Kognitiv terapi uddannelse hos Seminarer.dk - 20+ års erfaring
kognitiv terapi uddannelse
Psykologi og psykiatri kurser & uddannelser
Uddannelse

Kognitiv terapi uddannelse – Kombineret fysisk & online uddannelse i det kognitive univers

Denne uddannelse i kognitiv terapi er, som én af de eneste på markedet, udviklet som en kombination af digitale lektioner og træningsdage med fysisk tilstedeværelse. Uddannelsens delvise digitale format giver dig mulighed for at tage en stor del af denne kognitiv terapi uddannelse, online hvor du vil, hvornår du vil – og så ofte du vil.

Kognitiv terapi uddannelsen er udviklet i tæt samarbejde med cand. psych. Anne Dorthe Hasholt. Den er opbygget således, at du selv kan bestemme og tilrettelægge din uddannelses varighed – og dermed dens faglige dybde. Tager du hele den to-årlige uddannelse inkl. tilkøb af gruppesupervision og eksamen, kan du efterfølgende kalde dig certificeret kognitiv terapeut.

Afhængigt af din uddannelses opbygning vil du få:

 • En grundig indføring i den kognitive tilgangs filosofi, strømninger og terapeutiske metoder
 • Viden om og værktøjer fra tredje bølge af kognitiv terapi – herunder metakognitiv terapi, mindfulness, CFT og ACT
 • De nødvendige forudsætninger til at kunne anvende kognitiv terapi i dit arbejde
 • Træning i metoder til arbejdet med personer med psykiske og psykosociale udfordringer, f.eks. depression, angst, personlighedsforstyrrelser og misbrug

OBS: Vil du med på 1. semester (hold 1)? Første fysiske dag er d. 20. april 2023 på Scandic Odense, og du kan stadig nå at være med. Kontakt os på 66159043 eller på [email protected]

Uddannelse i kognitiv terapi – hvad og hvorfor?
Stress, depression og udbrændthed er desværre blevet en mere og mere normal del af manges hverdag. Mere end 350.000 danskere kæmper med angst, og ca. 300.000 har et misbrug. Dertil kommer, at op mod 10% af danskerne estimeres at have en personlighedsforstyrrelse, der ubehandlet kan føre til andre lidelser. Samtidig er ventelisterne til psykologhjælp desværre voksende.

Der er altså rigtig mange, der har brug for professionel hjælp.

Kognitiv terapi er en højt specialiseret terapiform udviklet til målrettet og effektiv terapi af en lang række psykiske og psykosociale problemstillinger, f.eks. selvværdsproblematikker, udbrændthed, kriser, angst, depression, social fobi, kroniske smerter, PTSD, misbrug og personlighedsforstyrrelser.

Tilgangen indeholder nogle af de mest videnskabeligt veldokumenterede terapeutiske metoder, der giver hurtig bedring med en langtidsholdbar effekt, og som mindsker tilbagefald. Derfor er terapiformen meget udbredt.

Kognitiv terapi og dens terapeutiske metoder bidrager således med redskaber, som du kan anvende til at gøre en verden til forskel for de borgere, du møder i din dagligdag.
Udbytte af uddannelsen
Vores kombinerede fysiske - og online uddannelse i kognitiv terapi lader dig komme grundigt i dybden med den kognitive tilgangs filosofi og strømninger og giver dig konkrete redskaber. Uddannelsen giver dig således kompetencerne til at kunne skabe reel udvikling og trivsel i arbejdet med dine borgere vha. den kognitive tilgang.

Dit udbytte af uddannelsen bliver bl.a.:

Viden om den kognitive tilgang og dens terapeutiske metoder
Kompetencer til at kunne lave en kognitiv analyse på borgere, klienter mv.
Værktøjer til at kunne hjælpe mennesker med at identificere og ændre tankemønstre
Træning i metoder til arbejdet med personer med psykiske og psykosociale udfordringer
Alle nødvendige forudsætninger til at kunne anvende kognitiv terapi i dit arbejde

Undervejs vil du også komme igennem en personlig proces, hvor du arbejder med egen udvikling og læring og får et personligt bevidsthedsløft.

