Psykologisk tryghed er fundamentet for at løse komplekse opgaver på skole- og dagtilbudsområdet - Seminarer
Alle nyheder
Artikkel

Psykologisk tryghed er fundamentet for at løse komplekse opgaver på skole- og dagtilbudsområdet

Samarbejde er essentielt for at kunne løse komplekse opgaver på skole- og dagtilbudsområdet. Og psykologisk tryghed er fundamentet for det gode samarbejde.

Af Nana Rafn
psykologisk_tryghed_på_skoleområdet
Inklusion, differentieret undervisning, fravær, skolevægring, besparelser og pressede normeringer.

Det er blot nogle af de komplekse opgaver og udfordringer, du formentlig kan genkende fra dit arbejde på skole- og dagtilbudsområdet.

Samarbejde er helt essentielt for at kunne løse denne type komplekse opgaver. Harvard-professor Amy Edmondson udtrykker det sådan i sin bog, «The Fearless Organization«: «Today’s employees, at all levels, spend 50% more time collaborating than they did 20 years ago. Hiring talented individuals is not enough. They have to be able to work well together.»

For at der bliver tale om et reelt og frugtbart samarbejde, er det afgørende, at der er lydhørhed mellem alle parter, så ideer og læring kan vandre fra ledere til medarbejdere, men – lige så vigtigt – fra medarbejdere til ledelse og i sidste ende til beslutningstagerne på området. På denne måde kan psykologisk tryghed ses som næste skridt i udviklingen af professionelle lærings- eller mestringsfællesskaber, hvor samarbejdet bliver en egentlig kultur (to be) og ikke bare struktur (to do).

Psykologisk tryghed eksisterer i arbejdsmiljøer, hvor alle ansatte tør stå frem med fejl, tvivl, bekymringer, kritik, spørgsmål o.l., fordi de ved, at de ikke bliver straffet for det. Alle ansatte har en vished om, at alle input tæller og bliver taget alvorligt.

Amy Edmondson har forsket i psykologisk tryghed i mere end 20 år og har bl.a. fundet, at denne tryghed er udslagsgivende for niveauet af samarbejde og koordinering, men også for graden af læring og nye ideer.

I april 2022 kan du og dine kollegaer opleve Amy Edmondson, når hun gæster Danmark for at dele ud af sin store viden om psykologisk tryghed i en helt særlig masterclass. Her får hun også selskab af ledelsesrådgiver Christian Ørsted, som har arbejdet med psykologisk tryghed siden 2014.

I løbet af masterclassen tager de fat i tre overordnede punkter, som alle taler ind i psykologisk tryghed:

  • Building a Fearless Organization – the Role of Psychological Safety
  • Smart Failure? When Failure is Intelligent, When it’s not, and Why it Matters for Senior Executives
  • The Power of Teaming

Tag det første skridt i retning af psykologisk tryghed – deltag på den unikke masterclass den 26. april 2022 i København eller den 27. april 2022 i Herning. Læs mere om masterclassen lige her.

Du har også er mulighed for at deltage den 25. april 2022 i Oslo.