Kognitiv terapi uddannelse hos Seminarer.dk - 20+ års erfaring
kognitiv terapi uddannelse
Psykologi og psykiatri kurser & uddannelser
Uddannelse

Kognitiv terapi uddannelse

Denne uddannelse kvalificerer dig til at anvende kognitiv adfærdsterapi, som er én af de mest evidensbaserede og effektive metoder til behandling af psykiske og psykosociale problemstillinger.

Uddannelsen er udviklet i samarbejde med cand.psych.aut. Anne Dorthe Hasholt og består af to semestre, så du selv kan bestemme din uddannelses varighed og faglige dybde.

På denne kognitiv terapi uddannelse får du bl.a.:

 • Indføring i kognitiv adfærdsterapis teori, strømninger og terapeutiske metoder
 • Viden om kognitionspsykologi og neuropsykologi
 • Træning i kognitive metoder, bl.a. kognitiv analyse og omstrukturering
 • Øvelse i at agere i den særlige rolle som kognitiv facilitator

Hvert semester indeholder ca. 40 timers undervisning fordelt på fysiske og digitale kursusdage.½

Hvad er kognitiv adfærdsterapi?
Kognitiv adfærdsterapi er en evidensbaseret psykoterapeutisk tilgang, som indeholder nogle af de mest videnskabeligt veldokumenterede terapeutiske metoder til at hjælpe det stigende antal af mennesker, der oplever psykiske og psykosociale udfordringer.

Kognitiv terapi fokuserer på at ændre negative tankemønstre og adfærdsmønstre for at forbedre et menneskes følelsesmæssige - og mentale trivsel. En terapiform, der har vist sig at være særlig effektiv ved behandling af bl.a. angst, stress, depression, PTSD og mange andre psykiske udfordringer.

Vores uddannelse giver dig teoretisk og metodisk uddannelse og træning i kognitiv terapi og metode i en sådan grad, at du efterfølgende kan skabe reel udvikling og trivsel hos dine borgere.

Læs mere om uddannelsens indhold nedenfor.
Målgruppe og udbytte
Uddannelsen henvender sig til alle fagprofessionelle, der arbejder med mennesker i omsorgsarbejde eller relationsarbejde eller med at bringe mennesker i proces, udvikling eller trivsel på anden vis. Det kan være inden for alle fagområder, og grunduddannelsen kræver ingen forudgående forudsætninger.

Dit udbytte af uddannelsen vil bl.a. blive:
Forståelse for kognitiv terapis teori, filosofi og terapeutiske metoder 
Træning i kognitive metoder, bl.a. kognitiv analyse og omstrukturering
Alle nødvendige forudsætninger for at kunne kognitiv terapi
Mange timers træning og sparring i rollen som kognitiv facilitator

Undervejs vil du også komme igennem en personlig proces, hvor du arbejder med egen udvikling og læring og får et personligt bevidsthedsløft.

Læs mere om uddannelsen

Fold oversigten ud og læs mere om uddannelsen

Vælg din egen faglige dybde

Uddannelsen er udviklet af cand.psych.aut. Anne Dorthe Hasholt i samarbejde med Seminarer.dk og har en stærk kobling mellem det teoretiske grundlag og færdighederne til at omsætte det i praksis.

Uddannelsen består af to semestre:

1. semester: Grunduddannelse i kognitiv terapi og metode (45 timers undervisning)
2. semester: Rollen som kognitiv facilitator (40 timers undervisning)

Du kan således selv vælge din faglige dybde, så uddannelsen passer til dit behov for kompetenceudvikling og den målgruppe, du arbejder med.

Grunduddannelse i kognitiv terapi og metode (1. semester)

På grunduddannelsen bliver du indført i den kognitive tilgangs teori og metode, du lærer tilgangens redskaber at kende, og du gør dig praksiserfaring med tilgangens værktøjer.