Læs mere om indholdet på de individuelle semestre længere nede på siden.

En terapi uddannelse på flere niveauer – tilrettelæg din egen faglige dybde 

Kognitiv terapi uddannelsen foregår over fire semestre (halvår), hvis du tager hele uddannelsen. Den er dog fleksibel, så du selv kan vælge varighed og faglig dybde, så uddannelsen passer præcis til dit behov for kompetenceudvikling og den målgruppe, du arbejder med. 

Har du blot behov for en grunduddannelse i kognitiv terapi, kan du nøjes med at tilmelde dig 1. semester. Du har altid mulighed for at bygge mere på senere, hvis behovet skulle opstå.  

Har du allerede taget en grunduddannelse i kognitiv terapi, kan du hoppe direkte ind på 2. semester. Og er du så heldig, at du tidligere har taget en 1-årig uddannelse i kognitiv terapi, vil du kunne hoppe direkte ind på 3. semester. 

Når du har taget en to-årig uddannelse i kognitiv terapi, kan du tilkøbe supervision og eksamen - og ved bestået eksamen kalde dig certificeret kognitiv terapeut. 

Læs mere om de enkelte semestre nedenfor.   

kognitiv terapi uddannelse

Vores kognitiv terapi uddannelse består af 4 semestre:

Fold oversigten ud og få et overblik over de forskellige semestre her.

1. semester: Grunduddannelse i kognitiv terapi

På grunduddannelsen indføres du i kognitiv terapi og den kognitive tilgangs teori og metode i sådan en grad, at du efterfølgende kan anvende kognitiv terapi i dit daglige arbejde. 

Du vil få en solid forståelsesramme for kognitiv terapis grundlæggende principper og perspektiver, ligesom du lærer tilgangens redskaber at kende – og at anvende dem. Du vil også komme til at træne anvendelsen af kognitiv terapis redskaber og værktøjer, således du efterfølgende kan anvende dem i dit arbejde med borgere, klienter mv. 

Efter 1. semester er du i stand til at anvende den viden om kognitiv terapis teori og metode, som du har opnået, direkte i dit arbejde. Ønsker du det, kan du bygge ovenpå 1. semester med vores 2. semester. 

 

På 1.semester - Grunduddannelsen i kognitiv terapi og metode - får du grundlæggende viden om:  

 • De kognitive præmisser og universelle love 
 • Det kognitive system i den menneskelig hjerne 
 • Det kognitive mindset 

Samt træning i brugen af: 

 • Kognitiv analyse 
 • Den kognitive grundmodel "Diamanten" 

 

Indhold og opbygning af 1. semester: 

Modul 1 består af 6 digitale lektioner med tilhørende refleksionsøvelser samt afsluttende fysisk træningsdag: 

 • Digitale lektioner i modul 1:  
  • Introduktion til grunduddannelse i terapi og metode 
  • Hvad er kognitiv terapi? 
  • Den kognitive præmis og universelle love  
  • Mindsettet og forståelsen bag kognitiv terapi 
  • Det kognitive system i den menneskelige hjerne 
  • Den kognitive grundmodel - Diamanten 
 • Træningsdag i kognitiv analyse (fysisk fremmøde er obligatorisk) 

Modul 2 består af 2 digitale lektioner med tilhørende refleksionsøvelser samt afsluttende fysisk træningsdag: 

 • Digitale lektioner i modul 2:  
  • Praksiseksempel på den kognitive analyse – uden filter 
  • Køreplan for den kognitive analyse
 • Træningsdag i kognitiv analyse (fysisk fremmøde er obligatorisk) 

Modul 3 består af 3 digitale lektioner med tilhørende refleksionsøvelser samt afsluttende fysisk træningsdag: 

 • Digitale lektioner i modul 3:  
  • Kognitive forvrængninger 
  • Den korte omstrukturering – et antivirusprogram 
  • Den korte omstrukturering – et praksiseksempel 
 • Træningsdag i kognitiv analyse (fysisk fremmøde er obligatorisk) 

2. semester: Rollen som kognitiv facilitator

Som kognitiv facilitator er det vigtigt at have viden om menneskets følelsesregulerende systemer og deres påvirkning på vores kognitive system og dermed reaktionsmønstre. Ligeledes er det vigtigt at kendskab til, hvordan det lille spædbarns registrering af behovstilfredsstillelse og behovsfrustration i sit nervesystem i den første tid har betydning for dets tilbøjelighed til at integrere eller polarisere senere i livet.  

