Bliv børne-stressvejleder - Certificeret uddannelse med førende eksperter
Stressbusters
Børn & unge
E-læring

Bliv certificeret børne-stressvejleder

Lær fra fysioterapeut Pernille Thomsen og psykolog Charlotte Bjerregaard, og bliv certificeret bio-psyko-social børne-stressvejleder.

Efter uddannelsen vil du bl.a. kunne: 

 •  Spotte børn og unge, som reagerer med diverse stresssymptomer 
 • Forklare børn og unge om symptomer og løsninger på en letforståelig måde 
 • Afhjælpe noget af den stress, som det enkelte barn/den unge oplever og tale med barnet/den unge på en bedre måde 

Uddannelsen består af 4 digitale moduler, og de byder bl.a. på videooplæg med underviserne, redskaber til print, tests, refleksionsøvelser og praksiseksempler. Efter 4. modul er der desuden fysisk supervision.

Vi godkender din tilmelding hurtigst muligt, og du vil ofte have adgang inden for 1 arbejdsdag.

Certificeret børne-stressvejleder.

Flere og flere børn og unge udviser tegn på overbelastning af nervesystemet. Det kan komme til udtryk både fysisk og psykisk og kan opleves både i skolen og i hjemmet.  

Med denne digitale certificeringsuddannelse kan du som fagprofessionel få praksisnære kompetencer til at skabe en hurtig og effektiv helhedsindsats for børn og unge, der udviser stresssymptomer. 

Du kan få en introduktion til uddannelsen i denne video.

Stressvejleder_Ny_thumbnail

Hvad kan du som certificeret bio-psyko-social børne-stressvejleder? 

Når du har taget uddannelsen som bio-psyko-social børne-stressvejleder, vil du være i stand til at: 

 • Spotte børn og unge, som reagerer med stresssymptomer. 
 • Tale med forældre og kollegaer om, hvordan man kan forstå disse symptomer. 
 • Forklare børn og unge om symptomerne og løsningerne på disse på en letforståelig måde. 
 • Afprøve forskellige tiltag for at se, om de har en gavnlig effekt på barnet/den unge.
 • Afhjælpe noget af den stress, som barnet/den unge oplever, og tale med barnet/den unge på en anderledes og bedre måde. 
Web_Citatbilleder_StressBusters-web

Indhold, målgruppe & adgangskrav

Målgruppe: Lærere og pædagoger på almen- eller specialområdet, ergoterapeuter, fysioterapeuter, AKT- og inklusionseksperter, sundhedsplejersker og sygeplejersker.

Uddannelsen er udviklet til fagprofessionelle med en professionsbachelor eller anden videregående uddannelse. Det er en fordel, hvis du har erfaring med at arbejde med børn og unge i alderen 6 til 16 år. 

Omfang: Uddannelsen tager ca. 70 timer at gennemføre og omfatter 4 moduler, som varer ca. 1.5 timer* hver (* Varigheden er afhængig af den enkeltes læringstempo og repetitionsbehov).  

Modulerne indeholder:  

 • videooplæg og interviews med underviserne, praksiseksempler, tekst og billeder, konkrete redskaber til print, muligheden for at skrive dine egne refleksioner undervejs, øvelser, 8 obligatoriske tests (2 i hvert modul), mulighed for chat med andre kursister undervejs og obligatorisk og supplerende pensum 

Du får adgang til obligatorisk pensum, som blandt andet indeholder bøgerne: 

Thomsen, P. (2020). Børn, stress og søhestemad. Seminarer.dk. (e-bog) 

Thomsen, P., & Bjerregaard, C. (2017). Du skal huske at fodre din søhest: - En håndbog til stressramte børn og deres forældre. People’sPress. (tilsendes fysisk) 

collage-stressbusters-web

Derudover består uddannelsen af: 

 • Fysisk supervision med underviserne i små hold efter det fjerde modul – 3,5 timers supervision i hold på højst 10 personer. På selve supervisionsdagen besvarer underviserne faglige spørgsmål, gennemgår vigtig teori, lægger op til faglige diskussioner i plenum samt besvarer spørgsmål relateret til eksamensopgaven. Du tilmelder dig supervisionen efter indskrivelse på uddannelsen og vælger blandt en række mulige datoer. De næste datoer er: 15. december 2022 i Søborg og den 9. januar 2023 i Odense.

