Naturterapi uddannelsen – Deltag på en unik uddannelse
naturterapi uddannelse
Sundhed
Uddannelse

Naturterapi uddannelse: Brug naturen til fysisk, psykisk og social sundhedsfremme

Naturen har et væld af positive effekter på vores fysiske og psykiske velvære, og på denne praksisnære uddannelse lærer du at bruge naturterapi i det sundhedsfremmende arbejde med børn, unge og voksne med psykiske, fysiske eller sociale udfordringer.

Med uddannelsen får du godt med tid i naturen, og derudover bliver du klædt på med:

 • Redskaber til at organisere, tilpasse og afvikle naturbaserede forløb efter NBMC-metoden til din målgruppe
 • Kompetencer til at inddrage kroppen i det naturterapeutiske arbejde – bl.a. gennem motoriske øvelser, leg og åndedrætsøvelser
 • Teoretisk indsigt i virkningen af at bruge naturen og forskellige naturmiljøer til sundhedsfremme og rehabilitering
 • Viden om effekten af gruppedynamik, narrative fortælleteknikker og evolutionspsykologi
 • Værktøjer til at arbejde med modstandskraft og robusthed i forhold til gruppen og den enkelte deltager

Vil du vide mere om naturterapi uddannelsen? Så finder du meget mere information lige herunder. 

Hold 13 er åbent for tilmeldinger. Hold 11 og 12 blev udsolgt, så book din plads i god tid.

Brug naturterapi til at styrke mental & fysisk trivsel
Mennesket er skabt til at være i naturen, og vi har brug for naturen til at få krop og sind i balance. Uddannelsen i naturterapi giver dig konkrete, evidensbaserede redskaber til at inddrage naturen i dit arbejde med børn, unge og voksne med psykiske, fysiske eller sociale udfordringer. 

Denne unikke uddannelse giver indgående viden om teorien bag naturterapi og redskaber til at anvende NBMC-metoden (Nature, Body, Mind, Community) i praksis. Metoden er udviklet i et forskningsprojekt på Institut for Psykologi på Syddansk Universitet og bygger på både tværfaglige teoretiske og praksisnære tilgange.  

På uddannelsen får du konkrete redskaber til at anvende NBMC-metoden til det sundhedsfremmende arbejde med børn, unge og voksne, som f.eks. lider af stress, angst, depression, hjerte-kar-sygdomme, kræft eller diabetes. 

Naturen hjælper kroppen med at frigive hormoner, der har en beroligende indvirkning på vores nervesystem, hvilket gør os i stand til at slippe tankemylder og bekymringer for en stund, så krop og sind bliver genopbygget. NBMC-metoden favner natur, krop, psyke og fællesskab i et samspil, som giver de bedste betingelser for sundhed og trivsel. Uddannelsen trækker på viden og teorier inden for naturterapien, men er tværfagligt opbygget og har et stort fokus på fællesskab og gruppedynamik, hvorfor metoden både kan bruges til forebyggelse, rehabilitering og behandling samt i pædagogiske indsatser som et didaktisk greb eller til at skabe inkluderende læringsrum, hvor trivsel er et afsæt for læring.
Målgruppe for uddannelsen i naturterapi  
Uddannelsen er for dig, der ønsker at integrere naturen som en ekstra ressource i sundhedsbehandlingen for unge og voksne med psykisk sårbarhed eller fysiske helbredsproblemer. Den kan hjælpe med at forøge borgerens overskud, robusthed, egenomsorg, livsmod og handlekompetence. Naturterapi kan være særligt nyttig for personer med stress, depression og angst og kan også hjælpe med at forbedre livskvaliteten for personer med kroniske sygdomme. Det kan også være nyttigt for børn og unge, da det kan hjælpe med at fremme sociale færdigheder, kreativitet og selvværd. 

