv med Sverri Hammer og den måde, man som leder kan arbejde med det her, men jo også, hvordan man politisk kan gå ind og sætte nogle ambitioner og mål for den sagsbehandling, der skal være i forvaltningen.

Jeg glæder mig også til at tale om og lære om det her med at finde fejl, hvilket jo besynderligt nok er frygteligt tabuiseret i socialrådgivningen – for hvis der er noget, der er helt sikkert, er det, at der ikke er nogen, der med sikkerhed ved præcis, hvad der virker. Man vil aldrig kunne udelukke, at en anden løsning havde været bedre. Vi får aldrig vished, og alligevel er det så svært at tale om at være i tvivl og om, hvordan vi håndterer fejl. Så jeg tror, det bliver rigtig spændende både at høre om, hvordan vi finder fejlene, og hvordan vi lever med dem og lærer af dem. Det er også et meget vigtigt emne, for der sker for mange fejl.


Dette er del 1 af 2 i vores artikelserie med Sanne Møller. I del 2 kan du læse om, hvad det er for en type fejl, der typisk sker i sager på handicapområdet, og hvordan Sanne Møller mener, de i højere grad kan undgås.

Relevante arrangementer

24. socialretlige konference
Konference

24. socialretlige konference

Jylland

Bliv endnu bedre i dit arbejde med borgere med handicap, når vi på den 24. socialretlige konference sætter fokus på retssikkerhed, konstruktiv læring af fejl og regelkompleksiteten på det sociale område.

Foruden rig mulighed for at netværke byder konferencen på en lang række interessante oplæg og debatter, og i løbet af konferencens 2 dage kan du bl.a. opleve Majbrit Berlau, Bertel Haarder, Ankestyrelsen, Socialstyrelsen og Dansk Socialrådgiverforening.

Få mere at vide om den vidensspækkede konference og se hele programmet lige herunder.

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-grey

5 ud af 6 stjerner

Læs mere
Certificeret uddannelse i belastningspsykologi og forebyggelse
Uddannelse

Certificeret uddannelse i belastningspsykologi og forebyggelse

Jylland & Sjælland

Forebyg belastninger i mentale højrisikoerhverv! I 4 udbytterige dage bliver du undervist af Rikke Høgsted, psykolog og specialist i psykotraumatologi, og Rikke Sørensencand.scient.soc.psych. og specialist i psykisk arbejdsmiljø. Sammen bidrager de bl.a. med:

Viden om, hvilke hændelser der kan medføre belastninger og mentale arbejdsskader Redskaber til forebyggelse af belastninger på individ- og organisationsniveau Redskaber til at spotte udbrændthed hos kollegaer og mindske risikoen for traumatisering hos vedkommende.

Se udvidet information om tid og sted nederst på siden.

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-grey

5 ud af 6 stjerner

Læs mere
BBAUM: Urolig eller udadreagerende adfærd?
Kursus

BBAUM: Urolig eller udadreagerende adfærd?

Jylland & Sjælland

Tag med på denne kursusdag, der dykker ned i behandlingsmetoden BBAUM i såvel teori som praksis. Efter kurset er du klar til at anvende metoden i egen praksis og arbejde målrettet med at mindske adfærdsproblematikker og psykiske symptomer.

I løbet af kurset lærer du bl.a.:

om forskellige årsager til adfærdsproblematikker set fra et fysisk, fysiologisk, psykologisk/relationelt og eksistentielt perspektiv at analysere årsager til adfærdssymptomer med udgangspunkt i det enkelte menneske og personens levede liv om de relationelle og kommunikative faktorer, der typisk medfører konflikter at udføre behandlingsmetoden BBAUM og sammensætte behandlingen til det enkelte menneske om behandlingseffekten – og hvordan den måles
Læs mere
Skab ro i nervesystemet – med fokus på dit individuelle sansemønster og stimulation af vagusnerven
Kursus

Skab ro i nervesystemet – med fokus på dit individuelle sansemønster og stimulation af vagusnerven

Jylland & Sjælland

Nervesystemer i ubalance ”smitter” let hinanden. Når du arbejder med mennesker, bliver du derfor også påvirket af, hvordan de har det i deres nervesystem. På denne kursusdag får du viden om, hvordan du beroliger og skaber balance i dit autonome nervesystem, bl.a. gennem stimulering af vagusnerven. Dagen byder også på konkrete øvelser.

Kursets fokuspunkter er bl.a.:

Hvilken betydning de fysiologiske tilstande i det autonome nervesystem har for evnen til at kunne engagere sig i kommunikation og samspil og for modtagelighed for behandling, vejledning, rådgivning og læring Øget forståelse for andres individuelle sanseprofiler – og i særdeleshed for mennesker med sensoriske bearbejdningsforstyrrelser Vagusnervens funktion og dens betydning i nedregulering af det autonome nervesystem til indre ro og balance og til følelse af tryghed Hvordan du kan blive mere bevidst om dine indre fysiologiske tilstande. Du får eksempler på redskaber og strategier, du kan benytte dig af for at regulere dig selv forud for dit møde med barnet/eleven/klienten/borgeren mv.
Læs mere