Neuroaffektiv Lederuddannelse - Seminarer
Neuroaffektiv ledelse
Ledelse
Uddannelse

Neuroaffektiv Lederuddannelse

Lederuddannelse bestående af 6 spændende moduler fordelt på 12 dage. Få viden om hjernens muligheder og begrænsninger, så du bliver bedre til at forstå dig selv og andre og dermed styrker dit lederskab. Du bliver undervist af psykoterapeut og konsulent, Peter Kofoed, som bl.a. bidrager med:

  • Viden om hjernens reaktioner i sociale samspil og under pres
  • Redskaber til at blive en dygtig forandringsleder
  • Viden om, hvordan du bedst motiverer dine medarbejdere
  • Redskaber til at håndtere udfordrende og/eller stressende situationer
  • Forståelse for din egen rolle i medarbejdernes reaktion

Neuroaffektiv lederuddannelse

Kender du hjernens spilleregler? Er du opmærksom på de ubevidste mekanismer i hjernen, der skaber modvilje eller manglende motivation hos dine medarbejdere? Og kan du navigere i dine egne og medarbejdernes følelser og reaktioner?

På vores 12 dages uddannelse i neuroaffektiv ledelse kan du med indsigt i hjernens muligheder og begrænsninger blive endnu bedre til at lede dig selv og andre – for nøglen til trivsel, motivation og gode præstationer ligger i hjernen. Hvis du lytter til hjernens signaler og forstår dens præmisser, vil du opleve en lethed i dit lederskab og en større sikkerhed i dit samspil.

Formålet er at skabe visioner, relationer og mødeøjeblikke, der kan flytte dig, din afdeling, dit team, dine medarbejdere og din organisation hen imod den bedst mulige varetagelse af den fælles kerneopgave og det fælles mål.

Neuroaffektiv ledelse udspiller sig i en kombination af:

  • Det personlige lederskab – Hvordan lederen bringer sig selv og sine personlige egenskaber i spil i lederskabet
  • Lederens relationskompetencer – Lederens evne til at mærke sig selv, have empati for andre og spille sammen
  • Lederens rolleforståelse – Hvordan lederen forstår sin rolle, prioriterer ledelsesindsatsen og bruger sin tid
  • Lederens værktøjskasse – Lederens værktøjer tilegnet gennem uddannelse, træning, metoder, erfaring og visdom

 

Den gode relation og det stærke samspil

I programmet arbejder vi både med at styrke din evne til at udvikle gode relationer og samspil, der bevæger og forandrer dit personlige lederskab, din rolleforståelse og din værktøjskasse. Vi styrker din selvindsigt og din indsigt i andre mennesker, og arbejder med de konkrete ledelsesmæssige dilemmaer, du oplever i din dagligdag.

Med den neuroaffektive forståelse får du en dybere indsigt i, hvordan vi mennesker hænger sammen, hvad der driver og motiverer os, hvordan du undgår stress, og hvordan du opnår indre ro. Desuden bliver du klogere på, hvordan du bedst spiller sammen med andre, hvordan du bevæger og motiverer dine medarbejdere, hvordan du som leder driver vedvarende forandringer, og hvordan du styrker din evne til at mentalisere.

Hvad får du ud af at deltage?

En grundig forståelse for både den sansende, følende og tænkende hjerne i ledelse
Viden om hjernens reaktioner i sociale samspil og under forandring eller pres. Du får redskaber til at blive en dygtig forandringsleder, som opnår større følgeskab fra dine medarbejdere
Dybere kendskab til dig selv og egne handlemønstre – og hvordan du spiller bedst sammen med andre
Viden om hjernens spilleregler, herunder hvordan du bliver bedre til at bevæge og motivere dine medarbejdere
Bud på, hvordan du undgår, at hjernen “går i alarm” hos dig selv og dine medarbejdere
Redskaber til at håndtere udfordrende og stressende situationer konstruktivt
Forståelse for din egen rolle i medarbejderens reaktion – og hvad dit eksempel som leder betyder for medarbejdernes hjerner, herunder hvordan du styrker din selvindsigt, din lederrolle, forståelse og autenticitet
Viden om følelser i ledelse og følelsesmæssig intelligens, herunder hvordan du bruger følelserne aktivt
Redskaber til, hvordan du bedre kan rumme følelser i dig selv og dine medarbejdere, herunder hvordan du hviler i din lederrolle
Ledelsesmæssige relationskompetencer, der “flytter” noget

Uddannelsen tager udgangspunkt i hjernens logikker – og at vores adfærd og samspil er styret af tilstande i hjerne og nervesystem.

Vi tager afsæt i den nyeste hjerneforskning, som også dokumenterer, at instinkter og følelser spiller en afgørende rolle for den måde, vi tænker, handler og er sammen på. Efter endt uddannelse er du blevet en bedre og mere helstøbt leder, der forstår at bruge hjernen og hjertets potentiale.

Neuroaffektiv ledelse

Underviser

Peter Kofoed
Klik for at se
hjern
Klik for at se
Peter Kofoed
Peter Kofoed
konsulent og psykoterapeut
Peter Kofoed har specialiseret sig i neuroaffektiv psykologi- og ledelse. Han har i mange år haft sin egen praksis og været supervisor for offentlige og private organisationer. Peter Kofoed coacher løbende ledere og ledergrupper. Han har desuden ledet uddannelser i psykoterapi, supervision og procesledelse.
Peter Kofoed ledsages på enkelte moduler af psykoterapeut Michael Gad. Michael Gad har i 15 år været supervisor for personale og ledere fra daginstitutionsområdet og i psykiatrien. Han er konsulent i det private og i det offentlige i.f.t. ledelses- og organisationsudvikling med særligt fokus på gruppeprocesser, teamudvikling og et nærende gruppeliv.
hjern
Undervisningsform
Det er vores erfaring, at den bedste læring, fordybelse og integration sker gennem en blanding af undervisning, refleksion, dialog, øvelser og individuel coaching.

Undervisningen og øvelserne relaterer sig til din dagligdag som leder, og kan omsættes direkte i din ledelsespraksis.
Vi bruger den smukke natur rundt om kursusstedet, træner i par og grupper, samt sikrer, at du har tid til egen refleksion og integration.
UDDYBET TID & STED:
Modul 1: Den 31. oktober - 1. november 2022
Modul 2: Den 8. december - 9. december 2022
Modul 3: Den 16. januar -17. januar 2023
Modul 4: Den 2. marts - 3. marts 2023
Modul 5: Den 27. marts - 28. marts 2023
Modul 6: Den 11. maj - 12. maj 2023

Undervisning dag 1: kl. 10.00-18.40
Undervisning dag 2: kl. 8.30-15.00

Afholdelse på Comwell Klarskovgaard i Korsør

Der vil indgå aftenarbejde nogle dage. Mellem modulerne skal der afsættes tid til træning.
PRISEN:
Prisen er inkl. fuld forplejning; morgenmad, frokost og middag (ekskl. drikkevarer) samt overnatning i enkeltværelse: kr. 39.876 kr. ekskl. moms. for 12 dages uddannelse.

Uddannelsesbevis:
Deltagere, der har gennemført og deltaget aktivt på uddannelsens 12 undervisningsdage og i træningsgrupperne mellem modulerne, og som har løst de stillede opgaver igennem forløbet, modtager et certifikat fra Seminarer.dk, der dokumenterer gennemførelse af uddannelse i Neuroaffektiv ledelse.