EksamenI hvert af de 4 moduler indgår 2 tests, som skal bestås med minimum 50% til 80% rigtige svar. I forbindelse med test nr. 2 i modul 3 indsendes 2 korte videoer på højst 5 min. 

Uddannelsen afsluttes med en individuel skriftlig eksamensopgave, hvor den lærende beskriver brugen af den nye viden og kompetencer i praksis. Eksamensopgaven afleveres senest 2 måneder efter deltagelsen i supervision med underviserne. 

Opgavens omfang er på 7-10 sider (2400 anslag pr. side, inkl. mellemrum) ekskl. forside, indholdsfortegnelse, evt. litteraturliste og bilag.  

Opgaven bedømmes med intern censur og bestået/ikke bestået.   

StressBusters

Underviserne på uddannelsen

Pernille-Thomsen
Klik for at se
Charlotte
Klik for at se
Pernille-Thomsen
Pernille Thomsen
FYSIOTERAPEUT, MASTER I SUNDHEDSPÆDAGOGIK OG EKSTERN LEKTOR VED FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN
Til daglig driver hun klinikken PernilleFys, hvor hun primært møder børn, som har behov for øvelser til at sænke et overbelastet nervesystem. Pernille Thomsen er forfatter til bogen "Børn, stress og søhestemad" (2020) og medforfatter til “Du skal huske at fodre din søhest” (2017), som hun har skrevet i samarbejde med cand.psych Charlotte Bjerregaard.

Interview med Pernille Thomsen: Pernille underviser på uddannelsen: "Vi bliver nødt til at stå sammen i professionerne"
Charlotte
Charlotte Bjerregaard
CAND.PSYCH.AUT., INDEHAVER AF FAMILIEPSYKOLOGISK PRAKSIS
Charlotte Bjerregaard driver Familiepsykologisk praksis sammen med cand.psych Ulla Dyrløv, hvor hun møder børn og forældre, der skal have identificeret, hvorfor de lige pludselig har ændret adfærd og bliver kede af det, lider af søvnproblemer eller er blevet udadreagerende. Charlotte Bjerregaard er medforfatter til bogen “Du skal huske at fodre din søhest” (2017), som hun har skrevet i samarbejde med fysioterapeut Pernille Thomsen.

Interview med Charlotte Bjerregaard: "Det må aldrig blive barnets ansvar"

Få mere viden om vores uddannelse til certificeret børne-stressvejleder

Kunne du og dine kollegaer tænke jer at få mere viden om tankerne og metoderne bag uddannelsen til certificeret børne-stressvejleder? Så har I muligheden for at få underviserne - fysioterapeut og Master i sundhedspædagogik, Pernille Thomsen, & cand.psych.aut. og specialist i klinisk børnepsykologi, Charlotte Bjerregaard - hjem i jeres kommune eller organisation.

I løbet af et (kort informations)oplæg klæder de jer på til at styrke den tværfaglige indsat omkring barnet.

I får bl.a. viden om:

 • Viden om, hvordan I spotter børn med et overbelastet nervesystem
 • Viden om, hvordan børns krop reagerer på stress
 • Hvilke metoder I vil få præsenteret i uddannelsen
 • Indsigt i, hvordan uddannelsen kan være med til at styrke den tværfaglige indsats til gavn for børnenes trivsel

Vil I vide mere om oplægget, er I velkomne til at kontakte os på 66159043 eller [email protected]