Uddannelsen kan være nyttig for dig, hvis du arbejder med:  

- Personer, der er ramt af modløshed, stress eller andre psykiske problemer  
- At hjælpe borgere tilbage til arbejdsmarkedet efter en længerevarende sygemelding  
- Rehabilitering af mennesker med fysiske eller psykiske helbredsproblemer  
- At fremme mental sundhed 

Uddannelsens opbygning

naturterapi uddannelse opbygning

Naturterapi uddannelsen - opbygning  

På uddannelsen i naturterapi har vi skabt et undervisningsforløb, der indeholder både digitalt materiale og kursusdage med fysisk fremmøde – det kalder vi blended learning. Dermed har alle det samme teoretiske afsæt for uddannelsen, når vi mødes på første fysiske kursusdag (modul 5). Det betyder, at vi allerede på første kursusdag kan begynde at koble både teori og praksis til de forskellige fagområder. Ved at have gennemgået teorien før uddannelsens start, frigiver det tid til at gå i dybden med gruppeopgaven, rum til ro og fordybelse og mulighed for at afprøve metoden i praksis. Derudover giver det digitale undervisningsmateriale dig mulighed for at gense oplæg om teori og øvelser, når du vil.  

I forbindelse med din tilmelding til Grunduddannelsen i Naturterapi, bliver du tildelt de digitale lektioner til modul 1-4. Du får adgang til modulerne 4 uger før den første fysiske uddannelsesdag, som ligger på modul 5. Du skal have gennemført ALLE de digitale moduler, før vi mødes til den første fysiske uddannelsesdag. Estimeret tidsforbrug på de digitale moduler er 6-8 timer inklusiv øvelser og pensumtekst.

Læs mere om de didaktiske overvejelser og læringsmål for blended learning her. 

Lær at bruge NBMC-metoden (Nature, Body, Mind, Community) i praksis

Hvad er det, der er så særligt ved naturen, og hvorfor påvirker den os positivt? Hvordan kan du som fagperson forstå de mekanismer og reaktioner, der sker i mødet mellem mennesket og naturen - og bruge det aktivt til at fremme trivsel? Dét dykker vi ned i på denne særlige uddannelse.

Uddannelsen er skabt i samarbejde med ViNatur og kvalificerer dig til at anvende NBMC-metoden (Nature, Body, Mind, Community) i praksis. NBMC-metodens fire søjler Natur, Krop, Psyke og Fællesskab består hver især af elementer, der har en dokumenteret effekt på menneskets krop og psyke. Metoden har fokus på at genetablere eller øge brugerens kontakt til naturen gennem oplevelser og aktiviteter i udvalgte naturmiljøer.

Du får derfor indsigt i teorien bag metoden, men det er med kroppen og i fællesskabet, at vi lærer. Du kommer således til at afprøve øvelser og teknikker på egen krop for at give de bedste betingelser for forankring og implementering i dit arbejde. Når du deltager på uddannelsen, får du desuden kompetencer til at tilrettelægge og afholde naturbaserede forløb for grupper med et pædagogisk eller didaktisk læringsmål i sigte.

Uddannelsen flytter dig fagligt og personligt, og du vil efterfølgende have konkrete redskaber, du kan tilpasse til netop din specifikke kontekst og have kompetencerne til at sammensætte naturbaserede forløb for din konkrete målgruppe.

NBMC-metoden lægger op til, at brugerne opbygger nye handlerum og mestringsstrategier og kan derfor anvendes til naturbaseret forebyggelse af stress og udbrændthed eller understøtte og etablere fællesskaber i større eller mindre grupper. Den gennemgående fællesnævner vil altid være at genskabe kontakten til naturen.

Derfor skal du med på denne unikke naturterapi uddannelse

Formålet med uddannelsen er at udvikle dine kompetencer til i højere grad at kunne integrere naturen som en ekstra ressource i eksisterende eller nye sundhedsforløb eller rehabiliteringstilbud for sårbare mennesker med fysiske eller psykiske helbredsproblemer.  

På uddannelsen får du:  

 • Redskaber til at organisere, tilpasse og afvikle naturbaserede forløb efter NBMC-metoden til din målgruppe  
 • Kompetencer til at inddrage kroppen i det naturterapeutiske arbejde, såsom kropsbevidsthed, motoriske øvelser, leg og åndedrætsøvelser  
 • Teoretisk indsigt i virkningen af at bruge naturen og forskellige naturmiljøer til sundhedsfremme og rehabilitering  
 • Viden om effekten af gruppedynamik, narrative fortælleteknikker og evolutionspsykologi  
 • Værktøjer til at arbejde med modstandskraft og robusthed i forhold til gruppen og den enkelte deltager  

Derudover får du afsættet til et stærk tværfagligt netværk, hvor du kan få inspiration, sparre og dele viden og erfaringer med de andre kursister for at få nye perspektiver på egen praksis.   

