Neuroaffektiv lederuddannelse - Uddannelse hos Seminarer .dk
Header_Neuroaffektiv lederuddannelse
Ledelse
Uddannelse

Neuroaffektiv lederuddannelse

Tag den solide og roste Neuroaffektiv lederuddannelse, der tager udgangspunkt i hjernens logikker, og at vores adfærd og samspil er styret af tilstande i hjernen og nervesystemet, og bliv en bedre leder.

Uddannelsen giver dig viden om hjernens muligheder og begrænsninger, så du bliver bedre til at forstå dig selv og andre – og dermed styrker dit lederskab.

Uddannelsen består af seks moduler fordelt på 12 dage, og du undervises af psykoterapeut og konsulent, Peter Kofoed, som bl.a. bidrager med:

 • Redskaber til at blive en dygtig forandringsleder
 • Viden om, hvordan du bedst motiverer dine medarbejdere
 • Viden om hjernens reaktioner i sociale samspil og under pres
 • Forståelse for din egen rolle i medarbejdernes reaktion
 • Redskaber til at håndtere udfordrende og/eller stressende situationer

Læs mere om uddannelsen nedenfor.

 

Hvad er neuroaffektiv ledelse?

Et af de centrale områder inden for neuroaffektiv ledelse er, at følelser og hjernefunktioner har en stor indflydelse på menneskers adfærd og præstationer, og at det er muligt at påvirke disse faktorer gennem specifikke ledelsesmetoder og ledelsesstrategier.

Med den neuroaffektive forståelse får du en dybere indsigt i, hvordan vi mennesker hænger sammen, hvad der driver og motiverer os, hvordan du undgår stress, og hvordan du opnår indre ro. Desuden bliver du klogere på, hvordan du bedst spiller sammen med andre, hvordan du bevæger og motiverer dine medarbejdere, hvordan du som leder driver vedvarende forandringer, og hvordan du styrker din evne til at mentalisere.

Neuroaffektiv ledelse udspiller sig i en kombination af:

 • Det personlige lederskab: Hvordan lederen bringer sig selv og sine personlige egenskaber i spil i lederskabet.
 • Lederens relationskompetencer: Lederens evne til at mærke sig selv, have empati for andre og spille sammen.
 • Lederens rolleforståelse: Hvordan lederen forstår sin rolle, prioriterer ledelsesindsatsen og bruger sin tid.
 • Lederens værktøjskasse: Lederens værktøjer tilegnet gennem uddannelse, træning, metoder, erfaring og visdom.

Neuroaffektiv lederuddannelse hos Seminarer.dk

På vores 12 dages uddannelse i neuroaffektiv ledelse kan du med indsigt i hjernens muligheder og begrænsninger blive endnu bedre til at lede dig selv og andre – for nøglen til trivsel, motivation og gode præstationer ligger i hjernen. Hvis du lytter til hjernens signaler og forstår dens præmisser, vil du opleve en lethed i dit lederskab og en større sikkerhed i dit samspil.

Formålet er at skabe visioner, relationer og mødeøjeblikke, der kan flytte dig, din afdeling, dit team, dine medarbejdere og din organisation hen imod den bedst mulige varetagelse af den fælles kerneopgave og det fælles mål.

På uddannelsen arbejder vi både med at styrke din evne til at udvikle gode relationer og samspil, der bevæger og forandrer dit personlige lederskab, din rolleforståelse og din værktøjskasse. Vi styrker din selvindsigt og din indsigt i andre mennesker, og arbejder med de konkrete ledelsesmæssige dilemmaer, du oplever i din dagligdag. Læs mere om dit udbytte længere nede på siden.

 

Hvad siger andre om uddannelsen?

Hør, hvad tidligere deltagere siger om uddannelsen i videoerne her på siden.

Uddannelsen tager udgangspunkt i hjernens logikker – og at vores adfærd og samspil er styret af tilstande i hjerne og nervesystem

Vi tager afsæt i den nyeste hjerneforskning, som også dokumenterer, at instinkter og følelser spiller en afgørende rolle for den måde, vi tænker, handler og er sammen på. Efter endt uddannelse er du blevet en bedre og mere helstøbt leder, der forstår at bruge hjernen og hjertets potentiale.