Du vil komme til at træne anvendelsen af kognitiv terapis grundlæggende redskaber, modeller og processer i en sådan grad, at du efterfølgende kan anvende dem til at intervenere terapeutisk hos mennesker, der oplever nogle af de mest almindelige psykiske lidelser og udfordringer.

Undervejs kommer du også til at arbejdet med din egen udvikling og praksis som kognitiv facilitator.

Rollen som kognitiv facilitator (2. semester)

Uddannelsen er en overbygning på grunduddannelsen, der uddanner dig i kognitiv adfærdsterapi på et endnu højere niveau.

Uddannelsen sætter både fokus på rollen som kognitiv facilitator og på alle de mekanismer, der har indflydelse på et menneske, når du arbejder med dem i fx kognitiv terapi.

Du kommer til at træne terapis udvidede redskaber, modeller og processer. Efterfølgende kan du anvende dem i arbejdet med psykiske lidelser og udfordringer, intervenere terapeutisk og skabe proces på et endnu højere niveau, end kognitiv terapis grundlæggende redskaber muliggør.

Under uddannelsen vil du også træne din egen udvikling og praksis som kognitiv facilitator.

Adgang til uddannelsen

Grunduddannelsen kræver intet forudgående kendskab til kognitiv terapi og er relevant for alle fagprofessionelle.

Får du brug for mere faglig dybde efter dit 1. semester – enten i forlængelse deraf eller på et senere tidspunkt – kan du altid fortsætte på et af vores 2. semester-hold.

Har du tidligere gennemført en grunduddannelse i kognitiv adfærdsterapi hos os eller anden udbyder, har du mulighed for at få merit og starte direkte på 2. semester (OBS: kræver dokumentation for gennemført uddannelse - kontakt os ved tvivl).

Markedets eneste blended uddannelse i kognitiv terapi
En delvist digital uddannelse
Denne uddannelse består, som én af de eneste på markedet, en kombination af digitale kursusdage (digitale lektioner) og kursusdage med fysisk tilstedeværelse. Dette betegner vi blended learning.

Vi har udviklet den således, fordi vi tror på, at det giver dig det bedste fra begge verdner.

De digitale kursusdage består af digitale lektioner bestående af videooplæg med Anne Dorthe Hasholt samt teori, øvelser, materiale og refleksionsspørgsmål. På de fysiske træningsdage arbejdes i dybden med omsætning af den undervisning, du har set hjemmefra i fællesskab med Anne Dorthe og dine medkursister.
Fordele ved blended learning
Dine fordele ved en blended uddannelse
🔹 Øget fleksibilitet, da en del foregår uafhængigt af tid og sted
🔹 Du kan tilgå de digitale lektioner, når det passer dig og i eget tempo
🔹 Reducerer din tid væk fra arbejdspladsen
🔹 Sikrer god forankring af teori i praksis
🔹 I har alle samme forudsætninger, når I mødes, da teorien ses hjemmefra
🔹 Reducerer udgifter til kursusdage
🔹 Meget tid til praksistræning, dialog og erfaringsudveksling på de fysiske dage

Adgang til de digitale lektioner i 3 år fra købsdato.

Læs mere om uddannelsen indhold

Fold oversigten ud og læs mere om uddannelsen.

1. semester: Grunduddannelse i kognitiv terapi og metode

På semester 1 indføres du i grundlæggende kognitiv adfærdsterapi og i den kognitive tilgangs teori og metode. Du får forståelse for principperne og perspektiverne, og du lærer tilgangens redskaber at kende. Du kommer også til at træne at bruge de grundlæggende redskaber, modeller og processer i en sådan grad, at du efterfølgende kan anvende dem i dit arbejde. 