Udgangspunktet for kognitiv terapi er, at de oplevelser og erfaringer, vi gør os som mennesker fra fødsel og op gennem livet, får os til at tænke på en bestemt måde om bestemte situationer. 

På 2. semester - Rollen som kognitiv facilitator - sætter vi fokus på rollen som kognitiv facilitator, og hvordan du kan hjælpe mennesker med at tænke anderledes og dermed handle anderledes, så svære situationer fremadrettet håndteres bedre.  

 

På 2. semester får du bl.a. viden om:  

 • De følelsesregulerende systemer 
 • Plus-minus-modellen - om integration og polarisering 
 • Skemata, leveregler og negative automattanker  

Samt træning i brugen af:  

 • Den lange omstrukturering 

 

Indhold og opbygning af 2. semester: 

Modul 1 består af 3 lange digitale lektioner med tilhørende refleksionsøvelser samt afsluttende fysisk træningsdag: 

 • Digitale lektioner i modul 1:  
  • De følelsesregulerende systemer  
  • Den kognitive personlighedsmodel  
  • Plus-minus-modellen – om integration og polarisering   
 • Træningsdag i kognitiv analyse (fysisk fremmøde er obligatorisk) 

Modul 2 består af 3 digitale lektioner med tilhørende refleksionsøvelser samt afsluttende fysisk træningsdag: 

 • Digitale lektioner i modul 2:  
  • Når polarisering er et træk  
  • Isbjergmetaforen og hjernens lag  
  • Den lange omstrukturering SFTAK-modellen  
 • Træningsdag i kognitiv analyse (fysisk fremmøde er obligatorisk) 

Modul 3 består af 3 digitale lektioner med tilhørende refleksionsøvelser samt afsluttende fysisk træningsdag: 

 • Digitale lektioner i modul 3:  
  • Skemata, leveregler og automattanker – uddybet Menneskesyn og rollen som kognitiv facilitator 
  • Den metakognitive model 
 • Træningsdag i kognitiv analyse (fysisk fremmøde er obligatorisk) 

3. semester: Terapeutiske færdigheder som kognitiv facilitator

Kognitiv terapi er en højt specialiseret terapiform udviklet til forskellige psykiske problemstillinger som angst, depression, socialfobi, kroniske smerter, kriser, selvværdsproblematikker, PTSD, misbrug og personlighedsforstyrrelse.  

På 3. semester - Terapeutiske færdigheder som kognitiv facilitator - sætter vi fokus på opbygningen af terapeutiske færdigheder i forhold til forskellige konkrete problematikker.

 

På semestret får du bl.a. viden om og træning af kognitive færdigheder i forhold til:  

 • Angst 
 • Stress og depression 
 • Personlighedsforstyrrelser 

 

Indhold og opbygning af 3. semester: 

Modul 1 består af digitale lektioner med tilhørende refleksionsøvelser samt afsluttende fysisk træningsdag: 

 • De digitale lektioner i modul 1 omhandler: 
  • Angstproblematikker 
  • Kognitiv terapi i forhold til mennesker med angst   
 • Træningsdag i kognitiv analyse (fysisk fremmøde er obligatorisk) 

Modul 2 består af digitale lektioner med tilhørende refleksionsøvelser samt afsluttende fysisk træningsdag:  

 • De digitale lektioner i modul 2 omhandler: 
  • Stress og depression  
  • Kognitiv terapi i forhold til stress og depression  
 • Træningsdag i kognitiv analyse (fysisk fremmøde er obligatorisk) 

