Den metakognitive bølge - samlet uddannelse i Mindfulness, CFT og ACT - Seminarer
Den metakognitive bølge
Personlig udvikling
Uddannelse

Den metakognitive bølge – samlet uddannelse i Mindfulness, CFT og ACT

Tag en uddannelse i den metakognitive bølges terapiformer og få flere miniuddannelser i én. 

På uddannelsen bliver du undervist i tredje bølge kognitiv adfærfdterapi og de metakognitive terapiformer Mindfulness, Compassion Focused Therapy og Acceptance and Commitment Therapy. Du får således flere miniuddannelser i én uddannelse.

På uddannelsen får du bl.a. undervisning i: 

 • At arbejde med psykiske udfordringer ud fra en metakognitiv tilgang
 • Hvordan du kan hjælpe mennesker med at bringe balance i deres affektsystemer
 • Medfølelsesfokuseret terapi (CFT) og målrettede CFT-meditationer 
 • Mindfulness og mindfulnessmeditationer 
 • Acceptance and Commitment Therapy og psykologisk fleksibilitet 
Hvad er den metakognitive bølge?
Modsat traditionel kognitiv adfærdsterapi fokuserer den metakognitive tilgang ikke på indholdet af tanker og følelser, men på hvad man gør med tanker og følelser. Grundtanken i den metakognitive tilgang er, at det er responsen på tanker og følelser, som spiller en væsentlig rolle for psykisk (u)balance – og at der kan arbejdes med denne respons.

Forudsætningen for, at man kan forholde sig til tanker og følelser på en ny måde, er dog bl.a.:
Ro i nervesystemet
Balance i hjernens affektsystemer
Et højt bevidsthedsniveau
Psykologisk fleksibilitet

Mindfulness, CFT og ACT giver dig redskaberne til dette.

OBS: Den metakognitive tilgang karakteriseres nogle steder som et nybrud i forhold til traditionel kognitiv adfærdsterapi og andre steder som en del af den nyeste bølge kognitiv adfærdsterapi, hvoraf vores underviser på denne uddannelse lægger sig op af sidstnævnte perspektiv.
Mindfulness, CFT og ACT – hvorfor?
I samarbejde med cand.psych.aut. Anne Dorthe Hasholt har vi sammensat denne uddannelse, så du får en fyldt metakognitiv værktøjskasse:

Mindfulness var starten på den metakognitive bølge og er fundamentalt for, at mennesker kan opnå det nærvær og den bevidsthed, der er nødvendig for at kunne begynde at forholde sig til egne tanker og følelser på en ny måde.

Compassion Focused Therapy tog medfølelsesbegrebet med ind i den metakognitive tilgang og indeholder metoder til at "installere" tryghed, selvregulering og ro i affektsystemerne.

Acceptance and Commitment Therapy fokuserer på at bruge accept, nærvær og mindfulness til at opbygge større psykologisk fleksibilitet og at begynde at leve værdibaseret, uanset hvilke vilkår man har.

På uddannelsen indgår også viden om tredje bølge kognitiv terapi og tre metakognitive oversigtsmodeller, der styrker din bevidsthed omkring det moderne metakognitive perspektiv og underbygger din skarphed i de tre terapiformer.

Indhold og udbytte

Du får en grundig indføring i den metakognitive bølge og de tre terapiformer inkl. værktøjer, øvelser, guides til behandlingsforløb og målrettede meditationer, som du kan anvende i dit arbejde efterfølgende. 

Efter endt uddannelse kan du bl.a.: 

 • Hjælpe mennesker med at bringe balance i deres affektsystemer 
 • Arbejde med psykiske udfordringer ud fra en metakognitiv tilgang  
 • Løfte mennesker til et højere bevidsthedsniveau  
 • Hjælpe dine borgere til større psykologisk fleksibilitet og robusthed 
 • Hjælpe borgere til at optræne en sund modpol til kroppens alarmsystem 
 • Hjælpe mennesker med at tage engagerede skridt i retning af deres værdier 

Undervejs vil du også komme til at arbejde med dig selv og få et personligt bevidsthedsløft. 

Du finder en detaljeret beskrivelse af uddannelsens indhold og lektioner længere nede på siden. 

Få et indblik i uddannelsen – og mød underviseren

En kombineret fysisk og digital uddannelse

Uddannelsens består af 50 undervisningstimer, hvoraf den ene halvdel er digitale lektioner, og den anden er med fysisk tilstedeværelse. Dette kalder vi blended.