På 1. semester får du undervisning i: 

 • Hvad kognitiv terapi er  
 • De kognitive præmisser og universelle love  
 • Det kognitive system i den menneskelig hjerne  
 • Det kognitive mindset  
 • Den kognitive grundmodel ”Diamanten” 
 • Kognitiv analyse  
 • Metoden kort omstrukturering  

 

Indhold og opbygning af 1. semester: 

Uddannelsen består af 6 moduler, der ca. har en ligelig fordeling mellem: 

 • 3 digitale kursusdage (digital undervisning, du skal tage på egen hånd): Modul 1, 2 og 5 
 • 3 fysiske kursusdage (tilstedeværelsesundervisning med din underviser og medkursister): Modul 3, 4 og 6 

Uddannelsen indeholder i alt ca. 40 timers undervisning svarende til ca. 7 fulde kursusdage. 

 

Modul 1 er en digital kursusdag og består af ca. 8 timers digitale lektioner, som du skal se på egen hånd: 

 • Introduktion til grunduddannelse i terapi og metode   
 • Hvad er kognitiv terapi?   
 • De kognitive præmisser og universelle love    
 • Mindsettet og forståelsen bag kognitiv terapi   
 • Det kognitive system i den menneskelige hjerne   
 • Den kognitive grundmodel “Diamanten” 

 

Modul 2 er også en digital kursusdag og består af ca. 7 timers digitale lektioner, som du skal se på egen hånd: 

 • Praksiseksempel på den kognitive analyse – uden filter   
 • Køreplan for den kognitive analyse 
 • Den kognitive personlighedsmodel  

 

Modul 3 er en fysisk kursusdag med fysisk tilstedeværelse af ca. 7 timers varighed. 

På modulet omsættes teorien, du har set på Modul 1 og Modul 2, til praksis i samspil med underviseren og dine medkursister. Du påbegynder også arbejdet med den kognitive grundmodel ”Diamanten” og kognitiv analyse. Fysisk fremmøde er obligatorisk. 

 

Modul 4 er en fysisk kursusdag med fysisk tilstedeværelse af ca. 7 timers varighed. På modulet arbejdes videre med den teori og metode, du mødte på Modul 1-3 i samspil med underviseren og dine medkursister. I fortsætter også arbejdet med kognitiv analyse. Fysisk fremmøde er obligatorisk. 

 

Modul 5 er en digital kursusdag og består af ca. 5 timers digitale lektioner, som du skal se på egen hånd: 

 • Kognitive forvrængninger   
 • Den korte omstrukturering – et antivirusprogram   
 • Den korte omstrukturering – et praksiseksempel 

 

Modul 6 er en fysisk kursusdag med fysisk tilstedeværelse af ca. 7 timers varighed. På modulet omsættes teorien, du har været igennem på Modul 5 til praksis i samspil med underviseren og dine medkursister. I arbejder også med den korte omstrukturering, ligesom modulet binder sløjfe på alt det, du har været igennem på uddannelsen. Fysisk fremmøde er obligatorisk. 

 

 

2. semester: Rollen som kognitiv facilitator

Semester 2 er en overbygning på 1. semester. 

Uddannelsen giver dybere uddannelse i kognitiv adfærdsterapi og sætter fokus på rollen som kognitiv facilitator. Som kognitiv facilitator er det også vigtigt at kende til alle de mange mekanismer, der har indflydelse på mennesker. Disse mekanismer får du også forståelse for på dette semester. 

 

På 2. semester får du undervisning i: 

 • Menneskets følelsesregulerende systemer  
 • De tre systemers indvirkning på det kognitive system  
 • Plus-minus-modellen 
 • Integration og polarisering  
 • Skemata og leveregler 
 • Rollen om kognitiv facilitator  
 • Metoden lang omstrukturering 

Samt træning i den lange omstruktureringsmodel ”SF-TAK-modellen”.  

 

Indhold og opbygning af 2. semester: 

Uddannelsen består af 6 moduler, der har en ligelig fordeling mellem: 

 • 3 digitale kursusdage (digital undervisning, du skal tage på egen hånd): Modul 1, 3 og 5 
 • 3 fysiske kursusdage (tilstedeværelsesundervisning med din underviser og medkursister): Modul 2, 4 og 6 

Uddannelsen indeholder i alt ca. 40 timers undervisning svarende til ca. 7 fulde kursusdage. 

