Kognitiv terapi uddannelse hos Seminarer.dk - 20+ års erfaring
kognitiv terapi uddannelse
Psykologi og psykiatri
Uddannelse

Kognitiv terapi uddannelse – Modulopbygget uddannelse i det kognitive univers

Tag en uddannelse, der lader dig komme i dybden med den kognitive tilgangs filosofi, strømninger og redskaber, så du kan skabe reel udvikling og trivsel hos dine borgere – og dig selv – vha. den kognitive tilgang.  

Denne særlige uddannelse er udviklet i samarbejde med psykolog Anne Dorthe Hasholt. Den består af 4 semestre svarende til 2 år, hvis du vælger at tage hele uddannelsen. Du kan dog selv bestemme din uddannelses varighed og dermed den faglige dybde. Læs mere om mulighederne længere nede på siden.

Afhængig af varigheden af uddannelsen opnår du bl.a.:

 • Kendskab til den kognitive grundmodel Diamanten
 • Kompetencer til at lave en kognitiv analyse
 • Viden om metoder til omstrukturering af tanker
 • Viden om og værktøjer fra 3. bølge af kognitiv terapi, herunder metakognitiv terapi, mindfulness, Compassion Fokuseret Terapi (CFT) og Acceptance and Commitment Therapy (ACT) 
 • Træning i metoder til arbejdet med personer med f.eks. depression, angst, stress, personlighedsforstyrrelser og misbrug

Kognitiv terapi uddannelse

Over de sidste 10 år er antallet af børn og unge med angst eller depression tredoblet. Hver dag er 35.000 danskere sygemeldt pga. et psykisk dårligt arbejdsmiljø, som ofte resulterer i stress, udbrændthed, depression og psykosomatiske symptomer. Mere end 350.000 danskere kæmper med angst, og ca. 300.000 har et misbrug. Dertil kommer, at op mod 10% af danskerne estimeres at have en personlighedsforstyrrelse, der ubehandlet kan føre til andre lidelser. Samtidig er ventelisterne til psykologhjælp desværre voksende.  

Med rygsækken fuld af viden om den kognitive tilgang og dets terapeutiske metoder kan du som fagprofessionel gøre en verden til forskel for de borgere, du møder i din dagligdag. 

Inden for kognitiv terapi har vi for længst givet slip på den idé, at vi som mennesker kan definere for hinanden, hvad der er rigtigt og forkert. Alt, hvad vi oplever som mennesker, er et perspektiv - en udlægning.  Og alle perspektiver er lige gyldige, dvs. lige mulige. Det er ikke det samme, som at vi er enige.  

Udgangspunktet for kognitiv terapi er, at de oplevelser og erfaringer, vi gør os som mennesker gennem livet, får os til at tænke på en bestemt måde om bestemte situationer. Desværre oplever mange, at deres tanker (perspektiv på verden) udløser ubehagelige kropslige reaktioner og følelser og til tider en uhensigtsmæssig adfærd, der fører til en stor grad af stress og lidelse.  

Målet med kognitiv terapi er at invitere de mennesker vi møder til at identificere og ændre på de tankemønstre, som påvirker deres livsudfoldelse og livskvalitet negativt. 

Tag med på en rejse ind i Det kognitive univers med vores topevaluerede underviser og psykolog Anne Dorthe Hasholt. 

Nerven i kognitiv terapi

Når vi som mennesker dykker til de lidt lavere og mere følelsesmæssige bevidsthedsniveauer, har vi det med at glemme, at det, vi ser, både kan være et 6- og et 9-tal afhængigt af perspektivet. Og vi får en tendens til at ville forsøge at overbevise hinanden om vores perspektiv. Vi kan dog ikke diskutere os frem til, om det er et 6- eller 9-tal, for det er begge dele.  

Nerven i kognitiv adfærdsterapi er ikke at skulle overbevise nogen om noget perspektiv. Mennesker flytter sig kun, når det giver mening for dem, hvorved deres overbevisning følger med. Konstruktiv kognitiv terapi handler om, med oprigtig nysgerrighed, at gå på opdagelse i den andens perspektiv. Dette er fundamentet for at kunne forstå anerkendelsens psykologi. 

Når vi med ægte og anerkendende nysgerrighed undersøger den andens perspektiv, dennes logik og præmis, vil den anden føle sig set, hørt, forstået og anerkendt. Det giver både personen øget forståelse for eget perspektiv - en opdagelse af sig selv - men potentielt på sigt også trygheden og overskuddet til at undersøge andre perspektiver.   

Kort om kognitiv terapi 

Kognitiv terapi er en højt specialiseret terapiform udviklet til forskellige psykiske problemstillinger som angst, depression, socialfobi, kroniske smerter, kriser, selvværdsproblematikker, PTSD, misbrug og personlighedsforstyrrelse.  