De digitale lektioner består af online undervisning og guidede meditationer med Anne Dorthe Hasholt, teori, refleksionsopgaver m.m., som du kan tage, hvor og når du vil. På de fysiske træningsdage kommer du til at arbejde videre med undervisningen sammen med Anne Dorthe Hasholt og dine medkursister.

Fordele ved en delvist online uddannelse 

 • Meget stor fleksibilitet - du kan tilgå det digitale indhold, hvor og når det passer dig 
 • Træningsdagene bliver meget fokuserede på det praksisnære arbejde
 • Dit faglige udbytte bliver øget, da opbygningen giver et højt taksonomisk niveau 

Læs mere om fordelene ved blended learning her.

 

Nedenfor ser du uddannelsens opbygning (klik på billedet for at forstørre det)

 

 

Uddannelsens indhold og struktur

Klik og fold de forskellige moduler ud

Modul 1 og Modul 2

Modul 1 og 2 giver en indføring i den metakognitive bølge og introducerer dig til de tre terapiformer. 

På Modul 1 begynder rejsen ind i den første metakognitive terapiform også – nemlig mindfulness. 

På modulerne bliver du bl.a. klogere på filosofien bag mindfulness, kernen i mindfulness, forskellige måder at være til stede i nuet på og mindfulnesspraksis, og du får adgang til mindfulnessmeditationer, som du kan anvende i arbejdet med dine borgere. 

Modul 1 er et online modul, der består af følgende digitale lektioner: 

 • Introduktion til uddannelsen i tredje bølge 
 • Introduktion til den metakognitive tilgang 
 • De tre terapiformer og metakognitive bevidsthedsmodeller 
 • Rosin-øvelsen: En introduktion til mindfulness 
 • Bodyscan og kropsmeditationer 
 • Introduktion til begreberne “doing” og being” 
 • De 6 grundholdninger i mixerpulten 

 

Modul 2 er et fysisk modul, hvor vi dykker dybere ned i og træner den undervisning, du har set på Modul 1 (fysisk fremmøde er obligatorisk). 

Modul 3 og Modul 4

Modul 3 og 4 omhandler Compassion Focused Therapy. CFT er gavnligt for alle, men er særligt effektiv i arbejdet med de borgere, som ikke har fået tryghed og selvreguleringsfærdigheder ”installeret”, og hvor undervisning i f.eks. mindfulness og kognitiv adfærdsterapi endnu er for avanceret eller på for højt niveau. 

På de to CFT-moduler undervises du bl.a. i hjernens følelsesregulerende systemer, hvordan du kan hjælpe mennesker med at bringe balance i dem, samt hvordan du laver et fokuseret CFT-behandlingsforløb. Du får også adgang til målrettede CFT-meditationer med Anne Dorthe Hasholt, som du kan anvende efterfølgende. 

Modul 3 er et online modul, der består af følgende digitale lektioner: 

 • CFT’s grundprincipper og CFT-processen 
 • De følelsesregulerende systemer 
 • Plus-minus-modellen – om integration og polarisering 
 • CFT-meditationer - grundlæggende
 • CFT-meditationer - udvidede

 

Modul 4 er et fysisk modul, hvor vi dykker dybere ned i og træner den undervisning, du har fået på Modul 3 (fysisk fremmøde er obligatorisk). 

Modul 5 og Modul 6

Modul 5 og 6 indeholder en miniuddannelse i Acceptance and Commitment Therapy. I ACT-tilgangen er begrebet ”psykologisk fleksibilitet” vejen til trivsel og udvikling. Metoderne til at opnå dette er bl.a. accept, nærvær (mindfulness) og at begynde at leve og handle værdibaseret. 

Når du er færdig med Modul 5’s lektioner om ACT, undervises du i tre metakognitive oversigtsmodeller. De samler alt det, du har været igennem på uddannelsen, styrker din bevidsthed omkring metaperspektivet og underbygger din skarphed i terapiformerne. 

Modul 5 er et online modul, der består af følgende digitale lektioner: 

 • ACT udfoldet - grundprincipper og grundmodel 
 • Videnskaben, psykologien og filosofien bag ACT  
 • Redskaberne i ACT og Hexafleksen som arbejdsredskab 
 • To me, By me og Through me
 • Impulslaget, Styrelaget og Overbevisningslaget
 • Kerne, Ego og Forsvarsmekanismer

 

Modul 6 er et fysisk modul, hvor vi dykker dybere ned i og træner den undervisning, du har set på Modul 5 (fysisk fremmøde er obligatorisk).