 

Modul 1 er en digital kursusdag og består af ca. 12 timers digitale lektioner, som du skal se på egen hånd: 

 • De følelsesregulerende systemer    
 • Den kognitive personlighedsmodel  
 • Skemata, leveregler og automattanker  
 • Den lange omstrukturering (SF-TAK-modellen)  

 

Modul 2 er en fysisk kursusdag med fysisk tilstedeværelse af ca. 7 timers varighed. 

På modulet omsættes teorien, du har set på Modul 1, til praksis i samspil med underviseren og dine medkursister. Fysisk fremmøde er obligatorisk. 

 

Modul 3 er en digital kursusdag og består af ca. 6 timers digitale lektioner, som du skal se på egen hånd: 

 • Plus-minus-modellen – om integration og polarisering  
 • Når polarisering er et træk  
 • Isbjergmetaforen og hjernens lag    

 

Modul 4 er en fysisk kursusdag med fysisk tilstedeværelse af ca. 7 timers varighed. 

På modulet omsættes teorien, du har set på Modul 3, til praksis i samspil med underviseren og dine medkursister. Fysisk fremmøde er obligatorisk. 

 

Modul 5 er en digital kursusdag og består af ca. 2,5 times digitale lektioner, som du skal se på egen hånd: 

 • Menneskesyn og rollen som kognitiv facilitator    
 • Den metakognitive model   

 

Modul 6 er en fysisk kursusdag med fysisk tilstedeværelse af ca. 7 timers varighed. 

På modulet omsættes teorien, du har set på Modul 5, til praksis i samspil med underviseren og dine medkursister. Modulet binder også sløjfe på alt det, du har været igennem på uddannelsen. Fysisk fremmøde er obligatorisk. 

 

 

Er kognitiv terapi stadig aktuelt?
De senere år er kognitiv terapi blevet suppleret af bl.a. metakognitiv terapi, Compassion Focused Therapy og Acceptance and Commitment Therapy og andre mere moderne terapiformer. Det betyder ikke, at kognitiv adfærdsterapi ikke er aktuelt længere – faktisk tværtimod. Kognitiv adfærdsterapi er den grundlæggende ”nerve”, der ligger under alt andet terapeutisk arbejde.
Kognitiv adfærdsterapi er således fortsat aktuelt og er altid vigtigt at kunne, fordi tilgangen adresserer de fundamentale menneskelige tankeprocesser og adfærdsmønstre, som kan have indflydelse på vores velbefindende.

"Kognitiv terapi er en kraftfuld tilgang til at forbedre livskvaliteten for mennesker." - Anne Dorthe Hasholt
Slide

"Jeg elsker dette mix af digitale lektioner og træningsdage – og føler virkelig, at jeg får meget mere! Man mærker Anne Dorthes passion lige så meget på video som i klasseværelset."

Slide

"Jeg kan forberede mig i mit eget tempo med de faglige oplæg – og så bruger vi træningsdagene til at øve, øve og øve. Det er super godt!"

Slide

"Jeg kan gense de faglige oplæg igen og igen, så jeg hele tiden kan tilpasse min egen praksis og vedligeholde min viden og blive bedre. Dette er praksisnær læring!"

previous arrow
next arrow

Underviser

Underviser_Anne Dorthe Hasholt 2023
Anne Dorthe Hasholt
KLINISK AUTORISERET PSYKOLOG MED SPECIALE I KOGNITIV TERAPI OG MINDFULNESS-BASERET KOGNITIV BEHANDLING
Medudvikler og underviser Anne Dorthe Hasholt er klinisk autoriseret psykolog med speciale i kognitiv terapi og mindfulnessbaseret kognitiv behandling. Hun er en yderst rutineret og topevalueret underviser, der med stor indlevelsesevne formår at formidle kompliceret teori på en praksisnær og levende måde.

