Interoception - den indre sans - Seminarer
Interoception
Personlig udvikling
Kursus

Interoception – den indre sans

Lær at forstå og træne dine borgeres kropssans – også kendt som den interoceptive sans – så de bedre kan mærke sig selv, tolke deres krops signaler og opnå ro i såvel krop som sind.

Det er ergoterapeut Charlotte Andersen, som på dette kursus stiller skarpt på interoception og bl.a. giver dig:

 • Viden om de 8 sansesystemer
 • Indsigt i konsekvenserne af ubalance i sansesystemerne
 • Kendskab til vagusnerven og dens forbindelse til den interoceptive sans
 • Viden om hjernetræthed og hjernepauser
 • Kompetencer til at træne sanserne og den interoceptive sans gennem sansemodulerende øvelser
 • Kompetencer til at facilitere selvregulering og dæmpe et nervesystem i ubalance

Nysgerrig på at vide mere? Så læs med herunder

Lær om interoception - og hjælp til bedre trivsel og indre balance

Arbejder du med børn, unge og voksne, som har svært ved at ”mærke sig selv” og tolke kroppens signaler? Som mistrives, overtænker eller har svært ved at være til stede i nuet?  Så kan det måske skyldes ubalance i sanserne.  

Du kender sikkert kroppens 7 sanser, hvorigennem vi bearbejder information fra omverden – og som hjælper os til at være i balance og regulere vores adfærd og følelser. Mange mennesker føler sig dog overvældede eller overbelastede og har svært ved at fungere godt i hverdagen. Når de 7 sanser ikke er i balance, kan det påvirke den indre sansning eller 8. sans – også kaldet interoception.  

Den interoceptive sans er afgørende for, hvordan vi oplever kropsfornemmelsen og vores kropsbevidsthed, og den har betydning for vores evne til at mærke, forstå og tolke på signaler og sansninger fra kroppen. Det er alt fra f.eks. smerte, sult, tørst, kulde, hjertebanken eller spændte muskler. Den indre sansning påvirker også vores følelser. Det er derfor, at vi f.eks. får ”sommerfugle” i maven, når vi er spændte. Vores hjerne bruger blandt andet disse kropssignaler til at fastlægge vores følelser og humør.  

Men når der er en ubalance i sanserne, kan vigtige beskeder gå tabt eller mistolkes, hvilket kan få konsekvenser for vores velvære og trivsel. Det kan f.eks. være, at kroppen forsøger at sende os beskeder om, at vi er trætte, stressede eller angste, men vi forstår ikke, hvordan vi skal tolke og reagere på signalerne og kan derfor ikke regulere vores adfærd eller følelser i forhold til disse belastninger. Med andre ord mister vi kontakten til kroppen og kommer mere og mere ’op i hovedet’, hvor tankerne overtager og kommer på overarbejde.   

Arbejd med den interoceptive sans

Mennesker, som har svært ved at ”mærke sig selv”, kan have stor gavn af, at du som fagperson har viden om de 8 sansesystemer og kan tilbyde en indsats, der hjælper dem til bedre at kunne forstå og identificere de signaler, som kroppen giver. For når alle sanserne arbejder sammen på kryds og tværs, vil det ofte øge trivsel og mindske tankemylder.  

Men hvordan gør du det? Det kan du lære om på denne kursusdag med ergoterapeut Charlotte Andersen. Kurset sætter fokus på den interoceptive sans, og hvordan en ubalance i denne påvirker fysisk og mental sundhed. Undervisningen tager udgangspunkt i viden om nervesystemet og hjernen, og hvordan vi som mennesker regulerer og udvikler vores indre kropsfornemmelse. Du får også inspiration til, hvordan en ubalance i sansesystemerne bedres igennem målrettet arbejde med sanserne og modulation. Det handler om at hjælpe børn, unge og voksne til at komme ”ud af hovedet” og ned i kroppen. 

På kurset får du:

 • viden om de 8 sansesystemer 
 • indsigt i konsekvenserne af en ubalance  
 • viden om hjernen og det autonome nervesystem  
 • kendskab til vagusnerven og dens forbindelse til den interoceptive sans  
 • viden om hjernetræthed og hjernepauser  

Derudover lærer du at: 

 • træne sanserne og den interoceptive sans gennem sansemodulerende øvelser  
 • facilitere selvregulering 
 • dæmpe et nervesystem i ubalance 

Målgruppe 

Kurset henvender sig til dig, der arbejder med mennesker, som har svært med at ”mærke sig selv” og tolke kroppens signaler. Det kan være børn, unge og voksne i mistrivsel – og/eller mennesker med autisme, ADHD, belastningsreaktioner, psykiske lidelser, spiseforstyrrelser, stress og traumer. Det kan være, at din profession er pædagog, socialrådgiver, sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut e.l. Kurset kræver ingen forudgående viden om nervesystemet og hjernen, men det vil være en fordel.  

Underviser

Charlotte-Andersen
Klik for at se
Charlotte-Andersen
Charlotte Andersen
ergoterapeut og konsulent med sansemodulation som speciale
Charlotte Andersen er stifter og ejer af SPI-Consult siden 2015 - og siden 2020 har hun været VISO-specialist ved Neuropsykologisk Klinik Århus og København på områderne: Autisme og udviklingshæmmede børn/voksne, hvor sagerne er særligt komplekse. Charlotte Andersen har mere end 20 års erfaring med psykiatri: Ambulant, akut, sengepsykiatri og almenpsykiatrien, herunder 7 år med projektledelse. Hun har en efteruddannelse i udvikling af sundhedsinnovation og velfærdsteknologi ved Forskerparken i Odense og har gennemført en lang række kurser i sanseintegration, psykologi og psykiatri. Hun har udført flere publicerede forskningsprojekter. Charlotte Andersen er også ressourceperson for fagpersoner, der arbejder med autisme, handicap og psykiatri. Desuden er hun medforfatter på bogen ”Praksisbog om autisme for ergoterapeuter og fysioterapeuter” med et kapitel om interoception.
TID & STED:
Det sker:
Den 4. juni 2024 på Scandic Kolding
Den 6. juni 2024 på Scandic Glostrup

Undervisning fra kl. 09.00-16.00
PRIS
Pris for deltagelse er kr. 3.380, - ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum.

Mulig rabat:
Maillisterabat (5 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 5 % i rabat allerede ved første tilmelding. Vær opmærksom på, at rabatten er personlig. Så hvis du vil tilmelde flere deltagere, så skal alle være skrevet op til nyhedsbrevet for at få rabat.

Mulig rabat - skal hele arbejdspladsen med?
Ved 10 eller flere deltagere fra samme sted, er I velkomne til at kontakte os på 6615 9043 for rabatmuligheder.