Kropslig ledelse - Seminarer
Kropslig ledelse
Ledelse
Uddannelse

Kropslig ledelse

Få kendskab til og bliv trænet i kropsligt lederskab – Embodied Leadership – så du leder ud fra et stabilt fundament, hvor tanker, følelser og krop spiller sammen til gavn for dig og dine medarbejdere.

Din underviser er kropsterapeut Sofie Kempf, og med forløbet opnår du:

 • Øget kendskab til dig selv, dit kropslige fundament og dets forbundethed med din mentale tilstand
 • Træning i en bæredygtig brug af dig selv i dit lederskab, så du bevidst kan træde ud af ‘hamsterhjulet’ og ind i nærværet
 • Træning i at lytte på en måde, der inviterer til tillid
 • Øget bevidsthed om din krops betydning for kvaliteten af de relationer, du indgår i
 • Styrket nærvær, opmærksomhed og mod

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere om vores Corona-tiltag her.

Brug kroppens potentiale til at styrke dit lederskab  

Som leder er du rollemodel. Din tilstand og din opmærksomhed smitter af på dine medarbejdere. Ønsker du et bæredygtigt arbejdsliv i dit team, må du derfor starte med dig selv. Er du tydelig og nærværende? Og kan du træffe beslutninger i pressede situationer fra et roligt sted?

Det er vigtigt, at du som leder kan agere i voksende kompleksitet og pres. Det gøres bedst, når det sker fra et stabilt og roligt indre fundament. Herfra kan du bruge dine sanser til at se mere klart og tydeligt - og være i interaktion med omgivelserne uden at miste fodfæstet.

Et stabilt fundament er netop hvad kropslig ledelse giver dig.

I kropslig ledelse - også kaldet Embodied Leadership - bruger du kroppens potentiale til at skabe kongruens mellem mentale, følelsesmæssige og fysiske ressourcer. Det styrker din kapacitet for nærvær, selvtillid, mod og forbindelse til dig selv og dine omgivelser.

Forløbets indhold 

På dette forløb bliver du introduceret til og ikke mindst trænet i Embodied Leadership ved kropsterapeut Sofie Kempf. Du lærer, hvordan du træner sammenhængen mellem hoved, krop og omgivelser. Ved at blive bevidst om kroppens tilstand, skifte holdning og vejrtrækning, opnår du en forbundethed til dit indre, hvilket har betydning for, hvordan du har det – samt hvordan du tænker, taler, betragter, responderer og handler.

Træningen er en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, refleksion og træning med brug af kropslig læring som metode. Her bliver teori ikke blot præsenteret og diskuteret, men oplevet på egen krop og dermed gjort konkret og nem at tage i brug i praksis.

Bonus ved Embodied Leadership træning 

 • Den kropslige træning bevirker, at du erfarer egne mønstre og reaktioner, og det medfører, at du også bliver bedre til at iagttage andres tilstande og reaktioner
 • Metoden skaber forbindelse mellem tænkning og den kropslige hukommelse. Det bevirker, at dit nervesystem balanceres og dit nærvær styrkes, endvidere at ubevidste perspektiver bliver synlige, så du opdager nye handlemuligheder
 • Embodied Leadership har automatisk en forebyggende virkning på stress

Elementer på forløbet

Selve forløbet består af 5 elementer, herunder en workshop med fysisk tilstedeværelse og en opfølgende online workshop. På forløbet bliver du tilknyttet en ”makker”, som du sparrer med undervejs i de såkaldte praksisperioder. Dette er med til at integrere din egen samlede læring.

Forberedelse 

Ca. en uge før hver workshop får du en opmærksomhedsopgave, der forbereder dig til workshoppen. Den tager ikke meget tid, men kræver nysgerrighed.

1. element: Workshop - Fundamentet 

Vi træner opmærksomhed på egen kropslige tilstand og betydningen af den for arbejdskapacitet, nærvær og kreativitet. Fokus er på:

 • Mød din krop
 • Hjernen og kroppen under pres
 • Kend din alarmknap
 • At gå fra en tilstand af indre pres til ro og stabilitet
 • Selvrefleksion og forberedelse til praksisperioden

2. element: Praksis perioden 1 (5-6 uger)

At gå fra at vide og tale OM til at GØRE og dermed styrke læring i praksis

 • Du eksperimenterer og træner brugen af kroppens potentiale i din arbejdsdag
 • 1 gang om ugen ringer du sammen med din ”makker”. Ud fra en struktureret metode bruger I 10 min. på erfaringsdeling

3. element: Onlineworkshop   

 • Opsamling fra praksisperioden
 • Repetition af enkelte øvelser
 • Hvordan lytter du? Med vægt på træning i at lytte, så du inviterer til en tillidsfuld relation uden at slide dig selv op
 • Selvrefleksion og forberedelse til praksisperioden

4. element: Praksisperiode 2(3 uger)

Det samme som i 1. periode.

5. element:Evaluering: Online spørgeskema 

Evalueringen er udformet på en sådan måde, at du bliver bevidst om din læring og dermed fremadrettet støttet i fortsat brug af kropslig ledelse i dit arbejde.

Forventet udbytte ved aktiv deltagelse under hele forløbet 

 • Øget kendskab til dig selv, dit kropslige fundament og dets forbundethed med din mentale tilstand
 • Træning i en bæredygtig brug af dig selv i dit lederskab, sådan at du bevidst kan træde ud af ‘hamsterhjulet’ og ind i nærværet
 • Træning i at lytte på en måde, der inviterer til tillid
 • Øget bevidsthed om din krops betydning for kvaliteten af de relationer, du indgår i
 • Styrket nærvær, opmærksomhed og mod

Dagens undervisere

Sofie-Kempf
Klik for at se
med-kroppen-som-ore
Klik for at se
Sofie-Kempf
Sofie Kempf
cand.mag. i psykologi og voksenpædagogik, desuden sygeplejerske, kropsterapeut og stifter af Core Energy (www.coreenergy.dk).
Sofie Kempf er ekspert i kropslig læring/Embodied Leadership samt læring i praksis, til styrkelse af en bæredygtig organisation og arbejdsliv. Hun betragtes som en af spydspidserne i DK indenfor Embodied Leadership med bevidst brug af kroppens potentiale i ledelse og arbejdslivet. Qua hendes ekspertise har hun gennem 2,5 år bidraget til Poula Helths forskning på CBS/CVL om ledelse og læring i praksis og til Poulas bog Æstetisk Lederskab.
med-kroppen-som-ore
Introduktion til Embodied Leadership
Få en introduktion til Embodied Leadership lige ind i øret på Sofie Kempf´s podcast MED KROPPEN SOM ØRE.

Du kan også lytte til andre episoder på podcasten, om brugen af kroppens potentiale i ledelse, læring og udviklingsarbejde, ved at søge efter podcasten på Spotify, iTunes eller din podcast app.

Sofie Kempf assisteres af Iben Ordrup. Tidligere topleder, i dag konsulent, psykoterapeut og kropsterapeut.
TID & STED:
Vælg mellem:

Første workshop er med undervisning fra kl. 09.00-16.00. Online-workshoppen er med undervisning fra kl. 09.00-12.00.
PRIS
Pris for deltagelse er kr. 3.932, - ekskl. moms.

Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum.