Neuroaffektiv Lederuddannelse - Seminarer
Information
Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-grey

Vælg venligst hold herunder og se din pris:

Samlet prisekskl. moms
Pris er for alle moduler
Ledelse
Uddannelse

Neuroaffektiv Lederuddannelse

Et intensivt lederudviklingsprogram, 12 dage fordelt på 6 moduler. Prisen er inkl. fuld forplejning; morgenmad, frokost og middag (ekskl. drikkevarer) samt overnatning i enkeltværelse. 

 

Vær opmærksom på: Vi forventer, at dette arrangement bliver gennemført fysisk, men hvis der stadig er forsamlingsforbud ved afholdelse, bliver arrangementet rykket til et senere tidspunkt.

Neuroaffektiv ledelse

Neuroaffektiv lederuddannelse

Kender du hjernens spilleregler? Er du opmærksom på de ubevidste mekanismer i hjernen, der skaber modvilje eller manglende motivation hos dine medarbejdere? Og kan du navigere i dine egne og medarbejdernes følelser og reaktioner?

På vores helt nye 12 dages uddannelse i Neuroaffektiv ledelse, kan du med indsigt i hjernens muligheder og begrænsninger, blive endnu bedre til at lede dig selv og andre – for nøglen til trivsel, motivation og gode præstationer ligger i hjernen! Hvis du lytter til hjernens signaler og forstår dens præmisser, vil du opleve en lethed i dit lederskab og en større sikkerhed i dit samspil.
Formålet er at skabe visioner, relationer og mødeøjeblikke, der kan flytte dig, din afdeling, dit team, dine medarbejdere og din organisation hen imod den bedst mulige varetagelse af den fælles kerneopgave og det fælles mål.
Webgrafik_Neuroaffektiv ledelse2

Neuroaffektiv ledelse udspiller sig i en kombination af:

Det personlige lederskab – Hvordan lederen bringer sig selv og sine personlige egenskaber i spil i lederskabet
Lederens relationskompetencer – Lederens evne til at mærke sig selv, have empati for andre og spille sammen
Lederens rolleforståelse – Hvordan lederen forstår sin rolle, prioriterer ledelsesindsatsen og bruger sin tid
Lederens værktøjskasse – Lederens værktøjer tilegnet gennem uddannelse, træning, metoder, erfaring og visdom

Den gode relation og det stærke samspil

I programmet arbejder vi både med at styrke din evne til at udvikle gode relationer og samspil, der bevæger og forandrer dit personlige lederskab, din rolleforståelse og din værktøjskasse. Vi styrker din selvindsigt og din indsigt i andre mennesker, og arbejder med de konkrete ledelsesmæssige dilemmaer, du oplever i din dagligdag.
Med den neuroaffektive forståelse får du en dybere indsigt i, hvordan vi mennesker hænger sammen, hvad der driver og motiverer os, hvordan du undgår stress, og hvordan du opnår indre ro. Desuden bliver du klogere på, hvordan du bedst spiller sammen med andre, hvordan du bevæger og motiverer dine medarbejdere, hvordan du som leder driver vedvarende forandringer, og hvordan du styrker din evne til at mentalisere.
Webgrafik_Neuroaffektiv ledelse2

Hvad får du ud af at deltage?

En grundig forståelse for både den sansende, følende og tænkende hjerne i ledelse
Viden om hjernens reaktioner i sociale samspil og under forandring eller pres. Du får redskaber til at blive en dygtig forandringsleder, som opnår større følgeskab fra dine medarbejdere
Dybere kendskab til dig selv og egne handlemønstre – og hvordan du spiller bedst sammen med andre
Viden om hjernens spilleregler, herunder hvordan du bliver bedre til at bevæge og motivere dine medarbejdere
Bud på, hvordan du undgår, at hjernen “går i alarm” hos dig selv og dine medarbejdere
Redskaber til at håndtere udfordrende og stressende situationer konstruktivt
Forståelse for din egen rolle i medarbejderens reaktion – og hvad dit eksempel som leder betyder for medarbejdernes hjerner, herunder hvordan du styrker din selvindsigt, din lederrolle, forståelse og autenticitet
Viden om følelser i ledelse og følelsesmæssig intelligens, herunder hvordan du bruger følelserne aktivt
Redskaber til, hvordan du bedre kan rumme følelser i dig selv og dine medarbejdere, herunder hvordan du hviler i din lederrolle
Ledelsesmæssige relationskompetencer, der “flytter” noget

Uddannelsen tager udgangspunkt i hjernens logikker – og at vores adfærd og samspil er styret af tilstande i hjerne og nervesystem.