Underviser & målgruppe

Underviser_Anne Dorthe Hasholt 2023
Klik for at se
Webgrafik målgruppe_uden_tekst
Klik for at se
Underviser_Anne Dorthe Hasholt 2023
Anne Dorthe Hasholt
KLINISK AUTORISERET PSYKOLOG MED SPECIALE I KOGNITIV TERAPI OG MINDFULNESS-BASERET KOGNITIV BEHANDLING
Medudvikler og underviser Anne Dorthe Hasholt er klinisk autoriseret psykolog med speciale i kognitiv terapi og mindfulnessbaseret kognitiv behandling. Hun er en yderst rutineret og topevalueret underviser, der med stor indlevelsesevne formår at formidle kompliceret teori på en praksisnær og levende måde.

Anne Dorthe Hasholt har de sidste +15 år været fast underviser på flere af Seminarer.dk’s uddannelser og er en af vores topevaluerede undervisere.
Webgrafik målgruppe_uden_tekst
Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til fagprofessionelle, der arbejder med mennesker, fx i et omsorgsfag eller pædagogisk fag, eller i et andet job der indebærer relationsarbejde eller at bringe andre mennesker i proces, udvikling eller trivsel - såvel børn og unge som voksne.

Dit fagområde kan f.eks. være inden for misbrugsbehandling, beskæftigelsesområdet, genoptræning, smertebehandling, sundhedspleje, du kan arbejde sommlærer, pædagog, socialpædagog, socialrådgiver, læge, sygeplejerske, sundhedsplejerske eller f.eks. inden for ledelse eller HR som både leder og medarbejder.

Vil du læse mere om terapiformerne?

Klik og fold de forskellige terapifirmer ud.

Mindfulness

Flere empiriske studier viser, at mindfulness bl.a.: 

 • Er effektivt til behandling af psykiske lidelser, bl.a. stress, angst og depression 
 • Beroliger hjerneaktiviteten i de områder, der håndterer følelser 
 • Bidrager til øget omsorg, nærvær og medfølelse med sig selv 
 • Skaber det nærvær, som er afgørende for øget bevidsthed og accept 
 • Sænker blodtryk og mindsker kroniske smerter 
 • Gør mennesker i stand til at genvinde kontrollen over deres følelsesliv via tankerne 
 • Bidrager til øget fokus og opmærksomhed og mindre tankespind 
 • Har dokumenteret indvirkning på øvedes hjerner 

 

Vores lektioner om mindfulness er baserede på kognitiv adfærdsterapi. Det betyder, at du på uddannelsen ikke blot lærer at anvende mindfulness, men også får forståelse for, hvad du gør med mindfulness, og hvorfor det virker, når du arbejder med mindfulness. 

Du får også adgang til mindfulnessmeditationer, du kan anvende i dit daglige arbejde efterfølgende. 

Compassion Focused Therapy

Compassion Focused Therapy (CFT) – medfølelsesfokuseret tilgang - er en metakognitiv terapeutisk tilgang, der: 

 • Bygger på idéen om, at medfølelse er drivkraft for trivsel og mental sundhed 
 • Fokuserer på at hjælpe mennesker med at udvikle forståelse og accept af sig selv 
 • Indebærer arbejdet med at regulere følelser og få ro på hjernes affektsystemer 
 • Optræner en modpol til hjernens alarmberedskab 
 • Leverer metoder til optræning af selvberoligelse, tryghed og selvværd 

 

CFT leverer en række teknikker og øvelser, som du kan bruge til at hjælpe andre mennesker til dette, bl.a. CFT-meditationer. 

Når vi som fagprofessionelle møder mennesker i så højt et alarmberedskab og med så højt et sårbarhedsniveau, at de ikke tåler, at vi lægger belastning på dem, er der brug for, at vi før al anden behandling optræner en modpol til deres trusselssystem. Først når selvberoligelse, tryghed og selvværd er optrænet, kan vi begynde at skabe udvikling og drive. I Compassion Fokuseret Terapi (CFT) arbejdes målrettet med at optræne denne modpol. 

CFT-tilgangen kan være særligt aktuel for dig, som arbejder med at skabe udvikling hos borgere, men som fra tid til anden oplever, at det ikke lykkes for dig at rykke dem og få dem i proces. Det er ofte et udtryk for, at de metoder, du anvender, forudsætter, at det psykiske funktionsniveau er højere, end det i virkeligheden er. Det er mennesker, hvor selvberoligelsen aldrig er blevet trænet, og hvor de gængse metoder derfor kommer til kort. Her kan CFT gøre en stor forskel. 

