Masterclass i komplekse sager - 1 årig uddannelse - Seminarer
komplekse sager
Psykologi og psykiatri
Uddannelse

Masterclass i komplekse sager – 1 årig uddannelse

En meningsfuld og sammenhængende indsats

Seminarer.dk og connec ApS har sammen udviklet en ny og unik Masterclass målrettet fagprofessionelle, der arbejder med udredning, rådgivning og behandling af de mest udsatte voksne borgere i Danmark. Læs meget mere om uddannelsen under Informationsboksen.

Uddannelsen strækker sig over 1 år og inkluderer on-site ekspertoplæg, træning og supervision på egne sager, digitale lektioner om nyeste forskning på området, øvelser, case-/hjemmearbejde samt løbende supervision og sparringssessioner af underviserne mellem modulerne.

OBS: deltag i online informationsmøde om uddannelsen den 7. februar 2022 kl. 15.00-17.00. Tilmeld dig på [email protected]

Sammen skaber vi et bedre liv

Langt flere danskere skal diagnosticeres og behandles rettidigt og korrekt. Det lyder enkelt, men i virkeligheden er der mange snubletråde, fragmentering og faldgruber, som skal håndteres for at sikre, at den enkelte borger reelt oplever en forbedret livskvalitet og samfundet en bedre økonomi.

Selv verdens bedste udredning og rådgivning er intet bevendt, hvis den ikke omsættes til oplevet virkelighed for borgeren. Det skal Masterclass i komplekse sager medvirke til at sikre.

Uddannelsen har til formål at udvikle kompetencer til at højne kvalitet og ikke mindst effekt i arbejdet med de mest udsatte voksne borgere.

Uddannelsen kobler det fællesmenneskelige, de psykopatologiske faktorer og den nødvendige organisatoriske indsigt og læring – Vi kalder det menneskelig faglighed.

På Masterclass i komplekse sager bidrager nogle af Danmarks absolut bedste og mest anerkendte praksisspecialister (læs mere om underviserne her). Udover træning og on-site supervision på egne sager, suppleres uddannelsesforløbet af forberedende digitale lektioner om nyeste forskning på området, øvelser og hjemmearbejde mellem modulerne. Der etableres desuden et værdifuldt alumne-netværk for kursister, der har gennemført alle moduler.

komplekse sager

Komplekse sager

For at vi lykkes med vores indsatser over for de mest udsatte borgere, er det kritisk vigtigt, at vi forstår, at grundfundamentet al behandling er at sikre de tre helt basale faktorer for mental folkesundhed:

 • At kunne gøre noget aktivt i hverdagen
 • At gøre noget reelt sammen med nogen på lige fod
 • At opleve, at det jeg gør, er meningsfuldt

Fraværet skaber ofte så stor oplevet ensomhed, at det medfører fysiologisk målbare stresstilstande, øger angst, depression, aggression, sårbarhed for rusmiddelafhængighed og øger oddsene for tidlig død med en faktor 1,45.

Behandlingen er ikke, at vi fikser problemet – men at vi skaber rammer og forudsætninger for, at borgeren kan begynde at opleve at lykkes lidt, præcist tilpasset den enkelte - menneskeligt og fagligt. Og når vi begynder at sikre tilstedeværelsen af de tre faktorer, vil væsentlige symptombelastninger ofte forsvinde helt eller dæmpes - og livskvaliteten øges så markant, at der ofte slet ikke er behov for egentlig, psykopatologisk behandling, og vi kan meget tydeligere se, hvad der står tilbage, som kræver behandling.

komplekse sager

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen tager afsæt i visionen om "Fællesskabets hus", som har til formål at skabe en mere meningsfuld og sammenhængende indsats sammen med borgeren - Sammen skaber vi et bedre liv".

Fællesskabets hus består af 5 etager, som det er afgørende, at vi bygger bro imellem. Disse er på uddannelsen afspejlet i følgende 5 moduler:

MODUL 1: Menneskesyn & værdier – fællesmenneskelighed og psykopatologi

I komplekse sager har vi brug for en integreret model, der sikrer, at vi arbejder systematisk, struktureret og sammenhængende med høj, professionel og menneskelig kvalitet. Modul 1 udfordrer vores grundtænkning i komplekse sager - gennem videnskab koblet på tværs.

I løbet af modul 1 får du:

 • Indblik i en praksisanvendelig, dynamisk kobling af forskning i mental folkesundhed og psykopatologi, herunder viden om den kritisk vigtige, nyere forskning om de mange kropsligt og psykisk nedbrydende effekter af oplevet ensomhed
 • En integreret model – ’masterplan’ – for arbejdet med komplekse sager
 • Konkrete værktøjer til planlægning af hverdagsarbejdet med integrationen af det fællesmenneskelige og psykopatologiske, samt screening af evt. sygdomsfremkaldende, oplevet ensomhed

MODUL 2: Udredning - mennesket bag ’den komplekse sag’

Modul 2 udfordrer vores grundtænkning om udredning i komplekse sager.