Anne Dorthe Hasholt har de sidste 15 år været fast underviser på flere af Seminarer.dk’s uddannelser herunder Kognitiv Terapi og Metode, Kognitivbaseret Mindfulnessuddannelse, Den metakognitive bølge, Acceptance and Commitment terapi (ACT), Compassion Fokuseret Terapi (CFT) samt vores tidligere 1- og 2-årige kognitiv terapi uddannelser.

Se hele Anne Dorthes CV her.
UDDYBET TID & STED:
Hold 2 - Holdstart 2023
Semester 1 (hold 2)
Afholdt

Semester 2 (hold 2)
Online opstartsmøde: 18. november 2024 kl. 15-16.30 
Modul 1 (digitalt): Skal gennemgås forud for Modul 2
Modul 2 (fysisk): 9. december 2024 kl. 9-16 
Modul 3 (digitalt): Skal gennemgås forud for Modul 4
Modul 4 (fysisk): 13. januar 2025 kl. 9-16 
Modul 5 (digitalt): Skal gennemgås forud for Modul 6
Modul 6 (fysisk): 3. februar 2025 kl. 9-16


De fysiske kursusdage afholdes på Scandic Odense.
PRIS:
Pris per semester: 18.750 kr. ekskl. moms

Vær opmærksom på, at vores normale loyalitetsrabatter og maillisterabater ikke gælder på denne uddannelse.

Holdstørrelsen vil være begrænset.

Uddannelsesbevis:
Efter hvert gennemført semester modtages et uddannelsesbevis.

Du har adgang til de digitale lektioner i 3 år fra købsdato jf. Seminarer.dk's opdaterede handelsbetingelser pr. oktober 2023 (OBS har du købt uddannelsen tidligere, gælder andre vilkår).
UDDYBET TID & STED:
Hold 3 - Holdstart 2024
Semester 1 (hold 3)
Afhold

Semester 2 (hold 3)
Online opstartsmøde: 8. september 2025 kl. 15-16.30 
Modul 1 (digitalt): Skal gennemgås forud for Modul 2
Modul 2 (fysisk): 6. oktober 2025 kl. 9-16 
Modul 3 (digitalt): Skal gennemgås forud for Modul 4
Modul 4 (fysisk): 3. november 2025 kl. 9-16 
Modul 5 (digitalt): Skal gennemgås forud for Modul 6
Modul 6 (fysisk): 8. december 2025 9-16


De fysiske kursusdage afholdes på Scandic Odense.
PRIS:
Pris per semester: 18.750 kr. ekskl. moms

Vær opmærksom på, at vores normale loyalitetsrabatter og maillisterabater ikke gælder på denne uddannelse.

Holdstørrelsen vil være begrænset.

Uddannelsesbevis:
Efter hvert gennemført semester modtages et uddannelsesbevis.

Adgang til de digitale lektioner i 3 år fra købsdato.
UDDYBET TID & STED:
Hold 4 - Holdstart 2025
Semester 1 (hold 4)
Online opstartsmøde: 4. februar 2025 kl. 15-15.30 
Modul 1 (digitalt): Skal gennemgås forud for Modul 3
Modul 2 (digitalt): Skal gennemgås forud for Modul 3
Modul 3 (fysisk): 3. marts 2025 kl. 9-16 
Modul 4 (fysisk): 1. april 2025 kl. 9-16 
Modul 5 (digitalt): Skal gennemgås forud for Modul 6
Modul 6 (fysisk): 5. maj 2025 kl. 9-16  

De fysiske kursusdage afholdes på Scandic Odense.

Semester 2 (hold 4)
Datoer på vej.
PRIS:
Pris per semester: 18.750 kr. ekskl. moms

Vær opmærksom på, at vores normale loyalitetsrabatter og maillisterabater ikke gælder på denne uddannelse.