På naturterapiuddannelsen kommer vi ind på teorierne: 

 • Biophilia: Vi har som mennesker en forkærlighed for naturen, fordi vi er skabt til at leve i og med naturen 
 • AAT: Aesthetic Affective Theory – Æstetiske oplevelser i naturen fremmer vores positive grundaffekter 
 • ART: Attentive Restoration Theory – Naturen hjælper os til at restituere og stimulere den spontane opmærksomhed 
 • SET: Supportive Environment Theory – Særlige naturmiljøer fremmer vores sundhed og velvære 
Slide

“Som deltager på naturterapiuddannelse vil jeg gerne slå et slag for naturterapi og den fantastiske måde, som emnet bliver formidlet på af underviserne - hvis man ikke har været på dette forløb, så er det bare om at komme af sted. Det bedste kursus jeg har deltaget i, da jeg har fået de redskaber der skal til for at kunne hjælpe/støtte andre via naturterapi, og samtidig har jeg fået et udvidet netværk via kurset - kan stærkt anbefales”

Slide

“Enormt godt og inspirerende forløb - gode undervisere, der supplerer hinanden perfekt. Teori og praksis gik op i en højere enhed.”

Slide

"Jeg har haft fornøjelsen af at deltage på Seminarer.dk's uddannelse i Naturterapi på Kongebrogaarden i Middelfart. Kæmpe game changer og klart den bedste uddannelse, jeg nogensinde har deltaget på. Utrolig kompetente og engagerede undervisere, der virkelig brændte for deres fag og for at klæde os så godt på som muligt. Skønt sted og konge forplejning. Alt klappede bare, og vores seminarleder havde med smil og godt humør styr på alle detaljer, så vi bare skulle koncentrere os om at lære. Mega fedt og mega fede kurser, som Seminarer også udbyder - jeg kommer klart igen. TAK

Slide

“Dette forløb har været en fantastisk rejse – en øjenåbner, der har givet fornyet energi og fornyet livsglæde. Jeg har lyst til at revolutionere hele verden!”

Slide

“Den bedste uddannelse jeg har været med på - det har været gennemtænkt, gennemført, velovervejet og inddragende af alle kursister.”

Slide

“Meget inspirerende undervisere. God humor og god formidling.”

Slide

“Helt klart den bedste uddannelse jeg har været på. Fedt at der var så meget praktisk – det gør, at jeg føler, jeg kan gå hjem og bruge det med det samme. Super god kombination af undervisere.”

Slide

”Spændende og inspirerende kursus, hvor man både har oplevet, opdaget, erfaret og lært igennem hinanden/i fællesskab!”

Slide

“Det har på alle parametre været 6 helt igennem fantastiske dage. Er så klar til at udforske min nye viden, både privat og fagligt.”

previous arrow
next arrow

Undervisere

Simon Hoeegmark underviser på naturterapi uddannelse
Simon Høegmark
Simon Høegmark har en baggrund som naturvejleder og lærer. Gennem mange år har han specialiseret sig i naturbaseret sundhedsfremme og har en Ph.d. i naturpsykologi ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet.
Sigurd Hartvig underviser på naturterapi uddannelse
Sigurd Hartvig
Sigurd Hartvig har de sidste 20 år arbejdet med fysisk og mental sundhed og menneskets relation til naturen. Han er uddannet lærer, personlig træner, motorikvejleder og åndedrætsterapeut.
Maja Paalsson underviser på naturterapi uddannelse
Maja Pålsson
Maja Pålsson er certificeret psykoterapeut, psykomotorisk terapeut og med en master i psykologi har hun indgående kendskab til sammenhængen mellem krop og psyke i teori og praksis. De seneste 7 år har hun ledet naturterapeutiske forløb for grupper. 
Tid & sted
Hold 13
Modul 1-4: Digitale moduler, som du skal tage forud for modul 5. Du får adgang til modulerne 4 uger før opstart på modul 5 

Modul 5: Vi er natur
Den 23. september 2024 på Hotel Vejlefjord. Undervisning fra kl. 9.30-16.30. 

Modul 6: Krop, psyke og fællesskab
Den 21.-22. oktober 2024 på Hotel Vejlefjord. Inkl. overnatning og middag om aftenen. På dag 1 starter undervisningen kl. 9.30 og slutter kl. 17.30. På dag 2 starter undervisningen kl. 8.30 og slutter kl. 14.30.  

