Tilknytning og omsorgsarbejde - Seminarer
efteruddannelse socialrådgiver
Personlig udvikling
Kursus

Tilknytning og omsorgsarbejde

Sådan bliver dine egne personlige erfaringer og tilknytningsmønstre en ressource i faglig praksis. Gør plads i kalenderen, og deltag på dette kursus, hvor psykolog Sarah Daniel stiller skarpt på, hvordan den personlige historie med tilknytning indvirker på vores kompetencer og udfordringer som professionelle omsorgsgivere.

I løbet af kursusdagen opnår du:

  • Viden om, hvordan tilknytning og tilknytningsmønstre spiller ind i et arbejde, hvor omsorg indgår som en del af den professionelle opgave
  • Inspiration til refleksion over, hvordan din egen tilknytningshistorie spiller ind i dit arbejde
  • Indblik i, hvordan specifikke præferencer og tilbøjeligheder mht. tilknytning og omsorg giver specifikke muligheder og faldgruber i omsorgsarbejdet
  • Input til, hvordan du kan indtænke denne dimension i måden, du tænker kollegafælleskab og ledelse i omsorgsarbejde
  • Inspiration til måder at øge din egen ”langtidsholdbarhed” i omsorgsarbejde – og dermed undgå stress og omsorgstræthed

Lær om betydningen af vores egne tilknytningsmønstre i det relationelle arbejde

Vi kan ikke undgå at bringe os selv og vores egne personlige erfaringer med ind i det professionelle omsorgsarbejde. Men hvordan kommer vores egen tilknytnings- og omsorgshistorie i spil i vores relationer? På hvilken måde kan vores personlige bagage være en ressource? Og hvordan passer vi på os selv i arbejdet? 

Omsorg hænger nært sammen med tilknytning, og i omsorgsarbejde bringes tilknytning let i spil – både hos den, der modtager omsorgen, og hos den fagprofessionelle. Vores egne erfaringer med at modtage omsorg bliver en direkte vej til at forstå, hvad omsorg er – og hvad det bør være. Og vores tilknytningsmønstre er helt centrale i vores måde at reflektere og interagere med andre på. Tilknytningsmønstrene har blandt andet betydning for vores motivation til at hjælpe andre mennesker, men også for vores evne til at regulere følelser eller sætte grænser. Og de bliver særligt tydelige i konfliktfyldte og stressede situationer, hvor vi er følelsesmæssigt pressede og sårbare.  

Vi har alle personlige erfaringer og præferencer i forhold til tilknytning og omsorg, og disse kan både give udfordringer og unikke muligheder, når omsorg skal ydes i en faglig kontekst. Det er derfor relevant at styrke vores kendskab til, hvordan egne og andres tilknytningsmønstre kommer til udtryk og påvirker det vigtige relations- og omsorgsarbejde – på godt og ondt. Dette har betydning for, at vi kan forstå os selv og andre bedre - som en hjælp til at håndtere svære udfordringer, styrke vores relationer og til at passe bedre på os selv i omsorgsarbejdet.     

Dagens indhold

På dette kursus sætter psykolog Sarah Daniel fokus på, hvordan vores personlige historie med tilknytning får betydning for vores kompetencer og udfordringer som professionelle omsorgsgivere, og for hvordan vi trives eller mistrives i dette arbejde. Kursets sigte er at øge bevidstheden om vores tilknytningshistories betydning for omsorgsarbejde med henblik på at få denne historie til at fungere som en ressource snarere end en hindring i den faglige praksis.

Kurset baserer sig på tilknytningsteori og -forskning og tilbyder et "landkort" over forskellige dimensioner i omsorgsarbejdet, som kan gøre det lettere at orientere sig i centrale dynamikker i arbejdet. Vi ser på, hvordan egne erfaringer og præferencer kan påvirke os i arbejdet, og hvordan de spiller mere eller mindre hensigtsmæssigt sammen med de tilknytningsmønstre, som de mennesker, vi arbejder med, har. 

På dagen får du 

  • Viden om, hvordan tilknytning og tilknytningsmønstre spiller ind i et arbejde, hvor omsorg indgår som en del af den professionelle opgave 
  • Inspiration til refleksion over, hvordan din egen tilknytningshistorie spiller ind i dit arbejde, uden at du behøver at dele dette åbent på selve kurset 
  • Indblik i, hvordan specifikke præferencer og tilbøjeligheder m.h.t. tilknytning og omsorg giver specifikke muligheder og faldgruber i omsorgsarbejdet 
  • Input til, hvordan vi kan indtænke denne dimension i måden, vi tænker kollegafælleskab og ledelse i omsorgsarbejde 
  • Inspiration til måder at øge din egen ”langtidsholdbarhed” i omsorgsarbejde – og dermed undgå stress og omsorgstræthed  

Dagens underviser

Sarah Daniel
Sarah Daniel
autoriseret psykolog, ph.d., specialist og supervisor i psykoterapi med voksne
Sarah Daniel har i 14 år været ansat på Københavns Universitet som forsker og underviser, hvor hun primært har beskæftiget sig med voksne menneskers tilknytningsmønstre i en klinisk psykologisk kontekst. Hun har siden 2018 haft selvstændig psykologpraksis, hvor hun arbejder med terapi, supervision og faglige kurser. Hun er forfatter til bøgerne ”Relation og fortælling - Tilknytningsmønstre i en behandlingskontekst” (Samfundslitteratur, 2012) og ”Tilknytning og omsorgsarbejde - Personlige rødder og faglig praksis” (Arboreta, 2021).
citat_web
Sarah Daniel:
”Vores personlige tilknytnings-og omsorgsmønstre vil blive bragt i spil og skal og bør også bringes i spil i arbejdet som professionel omsorgsgiver- der er en vigtig del af vores arbejde, der kun kan gøres i kraft af denne del af vores menneskelighed. At udføre godt omsorgsarbejde handler derfor ikke om at eliminere denne indflydelse, men om at blive mere reflekteret i forhold til den, for bedst muligt at sikre, at den faktisk anvendes til borgeren/klientens bedste”.
TID & STED:
Vælg mellem:

Den 7. marts 2023 på Scandic Glostrup
Den 14. marts 2023 på Scandic Kolding

Undervisning fra kl. 09.00-16.00
PRIS
Pris for deltagelse er kr. 3.080, - ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum.

Mulige rabatter:
Maillisterabat (10 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10 % i rabat allerede ved første tilmelding. Vær opmærksom på, at rabatten er personlig. Så hvis du vil tilmelde flere deltagere, så skal alle være skrevet op til nyhedsbrevet for at få rabat.

Loyalitetsrabat (op til 10 %): Allerede efter 1 deltagelse kan din arbejdsplads få rabat.

Skal hele arbejdspladsen med?
Ved 10 eller flere deltagere fra samme sted, er I velkomne til at kontakte os på 6615 9043 for yderlige rabatmuligheder.