Modul 3 består af digitale lektioner med tilhørende refleksionsøvelser samt afsluttende fysisk træningsdag: 

 • De digitale lektioner i modul 3 omhandler:  
  • Personlighedsforstyrrelser 
  • Kognitiv terapi ift. personlighedsforstyrrelser 
 • Træningsdag i kognitiv analyse (fysisk fremmøde er obligatorisk) 

4. semester: Tredje bølge af kognitiv terapi

Den tredje bølge kognitiv terapi – den metakognitiv tilgang - står på skuldrene af de tidligere bølger af kognitiv terapi og arbejder ud fra samme grundlæggende filosofier, psykologier og grundmodeller. Det unikke ved tredje bølge kognitiv terapi er, at den fokuserer på, hvordan vi som mennesker møder det, der er, og hvilken holdning vi møder det med - modsat at forsøge at ændre på det. 

Samtidig er den metakognitive tilgang unik i den måde, vi som fagpersoner arbejder med værktøjerne i kognitiv terapi på, og den leverer en lang række redskaber. 

På 4. semester - Tredje bølge kognitiv terapi - får du en indføring i de forskellige terapiformer, der tilhører tredje bølge kognitiv terapi, og som bl.a. er velegnet til mennesker, der er i et for højt alarmberedskab til at profitere af "almindelig" kognitiv terapi. 

 

På 4. semester får du viden om og en indføring i redskaberne inden for:

 • Den metakognitive tilgang 
 • Mindfulness 
 • Compassion Focused Therapy (CFT) 
 • Acceptance and Commitment Therapy (ACT) 

 

Indhold og opbygning af 4. semester: 

Modul 1 består af digitale lektioner med tilhørende refleksionsøvelser samt afsluttende fysisk træningsdag:  

 • De digitale lektioner i modul 1 omhandler:  
  • Metakognitiv terapi i teori og praksis 
  • Mindfulness – bl.a. de 6 grundholdninger og mixerpulten 
 • Træningsdag i kognitiv analyse (fysisk fremmøde er obligatorisk) 

Modul 2 består af digitale lektioner med tilhørende refleksionsøvelser samt afsluttende fysisk træningsdag: 

 • De digitale lektioner i modul 2 omhandler:  
  • Introduktion til CFT 
  • CFT’s grundprincipper og CFT-processen 
  • Forskellige CFT-meditationer  
  • De følelsesregulerende systemer 
 • Træningsdag i kognitiv analyse (fysisk fremmøde er obligatorisk) 

Modul 3 består af digitale lektioner med tilhørende refleksionsøvelser samt afsluttende fysisk træningsdag: 

 • De digitale lektioner i modul 3 omhandler:  
  • Introduktion til ACT 
  • ACT udfoldet - grundprincipper og grundmodel 
  • Videnskaben, psykologien og filosofien bag ACT 
  • De sproglige processer i ACT 
  • Redskaberne i AC – bl.a. Hexafleksen 
  • Metakognitive bevidsthedsmodeller 
 • Træningsdag i kognitiv analyse (fysisk fremmøde er obligatorisk) 

Gruppesupervision og eksamen

Gruppesupervision foregår på en fysisk dag i grupper af højest 8 deltagere, hvor gruppens deltagere kan få besvaret spørgsmål, repetere vigtige nøglebegreber og metoder, træne metoderne og få sparring i forhold til processen, og hvordan deltagerne arbejder med den kognitive terapi i egen hverdag. 

Eksamen er en gruppeeksamen. Deltagerne inddeles i grupper på 3-4 deltagere, hvor alle gruppemedlemmer modtager samme case. Grupperne får tid til at gennemarbejde casen og i fællesskab beskrive, hvordan de terapeutisk og metodisk vil arbejde med sagen, og hvilke overvejelser der ligger bag. 

