ADHD uddannelse: Bliv certificeret vejleder i ADHD
ADHD uddannelse
Digital læring
E-læring

ADHD uddannelse: Bliv certificeret vejleder i ADHD

Varighed: 30+ timer. På dette unikke digitale ADHD uddannelsesforløb har du muligheden for at blive certificeret ADHD-vejleder af en af verdens førende eksperter inden for ADHD, Dr. Russell Barkley.

Tager du hele uddannelsen, får du ca. 30 timers undervisning fra Russell Barkley samt danske eksperter, bl.a. psykolog Bo Hejlskov Elvén og fysioterapeut Pernille Thomsen. Sammen bidrager de bl.a. med viden om:

 • ADHD’s indvirkning på de eksekutive funktioner
 • Hvordan diagnosen påvirker børn, unge og voksnes livsvilkår
 • Indsigt i de medicinske og psykosociale behandlingsmuligheder og deres effekt
 • Komorbide lidelser
 • Udviklingsforstyrrelsen SCT (Sluggish Cognitive Tempo)

OBS: Du bliver certificeret ved at have gennemført minimum ét af valgmodulerne, overbygningsmodulet og have bestået eksamen.

Læs mere om den helt særlige uddannelse herunder.

Bliv certificeret vejleder i ADHD

Det vurderes, at 2-5 % af alle børn opfylder diagnosekriterierne for ADHD, og at ca. 2 % af alle voksne har diagnosen. ADHD kan have store konsekvenser for børns fremtid, hvis den ikke opdages og behandles. Det bedste, vi kan gøre som fagprofessionelle for såvel børn som voksne med diagnosen, er at forstå, hvordan de oplever verden, og hvordan vi bedst kan støtte dem i at navigere i den.

ADHD is not a problem with knowledge, it is a problem with performance. – Dr. Russell Barkley, ph.d.    

Når du har viden om, hvordan ADHD påvirker hjernens mekanismer, kan du med de rette metoder støtte og vejlede personer med ADHD til at leve et liv, hvor diagnosen ikke er altoverskyggende.

Seminarer.dk har derfor i samarbejde med Dr. Russell Barkley udviklet en ADHD uddannelse, som klæder dig på med evidensbaseret viden om ADHD, så du - efter endt uddannelse - har de allerbedste forudsætninger for at rådgive og vejlede børn, unge og voksne med ADHD. På ADHD uddannelsen har du mulighed for at få helt op til 25 timers undervisning af Dr. Russell Barkley.

Derudover har vi samlet nogle af Danmarks førende eksperter på området, som leverer digitale lektioner med videooplæg, der bringer temaerne ind i en dansk kontekst.

(OBS: Undervisningen sker som videooplæg. Dr. Russell Barkleys del foregår på engelsk)

De danske undervisere, som du lærer fra i løbet af ADHD uddannelsen, er:

Per Hove Thomsen, overlæge
Anne-Mette Lange, psykolog
Bo Hejlskov Èlven, psykolog
Pernille Thomsen, fysioterapeut

Målgruppen for ADHD uddannelsen

ADHD uddannelsen er målrettet fagprofessionelle, der arbejder med børn, unge eller voksne med ADHD. Med fra uddannelsen får du indgående viden om diagnosen, så du kan vejlede personer med ADHD og deres pårørende. Den viden, der bliver præsenteret på uddannelsen, er den specialviden, som Dr. Russell Barkley vurderer, at du skal have for at blive certificeret ADHD-vejleder.

ADHD uddannelsen kræver ikke, at du er uddannet psykolog - men blot at du har kendskab til diagnosen og kan bringe en case med ind i uddannelsen. Uddannelsen gør dig ikke til psykolog eller psykiater, og uddannelsen giver dig ikke kompetencer til at udrede for ADHD eller stille diagnosen.

ADHD uddannelsens opbygning og indhold

ADHD Uddannelsen består af fire moduler. Du kan vælge at tage uddannelsen med fokus på børn og unge eller med fokus på voksne.

OBS: Vær opmærksom på, at al undervisning sker gennem videooplæg. For at gennemføre ADHD uddannelsen og få certificeringen skal du gennemføre et af valgmodulerne, overbygningen og bestå eksamen.

