Handelsbetingelser - Seminarer
Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Sidst opdateret april 2024.

Ved køb af varer/ydelser på Seminarer.dk accepterer du nedenstående aftalevilkår. Du kan altid finde de gældende betingelser på Seminarer.dk.

Her kan du læse mere om vores betalings- og afbestillingsbetingelser. Har du brug for yderligere information, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 66 15 90 43.

Priser og særlige tilbud

Alle priser er i danske kroner eksklusive moms.

Betaling

Når du tilmelder dig et arrangement hos Seminarer.dk, gælder følgende betalingsbetingelser, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt.

Fakturering sker ved tilmelding, og betalingsfristen fremgår af fakturaen. Fakturaen fremsendes enten elektronisk eller via oplyst faktureringse-mail. En deltager, som ikke har overholdt betalingsfristen, har ikke adgang til arrangementet, medmindre det aftales særskilt med Seminarer.dk’s repræsentant på stedet.

Betalingsoplysninger

Seminarer.dk A/S
CVR-nr. 29 62 18 96
Havnegade 90
5000 Odense C
Jyske Bank Reg.nr. 5060 Kontonr. 0001099885
SWIFT: DK3950600001099885
IBAN: JYBADKKK

Køb foretaget på Seminarer.dk via dankortbetaling

Der kan betales med følgende udstedte betalingskort: Dankort, VISA/Dankort, VISA, Eurocard/MasterCard og Visa Elektron samt pr. MobilePay. Der betales pt. ingen kortgebyr på hjemmesiden.

Pengene bliver reserveret på din konto ifm., at ordren lægges på Seminarer.dk. Vi trækker dog først pengene fra din konto, når vi har godkendt din tilmelding i vores system, hvorefter fakturaen fremsendes. Fakturaen indeholder ikke personfølsomme oplysninger, og det vil altid fremgå, at købet er foretaget med Dankort/kreditkort eller MobilePay.

Sikkerhed ved betaling af køb foretaget på Seminarer.dk

I forbindelse med betaling på Seminarer.dk bliver dine kortinformationer og købsbeløb overført i krypteret form via NETS / DIBS, som overholder alle sikkerhedsmæssige krav inden for branchen, herunder kortindustriens fælles sikkerhedsstandarder PCI DSS udstukket af VISA og MasterCard.

Seminarer.dk gemmer ikke dine oplysninger. NETS/DIBS har certificeret Seminarer.dk til at anvende denne betalingsform, og det er derfor sikkert at betale med kreditkort.

Vi benytter kryptering, så dine informationer er beskyttet mod tredjepart. Vi kan ikke manuelt ændre det beløb, som du har accepteret ved din bestilling.

Retsligt er du stillet således, at du kan få pengene tilbage:

  • Hvis vi mod al forventning aflyser det kursus, du er tilmeldt
  • Hvis du framelder dig jf. vores afbestillingsregler (læs mere nedenfor) pr. mail til [email protected]

Vi henviser i øvrigt til vores afbestillingsregler nedenfor.

Personoplysninger ved køb

Personoplysninger, som indtastes i forbindelse med køb på Seminarer.dk, behandles af Seminarer.dk og eventuelle eksterne samarbejdspartnere i overensstemmelse med gældende dansk ret. Vi gemmer kun de oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre din bestilling – herunder e-mail og købsinformation som vedrører dig. Alle kundeoplysninger og informationer om køb bliver behandlet strengt fortroligt og vil aldrig blive videregivet til tredjepart. I henhold til dansk lovgivning gemmes oplysningerne i fem år.

Særligt for læring til SL-medlemmer: I forbindelse med gratis læring til Socialpædagogernes medlemmer (SL) vil indtastede oplysninger dog blive gemt og delt med SL til brug for opfølgning på den faglige kompetenceudvikling. Oplysningerne opbevares til 31. maj 2025. Såfremt Socialpædagogerne ønsker at forlænge perioden med adgang til den faglige kompetenceudvikling, accepterer du ved tilmelding, at Seminarer.dk opbevarer oplysningerne i den periode, som aftales med Socialpædagogerne.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, vil din e-mail blive brugt i forbindelse med vores markedsføring inden for de interesseområder, du via din tilmelding har givet samtykke til. Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet ved at klikke afmeld i bunden af mailen eller ved at kontakte vores sekretariat, og dine oplysninger vil herefter blive slettet.

Du kan jf. persondataloven få fuld indsigt i dine oplysninger ved skriftlig henvendelse til:

Seminarer.dk
Havnegade 90
5000 Odense C

SÆRLIGT OM DIGITALE PRODUKTER FRA SEMINARER.DK

Digitale produkter leveres som PPV eller abonnement

Seminarer.dk leverer digitale ydelser som hhv. PPV (Pay Per View) og abonnement. Det vil sige, at nogle ydelser kan købes enkeltvis, mens andre er bundet i en abonnementsløsning, som giver adgang til et digitalt bibliotek.