Bliv styrket i din egen profession
Det er vigtigt at understrege, at du som certificeret børne-stressvejleder først og fremmest bliver stærkere og tydeligere i din egen profession. Du bliver ikke psykolog, fysioterapeut eller socialrådgiver, men du vil få en langt større forståelse for, hvordan din egen fagprofession kan være med til at spille de andre professioner stærke. På denne måde er du med til at lægge et solidt sikkerhedsnet under barnet og familien, samtidig med at du bidrager til at styrke barnets og familiens robusthed, giver dem handlemuligheder og hjælper barnet og familien videre i en vanskelig tid.
Du bliver ikke psykolog af denne uddannelse
Som børne-stressvejleder vil du ikke være i stand til at afgøre, hvorvidt der er behov for evt. yderligere udredning af barnet - det vil være f.eks. skolepsykologens opgave. Børn kan vise symptomer på stress af mange årsager, og som børne-stressvejleder vil du kunne afdække en del af disse, men ikke alle. Egentlige terapeutiske samtaler med barn eller familie bør overlades til de relevante fagpersoner.
Pris
Pris: 7.995 kr. ekskl. moms (9.993,75 kr. inkl. moms)

Følgende er inkluderet i prisen:
Ca. 70 timers uddannelse
Adgang til 4 digitale moduler
Pensum, som blandt andet indeholder 2 hele bøger
Søhestemad-opskriftshæftet
Konkrete redskaber til print
Mulighed for chat med andre kursister
Fysisk supervision med underviserne
Certificering som bio-psyko-social børne-stressvejleder

Udtalelser fra tidligere deltagere på uddannelsen

Pernille Hoffmann, ejer af Fokusplan.dk samt terapeut og familiebehandler 

“Det gjorde også en forskel, at man bliver certificeret. Det synes jeg giver noget troværdighed og et indtryk af, at det er gennemarbejdet, selvom det er en ny uddannelse. Det er noget andet i forhold til at sige, at man “bare” har været på kursus i børne-stress. Jeg synes også i høj grad, at uddannelsen lever op til det “certificeringsmærkat”.” 

“Uddannelsen er helt oppe at toppe på den tekniske side. Det er meget visuelt, hvilket er dejligt, og jeg har ikke kunnet gøre noget forkert, fordi det er så nemt bygget op. (…) Der har ikke været et eneste problem med den tekniske side af uddannelsen. Jeg loggede bare ind, og så var jeg faktisk i gang.” 

“Det faglige indhold er rigtig godt, og det var ny viden for mig. Jeg kan godt lide, at den viden er blevet formidlet til mig i børnehøjde. Det er store ting, der bliver formidlet på en letfordøjelig måde, og det gør, at jeg har haft mulighed for at tage den viden direkte med ud i mit arbejde og fortælle den videre til børn og deres familier. Det, synes jeg, er rigtig godt!” 

“Den fysiske supervision var virkelig god! Det er fedt, at det er en digital uddannelse, men at man også lige får set menneskene bag. Jeg kunne lige få tjekket op på, om det, jeg tænker, er i tråd med det, som uddannelsen lægger op til. Det var uformelt og havde karakter af supervision, hvilket var helt perfekt. Der var forberedt nogle oplæg, og vi gennemgik nogle bestemte ting, hvilket var rigtig fint, og så var der supervision og snak, så vi kunne sparre med hinanden. Der var mulighed for at spille sin egen faglighed ind og tale med underviserne og med andre fagpersoner.” 

Interview med Pernille. 


Bettina Nielsen, ergoterapeut 

“Uddannelsen indeholder stærkt fagligt indhold, og der er også god litteratur, som er lige til at gå til. Jeg synes, det hele er skruet godt sammen, og man ser de forskellige emner fra forskellige vinkler og får forklaringer på forskellige måder, som binder det hele sammen. Vekselvirkningen mellem videooplæg, praksiseksempler, øvelser mv. gør, at det er spændende, så jeg blev fastholdt i undervisningen hele vejen igennem.” 

“Det er genialt med de forskellige redskaber, man får med fra uddannelsen, da man så har et udgangspunkt og nogle ideer at starte ud fra, og så bygger man selv videre på det undervejs. Man kan sige, man får det hele serveret på et sølvfad – lige parat til at tage i brug.” 

“Det var fantastisk med supervisionen! Den bandt det hele sammen på en fin måde. Det var fedt at møde underviserne og at kunne få uddybet ting, som jeg var i tvivl om, og høre mere om undervisernes egen praksis og møde de andre kursusdeltagere.” 

Interview med Bettina om uddannelsen.