Grundlektion - 2½ timers undervisning

Denne lektion giver et overblik over aktuelle oplysninger om diagnosen, dens natur, komorbide lidelser, demografiske faktorer, udviklingsforløb og ætiologier ved ADHD. Lektionen giver desuden et overblik over de mest effektive behandlingsstrategier i forhold til ADHD. Lektionen indeholder: 

 • An Overview (Dr. Russell Barkley)

Valgmodul: ADHD hos Børn & Unge - 12 timers materiale

Valgmodulet ADHD hos Børn & Unge giver dig viden om, hvordan det er at leve med ADHD som barn, hvilke mekanismer i hjernen der er udfordret på grund af diagnosen, hvilke symptomer du skal holde øje med hos børn, hvordan du møder forældre til børn og unge med ADHD samt evidensbaserede behandlingsmetoder.

Modulet indeholder lektionerne:

 • Executive Functioning, and Self-Regulation (Dr. Russell Barkley)
 • Advances in Diagnosis, Nature and Etiologies (Dr. Russell Barkley)
 • Assessment of ADHD (Dr. Russell Barkley)
 • Advances in Psychosocial Management (Dr. Russell Barkley)
 • School Management (Dr. Russell Barkley)
 • Issues in the Transition to Adolescence (Dr. Russell Barkley)
 • The 14 Best Principles for Raising a Child with ADHD
 • Børn, fysioterapi og ADHD (Pernille Thomsen, fysioterapeut)
 • Hvordan ADHD påvirker familier (Anne-Mette Lange, psykolog)
 • Hvordan du varetager dialogen med forældrene og styrker barnets trivsel i skolen (Anne-Mette Lange, psykolog)

Valgmodul: ADHD hos voksne - 7 timers materiale

Valgmodulet ADHD hos voksne giver dig viden om, hvilke udfordringer ADHD giver mht. de eksekutive funktioner, hvilke symptomer du ser hos voksne med ADHD, hvilke udfordringer personer med diagnosen møder i deres arbejdsliv, familieliv og i sociale relationer. Du får endvidere indsigt i behandlingsmulighederne hos voksne.

Modulet indeholder lektionerne:

 • Executive Functioning, and Self-Regulation (Dr. Russell Barkley)
 • Assessment of ADHD (Dr. Russell Barkley)
 • Managing Adult ADHD (Dr. Russell Barkley)
 • Nature, Diagnosis, Comorbidity and Impairments (Dr. Russell Barkley)
 • Sex Differences (Dr. Russell Barkley)

Overbygningsmodul - 9 timers materiale

Overbygningsmodulet giver dig et indblik i de medicinske behandlingsmuligheder, der findes, og hvilke man benytter i Danmark. Du får også indsigt i opmærksomhedsforstyrrelsen SCT (Sluggish Cognitive Tempo), samt hvilke komorbide lidelser der oftest optræder i forbindelse med ADHD. Du bliver også præsenteret for, hvad forskningen siger om de sundhedsmæssige konsekvenser, der er forbundet med diagnosen.

Modulet indeholder lektionerne:

 • Life Course Outcomes (Dr. Russell Barkley)
 • Management: Medications (Dr. Russell Barkley)
 • Medikamentel behandling i en dansk kontekst (Per Hove Thomsen, overlæge)
 • Co-existing Disorders (Dr. Russell Barkley)
 • The Other Attention Disorder SCT (Dr Russell Barkley)
 • Health Outcomes of ADHD, (Dr. Russell Barkley)
 • Håndtering af adfærdsproblemer (Bo Hejlskov Elvén, psykolog)

Når du har gennemført ét af valgmodulerne, overbygningsmodulet og har bestået din eksamensopgave, modtager du et certifikat som ADHD-vejleder godkendt af Dr. Russell Barkley.

Undervisere på ADHD uddannelsen:

Russell-A.-Barkley
Russell A. Barkley
Bl.a. forhenværende professor i psykiatri og neurologi på University of Massachusetts Medical Center
Russell A. Barkley er certificeret i tre specialer: Klinisk psykologi (ABPP), klinisk børne- og ungdomspsykiatrisk psykologi og klinisk neuropsykologi (ABCN, ABPP). I 2022 gik han på pension, men indtil 2021 fungerede han som klinisk professor i psykiatri på Virginia Commonwealth University Medical Center, og først i 2022 stoppede han som professor i psykiatri og neurologi på University of Massachusetts Medical Center.
Russell Barkley er grundlægger af nyhedsbrevet The ADHD Report, som er udkommet siden 1993, og han har udgivet mere end 20 bøger, hvoraf den seneste udkom i foråret 2022. Han har ligeledes forfattet mere end 300 videnskabelige artikler og bogkapitler om ADHD og relaterede diagnoser. Derudover har han modtaget et væld af priser for sit bidrag til forskningen i ADHD og formidlingen af denne. Se mere i vores portræt af Russell A. Barkley.
Bo-Hejlskov-Elven
Bo Hejlskov Elvén
CAND. PSYCH. FRA KØBENHAVNS UNIVERSITET, PH.D. FRA HELS INTERNATIONAL, BIRMINGHAM CITY UNIVERSITY, LEKTOR OG KONSULENT
Bo Hejlskov Elvén er en efterspurgt foredragsholder i både Danmark og Sverige, hvor han bor. Han arbejder med praktisk pædagogik på videnskabelig grund – både i forhold til forebyggelse og håndtering af konfliktadfærd samt modstand.
Bo Hejlskov Elvén er forfatter til en lang række bøger, heriblandt om Low Arousal-pædagogik i skoler, børneinstitutioner, i børnefamilier, psykiatrien og på specialområdet. Han har bl.a. udgivet bogen "Adfærdsproblemer i vuggestuen og børnehaven" (2017) sammen med psykolog David Edfelt.
Per Hove Andersen
Per Hove Thomsen
Overlæge og leder af forskningsafsnittet ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Midtjylland
Per Hove Thomsen er en af landets førende eksperter i ADHD samt formand for Sundhedsstyrelsens udvalg til udredning og behandling af ADHD.
Per Hove Thomsen har desuden skrevet lærebøger i børne- og ungdomspsykiatri og flere andre bøger, bl.a. "Et liv i kaos - om børn ADHD", "Ticks, grimasser og sære ord" og "Psykiske lidelser i skolealderen".
Pernille-Thomsen
Pernille Thomsen
FYSIOTERAPEUT, MASTER I SUNDHEDSPÆDAGOGIK OG EKSTERN LEKTOR VED FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN
Til daglig driver hun klinikken PernilleFys, hvor hun primært møder børn, som har behov for øvelser til at sænke et overbelastet nervesystem. Pernille Thomsen er forfatter til bogen "Børn, stress og søhestemad" (2020) og medforfatter til “Du skal huske at fodre din søhest” (2017), som hun har skrevet i samarbejde med cand.psych Charlotte Bjerregaard.
Anne-Mette-Lange
Anne-Mette Lange
CAND.PSYK.
Anne-Mette Lange har mere end 25 års erfaring inden for børnepsykiatrien i Danmark og udlandet og har mange års erfaring inden for specialiseret klinisk udredning og behandling af børne- og ungdomspsykiatriske problemstillinger.

Anne-Mette Lange er seniorforsker ved forskningsafsnittet på BUA og forsker bl.a. i ADHD, evidensbaseret behandling af psykiske problemer hos børn og unge, og økonomiske konsekvenser af ADHD. Derudover er hun certificeret behandler, supervisor og underviser i forældretræningsprogrammet The new Forest Printing Programme.
Pris
Grundlektionen: An overview: 399 kr. Indeholder 2½ timers videomateriale
Valgmodulet: ADHD hos børn og unge: 9.357 kr. Indeholder 12 timers videomateriale
Valgmodulet: ADHD hos voksne: 6.080 kr. Indeholder 7 timers videomateriale
Overbygningsmodulet: 7.242 kr. Indeholder 9 timers videomateriale
Eksamen: 2.500 kr.

Alle priser er ekskl. moms. Du har adgang til alle digitale moduler i 3 år fra købsdato.
Undervisningen er optaget i 2021 og udgivet: 01.12.2021. Underviserne har senest i maj 2024 bekræftet, at det faglige indhold fortsat er up to date
Certificering
Du bliver certificeret ved at have gennemført minimum ét af valgmodulerne, overbygningsmodulet og have bestået eksamen.

Eksamen består af en skriftlig opgave på 7-10 sider (2.400 anslag pr. side inkl. mellemrum), som tager udgangspunkt i den gennemgåede teori og dit arbejde med indholdet i praksis. Bedømmelse: Bestået / ikke bestået

Eksamensopgaven skrives på dansk.

Der er afleveringsfrist for eksamensopgave fire gange om året: 1. januar, 1. april, 1. august, 1. oktober. Efter aflevering vil du få svar inden for én måned. Censur: Intern censur.

FAQ om ADHD:

Hvad er ADHD?

ADHD er en forkortelse for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder.

ADHD er en neurokognitiv lidelse, der f.eks. kan medføre impulsivitet, koncentrationsbesvær og problemer med planlægning og organisering. Det er en relativt almindelig lidelse, og det estimeres, at omtrent 4,5 % af danske børn og unge mellem 10 og 24 år har ADHD. Internationale undersøgelser har peget på, at 3-4 % af den voksne befolkning har diagnosen.

