Seminarer
Nyhedsmails
Artikler

Nyhedsmails

Nyhedsbreve fra Seminarer.dk

Lær om sansemodulerende teknikker

Lær om sansemodulerende teknikker

Hjælp dine borgere til at bearbejde sanseindtryk Hvad kan du høre lige nu? Og hvad kan du mærke eller lugte?  Vores hverdag består af et væld af sanseindtryk, og for de fleste af os er de en naturlig del af hverdagen, som vi til tider dårligt nok lægger mærke til.  For nogle mennesker – bl.a. nogle af dem, der […]

Skolefravær: Hjælp børn og unge tilbage i skolen

Skolefravær: Hjælp børn og unge tilbage i skolen

Gør skolefraværet til fortid Hvad gør vi, når for mange af stolene i skolen er gabende tomme?  Det sætter vi fokus på med det dybdegående 3-dages kursus, ”Bag om skolefravær”, som du kan deltage på den 14.-15. januar 2021 i Kolding.  Din underviser er ph.d. i pædagogisk psykologi og praktiserende psykoterapeut, Tine Basse Fisker. Hun har bl.a. mangeårig […]

Skab trivsel for børn og unge med autisme og angst 

Skab trivsel for børn og unge med autisme og angst 

Hjælp børn og unge med autisme ud af angsten  Børn med autisme har stor risiko for at udvikle en øvrig diagnose, altså en komorbid lidelse – faktisk anslås det, at op mod 45% af alle børn med autisme på et tidspunkt får en angstlidelse.  Som fagperson spiller du en central rolle for at hjælpe disse børn og […]

Meningsfulde indsatser for børn i skilsmisse

Meningsfulde indsatser for børn i skilsmisse

Få børnenes eget perspektiv med  Hvad siger du til 8 dage fyldt med viden og praksisnære redskaber, som giver dig kompetencerne til at skabe meningsfulde professionelle indsatser for børn i skilsmisse?  Det får du med vores uddannelse til eksamineret samtalegruppeleder for børn i skilsmisse!   Du bliver undervist af cand.pæd.psyk og familieterapeut, Pernelle Rose, som deler ud af sin store viden på […]

Tidlig indsats, længerevarende trivsel

Tidlig indsats, længerevarende trivsel

Forvirring, desorientering og hukommelsesbesvær.  Sådanne begyndende tegn på demens bliver ofte overset hos borgere med udviklingshæmning, da symptomerne kan være særdeles svære at skelne fra de funktionsnedsættelser, borgerne allerede oplever.  Jo tidligere demenssygdomme bliver opdaget, des bedre er det naturligvis, så borgere med udviklingshæmning kan få den rette støtte.  Vi har skabt kurset, ”Mennesker med udviklingshæmning og […]

Medfødte alkoholskader – Kursusdag med Connie Nissen & Helle Kjærgård

Medfødte alkoholskader – Kursusdag med Connie Nissen & Helle Kjærgård

Skab trivsel for børn & unge med medfødte alkoholskader  Den 1. februar 2021 i Kolding og den 5. marts 2021 i Hvidovre kan du opleve en givende kursusdag, hvor ergoterapeut, Connie Nissen, og børneneuropsykolog, Helle Kjærgård, giver dig kompetencer til at skabe trivsel for børn og unge med medfødte alkoholskader.   Med Connie Nissen og Helle Kjærgård ved roret er du sikret en […]

Styrk relationsarbejdet med svært psykisk syge borgere

Styrk relationsarbejdet med svært psykisk syge borgere

Tillidsfulde relationer og bedre behandling Der er et udfordrende paradoks forbundet med psykisk sygdom:  Jo mere omfattende lidelsen er, des vanskeligere kan det være for vedkommende at forstå, hvor syg han eller hun egentlig er. Det kan i yderste tilfælde føre til, at borgeren ikke ønsker at modtage behandling og dermed lever med konsekvenserne af en ubehandlet psykisk lidelse.  Vi har skabt et […]

Stærk ledelse i krisetider

Stærk ledelse i krisetider

Led dine medarbejdere trygt gennem krisetider. Hvordan leder du bedst dine medarbejdere igennem krisetider? Netop det spørgsmål sætter vi spot på med kurset, ”Mod i Kriseledelse”, som afholdes den 19. januar 2021 i Kolding og den 20. januar 2021 i Hvidovre.  Kom på kursus om ledelse i krisetider På det højaktuelle kursus bliver du undervist af ledelsesforsker og -konsulent, 𝗞𝗮𝗿𝘀𝘁𝗲𝗻 𝗠𝗲𝗹𝗹𝗼𝗻, som selv har […]

Forebyg kriminalitet blandt borgere med ADHD

Forebyg kriminalitet blandt borgere med ADHD

Skab afstand til den kriminelle løbebane Impulsivitet, behov for spænding, koncentrationsbesvær og udfordringer med konsekvensberegning.  Det er nogle af de måder, hvorpå ADHD kan komme til udtryk – og det er personegenskaber, der kan øge risikoen for at ende i kriminalitet. Dette kan være en af årsagerne til, at mennesker med ADHD er overrepræsenterede i […]

Bearbejdning af chok og traumer

Bearbejdning af chok og traumer

Sådan anvender du SE-terapi og SOMA til forløsning af traumer Chok og traumer lagrer sig i vores nervesystem og kan sætte sig som fastlåst energi i kroppen, hvilket på sigt kan føre til angst, depression, lavt selvværd, stress og fobier. Derfor kan kroppen også være nøglen til forløsning af traumer, ligesom det kan forebygge og […]

Computerafhængig og nettets skyggesider 

Computerafhængig og nettets skyggesider 

Sådan hjælper du unge med et massivt og ødelæggende skærmforbrug   Som fagpersoner er vi i stigende grad i berøring med unge, for hvem computerspil udgør en reel sundhedsmæssig-, social- og ledighedsmæssig risiko og belastning. Vi skal derfor have en solid viden om unges computerafhængighed og kende til effektive tiltag og samtalestrategier.   Dette er muligt at tilegne sig på kurset ”Computerafhængighed og […]

Kognitiv terapi – veldokumenteret og effektivt

Kognitiv terapi – veldokumenteret og effektivt

Kognitiv terapi er en yderst populær terapiform. Metoden er faktisk en af de mest veldokumenterede terapeutiske metoder, der findes. Derudover kan den bruges på mange forskellige psykiske problemstillinger som f.eks. angst, depression, socialfobi, selvværdsproblematikker, misbrug og personlighedsforstyrrelser.  Derfor er det heller ikke så underligt, at mange offentligt ansatte deltager på uddannelser inden for kognitiv terapi, […]