Modul 7: Integration og visning af egen tur 
Den 4. november 2024 på Hotel Vejlefjord. Undervisning fra 9.30-16.30. 
Pris
Pris hold 13
Prisen for naturterapi uddannelsen er kr. 18.500,- ekskl. moms. 

Prisen inkluderer morgenbrød, kaffe, te, frugt og frokost inkl. 1 vand. Dette gælder alle dage på uddannelsen. Modul 6 er desuden med en 3 retters middag (ekskl. drikkelse) og overnatning på enkeltværelse. 

Du har adgang til de digitale moduler i 3 år fra købsdato.

PRAKTISK 
På kursusdagene foregår størstedelen af undervisningen udenfor. Tag derfor tøj på, der passer til vejret, og medbring drikkedunk og liggeunderlag.  

UDDANNELSESBEVIS OG AFSLUTTENDE OPGAVE 
Du får et uddannelsesbevis efter endt uddannelse. Der vil på kurset være en afsluttende opgave, hvor teori og metode afprøves i praksis. Opgaven laves i grupper og bliver udleveret på de fysiske kursusdage.  

Naturterapi FAQ

Hvad er naturterapi?

Naturterapi er en form for terapi, hvor naturen og dens omgivelser anvendes som en hjælpende ressource i behandling og rehabiliteringsprocessen for personer med fysiske eller psykiske helbredsproblemer. Det kan fx involvere at tage en gåtur i skoven, arbejde med planter eller dyr eller andre aktiviteter i naturen. Formålet er at fremme fysiske og mentale sundhed, øge trivsel og styrke krop og sind. Naturterapi kan være et supplement til traditionel behandling eller kan anvendes som en selvstændig metode.

Hvad er formålet med naturterapi?

Formålet med naturterapi er at bruge naturen som en ekstra ressource i behandlingen og rehabiliteringsprocessen for personer med fysiske eller psykiske helbredsproblemer. Det kan have mange positive effekter på både fysisk og mental sundhed, såsom at øge trivsel, reducere stress, forbedre koncentrationen og styrke kroppen.

Naturterapi kan være et supplement til traditionel behandling eller kan anvendes som en selvstændig metode.

Naturterapi kan være særligt nyttigt for personer med stress, depression og angst, og kan også hjælpe med at forbedre livskvaliteten for personer med kroniske sygdomme. Det kan også være nyttigt for børn og unge, da det kan hjælpe med at fremme sociale færdigheder, kreativitet og selvværd.

Virker naturterapi?

Forskning viser, at naturterapi kan have positive effekter på både fysiske og mentale sundhedsproblemer. Læs mere i vores artikel ”Tilbage til naturen – forskningen bag naturterapi

Hvem kan have gavn af en naturterapi uddannelse?

Uddannelsen er for dig, der ønsker at integrere naturen som en ekstra ressource i sundhedsbehandlingen for unge og voksne med psykisk sårbarhed eller fysiske helbredsproblemer. Den kan hjælpe med at forøge borgerens overskud, robusthed, egenomsorg og handlekompetence. Uddannelsen kan være nyttig for dig, hvis du arbejder med:

 • Personer, der er ramt af modløshed, stress eller andre psykiske problemer
 • Hjælper borgere tilbage til arbejdsmarkedet efter en længerevarende sygemelding
 • Rehabilitering af mennesker med fysiske eller psykiske helbredsproblemer
 • Arbejder med at fremme mental sundhed

Hvad kan du efter du har taget vores naturterapi uddannelse?

 • Afvikle naturbaserede sundhedsforløb efter NBMC-metoden med udviklede kompetencer
 • Tilpasse metoden til din relevante målgruppe ved hjælp af opnåede kvalifikationer
 • Få teoretisk indsigt i virkningen af at bruge naturen og forskellige naturmiljøer til sundhedsfremme og rehabilitering
 • Organisere og gennemføre naturbaserede kurser for grupper med opnåede kompetencer
 • Få redskaber til at forstå og optimere forandringsprocesser som kursusansvarlig/projektleder, med fokus på at give gruppen og den enkelte deltager større livsmod og handlekompetencer til at ændre livsstil og vaner