Efterfølgende fremlægger grupperne for hinanden, og Anne Dorthe Hasholt stiller uddybende spørgsmål praktisk og teoretisk. Eksamensdagen er således en konstruktiv øve- og repetitionsdag, der foregår i samarbejde, respekt og tryghed. Deltagerne og grupperne lærer af hinanden, og i sin helhed samler eksamensdagen hele det kognitive univers og give overblik, og deltagerne bliver endnu mere bevidste om, hvad de har lært og tager med sig fra uddannelsen. 

Se en kort intro til grunduddannelsen – og mød din underviser

Tag kognitiv terapi online – en delvist digital uddannelse

Vores uddannelse i kognitiv terapi er, som én af de eneste på markedet, udviklet som en kombination af digitale lektioner og fysiske træningsdage med tilstedeværelse. Dette betegner vi blended learning - og vi tror på, at det giver det bedste fra to verdner. 

De digitale lektioner består af videooplæg med din underviser samt teori, øvelser, materiale og refleksionsspørgsmål, der gør det muligt for dig at koble din viden til egen praksis. På de fysiske træningsdage arbejdes yderligere i dybden med den undervisning, du har taget hjemmefra, fællesskab med Anne Dorthe Hasholt og dine medkursister

Et semester på uddannelsen vil se ud som nedenfor (OBS: den præcise tilrettelæggelse afhænger af det pågældende semester): 

kognitiv terapi uddannelse semesteroversigt

(Klik på oversigten for at forstørre den)

Fordele ved online uddannelse i kognitiv terapi: 

 • Stor fleksibilitet - du kan tilgå de digitale lektioner, når det passer ind i din hverdag 
 • Du kan se det digitale indhold så ofte, du ønsker det
 • Dine medkursister og dig har samme udgangspunkt og “sprog”, når I mødes til de fysiske træningsdage 
 • Du afgør selv, hvor lang tid du har brug for til at arbejde med øvelser, refleksionsøvelser m.m. 

Nerven i kognitiv terapi

Udgangspunktet for kognitiv terapi er, at de oplevelser og erfaringer, vi gør os som mennesker gennem livet, får os til at tænke på en bestemt måde om bestemte situationer. Desværre oplever mange, at deres tanker (perspektiv på verden) udløser ubehagelige kropslige reaktioner og følelser og til tider en uhensigtsmæssig adfærd, der fører til en stor grad af stress og lidelse.   

Målet med kognitiv terapi er at invitere til at identificere og ændre på de tankemønstre, der påvirker menneskers livsudfoldelse og livskvalitet negativt.  

Mennesker flytter sig kun, når det giver mening for dem, hvorved deres overbevisning følger med. Nerven i kognitiv adfærdsterapi er dermed ikke at skulle overbevise nogen om noget perspektiv. Konstruktiv kognitiv terapi handler om, med oprigtig nysgerrighed, at gå på opdagelse i den andens perspektiv.  

Dette er fundamentet for at kunne forstå anerkendelsens psykologi.  

Når vi med ægte og anerkendende nysgerrighed undersøger den andens perspektiv, dennes logik og præmis, vil den anden føle sig set, hørt, forstået og anerkendt. Det giver både personen øget forståelse for eget perspektiv - en opdagelse af sig selv - men potentielt på sigt også trygheden og overskuddet til at undersøge andre perspektiver.  

 

Målgruppe for vores kognitiv terapi uddannelse 

Uddannelsen i kognitiv terapi er målrettet dig som fagprofessionel, hvad enten du arbejder inden for ledelse og HR eller er i direkte kontakt med borgere såvel børn og unge som voksne. Det kan være inden for misbrugsbehandling, beskæftigelsesområdet, genoptræning, sundhedspleje eller som lærer, socialpædagog, socialrådgiver eller sygeplejerske. 

Undervejs vil du komme igennem en personlig proces, hvor du arbejder med egen udvikling og læring og får et personligt bevidsthedsløft.

Underviser

Underviser_Anne Dorthe Hasholt 2022
Anne Dorthe Hasholt
KLINISK AUTORISERET PSYKOLOG MED SPECIALE I KOGNITIV TERAPI OG MINDFULNESS-BASERET KOGNITIV BEHANDLING
Medudvikler og underviser Anne Dorthe Hasholt er klinisk autoriseret psykolog med speciale i kognitiv terapi og mindfulnessbaseret kognitiv behandling. Hun er en yderst rutineret og topevalueret underviser, der med stor indlevelsesevne formår at formidle kompliceret teori på en praksisnær og levende måde.