Banner

Udbytte af uddannelsen

En grundig forståelse for både den sansende, følende og tænkende hjerne i ledelse
Viden om hjernens spilleregler, herunder hvordan du bliver bedre til at bevæge og motivere dine medarbejdere
Forståelse for din egen rolle i medarbejderens reaktion – og hvad dit eksempel som leder betyder for medarbejdernes hjerner, herunder hvordan du styrker din selvindsigt, din lederrolle, forståelse og autenticitet
Ledelsesmæssige relationskompetencer, der “flytter” noget
Viden om hjernens reaktioner i sociale samspil og under forandring eller pres. Du får redskaber til at blive en dygtig forandringsleder, som opnår større følgeskab fra dine medarbejdere
Bud på, hvordan du undgår, at hjernen “går i alarm” hos dig selv og dine medarbejdere
Viden om følelser i ledelse og følelsesmæssig intelligens, herunder hvordan du bruger følelserne aktivt
Dybere kendskab til dig selv og egne handlemønstre – og hvordan du spiller bedst sammen med andre
Redskaber til at håndtere udfordrende og stressende situationer konstruktivt
Redskaber til at håndtere udfordrende og stressende situationer konstruktivt

Modulbeskrivelse

Modul 1: Neuroaffektiv forståelse og ledelse

Her får du en grundlæggende indføring i den neuroaffektive forståelse, og i hvad neuroaffektiv ledelse er. Som deltager får du en begyndende forståelse af den sansende, følende og tænkende hjerne i ledelse, samt den ledelseskraft der er i at kunne inddrage alle niveauer i vores evne til at navigere i en kompleks hverdag med mange relationer.

Modul 2: Det personlige lederskab

Her undersøger vi det indre lederskab, som handler om, hvordan du støtter og regulerer dig selv som leder. Som deltager får du en dybere forståelse af dit eget indre landkort og dermed dine egne styrker og sårbarheder. Du bliver også klogere på, hvordan du kan bringe dig selv i balance og få skabt mere rum til ledelse, og hvordan du kan skabe følgeskab blandt dine medarbejdere.

Modul 3: Ledelse af mennesker

Her får du en dybere forståelse af lederrollen på det niveau i organisationen, du fungerer på, og af begrebet ”karavanefører”. Som deltager lærer du også at anvende den neuroaffektive forståelse og de neuroaffektive kompasser i ledelsen af dine medarbejdere. På modulet får du desuden direkte supervision på vanskelige cases med afsæt i den lærte teori og de lærte værktøjer.

Modul 4: Træning i ledelse af mennesker med udgangspunkt i konkrete ledelsesudfordringer fra din og de øvrige deltageres dagligdag

Her får du mulighed for at omsætte den neuroaffektive forståelse og de neuroaffektive værktøjer. Det sker gennem arbejde med praksisøvelser og træning på cases fra din og de andre deltageres dagligdag. På modulet får du en øget forståelse af mentalisering og autoritet i din egen ledelse. Du og de andre deltagere får også mulighed for at få direkte supervision på jeres konkrete ledelsesudfordringer. Efterfølgende bliver supervisionen koblet op på de lærte begreber, værktøjer og forståelser.

Modul 5: Ledelse af grupper

Du bliver undervist i den evidensbaserede neuroaffektive gruppeteori og de motivationssystemer, der driver mennesker i gruppesammenhænge. Denne viden kobles sammen med forskellige andre gruppeforståelser og viden om, hvilken ledelsesform der er mest hensigtsmæssig i forskellige gruppedynamikker. På modulet bliver du som deltager langt mere sikker i din ledelse af grupper.

