Sanseintegrationsvejleder i pædagogisk kontekst - Seminarer.dk
Sanseintegrationsvejleder
Kurser og efteruddannelse for lærere
Uddannelse

Sanseintegrationsvejleder i pædagogisk kontekst

Arbejder du med børn, unge eller voksne, der har en udviklingsforstyrrelse? Så bliv Sanseintegrationsvejleder i pædagogisk kontekst.

Med dette kursusforløb opnår du bl.a.:

 • Teoretiske og praktiske kompetencer til at differentiere forskellige sensoriske udtryk fra hinanden
 • Konkrete metoder og redskaber til at undersøge den sensoriske forståelse
 • Konkrete metoder og redskaber til at undersøge nervesystemets aktivitetsgrad og amygadala-sensitivitet
 • Kompetencer til at tilrettelægge relevant og bæredygtig pædagogisk intervention i pædagogisk kontekst med udgangspunkt i den enkeltes sensoriske behov, samt til at evaluere interventionens effekt og justere tiltag
 • Konkrete praktiske øvelser til at understøtte interventionens sigte

Din underviser er fysioterapeut Oliver Laage.

Slide

Sanseintegrationsvejleder i pædagogisk kontekst:

"Meget relevant indhold og dygtig underviser. Teoretisk viden kombineret med praksisforståelse og eksempler. Case-arbejde fra hverdagen en del af kurset. Understøttelse af forløb med kursusleder fra seminarer.dk. Lydhørhed ift. kommentarer og ønsker fra deltagerne." - Anne, tidligere deltager

Bliv Sanseintegrationsvejleder med dette kursusforløb

Kropslig uro, selektiv spisning, behov for at dimse med ting, højt støjniveau, selvskade, skolevægring og social isolation er blandt de mange forskelligartede udtryk, der ses hos mennesker med sensoriske forstyrrelser. Disse strategier kan forstås som udtryk for mere eller mindre hensigtsmæssige måder at opnå øget grad af ligevægt i forhold til de voldsomme mængder sanseindtryk, der opstår hvert eneste sekund, hver dag. 

Flere med psykiatriske problemstillinger - heriblandt udviklingsforstyrrelser, stressbelastning og angstproblematikker - oplever sensoriske forstyrrelser. Dette kan for den enkelte give et utrygt billede af omgivelser og egen krop og dermed danne grundlag for øget stressniveau samt spænde ben for trivsel og udvikling.  

Det er derfor givtigt, at du som professionel i pædagogisk kontekst kan afdække en overordnet sensorisk forståelse af de enkelte sanser og nervesystemet generelt som afsæt for tilrettelæggelse af hensigtsmæssige interventioner. Dette med sigte mod, at den enkelte borger opnår øget sensorisk balance og regulering af arousal, så vedkommende dermed får grundlag for bedre generel læringsparathed og trivsel, herunder kropsligt, kognitivt, følelsesmæssigt og socialt. 

Med dette kursusforløb opnår du viden og kompetencer til at få en individuel sensorisk forståelse og, på baggrund af denne, tilrettelægge bæredygtige interventionsprocesser for den enkelte ud fra viden om bl.a. nervesystemet og sanseintegration, samt principperne bag sanseprofiler. Forløbet bidrager derudover til at skærpe den faglige opmærksomhed på, hvornår der er behov for yderligere tiltag som fx udredning og behandling ud fra Sensory Profile, og forløbet klæder dig på til at understøtte sådanne tiltag i det videre pædagogiske arbejde og assistere autoriserede terapeuter, som er specialiseret i Sanseintegration. Kursusforløbet giver dig ikke kompetencer til at udføre testning med Sensory Profile. 

Dagens indhold & udbytte på sanseintegrationsvejleder

På dette praksisnære kursusforløb arbejder vi med, hvordan vi med struktureret indsamling af informationer kan opnå sensorisk forståelse af den enkelte og - på baggrund af denne - tilrettelægge relevante og bæredygtige interventioner i den pædagogiske kontekst. Derudover får du kompetencer til at forstå og understøtte arbejdet med Sensory Profile i den pædagogiske hverdag.  

Ud over fælles sprog, forståelse og syn på sanseintegration kan interventionen bestå af strategiudvikling med henblik på justering af sensoriske stimuli ved at øge eller dæmpe sensorisk input, kropslige øvelser, åndedrætsøvelser, massage m.m. 