Anne Dorthe Hasholt har de sidste 15 år været fast underviser på flere af Seminarer.dk’s uddannelser herunder Kognitiv Terapi og Metode, Kognitivbaseret Mindfulnessuddannelse, Acceptance and Commitment terapi (ACT), Compassion Fokuseret Terapi (CFT) samt vores tidligere 1- og 2-årige kognitiv terapi uddannelser.

Se hele Anne Dorthes CV her.
UDDYBET TID & STED:
Hold 1
Hele vores kognitiv terapi uddannelse består af 4 semestre. Herunder kan du se datoerne for hvert enkelt semester:
De fysiske træningsdage på alle semestre bliver afholdt på Scandic Odense.

Semester 1 (hold 1)
23. marts 2023 - Online semesteropstart kl. 15.00-16.30
20. april 2023 - 1. fysiske træningsdag kl. 9.00-16.00
22. maj 2023 - 2. fysiske træningsdag kl. 9.00-16.00
20. juni 2023 - 3. fysiske træningsdag kl. 9.00-16.00

Semester 2 (hold 1)
21. august 2023 - Online semesteropstart kl. 15.00-16.30
18. september 2023 - 1. fysiske træningsdag kl. 9.00-16.00
24. oktober 2023 - 2. fysiske træningsdag kl. 9.00-16.00
21. november 2023 - 3. fysiske træningsdag kl. 9.00-16.00

Semester 3 (hold 1)
5. februar 2024 - Online semesteropstart kl. 15.00-16.30
4. marts 2024 - 1. fysiske træningsdag kl. 9.00-16.00
8. april 2024 - 2. fysiske træningsdag kl. 9.00-16.00
6. maj 2024 - 3. fysiske træningsdag kl. 9.00-16.00

Semester 4 (hold 1)
12 . august 2024 - Online semesteropstart kl. 15.00-16.30
9. september 2024 - 1. fysiske træningsdag kl. 9.00-16.00
7. oktober 2024 - 2. fysiske træningsdag kl. 9.00-16.00
11. november 2024 - 3. fysiske træningsdag kl. 9.00-16.00
PRIS:
Pris per semester: 18.750 kr. ekskl. moms

Eksamination og supervision kan tilkøbes.

Vær opmærksom på, at vores normale loyalitetsrabatter og maillisterabater ikke gælder på denne uddannelse.

Holdstørrelsen vil være begrænset.

Uddannelsesbevis/certificeringsbevis:
Efter hvert gennemført semester modtages et uddannelsesbevis. Ved fuld uddannelse inkl. supervision og bestået eksamen modtages et certificeringsbevis, hvor du certificeres i indholdet på Seminarer.dk’s uddannelse i Kognitiv terapi i samarbejde med Anne Dorthe Hasholt. Herefter kan du kalde dig certificeret kognitiv terapeut.
UDDYBET TID & STED:
Hold 2
Hele vores kognitiv terapi uddannelse består af 4 semestre. Herunder kan du se datoerne for hvert enkelt semester:
De fysiske træningsdage på alle semestre bliver afholdt på Scandic Odense.

Semester 1 (hold 2)
7. august 2023 - Online semesteropstart kl. 15.00-16.30
1. september 2023 - 1. fysiske træningsdag kl. 9.00-16.00
9. oktober 2023 - 2. fysiske træningsdag kl. 9.00-16.00
6. november 2023 - 3. fysiske træningsdag kl. 9.00-16.00

Semester 2
Datoer på vej.

Semester 3
Datoer på vej.

Semester 4
Datoer på vej.
PRIS:
Pris per semester: 18.750 kr. ekskl. moms

Eksamination og supervision kan tilkøbes.

Vær opmærksom på, at vores normale loyalitetsrabatter og maillisterabater ikke gælder på denne uddannelse.