Acceptance and Commitment Therapy

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) er en terapeutisk tilgang, der: 

 • Fokuserer på at opbygge større psykologisk fleksibilitet 
 • Har fokus på accept af det, man ikke kan ændre 
 • Fokuserer på identifikation af mennesker personlige værdier – og handling derudfra 

 

ACT bygger på tanken om, at lidelse opstår, når man kæmper imod eller forsøger at undgå negative tanker, følelser og oplevelser. Ifølge ACT-tilgangen bør men ikke kæmpe imod, men acceptere det som en naturlig del af livet og begynde at fokusere på at handle i overensstemmelse med sine personlige værdier. 

Målet med Acceptance and Commitment Therapy er ikke at eliminere symptomer eller opnå lykke hele tiden, men snarere at hjælpe mennesker med at opbygge psykologisk fleksibilitet og opnå et rigt og værdifuldt liv, selv når der er udfordringer og lidelse. Ved at lære at acceptere, hvad der ikke kan ændres, og tage engagerede handlinger i overensstemmelse med ens værdier, kan en person trives og opnå større. 

Et andet centralt element i ACT er et menneskets personlige værdier. Ved at handle i overensstemmelse med dem, kan en person opleve større mening og tilfredshed i livet – selv ved ubehag. 

ACT bruger mindfulness- og acceptbaserede teknikker, som åbner op for muligheden for at reagere mere fleksibelt på udfordringer. 

Den metakognitive tilgang

Den metakognitive tilgang fokuserer på at hjælpe mennesker til øget bevidsthed, med at identificere og ændre deres metakognitive processer samt at undgå at blive fanget i negative tankemønstre. 

En vigtig del af den metakognitive tilgang er også at hjælpe mennesker med at udvikle en mere fleksibel tankegang og undgå at fastlåse sig i bestemte overbevisninger. Dette indebærer bl.a. et arbejde med fokusskift fra at bekæmpe negative tanker til at acceptere dem som en naturlig del af den menneskelige oplevelse og at arbejde med at ændre reaktionen på dem. 

Dette kan metakognitive bevidsthedsmodeller/oversigtsmodeller hjælpe med.  

På vores metakognitive uddannelse får du adgang til oversigtsmodellerne: 

 • Oversigtsmodel 1: Tre bevidsthedsniveauer To me, By me og Through me 
 • Oversigtsmodel 2: Tre bevidsthedslag Impulslaget, Styrelaget og Overbevisningsladet 
 • Oversigtsmodel 3: Fokus på Kerne, Ego og Forsvarsmekanismer 
TID & STED
Herunder kan du se datoerne for vores hold. De fysiske kursusdage bliver afholdt på Scandic Odense, og den online uddannelsesopstart afholdes i Microsoft Teams.

Hold 3 - 2024:
Online opstartsmøde: 10. september 2024 fra kl. 15-15.30
Modul 1 (digitalt): Skal gennemgås forud for Modul 2
Modul 2 (fysisk): 8. oktober 2024 fra kl. 9-16
Modul 3 (digitalt): Skal gennemgås forud for Modul 4
Modul 4 (fysisk): 12. november 2024 fra kl. 9-16
Modul 5 (digitalt): Skal gennemgås forud for Modul 6
Modul 6 (fysisk): 10. december 2024 kl. 9-16

Hold 4 - 2025:
Online opstartsmøde: 10. marts 2025 fra kl. 15-15.30
Modul 1 (digitalt): Skal gennemgås forud for Modul 2
Modul 2 (fysisk): 7. april 2025 fra kl. 9-16
Modul 3 (digitalt): Skal gennemgås forud for Modul 4
Modul 4 (fysisk): den 6. maj 2025 fra kl. 9-16
Modul 5 (digitalt): Skal gennemgås forud for Modul 6
Modul 6 (fysisk): den 2. juni 2025 kl. 9-16
PRIS & PRAKTISK
50 timers undervisning fordelt på 6 moduler (3 online kursusdage og 3 fysiske kursusdage). I alt pris: 18.750 kr. ekskl. moms.

Vær opmærksom på, at vores normale loyalitetsrabatter og maillisterabater ikke gælder på denne uddannelse.

Uddannelsesbevis
Efter endt uddannelse modtager du et uddannelsesbevis.

Adgang til de digitale lektioner
Du får adgang til de digitale lektioner efter afholdt online opstartsmøde. Du har adgang til de digitale lektioner i 3 år fra uddannelsens opstartsdato jf. Seminarer.dk's opdaterede handelsbetingelser pr. oktober 2023 (OBS har du købt uddannelsen tidligere, gælder andre vilkår).

Holdstørrelse
Holdstørrelsen vil være begrænset.