Der er typisk flere drenge og mænd end piger og kvinder, som bliver diagnosticeret med ADHD. Meget tyder dog på, at ADHD er underdiagnosticeret hos piger/kvinder.

Ubehandlet ADHD kan have en lang række konsekvenser, og det er derfor vigtigt at tage hånd om diagnosen for at forbedre livskvaliteten hos mennesker med ADHD.

Hvad er symptomerne på ADHD?

Symptomerne på ADHD kan være vidt forskellige fra person til person, men de mest almindelige er:

 • Udfordringer med at følge basale instruktioner og afslutte opgaver
 • Udfordringer med at sidde stille og koncentrere sig om en opgave
 • Impulsiv adfærd, som kan føre til konflikter med andre
 • Udfordringer med at planlægge og organisere sig
 • Manglende evne til at tænke inden man handler
 • Udfordringer med at huske ting og forholde sig til detaljer

ADHD kan behandles på forskellige måder. Blandt behandlingsmetoderne er f.eks. medicinsk behandling og psykosocial behandling, og det giver ofte gode resultater at kombinere forskellige behandlingstilgange.

Det kan være en fordel at involvere nær familie og venner i behandlingen, da de kan spille en stor rolle i at hjælpe den person, der lever med ADHD.

Det er vigtigt at understrege, at ADHD ikke er en mangel på disciplin eller viljestyrke, men en diagnose, der kræver behandling og støtte. Med den rette behandling og støtte kan mennesker med ADHD have et helt normalt liv.

ADHD hos børn

ADHD hos børn og unge kan være en udfordring, da det kan påvirke deres evne til at følge instruktioner, koncentrere sig og opføre sig hensigtsmæssigt. Det kan i den forbindelse have indvirkning på deres hverdag, herunder deres læring, udvikling og sociale relationer.

Det er vigtigt at få diagnosticeret og behandlet ADHD hos børn og unge så tidligt som muligt, så man kan forhindre fremtidige udfordringer. Behandlingen kan være f.eks. være medicin og/eller terapi, afhængigt af barnet/den unge.

Som forælder og fagpersonale kan du forsøge at hjælpe med nedenstående:

 • Sørg for, at dit barn har et trygt og organiseret hjemmemiljø
 • Vær tydelig omkring instruktioner og forventninger
 • Opdel opgaverne i store opgaver og små opgaver. Det gør alting mere overskueligt
 • Ros og anerkendelse er alle glade for – også dem som kæmper med ADHD
 • Vær tålmodig. Tingene kan tage længere tid for børn og unge med ADHD
 • Vær støttende og hjælp, når du kan se, at barnet kæmper

Med den rette støtte og eventuel behandling kan børn og unge med ADHD have en god hverdag.

ADHD kurser og uddannelse

Efteruddannelse inden for ADHD-området er vigtig for at løbende at forny sin viden og forståelse af diagnosen og de behandlingsmuligheder, som hele tiden opdages. Det kan således være nyttigt for at lære nye teknikker og metoder til at behandle, håndtere og støtte både børn, unge og voksne med ADHD.

Søger man rundt online, kan man finde en lang række forskellige kurser og uddannelser, der fokuserer på ADHD. Fagpersonale kan hjælpe på hvert deres område og f.eks. findes der:

 • Uddannelser for lærere, der ønsker at lære mere om ADHD, og hvordan man bedst støtter elever i hverdagen, når barnet ikke er derhjemme
 • Uddannelser for sundhedspersonale, der ønsker at lære mere om ADHD og behandlingsmuligheder
 • Uddannelser for forældre, der gerne vil vide, hvordan de bedst støtter deres barn derhjemme.

Tager du vores uddannelse til certificeret ADHD-vejleder, får du mere end 25 timers undervisning fra Russell Barkley samt danske eksperter, bl.a. psykolog Bo Hejlskov Elvén og fysioterapeut Pernille Thomsen. Sammen bidrager de bl.a. med viden om:

 • ADHD’s indvirkning på de eksekutive funktioner
 • Hvordan diagnosen påvirker børn, unge og voksnes livsvilkår
 • Indsigt i de medicinske og psykosociale behandlingsmuligheder og deres effekt
 • Komorbide lidelser
 • Udviklingsforstyrrelsen SCT (Sluggish Cognitive Tempo)

Tilmeld dig uddannelsen her på siden.