Følelsernes byggesten – sådan skabes og reguleres følelser - Seminarer
Header_Følelsernes byggesten
Personlig udvikling
Kursus

Følelsernes byggesten – sådan skabes og reguleres følelser

Få grundlæggende teori om den nyeste følelsesforskning og åben op for nye perspektiver i dit fagprofessionelle arbejde. Med metaforer som “spåkuglen”, “barometeret”, “hulahopringen” og “termostaten” kommer vi omkring følelsernes DNA både hos dig selv og dem, du er ansat til at hjælpe.

Det hele sker med afsæt i hjerneforsker Lisa Feldman Barretts banebrydende forskning om konstruerede følelser, og i spidsen for den inspirerende dag står cand.pæd. i pædagogisk psykologi Anne-Mette Sohn Jensen.

Hun sørger bl.a. for, at du får udvidet dine kompetencer gennem:

 • Viden om ”kroppens budget” (”the body budget”) i relation til følelser
 • Viden om betydningen af forudsigelighed
 • Indsigt i Den affektive model: Arousal vs. hedonisk tone
 • Redskaber til at håndtere affektsmitte
 • Redskaber til at regulere dine egne og andres følelser

Styrk dit professionelle arbejde med nyeste viden om følelser

Denne kursusdag sætter fokus på følelsernes byggesten og elementer. Hvordan opstår følelser? Hvorfor er de vigtige for vores handlinger? Hvorfor smitter de, og hvad kan vi gøre for at regulere dem hos os selv og andre? 

Dagens underviser Anne-Mette Sohn Jensen, cand. pæd. i pædagogisk psykologi, dykker ned i den nyeste viden om følelser baseret på psykolog og hjerneforsker Lisa Feldman Barretts banebrydende forskning.  

Lisa Feldman Barrett har med sin forskning om konstruerede følelser vendt op og ned på vores opfattelse af, hvordan følelser bliver til. For når følelser er konstruerede, er de ikke universelle – men bliver i stedet skabt gennem hjernens fortolkning af sanseindtryk, sociale normer, kulturelle påvirkninger, sprog og andre faktorer i konteksten. Hvilke følelser, der opstår, afhænger også af kroppens energiniveau.   

Det giver en helt ny forståelse af følelser og åbner for nye perspektiver i det fagprofessionelle arbejde – i samspil, ved konflikter og i forbindelse med følelsesregulering. Og det kan ændre, hvordan vi bruger ord til at forstå og ikke mindst, hvordan vi handler på det, vi mærker.  

Indhold på dagen  

Vær med, når cand. pæd. i pædagogisk psykologi Anne-Mette Sohn Jensen sætter fokus på Barretts teori om konstruerede følelser - og omsætter denne viden til praksis.  

Med metaforer som “spåkuglen”, “barometeret”, “hulahopringen” og “termostaten” kommer vi omkring følelsernes DNA både hos dig selv og dem, du er ansat til at hjælpe.  

Dagen veksler mellem oplæg af varierende længde, refleksioner i fællesskab og i mindre grupper, konkrete øvelser og redskaber, som du kan anvende i praksis - og i dit liv i det hele taget. Målet er, at du kommer hjem med ny og opdateret viden samt handlinger, du kan afprøve med det samme. 

Dit udbytte af dagen  

Du får viden om:  

 • Grundlæggende teori om den nyeste følelsesforskning af Lisa Feldman Barrett 
 • Forståelse af hjerne og bevidsthed ud fra Anil Seths forskning 
 • Betydningen af kroppens budget (the body budget) i forhold til følelser 
 • Affektsmitte 
 • Følelsesregulering hos dig selv og andre 
 • Betydningen af forudsigelighed 
 • Den affektive model: Arousal vs. hedonisk tone 

Du får konkrete redskaber til at: 

 • Forstå betydningen af ”indtægter” og ”udgifter” på kroppens budget 
 • Håndtere affektsmitte 
 • Regulere følelser (egne og andres) 
 • Udvide dit følelsesmæssige ordforråd  
 • Få nye handlemuligheder 

Målgruppe 

Kurset er for dig, der skal håndtere følelser i dit arbejde. Det gælder både i arbejdet med børn, unge og/eller voksne – og på tværs af alle sektorer.  

Om underviseren:

Anne-Mette Sohn Jensen
Anne-Mette Sohn Jensen
cand. pæd. i pædagogisk psykologi
Hun har dedikeret sit professionelle liv til at klæde medarbejdere og ledere på til at skabe rammer for og håndtere mennesker (børn, unge og voksne) med udfordrende adfærd ved hjælp af specialpædagogisk viden og redskaber. Hun er samtidig optaget af at hjælpe med metoder til at opretholde et bæredygtigt arbejdsliv i det vigtige omsorgs- og relationsarbejde, så medarbejdere og ledere ikke løber tør for omsorg.

Med en professionsfaglig baggrund som pædagog er hendes fokus altid at byde ind med meget konkrete redskaber og metoder, som er anvendelige i praksis. De står dog altid på et fagligt og teoretisk fundament.

Anne-Mette er forfatter til en række bøger om compassion og børns trivsel og har senest udgivet bogen ”Omsorgstræthed – syv forebyggende principper” (2022). Hun udkommer med en bog om følelser på Akademisk Forlag i efteråret 2024. 
TID & STED:
Det sker:
Den 22. oktober 2024 på Scandic Glostrup
Den 3. december 2024 på Scandic Silkeborg

Undervisning fra kl. 09.00-16.00
PRIS
Pris for deltagelse er kr. 3.380, - ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum.

Mulig rabat:
Maillisterabat (5 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 5 % i rabat allerede ved første tilmelding. Vær opmærksom på, at rabatten er personlig. Så hvis du vil tilmelde flere deltagere, så skal alle være skrevet op til nyhedsbrevet for at få rabat.

Skal hele arbejdspladsen med?
Ved 10 eller flere deltagere fra samme sted, er I velkomne til at kontakte os på 6615 9043 for rabatmuligheder.