Kognitiv terapi indeholder nogle af de mest videnskabeligt veldokumenterede terapeutiske metoder, der giver hurtig bedring med en langtidsholdbar effekt, og som mindsker tilbagefald. Derfor er terapiformen meget udbredt. 

Målgruppe for vores kognitiv terapi uddannelse

Uddannelsen i Det kognitive univers er målrettet dig som fagprofessionel, hvad enten du arbejder inden for ledelse og HR eller er i direkte kontakt med borgere såvel børn og unge som voksne. Det kan være inden for misbrugsbehandling, beskæftigelsesområdet, genoptræning, sundhedspleje eller som lærer, socialpædagog, socialrådgiver eller sygeplejerske.

 

En kognitiv terapi uddannelse på flere niveauer og i flere etaper 

Uddannelsen i Det kognitive univers foregår over fire semestre (halvår), hvis du tager hele uddannelsen. Den er dog fleksibel, så du selv kan vælge varighed og faglig dybde, så uddannelsen passer præcis til dit behov for kompetenceudvikling og den målgruppe, du arbejder med.

Har du blot behov for en grunduddannelse i kognitiv terapi, kan du nøjes med at tilmelde dig 1. semester. Du har altid mulighed for at bygge mere på senere, hvis behovet skulle opstå.

Har du allerede taget en grunduddannelse i kognitiv terapi, kan du hoppe direkte ind på 2. semester. Og er du så heldig, at du tidligere har taget en 1-årig uddannelse i kognitiv terapi, vil du kunne hoppe direkte ind på 3. semester.

Klik på grafikken for at forstørre den

Vores kognitiv terapi uddannelse består af 4 semestre:

Fold oversigten ud og få et overblik over de forskellige semestre her.

1. semester: Grunduddannelse i kognitiv adfærdsterapi

Kognitiv terapi er en højt specialiseret terapiform udviklet til forskellige psykiske problemstillinger som angst, depression, socialfobi, kroniske smerter, kriser, selvværdsproblematikker, PTSD, misbrug og personlighedsforstyrrelser. 

Borgere med psykiske lidelser oplever ofte, at tanker udløser ubehagelige følelser, kropslige reaktioner og til tider uhensigtsmæssig adfærd. Udgangspunktet for kognitiv terapi er, at de oplevelser og erfaringer, vi gør os som mennesker gennem livet, får os til at tænke på en bestemt måde om bestemte situationer.  

Målet med kognitiv terapi er at invitere borgeren til at identificere og ændre på de uhensigtsmæssige tankemønstre, som påvirker dennes livsudfoldelse og livskvalitet. Ofte tages der udgangspunkt i de iboende positive sider og færdigheder, som personen allerede har, men som han/hun måske ikke kan se pga. de negative tanker. Når personen kan tænke anderledes, bliver det også nemmere at handle anderledes, så svære situationer fremadrettet håndteres bedre.  

På 1.semester - Grunduddannelsen i Kognitiv Terapi og Metode får du grundlæggende viden om:  

 • De kognitive præmisser og universelle love 
 • Det kognitive system i den menneskelig hjerne 
 • Det kognitive mindset 

samt træning i brugen af: 

 • Den kognitive grundmodel "Diamanten" og kognitiv analyse 

 

Indhold og opbygning af 1. semester 

Modul 1 består af 6 digitale lektioner med tilhørende refleksionsøvelser samt afsluttende fysisk træningsdag  

Digitale lektioner i modul 1:  

 • Introduktion til grunduddannelse i terapi og metode 
 • Hvad er kognitiv terapi? 
 • Den kognitive præmis og universelle love  
 • Mindsettet og forståelsen bag kognitiv terapi 
 • Det kognitive system i den menneskelige hjerne 
 • Den kognitive grundmodel ”Diamanten”  

Første træningsdag i kognitiv analyse - fysisk fremmøde er obligatorisk 

Modul 2 består af 2 digitale lektioner med tilhørende refleksionsøvelser samt afsluttende fysisk træningsdag  

Digitale lektioner i modul 2:  

 • Praksiseksempel på den kognitive analyse – uden filter 
 • Køreplan for den kognitive analyse 

Anden træningsdag i kognitiv analyse - fysisk fremmøde er obligatorisk 

Modul 3 består af 3 digitale lektioner med tilhørende refleksionsøvelser samt afsluttende fysisk træningsdag  

Digitale lektioner i modul 3:  

 • Kognitive forvrængninger 
 • Den korte omstrukturering – et antivirusprogram 
 • Den korte omstrukturering – et praksiseksempel 

Tredje træningsdag i kognitiv analyse - fysisk fremmøde er obligatorisk 

2. semester: Rollen som kognitiv facilitator

Påvirkning på vores kognitive system og dermed reaktionsmønstre. Ligeledes er det vigtigt at kendskab til, hvordan det lille spædbarns registrering af behovstilfredsstillelse og behovsfrustration i sit nervesystem i den første tid har betydning for dets tilbøjelighed til at integrere eller polarisere senere i livet.  