Holdstørrelsen vil være begrænset.

Uddannelsesbevis/certificeringsbevis:
Efter hvert gennemført semester modtages et uddannelsesbevis. Ved fuld uddannelse inkl. supervision og bestået eksamen modtages et certificeringsbevis, hvor du certificeres i indholdet på Seminarer.dk’s uddannelse i Kognitiv terapi i samarbejde med Anne Dorthe Hasholt. Herefter kan du kalde dig certificeret kognitiv terapeut.

Kognitiv terapi FAQ

Hvad er kognitiv terapi?

Kognitiv terapi er en evidensbaseret terapiform, der fokuserer på at identificere og ændre negative tanker, tankemønstre og adfærdsmønstre. Grundtanken er, at dét, vi tænker om os selv, vores muligheder og omverdenen, ofte påvirker vores følelser og adfærd.

Kognitiv terapi har vist sig effektiv i behandlingen af en række mentale udfordringer, bl.a. depression, angst og stress. Terapiformen kan også bruges til at hjælpe mennesker med at håndtere diverse fysiske sundhedsproblemer, f.eks. kroniske smerter, ved at arbejde med, hvordan de tænker om sundhedsproblemerne.

Hvordan virker kognitiv terapi?

Kognitiv terapi handler om at ændre tankemønstre, negative tanker og adfærdsmønstre ved hjælp af en række teknikker og øvelser. Man vil ofte forsøge at identificere de negative tanker, der forårsager problemerne, og derefter arbejde med at udfordre og ændre dem.

Hvis en person f.eks. lider af depression, kan vedkommende have negative tanker om sig selv, verden og fremtiden. Kognitiv terapi vil fokusere på at ændre disse tanker ved at hjælpe personen med at se tingene fra en anden - og ofte mere realistisk - vinkel og hjælpe vedkommende med at lære at håndtere negative følelser på en sundere måde.

I kognitiv adfærdsterapi handler det ikke om at overtale nogen til at tænke på en bestemt måde. Mennesker vil kun kunne ændre deres holdninger og tanker, når det giver mening for dem - og deres overbevisninger følger derefter. Konstruktiv kognitiv terapi fokuserer på at undersøge den andens perspektiv med ægte nysgerrighed. Dette er grundlaget for at forstå principperne bag anerkendelse i psykologi.

Er kognitiv terapi effektiv?

Kognitiv terapi er en evidensbaseret form for terapi, der har vist sig at være effektiv i behandlingen af ​​en række mentale helbredsproblemer, herunder depression, angst og stress.

Undersøgelser peger på, at kognitiv terapi kan være lige så effektiv som medicin til behandling af mild til moderat depression, og at de positive virkninger varer længere end medicin*. En anden undersøgelse har fundet, at kognitiv terapi kan være endnu mere effektiv end medicin i behandlingen af ​​angst**.

Kognitiv terapi kan være en god løsning for folk, der ønsker at lære at håndtere deres problemer på en mere permanent basis, da det lærer dem færdigheder til at håndtere stress og negative følelser på lang sigt.

Kognitiv terapi er ikke nødvendigvis den rette løsning for alle. Nogle mennesker kan have brug for andre former for terapi eller en kombination af terapi og medicin for at få den bedste behandling. Det er altid en god idé at tale med en læge eller andet sundhedspersonale for at få den bedste behandling for ens specifikke problemer.

*Kilde: https://videnskab.dk/krop-sundhed/depression-en-psykolog-er-lige-sa-effektiv-som-medicin

**Kilde: https://www.angstforeningen.dk/?page=psykoterapi

Hvad er årsagerne til negative tanker og adfærd?

Der er mange faktorer, der kan føre til negative tanker og adfærd. Nogle af de mest almindelige årsager er:

Stress: Stress kan føre til negative tanker og adfærd, bl.a. fordi stress kan påvirke det mentale overskud. Når det mentale overskud er lavt eller helt i bund, tænker vi ofte mere negativt, og vi har ikke energien til at stoppe tankerne. På den måde kan den ene negative tanke let tage den næste.