I løbet af modul 2 får du indblik og træning i:

 • En integreret, struktureret og praksisanvendelig udredning af fællesmenneskelige og psykopatologiske træk/funktionsnedsættelser, samt de systemiske aspekter af dette
 • En model til at analysere/udfordre hidtidige problemformuleringerne i komplekse sager, hvor effekten af hidtidig indsats er udeblevet
 • ’Klinisk indtryk’ – med pædagogisk formål
 • Konkrete værktøjer til screening af kognitiv profil til pædagogisk planlægning, udredning/screening/rating, herunder anamneseværktøj, struktureret, overskuelig organisering af udredningsdata, så de kan omsættes til praksisarbejdet
 • Praksismetoder til at etablere integreret arbejdsfællesskab med det menneske, der er bag ’den komplekse sag’, samt øvrige, centrale aktører

MODUL 3: Rådgivning – vi laver en plan, der passer til det specifikke menneske

Modul 3 tager grundtænkningen fra modul 1 og det solide arbejde med udredningen fra modul 2 videre som grundlag for at planlægge en kvalificeret tilgang, der rent faktisk passer til det specifikke menneske.

I løbet af modul 3 får du inspiration, egne erfaringer med og sparring ift.:

 • Arbejdet med din egen praksisomsætning af et overskueligt værktøj til planlægning af en velfunderet tilgang til det enkelte, specifikke menneske
 • Indblik i cases, hvor anvendelsen af dette værktøj har gjort en massiv forskel, herunder videointerviews med nogle af disse borgere og de professionelle omkring dem
 • Kompenserende neuropædagogik i praksis
 • At planlægge sikringen af de basale faktorer for det specifikke menneskes mentale sundhed i praksis, understøttet af pædagogiske tilgange, der matcher funktionsnedsættelserne og er realistiske i forventningerne til det specifikke menneske og dig som professionel

MODUL 4: Omsætning – vi tager arbejdstøjet på og implementerer planen

På modul 4 arbejder vi med omsætningen af vore planer til praksis.

I løbet af modul 4 får du inspiration, egne erfaringer med og sparring ift.:

 • At praksisanvende værktøjerne fra tidligere moduler til planlægning af tilgangen til et specifikt menneske, du samarbejder med i din daglige praksis
 • At praksisanvende værktøjerne fra tidligere moduler ift. kolleger, ledelse, pårørende og eksterne aktører
 • Destruktive, irrationelle gruppedynamikker og metoderne til at holde dem lidt under kontrol
 • At praksisanvende plan-do-check-act metoden i praksis
 • At praksisanvende grafisk formidling i implementeringsprocessen
 • At implementere nogle af tilgangene bredt i driften i egen organisation

MODUL 5: Ledelse & organisation – Vi skaber overblik og sammenhængskraft

Selv verdens bedste udredning og rådgivning er intet bevendt, hvis den ikke omsættes til oplevet virkelighed for borgeren. Ingen processer er stærkere end det svageste led, og helt galt går det, hvis vi ikke ved, hvad der er lavet tidligere, hvad der skal ske efterfølgende, og ikke undersøger og deler effekten af vores indsats. One Stop Shopping eksisterer ganske enkelt ikke på området. Øget livskvalitet for borgeren og den bedste udnyttelse af vores skattekroner forudsætter, at der samarbejdes om det fælles mål - nemlig at sikre borgeren det bedste liv. Det lyder enkelt, men i virkeligheden er der mange snubletråde, fragmentering og faldgruber.

 

I løbet af modul 5 får du en indsigt i:

 • De økonomiske perspektiver relateret til målgruppen, indsatsen, ledelsesfokus, strategier
 • Best practice iht. arbejdet med komplicerede supply chains
 • Værktøjer til, hvordan vi hver især kan sikre, at vi har travlt med det rigtige, herunder disciplinerne ”til- og fravalg” samt ”til- og fralæring”
 • Hvordan det sikres, at det overordnede mål ikke ”går tabt” undervejs
 • Teknologidrevne metoder og værktøjer til at skabe overblik, effektivitet, mønstergenkendelse, machine learning
 • Introduktion til Masterclass Alumne Netværket

Undervisere:

Steen-Guldager
Steen Guldager
autoriseret cand.psych., Chefpsykolog og Partner i connec og VISO-specialist
Steen Guldager har i mere end 30 år arbejdet med mennesker på kanten af samfundet. Han har bl.a. arbejdet som afdelingsleder på et værested for stof- og alkoholmisbrugere på gadeplan samt som Centerleder for Misbrugsbehandling i Aarhus Kommune. Derudover har han deltaget i ekspertgrupper i social- og sundhedsministeriet siden 1995.
Jacob Ørnberg
Jacob Ørnberg
overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri
Jakob Ørnberg har mange års erfaring i udredning og behandling af neuropsykiatriske vanskeligheder, især opmærksomhedsvanskeligheder (ADHD) hos både børn, unge og voksne. Derudover mange års erfaring som supervisor, underviser, foredragsholder, og konsulent for opholdssteder og kommunale instanser.
Jesper Birck
Jesper Birck
autoriseret cand.psych., specialist i klinisk psykologi og psykoterapi
Tidl. psykolog ved PPR og Børne- og familierådgivning. Arbejdet som krisepsykolog og psykologfaglig leder. Jesper Birck er certificeret i Bruce D. Perrys neurosequential model of therapeutics (NMT), ligesom han fungerer som mentor og supervisor hos Neurosequential Network. Han har i en årrække arbejdet med udredning, behandling og/eller rådgivning på familiepleje, institutioner og bosteder for børn, unge og voksne, der fremtræder med et komplekst funktionelt billede og en kompleks udviklingshistorie.
Bente Juul
Bente Juul
neuropædagogisk konsulent, VISO specialist, PD psyk. Certific. Coach, Hjerneskadecentret -Rådgivning og Rehabilitering, Odense Kommune
Bente Juul er VISO-specialist med stor erfaring med borgere, der har kognitive udfordringer og komorbiditeter som f.eks. psykiatri, misbrug, problemskabende adfærd samt seksuelle udfordringer. Primære opgaver er udredning af borgere og kompetenceudvikling af tværfagligt personale ift. at udarbejde konkrete neurofaglige strategier, der støtter borgerne med afsæt i konkret viden om borgerens kognitive udfordringer og personlighed.
Marianne Fuusager
Marianne Fuusager
socialpædagog, psykoterapeut fra Hildebrand Instituttet samt seksualvejleder
Certificeret i neuroaffektiv udviklingspsykologi og i Emotionel Mentalising Scale, uddannet konsulent fra Kempler Instituttet som parterapeut samt fra Theraplay Danmark. Marianne Fuusager har i 30 år arbejdet inden for det specialpædagogiske felt som pædagog og afdelingsleder og været tilknyttet Socialstyrelsen som VISO-specialist siden 2007 med særligt vidensområde inden for kombinationsproblematikker. Marianne har selvstændig praksis og er supervisor, underviser, foredragsholder, terapeut og censor.
Flemming Munch
Flemming Munch
cand.scient.pol. og exec MBA. Direktør og stiftende partner i connec
Flemming Munch har arbejdet med organisationsudvikling og topledelse i private virksomheder og staten i mere end 25 år. De seneste 6 år har han været del af et investorfællesskab, der fokuserer på selskaber, der skaber øget livskvalitet for udsatte grupper. Nøgleord i forhold til masterclass er bl.a. mission, supply chains, overgange, effektivitet, forbedringskultur, teknologi og disruption.
Tid & sted:
Hold 1 afholdes på Scandic Kolding:
Modul 1: Mandag den 16. maj 2022
Modul 2: Onsdag den 17. august 2022
Modul 3: Onsdag den 26. oktober 2022
Modul 4: Torsdag den 5. januar 2023
Modul 5: Torsdag den 2. marts 2023

Hold 2 afholdes på Scandic Sydhavnen:
Modul 1: Mandag den 23. maj 2022
Modul 2: tirsdag den 16. august 2022
Modul 3: Onsdag den 2. november 2022
Modul 4: Torsdag den 12. januar 2023
Modul 5: Torsdag den 9. marts 2023

Alle kursusdage er fra kl. 09.00-16.00.

OBS: Der afholdes online infomøde den 7. februar 2022, hvor du har mulighed for at høre mere om uddannelsen, dens formål, opbygning og niveau. Tilmeld dig informationsmødet ved at sende en mail til [email protected]
Pris:
Kr. 37.500,- ekskl. moms.

Uddannelsen strækker sig over 1 år og inkluderer on-site ekspertoplæg, træning og supervision på egne sager, digitale lektioner om nyeste forskning på området, øvelser, case-/hjemmearbejde samt løbende supervision og sparringssessioner af underviserne mellem modulerne.

Prisen er også inkl. morgenbrød, frokost, eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum på alle dagene.

Tilmelding:
Der er max 15. pladser pr. hold.

Certificering:
Ved afslutning af uddannelse opnår deltager en certificering på forudsætning af aktiv deltagelse i alle moduler inklusiv praktiske implementeringsopgaver løbende. Deltager modtager ligeledes en kvalitativ og konstruktiv bedømmelse/udtalelse fra hovedunderviser Steen Guldager.