Udgangspunktet for kognitiv terapi er, at de oplevelser og erfaringer, vi gør os som mennesker fra fødsel og op gennem livet, får os til at tænke på en bestemt måde om bestemte situationer. 

På 2. semester - Rollen som kognitiv facilitator sætter vi fokus på rollen som kognitiv facilitator, og hvordan du kan hjælpe mennesker med at tænke anderledes og dermed handle anderledes, så svære situationer fremadrettet håndteres bedre.  

På semestret får du bl.a. viden om:  

 • De følelsesregulerende systemer 
 • Plus-minus-modellen - om integration og polarisering 
 • Skemata, leveregler og negative automattanker  

samt træning i brugen af:  

 • Den lange omstrukturering 

 

Modul 1 består af 3 lange digitale lektioner med tilhørende refleksionsøvelser samt afsluttende fysisk træningsdag  

Digitale lektioner i modul 1:  

 • De følelsesregulerende systemer  
 • Den kognitive personlighedsmodel  
 • Plus-minus-modellen – om integration og polarisering   

Første træningsdag i kognitiv analyse - fysisk fremmøde er obligatorisk 

Modul 2 består af 3 digitale lektioner med tilhørende refleksionsøvelser samt afsluttende fysisk træningsdag  

Digitale lektioner i modul 2:  

 • Når polarisering er et træk  
 • Isbjergmetaforen og hjernens lag  
 • Den lange omstrukturering SFTAK-modellen  

Anden træningsdag i kognitiv analyse - fysisk fremmøde er obligatorisk 

Modul 3 består af 3 digitale lektioner med tilhørende refleksionsøvelser samt afsluttende fysisk træningsdag  

Digitale lektioner i modul 3:  

 • Skemata, leveregler og automattanker – uddybet 
 • Menneskesyn og rollen som kognitiv facilitator 
 • Den metakognitive model 

Tredje træningsdag i kognitiv analyse - fysisk fremmøde er obligatorisk 

3. semester: Terapeutiske færdigheder som kognitiv facilitator

Kognitiv terapi er en højt specialiseret terapiform udviklet til forskellige psykiske problemstillinger som angst, depression, socialfobi, kroniske smerter, kriser, selvværdsproblematikker, PTSD, misbrug og personlighedsforstyrrelse.  

På 3. semester - Terapeutiske færdigheder som kognitiv facilitator sætter vi fokus på opbygningen af terapeutiske færdigheder i forhold til forskellige konkrete problematikker.

På semestret får du bl.a. viden om og træning af kognitive færdigheder i forhold til:  

 • Angst 
 • Stress og depression 
 • Personlighedsforstyrrelser 

 

Modul 1 består af 2 digitale lektioner med tilhørende refleksionsøvelser samt afsluttende fysisk træningsdag  

Digitale lektioner i modul 1:  

 • Angstproblematikker 
 • Kognitiv terapi i forhold til mennesker med angst   

Første træningsdag i kognitiv analyse - fysisk fremmøde er obligatorisk 

Modul 2 består af 2 digitale lektioner med tilhørende refleksionsøvelser samt afsluttende fysisk træningsdag  

Digitale lektioner i modul 2:  

 • Stress og depression  
 • Kognitiv terapi i forhold til stress og depression  

Anden træningsdag i kognitiv analyse - fysisk fremmøde er obligatorisk 

Modul 3 består af 2 digitale lektioner med tilhørende refleksionsøvelser samt afsluttende fysisk træningsdag  

Digitale lektioner i modul 3:  

 • Personlighedsforstyrrelser 
 • Kognitiv terapi ift. personlighedsforstyrrelser

Tredje træningsdag i kognitiv analyse - fysisk fremmøde er obligatorisk 

4. semester: Tredje bølge af kognitiv terapi

Metakognitiv terapi tilhører det, man kalder for den 3. bølge af kognitiv terapi, sammen med Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Mindfulness og Compassion Focused Therapy (CFT), hvor man i modsætning til i 2. bølge kognitiv terapi i højere grad ser på, hvordan man forholder sig til tankerne, end på selve tankeindholdet.

