Hvad er vores blended learning? - Seminarer

Hvad er vores blended learning?

Hos Seminarer.dk har vi en praksisorienteret tilgang til læring. Denne tilgang bunder i den filosofi, vi arbejder ud fra: Vi bringer mennesker sammen for at dele og drøfte viden og faglige værktøjer. Vi lytter meget til vores kunder og deres udfordringer, og vi går aldrig på kompromis med det faglige indhold på vores arrangementer. Det er vigtigt for os, at der er en klar kobling til praksis i det, vi laver, så du som kursist altid får noget håndgribeligt med, som du kan anvende i egen praksis.  

Også i vores digitale læring kommer vores praksisorienterede tilgang til udtryk. Vi vægter det højt at udvikle interaktivt indhold, hvor du bliver opfordret til aktiv refleksion, f.eks. via øvelser og refleksionsopgaver – ofte også med udgangspunkt i din egen praksis eller cases. 

Hvad er fordelen ved blended learning? (kvalitativ tyngde – mindre fremmøde!)

Et blended forløb er kompetenceudvikling, der består af flere typer læringsaktiviteter. Der kan f.eks. være tale om en kombination af digitale lektioner, fysisk undervisning og vejledning med en underviser samt sparring med andre kursister. 

Ved at anvende forskellige læringsaktiviteter sigter vi efter at ramme netop den sammensætning, som optimerer indlæringen hos dig, så den teoretiske indlæring (lavere taksonomi) kan foregå digitalt uafhængigt af tid og sted og i dit eget tempo, mens den praksisnære læring (højere taksonomi: at anvende, analysere, vurdere og skabe) foregår med underviseren, i praksis og i sparring med andre (f.eks. kollegaer, medkursister).  

iii. Hvordan ser et typisk blended forløb ud?   

Vi udvikler og sammensætter de forskellige blendede læringsforløb med udgangspunkt i det konkrete projekts faglige indhold og målgruppens behov. I samarbejde med vores undervisere tilrettelægger vi hvert forløb, så det løfter dig op på et højt taksonomisk niveau, hvor der netop er fokus på at forankre den nye viden i praksis på en meningsfuld måde. Til dette formål anvender vi ofte flipped classroom-undervisning, hvor du som kursist modtager digital læring med teoretiske oplæg, inden mødet med underviseren. 

Ét eksempel på et blended forløb kan være, at du som kursist modtager teoretisk undervisning i form af digitale lektioner, som skal gennemføres inden fysisk fremmøde. Afhængigt af læringsforløbets omfang kan der være én eller flere datoer for fysisk supervision/vejledning med underviseren. Et forløb kan afsluttes med en eksamensopgave, hvor du skal beskrive afprøvelsen af den nye viden og metoder i praksis og reflekterer over dette. Slutteligt kan du f.eks. modtage feedback fra underviseren samt en opsummerende digital lektion, der hjælper dig med at reflektere over forankringen af den nye viden i praksis over tid (transfer).  

Hvordan får du mest ud af et blended forløb? (strukturér din uddannelse) 

Planlægning af egen læring er en vigtig forudsætning for opnåelse af et optimalt læringsudbytte. Det er vigtigt at have afsat tid til at gennemføre den digitale del af forløbet inden fysisk fremmøde. I den forbindelse er det en god idé at afsætte tid til at tage noter undervejs, reflektere, læse eventuelle pensumtekster samt gense fagoplæg og tage eventuelle øvelser og tests.  

En god forberedelse betyder, at der er bedre forudsætninger for sparring og arbejde med fagstoffet, når du møder underviseren og andre kursister. Det er altså her, hvor muligheden for at komme op på et højere taksonomisk niveau opstår. Helt konkret betyder det, at man med udgangspunkt i kendskab til teorier og modeller kan arbejde med praksisorienterede problematikker.  

Kræver det noget særligt at deltage i et blended forløb?  

Nej. Når du har købt adgang til en af vores digitale produktioner, kræver det ikke installation af andet for at kunne modtage din digitale læring. Du skal blot sikre dig, at du har internetadgang.  

Du kan bruge alle browsere (f.eks. Chrome, Microsoft Edge, Firefox, Safari), og du kan tilgå læringen både fra PC, Mac, tablet og smartphone. Vi anbefaler dog, at du ser din læring på så stor en skærm som muligt for den bedste oplevelse.  

Vær opmærksom på, at browseren Internet Explorer ikke længere understøttes efter den 15. juni 2022.