Vi tager afsæt i den nyeste hjerneforskning, som også dokumenterer, at instinkter og følelser spiller en afgørende rolle for den måde, vi tænker, handler og er sammen på. Efter endt uddannelse er du blevet en bedre og mere helstøbt leder, der forstår at bruge hjernen og hjertets potentiale.

Neuroaffektiv ledelse

Underviser

Peter Kofoed
Klik for at se
Sund & Skov-Middelfart
Klik for at se
Peter Kofoed
Peter Kofoed
konsulent og psykoterapeut
Peter Kofoed har specialiseret sig i neuroaffektiv psykologi- og ledelse. Han har i mange år haft sin egen praksis og været supervisor for offentlige og private organisationer. Peter Kofoed coacher løbende ledere og ledergrupper. Han har desuden ledet uddannelser i psykoterapi, supervision og procesledelse.
Peter Kofoed ledsages på enkelte moduler af psykoterapeut Michael Gad. Michael Gad har i 15 år været supervisor for personale og ledere fra daginstitutionsområdet og i psykiatrien. Han er konsulent i det private og i det offentlige i.f.t. ledelses- og organisationsudvikling med særligt fokus på gruppeprocesser, teamudvikling og et nærende gruppeliv.
Sund & Skov-Middelfart
Undervisningsform
Det er vores erfaring, at den bedste læring, fordybelse og integration sker gennem en blanding af undervisning, refleksion, dialog, øvelser og individuel coaching.

Undervisningen og øvelserne relaterer sig til din dagligdag som leder, og kan omsættes direkte i din ledelsespraksis.
Vi bruger den smukke natur rundt om kursusstedet, træner i par og grupper, samt sikrer, at du har tid til egen refleksion og integration.

Praktisk information

Det er en 12 dages intensiv uddannelse, som består af 6 moduler af hver 2 dages varighed, dertil kommer forberedelse, træning i praksis samt opgaveskrivning.
Vilcon Hotel & Konferencegaard, Slagelse
Modul 1: Et dyk ind i det neuroaffektive
Modul 2: Det personlige lederskab
Modul 3: Ledelse af mennesker
Modul 4: Træning af ledelse af mennesker med udgangspunkt i konkrete ledelsesudfordringer fra deltagernes dagligdag
Modul 5: Ledelse af grupper
Modul 6: Forandringsledelse; sammenhæng og integration
Du modtager et certifikat fra Seminarer.dk
Hotelinfo_Vilcon Hotel og Konferencegaard
Vilcon Hotel & Konferencegaard, Slagelse
Lorupvej 44, 4200 Slagelse
Uddybet tid & sted:
Modul 1: Et dyk ind i det neuroaffektive
Den 29.-30. oktober 2020 kl. 9-16
Modul 2: Det personlige lederskab
Den 2.-3. december 2020 kl. 9-16
Modul 3: Ledelse af mennesker
Den 7.-8. januar 2021 kl. 9-16
Modul 4: Træning af ledelse af mennesker
Den 10.-11. februar 2021 kl. 9-16
Modul 5: Ledelse af grupper
Den 18.-19. marts 2021 kl. 9-16
Modul 6: Forandringsledelse; sammenhæng og integration
Den 22.-23. april 2021 kl. 9-16

Der vil også indgå aftenarbejde nogle dage. Mellem modulerne skal der afsættes tid til træning.

Prisen er inkl. alle måltider og overnatning i enkeltværelse.
Prisen:
Prisen er inkl. fuld forplejning; morgenmad, frokost og middag (ekskl. drikkevarer) samt overnatning i enkeltværelse: kr. 39.876 kr. ekskl. moms. for 12 dages uddannelse.

Uddannelsesbevis:
Deltagere, der har gennemført og deltaget aktivt på uddannelsens 12 undervisningsdage og i træningsgrupperne mellem modulerne, og som har løst de stillede opgaver igennem forløbet, modtager et certifikat fra Seminarer.dk, der dokumenterer gennemførelse af uddannelse i Neuroaffektiv ledelse.
arrow
arrow
Seminarer.dk
Fantastisk oplægsholder, Peter Kofoed er meget kompetent og har en bred viden.
Uddannelse: Neuroaffektiv Lederuddannelse

Om Underviseren:

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 af 6 stjerner

placeholder
Faglig dygtig og passioneret underviser.
Uddannelse: Neuroaffektiv Lederuddannelse

Om Underviseren:

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

afgav 6 af 6 stjerner

placeholder
arrow
arrow