Modul 6: Forandringsledelse, sammenhæng og integration

På dette modul bliver du undervist i autoritet og forandringsledelse ud fra et neuroaffektivt perspektiv. Du kommer hjem fra modulet med en dybere forståelse og integration af din egen autoritet og en større forståelse af, hvad der er vigtigt for at få en forandringsproces til at lykkes.

Underviser

Underviser_Peter Kofoed
Klik for at se
Målgruppe
Klik for at se
Underviser_Peter Kofoed
Peter Kofoed
KONSULENT OG PSYKOTERAPEUT
Peter Kofoed har specialiseret sig i neuroaffektiv psykologi og -ledelse. Han har i mange år haft egen praksis og været supervisor for offentlige og private organisationer. Peter Kofoed coacher løbende ledere og ledergrupper. Han har desuden ledet uddannelser i psykoterapi, supervision og procesledelse. Peter Kofoed ledsages på enkelte moduler af psykoterapeut Michael Gad, der i 15 år været supervisor for personale og ledere fra daginstitutionsområdet og i psykiatrien. Han er konsulent i det private og i offentlige ift. ledelses- og organisationsudvikling med særligt fokus på gruppeprocesser, teamudvikling og et nærende gruppeliv.
Målgruppe
Undervisningsform
Det er vores erfaring, at den bedste læring, fordybelse og integration sker gennem en blanding af undervisning, refleksion, dialog, øvelser og individuel coaching.

Undervisningen og øvelserne relaterer sig til din dagligdag som leder, og kan omsættes direkte i din ledelsespraksis.
Vi bruger den smukke natur rundt om kursusstedet, træner i par og grupper, samt sikrer, at du har tid til egen refleksion og integration.

Der indgår arbejde i træningsgrupper mellem modulerne, og mellem modulerne skal afsættes tid til træning.
TID & STED - HOLD 6
Modul 1: 24. & 25. oktober 2024
Modul 2: 5.& 6. december 2024
Modul 3: 9. & 10. januar 2025
Modul 4: 20. & 21. februar 2025
Modul 5: 3. & 4. april 2025
Modul 6: 5. & 6. juni 2025

Undervisning dag 1: kl. 10.00 - 18.40
Undervisning dag 2: kl. 8.30 - 15.00
Der vil indgå aftenarbejde nogle dage. Mellem modulerne skal der afsættes tid til træning.

OBS!
Modul 1 på Comwell, Middelfart
Modul 2-6 på Comwell Kongebrogaarden (også i Middelfart)
PRIS & UDDANNELSESBEVIS
Pris
Uddannelsens samlede pris er kr. 42.960 DKK kr. ekskl. moms. for 12 dages uddannelse inkl. fuld forplejning og overnatning; morgenmad, frokost og middag (ekskl. drikkevarer) samt overnatning i enkeltværelse.

Uddannelsesbevis
Deltagere, der har gennemført og deltaget aktivt på uddannelsens 12 undervisningsdage og i træningsgrupperne mellem modulerne, og som har løst de stillede opgaver igennem forløbet, modtager et uddannelsesbevis fra Seminarer.dk, der dokumenterer gennemførelse af uddannelsen.

Neuroaffektiv Lederuddannelse - FAQ

Hvad er neuroaffektiv ledelse?

Neuroaffektiv ledelse er en tilgang til ledelse, der tager afsæt i den neuroaffektive udviklingspsykologi, som kombinerer tilknytningsteori, udviklingspsykologi og hjerneforskning. Man ser f.eks. på, hvordan vi som mennesker er opbygget, hvordan vi udvikler os, og hvad der motiverer os.

I neuroaffektiv ledelser er der derfor fokus på, at man som leder arbejder for på bedst mulige vis at understøtte egne og medarbejdernes potentialer.

Et af de centrale områder inden for neuroaffektiv ledelse er, at følelser og hjernefunktioner har en stor indflydelse på menneskers adfærd og præstationer, og at det er muligt at påvirke disse faktorer gennem specifikke ledelsesmetoder og -strategier. Dette kan omfatte at skabe en arbejdspladskultur, der fremmer positive følelser og en god balance mellem arbejde og fritid, samt at anvende teknikker som positive forstærkning og coaching for at øge medarbejdernes motivation og engagement.