Traumer: Tidligere traumer eller traumatiske livsbegivenheder vil meget ofte påvirke et menneske på lang sigt, hvis traumerne ikke bliver forløst gennem behandling. Traumer kan bl.a. føre til negative tanker om egen personlighed og evner samt påvirke synet på andre mennesker og deres intentioner.

Familierelaterede problemer: Problemer i familien, såsom konflikter, misbrug eller mangel på støtte, kan føre til negative tanker og adfærd.

Personlighedstræk: Nogle personlighedstræk, såsom perfektionisme eller selvkritik, kan føre til negative tanker og adfærd.

Biologiske faktorer: Der er også visse biologiske faktorer, der kan spille ind, såsom hormonelle ubalancer, genetiske faktorer og søvnmangel.

Sociale faktorer: Vores omgivelser og relationer kan også påvirke vores tanker og adfærd.

 

Kognitiv terapi og andre former for terapi kan hjælpe folk med at identificere og ændre de negative tanker, tankemønstre og adfærd.

Hvad er forskellen mellem kognitiv terapi og andre former for terapi?

Kognitiv terapi - også kaldet kognitiv adfærdsterapi - fokuserer på at identificere og udfordre de negative tanker, der kan føre til helbredsproblemer, og derefter udvikle alternative og mere realistiske tanker. I kognitiv terapi lærer man desuden forskellige teknikker til at håndtere negative følelser og adfærd.

Der er mange andre former for terapi - hver med deres eget fokus og teknikker. Herunder kan du læse lidt om nogle af de øvrige terapiformer:

Metakognitiv terapi: I den metakognitive terapi går man ud fra tanken om, at bekymringer og grublerier er kilden til meget mistrivsel. Antagelsen er derfor, at det som sådan ikke er negative tanker, der skaber mistrivsel, men derimod et for stort fokus på tankerne. Derfor arbejder man i metakognitiv terapi med at lade tankerne være og bruge mindre tid på at gå ind i deres indhold.

Psykodynamisk terapi: Denne terapiform er en modernisering af psykoanalysen, som vi kender den fra Sigmund Freud. I psykodynamisk terapi anskuer man mistrivsel som værende en reaktion på ubearbejdede følelser og ubevidste fortrængninger.

Dialektisk adfærdsterapi (DAT): DAT er en evidensbaseret behandling rettet mod mennesker med personlighedsforstyrrelser. I behandlingen kombinerer man traditionelle løsningsorienterede strategier fra adfærdsterapi med acceptstrategier fra mindfulness. Der er særligt fokus på, at man lærer at regulere sine følelser på en mere hensigtsmæssig måde.

Der findes mange andre former for terapi, og den rette form for terapi vil afhænge af den person, der modtager terapi, og hans/hendes specifikke udfordringer. Det er altid en god idé at tale med en læge eller andet sundhedspersonale for at få den bedste behandling.

Hvem kan have gavn af en kognitiv terapi uddannelse?

Vores kognitiv terapi uddannelse kan være nyttig for mange forskellige mennesker, herunder:

-Lærere & pædagoger, der ønsker at lære teknikker til at hjælpe elever med at håndtere negative tanker og adfærd

-Ledere, HR-medarbejdere og andre professionelle, der ønsker at lære teknikker til at håndtere stress og forbedre deres/deres kollegaers mentale sundhed

-Coaches og konsulenter, der ønsker at hjælpe folk med at ændre deres tanker og adfærd for at opnå personlige eller professionelle mål

-Enhver, der ønsker at forstå mere om, hvordan tanker påvirker følelser og adfærd, og lære teknikker til at ændre negative tanker og adfærdsmønstre

En kognitiv terapi uddannelse kan også være nyttig for folk, der ønsker at forstå egne mentale helbredsproblemer bedre og lære teknikker til at håndtere dem på en sundere måde. På vores kognitiv terapi uddannelse vil du fokusere på din egen personlige udvikling og lære at anvende teknikkerne på dig selv.