På 4. semester - Tredje bølge kognitiv terapi får du en indføring i de forskellige terapiformer, der tilhører 3. bølge kognitiv terapi, og som bl.a. er velegnet til mennesker, der er i et for højt alarmberedskab til at profitere af "almindelig" kognitiv terapi. 

På 4. semester får du således viden om og en indføring i redskaberne inden for:

 • Metakognitiv terapi 
 • Mindfulness 
 • CFT 
 • ACT 

 

Modul 1 består af 2 digitale lektioner med tilhørende refleksionsøvelser samt afsluttende fysisk træningsdag  

Digitale lektioner i modul 1:  

 • Metakognitiv terapi i teori og praksis 
 • Introduktion til Mindfulness, de 6 grundholdninger og mixerpulten. 

Første træningsdag i kognitiv analyse - fysisk fremmøde er obligatorisk 

Modul 2 består af 3 digitale lektioner med tilhørende refleksionsøvelser samt afsluttende fysisk træningsdag  

Digitale lektioner i modul 2:  

 • Introduktion til CFT 
 • CFT uddybet - grundprincipper og CFT-processen 
 • CFT-meditationer  

Anden træningsdag i kognitiv analyse - fysisk fremmøde er obligatorisk 

Modul 3 består af 6 digitale lektioner med tilhørende refleksionsøvelser samt afsluttende fysisk træningsdag  

Digitale lektioner i modul 3:  

 • Introduktion til ACT 
 • ACT udfoldet - grundprincipper og grundmodel 
 • Videnskaben, psykologien og filosofien bag ACT 
 • Sprogpsykologien i ACT 
 • De sproglige processer 
 • Redskaberne i ACT

Tredje træningsdag i kognitiv analyse - fysisk fremmøde er obligatorisk 

Underviser

Anne Dorthe Hasholt
Klik for at se
Anne Dorthe Hasholt
Anne Dorthe Hasholt
Klinisk autoriseret psykolog med speciale i kognitiv terapi og Mindfulness-baseret kognitiv behandling
Medudvikler og underviser Anne Dorthe Hasholt er klinisk autoriseret psykolog med speciale i kognitiv terapi og mindfulnessbaseret kognitiv behandling. Hun er en yderst rutineret og topevalueret underviser, der med stor indlevelsesevne formår at formidle kompliceret teori på en praksisnær og levende måde. Anne Dorthe Hasholt har de sidste 14 år været fast underviser på Seminarer.dk’s Grunduddannelse i Kognitiv Terapi og Metode, Kognitivbaseret Mindfulnessuddannelse,
Acceptance and Commitment terapi (ACT),
Compassion Fokuseret Terapi (CFT) samt vores tidligere 1- og 2-årige kognitiv terapi uddannelser. Se hele Anne Dorthes CV her.
.
UDDYBET TID & STED:
Hold 1
Hele vores kognitiv terapi uddannelse består af 4 semestre. Herunder kan du se datoerne for hvert enkelt semester:
De fysiske træningsdage på alle semestre bliver afholdt på Scandic Odense.

Semester 1
23. marts 2023 - Online semesteropstart kl. 15.00-16.30
20. april 2023 - 1. fysiske træningsdag kl. 9.00-16.00
22. maj 2023 - 2. fysiske træningsdag kl. 9.00-16.00
20. juni 2023 - 3. fysiske træningsdag kl. 9.00-16.00

Semester 2
21. august 2023 - Online semesteropstart kl. 15.00-16.30
18. september 2023 - 1. fysiske træningsdag kl. 9.00-16.00
24. oktober 2023 - 2. fysiske træningsdag kl. 9.00-16.00
21. november 2023 - 3. fysiske træningsdag kl. 9.00-16.00

Semester 3
5. februar 2024 - Online semesteropstart kl. 15.00-16.30
4. marts 2024 - 1. fysiske træningsdag kl. 9.00-16.00
8. april 2024 - 2. fysiske træningsdag kl. 9.00-16.00
6. maj 2024 - 3. fysiske træningsdag kl. 9.00-16.00

Semester 4
12 . august 2024 - Online semesteropstart kl. 15.00-16.30
9. september 2024 - 1. fysiske træningsdag kl. 9.00-16.00
7. oktober 2024 - 2. fysiske træningsdag kl. 9.00-16.00
11. november 2024 - 3. fysiske træningsdag kl. 9.00-16.00
PRIS:
Pris per semester: 18.750 kr. ekskl. moms

Vær opmærksom på, at vores normale loyalitetsrabatter og maillisterabater ikke gælder på denne uddannelse.

Holdstørrelsen vil være begrænset.

Uddannelsesbevis:
Du modtager et bevis for gennemførsel af uddannelsen ved min. 90% deltagelse i modulerne og 100% deltagelse i gruppesupervision.