En anden væsentlig idé inden for neuroaffektiv ledelse er, at mennesker har forskellige følelsesmæssige behov og præferencer, og at det er vigtigt at tage hensyn til disse individuelle forskelle for at skabe en harmonisk og inkluderende arbejdsplads. Dette kan omfatte at anvende metoder som emotionel intelligens og empati for at forstå og imødekomme medarbejdernes følelsesmæssige behov.

Helt konkret er neuroaffektiv ledelse en ledelsestilgang, der fokuserer på at forstå og til tider påvirke menneskers følelser, hjernefunktioner, motivationer og adfærd i arbejdsrelaterede sammenhænge, for at skabe en positiv arbejdspladskultur.

Kan neuroaffektiv ledelse hjælpe på motivation og engagement?

Neuroaffektiv ledelse kan hjælpe med at forbedre medarbejdernes motivation og engagement ved at anvende teknikker som positiv forstærkning, coaching og positiv feedback. Få ny viden, eksempler, relationskompetencer, bedre kendskab til dig selv, lær nye handlemønstre og få nye redskaber med vores uddannelse i neuroaffektiv ledelse.

Kan neuroaffektiv ledelse påvirke arbejdspladskultur?

Ja, neuroaffektiv ledelse kan hjælpe med at skabe en positiv arbejdspladskultur ved at fokusere på at skabe en positiv og respektfuld atmosfære, der fremmer teamwork, åben kommunikation og følelsesmæssig tilknytning. Lederen kan også anvende teknikker som empati, psykologisk tryghed og emotionel intelligens for at forstå og imødekomme medarbejdernes følelsesmæssige behov.

Kan neuroaffektiv ledelse bruges til at håndtere stress og modvirke udbrændthed?

Neuroaffektiv ledelse kan hjælpe med at håndtere stress og modvirke udbrændthed ved at skabe en arbejdspladskultur, der fremmer følelsesmæssig balance og god trivsel. Bliv klogere på hvordan du håndterer stressede situationer med vores uddannelse.

Kan neuroaffektiv ledelse hjælpe med at øge effektiviteten og innovationen i en virksomhed?

Neuroaffektiv ledelse kan hjælpe med at øge effektiviteten og innovationen i en virksomhed ved at skabe en arbejdspladskultur, der fremmer kreativitet, entreprenørskab og risikovillighed. Som leder kan du anvende en række redskaber til, hvordan du bedre kan rumme følelser i dig selv og dine medarbejdere, så alle hviler i deres roller.

Hvad får man på vores neuroaffektiv lederuddannelse?

 • Få en dybdegående forståelse for hjernens rolle i ledelse
 • Du får viden om hjernens reaktioner i sociale sammenhænge og under forandring eller pres, samt redskaber til at blive en effektiv forandringsleder med større følgeskab fra medarbejdere
 • Du lærer at kende dig selv bedre og dine handlemønstre, og hvordan du bedst interagerer med andre
 • Du får viden om hjernens spilleregler, og hvordan du kan bevæge og motivere dine medarbejdere.
 • Forslag og bud på, hvordan du undgår, at hjernen "går i alarm" hos dig selv og dine medarbejdere i pressende situationer
 • Du får metoder til at håndtere udfordrende og stressende situationer konstruktivt
 • Du får forståelse for din rolle i medarbejdernes reaktioner og hvordan dit lederskab påvirker deres hjerner, inklusiv hvordan du kan forbedre din selvindsigt, lederrolle, forståelse og autenticitet
 • Du får viden om følelser i ledelse og følelsesmæssig intelligens, inklusiv hvordan du aktivt kan bruge følelser i din ledelse
 • Du får metoder til at bedre håndtere følelser i dig selv og dine medarbejdere, inklusiv hvordan du kan håndtere din lederrolle i disse situationer
 • Du får ledelsesmæssige relationskompetencer, der kan "flytte" ting i den rigtige retning og forbedre din ledelse