Der vil således være mulighed for at tilegne sig kompetencer og konkrete værktøjer i både den undersøgende, analytiske og intervenerende del. Med afsæt i teori om bl.a. sanseintegration, nervesystemet, signalstoffer, co-regulering m.m. får du som deltager et godt fundament for efterfølgende at kunne beskrive sensoriske udfordringer samt tilrettelægge hensigtsmæssige og bæredygtige interventioner i den pædagogiske kontekst.  

På forløbet bliver du præsenteret for viden om: 

 • Hjernens opbygning 
 • Det autonome nervesystem 
 • Nervesystemets modning  
 • Arousal-niveau 
 • Spejlneuroner  
 • Signalstoffer  
 • Toksisk stress 
 • Selvstimulering og selvskade 
 • Sanseprofiler  
 • Sensorisk forståelse  
 • Aktivitetsanalyser  
 • Aktivitets- og strategiudvikling 
 • Sensorisk diæt 
 • Den professionelles ansvar i relation til de sensoriske omgivelser  

Efter forløbet har du: 

 • Kompetencer til at danne en sensorisk forståelse af børn, unge og voksne på individuelt niveau 
 • Teoretisk og praktisk forståelse til at differentiere forskellige sensoriske udtryk fra hinanden  
 • Konkrete metoder til at undersøge den sensoriske forståelse, nervesystemets aktivitetsgrad og amygdalasensitivitet   
 • Kompetencer til at tilrettelægge relevant og bæredygtig intervention i pædagogisk kontekst  med udgangspunkt i den enkeltes sensoriske behov. Du har desuden fået kompetencer til at evaluere interventionens effekt og justere tiltag 
 • Konkrete praktiske øvelser til at understøtte interventionens sigte  
 • Kompetencer til at sætte det sensoriske arbejde i spil i den pædagogiske kontekst  

Kursusforløbet giver dig ikke kompetencer til at lave Sensory Profile, da dette forudsætter, at du er uddannet psykolog, fysio- eller ergoterapeut for Adolescent/adult. For SP-2 til børn forudsætter det, at du er uddannet audiologopæd, aut. psykolog, læge, ergoterapeut, fysioterapeut, tale-hørelærer, talepædagog eller logopæd.  

Målgruppen 

Alle, der arbejder med børn fra 4 år og opefter eller med unge og voksne med en udviklingsforstyrrelse, kan med fordel tage vores kursusforløb til Sanseintegrationsvejleder.

Underviser

Oliver Laage
Oliver Laage
fysioterapeut, ejer af Oliver Laage - Fysioterapi og Sanseintegration, underviser og foredragsholder.
Oliver Laage har specialiseret sig inden for børn, unge og voksne med ADHD, autismespektrumforstyrrelser, angst, depression, psykose, stress m.m. Han har gennem sin tilknytning til bl.a. STU-, bosted- og mentorafdeling stor erfaring med at arbejde med netop sanseintegration hos mennesker med udfordringer. Derudover har han gennem sit arbejde på PPR-området erfaring med at hjælpe børn og deres familier med at styrke de hensigtsmæssige sensoriske strategier i hverdagen.

Oliver har tidligere været aktuelt på vores kursus Når sanserne skaber kaos og underviser nu på Sanseintegrationsvejleder i pædagogisk kontekst.

Læs mere om Oliver Laage på hans hjemmeside her.
TID & STED:
Hold 6:
Afholdes den 12. - 14. marts 2024 og den 23. april 2024 på Trinity Hotel og Konference Center, Fredericia

UNDERVISNING:
Dag 1, 2 og 3: undervisning fra kl. 09.00-16.00
Dag 4 (opfølgningsdag): undervisning fra kl. 09.00-16.00

Hold 7:
Afholdes den 5. - 7. november 2024 og den 10. december 2024 på Thon Partner Hotel, Sorø

UNDERVISNING:
Dag 1, 2 og 3: undervisning fra kl. 09.00-16.00
Dag 4 (opfølgningsdag): undervisning fra kl. 09.00-16.00
PRIS
Dette kursusforløb har en samlet varighed på 4 dage: 15.969 kr. ekskl. moms.