Pay Per view (PPV) 

Når du har tilmeldt dig et digitalt PPV-forløb, opnår du ofte adgang inden for 1 arbejdsdag. Købet kan ikke fortrydes. Din adgang til et erhvervet digitalt produkt varierer efter længden på produktet. Hovedreglen for adgang til digitalt materiale på de digitale og blendede produktioner er:

  • Ved uddannelser/længere forløb har du 3 års adgang fra købsdato
  • Ved kortere forløb får du 2 års adgang fra købsdato
  • Ved korte digitale lektioner eller små digitale pakker får du 1 års adgang fra købsdato

Se adgangsperioden for hvert enkelt produkt på arrangementsiden, hvor du tilmelder dig.

Abonnementer

Efter tilmelding modtager du et link til det digitale bibliotek.
Abonnementet gælder for det bibliotek, som du har købt adgang til, og prisen fremgår af vores hjemmeside.

Abonnementet gælder indtil, det opsiges. Abonnementet kan til enhver tid opsiges løbende måned plus 30 dage ved at sende en mail til [email protected] , hvor du angiver, hvilken bruger du ønsker opsagt.

Opsiges abonnementet ikke, fornys abonnementsperioden automatisk.

Rettigheder og kopiering

Al digital læring fra Seminarer.dk er ophavsretligt beskyttet og må ikke anvendes, medmindre det er erhvervet som PPV eller abonnement eller efter særlig aftale med Seminarer.dk.

Link, brugernavn og password – og dermed adgang til det lukkede betalingsmiljø – er personlige, og det er strengt forbudt at overdrage eller videregive det til andre.

Brugeren må ikke sælge eller overdrage den erhvervede rettighed til andre. Ligeledes må brugeren heller ikke på nogen måde kopiere indhold/gengive indhold eller distribuere opnået viden og indhold til brugere, som ikke har erhvervet samme rettighed, herunder på sociale medier. En bruger, der bryder med reglementet, vil blive retsforfulgt efter gældende dansk lov.

Ansvar

Enhver bruger, der tager læring i Seminarer.dk’s læringsmiljø, gør dette på eget ansvar. Seminarer.dk kan ikke holdes ansvarlig for, hvorledes den erhvervede viden eller de erhvervede kompetencer tages i brug. Herunder gælder, at en bruger som opnår tab økonomisk, fysisk, teknisk eller lignende ikke kan gøre dette tab gældende over for Seminarer.dk

Opdatering af betingelser

Seminarer.dk forbeholder sig retten til at kunne ændre på ovennævnte betingelser uden krav om underretning af den enkelte bruger. Bruger opfordres således til løbende at holde sig ajour med betingelserne her på hjemmesiden.

Afbestilling

Afbestilling skal altid ske skriftligt til Seminarer.dk på mail: [email protected]

Du kan omkostningsfrit afmelde eller flytte til andet kursus indtil 30 dage før afholdelsesdato.
Alternativt kan du vælge et tilgodebevis på hele beløbet til valgfri brug hos Seminarer.dk.

Foretages afmelding mindre end 30 dage før afholdelsesdag opkræves et afmeldingsgebyr på 750,- pr. afholdelsesdag. Ved afmelding mindre end 21 dage før afholdelsesdag refunderes pengene IKKE.

Ved for sen betaling beregnes morarente i henhold til renteloven. Ved rykker opkræves kr. 100,00 i administrationsgebyr.

Hvis et kursus bliver aflyst, krediteres det fulde beløb, og kreditnotaen fremsendes elektronisk eller via e-mail.

Men husk:

Du har mulighed for at overdrage din plads til en kollega helt frem til afholdelsestidspunktet. Sker overdragelsen så sent, at vi ikke kan nå at udstede navngivet deltagerbevis etc., eftersender vi naturligvis dette vederlagsfrit.

Force Majeure

I tilfælde af force majeure tager vi forbehold for, at samtlige kurser helt eller delvist, uden varsel, kan flyttes fra fysisk afholdelse til afholdelse online. Afholdelse vil i videst muligt omfang ske indenfor de oprindelige fastlagte tidsrammer. Det medfører ikke en særskilt fortrydelsesret, dvs. udover de 30 dage før afholdelsesdagen i henhold til vores afbestillingsregler. Force majeure defineres her som, krig, epidemier, pandemier, oprør, myndighedsforbud, naturkatastrofer, generalstrejke, arbejdsnedlæggelse, lock-out, krig, landesorg og lignende, som forhindrer opfyldelse af kontrakten. Dårligt vej (vejrlig) indgår ikke som en force majeure.

Klagevejledning

For private forbrugere gælder, at en klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr.

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail: [email protected].