Holdstørrelsen vil være begrænset.

Uddannelsesbevis:
Efter hvert gennemført semester modtages et uddannelsesbevis.

Adgang til de digitale lektioner i 3 år fra købsdato.

Kognitiv terapi FAQ

Hvad er kognitiv terapi?

Kognitiv terapi er en evidensbaseret terapiform, der fokuserer på at identificere og ændre negative tanker, tankemønstre og adfærdsmønstre. Grundtanken er, at dét, vi tænker om os selv, vores muligheder og omverdenen, ofte påvirker vores følelser og adfærd.

Kognitiv terapi har vist sig effektiv i behandlingen af en række mentale udfordringer, bl.a. depression, angst og stress. Terapiformen kan også bruges til at hjælpe mennesker med at håndtere diverse fysiske sundhedsproblemer, f.eks. kroniske smerter, ved at arbejde med, hvordan de tænker om sundhedsproblemerne.

Hvordan virker kognitiv terapi?

Kognitiv terapi handler om at ændre tankemønstre, negative tanker og adfærdsmønstre ved hjælp af en række teknikker og øvelser. Man vil ofte forsøge at identificere de negative tanker, der forårsager problemerne, og derefter arbejde med at udfordre og ændre dem.

Hvis en person f.eks. lider af depression, kan vedkommende have negative tanker om sig selv, verden og fremtiden. Kognitiv terapi vil fokusere på at ændre disse tanker ved at hjælpe personen med at se tingene fra en anden - og ofte mere realistisk - vinkel og hjælpe vedkommende med at lære at håndtere negative følelser på en sundere måde.

I kognitiv adfærdsterapi handler det ikke om at overtale nogen til at tænke på en bestemt måde. Mennesker vil kun kunne ændre deres holdninger og tanker, når det giver mening for dem - og deres overbevisninger følger derefter. Konstruktiv kognitiv terapi fokuserer på at undersøge den andens perspektiv med ægte nysgerrighed. Dette er grundlaget for at forstå principperne bag anerkendelse i psykologi.

Er kognitiv terapi effektiv?

Kognitiv terapi er en evidensbaseret form for terapi, der har vist sig at være effektiv i behandlingen af ​​en række mentale helbredsproblemer, herunder depression, angst og stress.

Undersøgelser peger på, at kognitiv terapi kan være lige så effektiv som medicin til behandling af mild til moderat depression, og at de positive virkninger varer længere end medicin*. En anden undersøgelse har fundet, at kognitiv terapi kan være endnu mere effektiv end medicin i behandlingen af ​​angst**.

Kognitiv terapi kan være en god løsning for folk, der ønsker at lære at håndtere deres problemer på en mere permanent basis, da det lærer dem færdigheder til at håndtere stress og negative følelser på lang sigt.

Kognitiv terapi er ikke nødvendigvis den rette løsning for alle. Nogle mennesker kan have brug for andre former for terapi eller en kombination af terapi og medicin for at få den bedste behandling. Det er altid en god idé at tale med en læge eller andet sundhedspersonale for at få den bedste behandling for ens specifikke problemer.

*Kilde: https://videnskab.dk/krop-sundhed/depression-en-psykolog-er-lige-sa-effektiv-som-medicin

**Kilde: https://www.angstforeningen.dk/?page=psykoterapi

Hvad er årsagerne til negative tanker og adfærd?

Der er mange faktorer, der kan føre til negative tanker og adfærd. Nogle af de mest almindelige årsager er:

Stress: Stress kan føre til negative tanker og adfærd, bl.a. fordi stress kan påvirke det mentale overskud. Når det mentale overskud er lavt eller helt i bund, tænker vi ofte mere negativt, og vi har ikke energien til at stoppe tankerne. På den måde kan den ene negative tanke let tage den næste.