Prisen inkluderer morgenmad, frokost, eftermiddagskage/kaffe, middag og overnatning på enkeltværelser på de sammenhængende dage. Opfølgningsdagen er inkl. morgenmad og frokost.

Kontakt os, hvis du ønsker at blive tilmeldt uden middag og overnatning.

PRAKTISK
Det er et praksisnært forløb, så det vil været præget af øvelser, og vi anbefaler derfor, at du tager praktisk tøj på.

HOLDSTØRRELSE
Der er plads til max. 30 deltagere på holdet.

DELTAGERBEVIS
Deltagere, der har gennemført og deltaget aktivt på forløbet, får et deltagerbevis på dagen. Tilmeld dig "Sanseintegrationsvejleder i pædagogisk" kontekst her på siden.

Sanseintegrationsvejleder - FAQ

Hvad er sanseintegration

Sanseintegration er den proces, der sammenkobler alle dine sensoriske indtryk. Du får dine sensoriske indtryk fra dine 7 sanser: stillings-, balance-, føle-, høre-, syns-, smags- og lugtesans. Du får millioner af sanseindtryk hvert eneste sekund, hvad enten du lytter til musik, går en tur eller noget helt tredje. Sanseintegrationen gør, at du har det komplette billede af din krop og dine omgivelser.

Har du eller dine borgere problemer med sanseintegrationen, kan det betyde udfordringer med motorik, adfærd og indlæring.

Hvem kan have brug for en sanseintegrativ tilgang?

At have fokus på sanseintegration er generelt relevant indenfor det specialpædagogiske arbejde, særligt i arbejdet med mennesker med neurodiversitet, såsom autisme og ADHD, samt mennesker med medfødt eller erhvervet hjerneskade.

Hvad er en sanseprofil?

Man kan se sanserne som hjernens brændstof, som medvirker til at regulere vores arousal-niveau. Vores syv sanser giver os informationer fra omverdenen og egen krop, og ud fra disse informationer - sanseindtryk - integreres et samlet indtryk af, hvad opmærksomheden skal henledes på. Sanserne er vores hurtigste og mest umiddelbare måde at registrere farer på og dermed regulere vores alarmberedskab til den pågældende situation. Derfor har sanserne væsentlig og grundlæggende indflydelse på evnen til at være afslappet, fokuseret, nærværende samt opmærksom på de rigtige tidspunkter og i passende grad.

Sanseprofilen giver et billede af, hvordan sanseindtryk registreres og bearbejdes, samt hvordan den enkeltes handlinger relaterer sig hertil. Du kan derfor med en grundigt udarbejdet sanseprofil tilrettelægge den rette indsats for det enkelte individ.

Hvad er sanseforstyrrelser?

Sanseforstyrrelser er udfordringer på sorterings- og moduleringsevnen. De kommer oftest til udtryk i forbindelse med udviklingsforstyrrelser som ADHD og autismespektruktrumforstyrrelser og endvidere angst, PTSD, psykisk sårbarhed og øget stressniveau m.m., hvor sanseindtryk enten registreres hurtigere og kraftigere eller langsommere og svagere end ellers.
Konsekvenserne af et over- eller understimuleret sensorisk system er ofte, at personen i praksis udvikler strategier for at imødekomme de sensoriske behov. Det kommer til udtryk igennem undvigende handlinger, der hos børn eksempelvis viser sig gennem selektiv spisning, valg af rolige lege, uforklarlige “nedsmeltninger”, motorisk uro, undgående eller opsøgende adfærd mht. til berøring og kram, selvskadende adfærd m.m.

I ungdoms- og voksenlivet kan de undvigende handlinger bl.a. komme til udtryk ved skolevægring, sygedage, udeblivelse fra aftaler og sammenkomster, mens der ved lav arousal og sansesult eksempelvis kan ses konstant rastløshed, motorisk uro, behov for ekstrem fysisk aktivitet eller manglende drive, øget træthed, nedsat fokus m.m.

ICD-11

Ifølge det nyeste klassifikationssystem ICD-11, som afløser ICD-10, er livslange sensoriske forstyrrelser en af de diagnosekriterier, der kan være til stede ved autismespektrumforstyrrelser, idet mennesker med autisme kan opleve enten over- eller understimulering af de individuelle sanser.