E-mail blev ikke sendt!
Prøv venligst igen.
 
Tak for din besked!
Vi svarer hurtigst
muligt tilbage.

Havnegade 90
5000 Odense C
Telefon 66 15 90 43
Fax 66 15 96 49
CVR 29621896
seminarer@seminarer.dk

Indsend
< Afholdte arrangementer / Pædagogisk idræt i en neurosekventiel optik

 

pædagogisk idræt

Pædagogisk idræt i en neurosekventiel optik

DENNE DAG ER AFHOLDT!

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV, SÅ BLIVER DU BLANDT DE FØRSTE, DER FÅR BESKED, HVIS VI GENUDBYDER DETTE KURSUS.

Hvorfor påvirkes nogle børn af traumer og andre på en anden måde? Hvilke faktorer har betydning?

Pædagogisk idræt i en neurosekventiel optik – en effektiv metode til at hjælpe flygtningebørn og unge.

Artikel: Pædagogisk idræt – Kroppen som pædagogisk middel til udvikling af udsatte og traumatiserede børn

Artikel: Fra selvbeskyttelse, isolation og frustration til nysgerrighed, mestring og leg

På denne temadag bliver du præsenteret for metoden pædagogisk idræt i en neurosekventiel optik. Metoden er samtidig en videreudvikling af det kendte koncept Pædagogisk Idræt, og den præsenteres i forlængelse af og sættes i relation til Bruce D. Perrys neurosekventielle tilgang til forståelse af traumer og vejen til trivsel herefter.

Til at gøre dig klogere på alt dette har vi allieret os med cand.psyk. Jesper Birck, som er autoriseret i Bruce D. Perrys neurosequential model of therapeutics hos Child Trauma Academy (CTA) og arbejder som supervisor og mentor for CTA, og Heidi Aasborg som har udviklet den praktiske applikation af pædagogisk idræt i en neurosekventiel optik, specifikt til brug for flygtningebørn og unge.

At opleve en traumatisk hændelse kan efterlade sår og skade på barnet både fysisk og psykisk. Men hvordan et barn påvirkes af traumer, og hvilken betydning det får for det enkelte barn kan variere enormt meget. Helt fra klassiske PTSD symptomer til multidimensionelle problemer. Børn med komplekse traumehistorier kan risikere at forblive i en fysiologisk og psykologisk ”overlevelsestilstand” endda også i de øjeblikke, hvor de ikke er udsat for fare.

Indhold:

Det betyder i praksis at et traumatiseret barn/ung kan være fanget i, at hans eller hendes følelser og kropslige fornemmelser skifter mellem at være oversvømmet af intens fysisk eller følelsesmæssigt ubehag, til at være frakoblet og med nedsat funktion til at udtrykke og mærke fysiske og følelsesmæssige tilstande. Begge dele bliver ofte misforstået af omgivelserne, og barnets selvbeskyttelsesstrategier kan fejlfortolkes i en diagnostisk eller sygdoms tilgang, med beskrivelser af barnet som værende aggressiv, manipulerende, impulsstyret, selvdestruktiv og lignende.

Pædagogisk idræt i en neurosekventiel optik er en metode, hvor den professionelle arbejder gennem kroppen med at opnå pædagogiske udviklingsmål. Pædagogikken kommer altid før den aktive del, og idrætten, legen eller bevægelsen bliver et middel eller redskab til at opnå det pædagogiske udviklingsmål, som kan ligge indenfor de kognitive, sociale, fysiske eller psykiske områder. Det handler derved i høj grad om de didaktiske og pædagogiske overvejelser, der ligger bag aktiviteten.

Ses metoden ud fra en traume- og udviklingssensitiv forståelse som den neurosekventielle, er den særligt velegnet til udsatte børn og unge, fx flygtninge der kan have svært ved at mestre samtalekunsten bl.a. på baggrund af et lavt refleksionsniveau eller manglende sproglig kunnen. Eller børn og unge, der kan have svært ved at sætte ord på, hvad de mener og føler, da de ikke kan mærke sig selv.

Udbytte:

På kurset får du viden om:

  • Traumer bruges bredt om mangt og meget – hvad er hhv. PTSD, CPTSD og udviklingstraumer? Hvad er forskellen – og betyder det noget?
  • Hvorfor påvirkes nogle børn af traumer og andre på en anden måde? Hvilke faktorer har betydning?
  • Hvordan arbejder vi med at undgå retraumatisering og geniscenesættelse? Hvad er beskyttende faktorer og hvad er resiliens i relation hertil?
  • Når børn nu påvirkes så forskelligt af belastende oplevelser, hvad skal vi så være særligt opmærksomme, på når vi arbejder med denne målgruppe?
  • Hvordan bringer vi børn tilbage mod trivsel og oplevelse frem for selvbeskyttelse?
  • Teorien om pædagogisk idræt i en traume- og udviklingssensitiv kontekst
  • Hvordan du i praksis kan arbejde arousel-regulerende gennem kroppen
  • Hvordan du selv tilrettelægger udviklingsaktiviteter ud fra den unges funktionsniveau

Målgruppe:

Du behøver ikke selv være en aktiv sportsudøver, for at udføre Pædagogisk idræt i en neurosekventiel optik, da det fx også handler om leg, gåture og massage – aktiviteten du sætter i gang, kan også udføres af en anden, hvor du som professionel hele tiden verbalt understøtter udviklingsmålet gennem spejling. Temadagen henvender sig til dig som arbejder med traumatiserede børn og unge, og som gerne vil have udvidet din værktøjskasse. Det er ikke afgørende hvilken uddannelsesmæssig baggrund du har.

Dagens undervisere:

HEIDI AASBORG, indehaver af firmaet Mind-move, der leverer socialpædagogiske løsninger til døgninstitutioner, familiekonsulenter og støtte-kontaktpersoner. Heidi har de seneste 13 år arbejdet med kroppen som udgangspunkt for individers udvikling og trivsel, herunder med pædagogiske metoder som Pædagogisk Idræt, SMART (Sanse-Motorisk Arousel Regulerende Terapi) NADA og traume-sensitiv yoga.

Artikel fra Heidi Assborg: Pædagogisk idræt – Kroppen som pædagogisk middel til udvikling af udsatte og traumatiserede børn

JESPER BIRCK, cand.psych, specialist i psykoterapi. Mentor og supervisor hos Child Trauma Academy der bl.a. udbyder certificering i Den neurosekventielle model ved Dr. Bruce. D. Perry. Til dagligt arbejder Jesper Birck som selvstændig psykolog, med behandling og udredning af særligt børn og unge, der ofte forstås ud fra rammen kompleks traumatisering eller udviklingstraumer.

Artikel fra Jesper Birck Artikel: Fra selvbeskyttelse, isolation og frustration til nysgerrighed, mestring og leg

Priser og rabatmuligheder


Pris pr. deltager kr. 2.628,- for kunder på vores mailliste, og 2.950,- for andre. Priserne er inkl. forplejning og ekskl. moms. Læs mere og tilmeld dig maillisten – klik her ->

Har din arbejdsplads deltaget flere gange inden for de seneste 12 måneder, opnår I yderligere rabat. Helt op til 10% ekstra.

Rabatten afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Efter én deltagelse opnås: sølvkundestatus. Efter fem deltagelser: guldkundestatus. Priserne er ekskl. moms.
priser-seminarer.dk

Se status for din arbejdsplads – klik her

DELTAGERBEVIS
Du får deltagerbevis på dagen

Gå til top