Traumer: Tidligere traumer eller traumatiske livsbegivenheder vil meget ofte påvirke et menneske på lang sigt, hvis traumerne ikke bliver forløst gennem behandling. Traumer kan bl.a. føre til negative tanker om egen personlighed og evner samt påvirke synet på andre mennesker og deres intentioner.

Familierelaterede problemer: Problemer i familien, såsom konflikter, misbrug eller mangel på støtte, kan føre til negative tanker og adfærd.

Personlighedstræk: Nogle personlighedstræk, såsom perfektionisme eller selvkritik, kan føre til negative tanker og adfærd.

Biologiske faktorer: Der er også visse biologiske faktorer, der kan spille ind, såsom hormonelle ubalancer, genetiske faktorer og søvnmangel.

Sociale faktorer: Vores omgivelser og relationer kan også påvirke vores tanker og adfærd.

 

Kognitiv terapi og andre former for terapi kan hjælpe folk med at identificere og ændre de negative tanker, tankemønstre og adfærd.

Hvad er forskellen mellem kognitiv terapi og andre former for terapi?

Kognitiv terapi - også kaldet kognitiv adfærdsterapi - fokuserer på at identificere og udfordre de negative tanker, der kan føre til helbredsproblemer, og derefter udvikle alternative og mere realistiske tanker. I kognitiv terapi lærer man desuden forskellige teknikker til at håndtere negative følelser og adfærd.

Der er mange andre former for terapi - hver med deres eget fokus og teknikker. Herunder kan du læse lidt om nogle af de øvrige terapiformer:

Metakognitiv terapi: I den metakognitive terapi går man ud fra tanken om, at bekymringer og grublerier er kilden til meget mistrivsel. Antagelsen er derfor, at det som sådan ikke er negative tanker, der skaber mistrivsel, men derimod et for stort fokus på tankerne. Derfor arbejder man i metakognitiv terapi med at lade tankerne være og bruge mindre tid på at gå ind i deres indhold.

Psykodynamisk terapi: Denne terapiform er en modernisering af psykoanalysen, som vi kender den fra Sigmund Freud. I psykodynamisk terapi anskuer man mistrivsel som værende en reaktion på ubearbejdede følelser og ubevidste fortrængninger.

Dialektisk adfærdsterapi (DAT): DAT er en evidensbaseret behandling rettet mod mennesker med personlighedsforstyrrelser. I behandlingen kombinerer man traditionelle løsningsorienterede strategier fra adfærdsterapi med acceptstrategier fra mindfulness. Der er særligt fokus på, at man lærer at regulere sine følelser på en mere hensigtsmæssig måde.

Der findes mange andre former for terapi, og den rette form for terapi vil afhænge af den person, der modtager terapi, og hans/hendes specifikke udfordringer. Det er altid en god idé at tale med en læge eller andet sundhedspersonale for at få den bedste behandling.

Hvem kan have gavn af en kognitiv terapi uddannelse?

Vores kognitiv terapi uddannelse kan være nyttig for mange forskellige mennesker, herunder:

-Lærere & pædagoger, der ønsker at lære teknikker til at hjælpe elever med at håndtere negative tanker og adfærd

-Ledere, HR-medarbejdere og andre professionelle, der ønsker at lære teknikker til at håndtere stress og forbedre deres/deres kollegaers mentale sundhed

-Coaches og konsulenter, der ønsker at hjælpe folk med at ændre deres tanker og adfærd for at opnå personlige eller professionelle mål

-Enhver, der ønsker at forstå mere om, hvordan tanker påvirker følelser og adfærd, og lære teknikker til at ændre negative tanker og adfærdsmønstre

En kognitiv terapi uddannelse kan også være nyttig for folk, der ønsker at forstå egne mentale helbredsproblemer bedre og lære teknikker til at håndtere dem på en sundere måde. På vores kognitiv terapi uddannelse vil du fokusere på din egen personlige udvikling og lære at anvende teknikkerne på dig selv.