Sådan påvirker Barnets Lov dine børnesager - Seminarer
Sådan påvirker Barnets Lov dine børnesager
Børn & unge
Kursus

Sådan påvirker Barnets Lov dine børnesager

Barnets Lov forventes at træde i kraft i starten af 2024 – og med denne kursusdag bliver du klædt på til at navigere i loven i dit arbejde med børnesager. Du kommer i særdeles kompetent selskab med cand.jur. Bente Adolphsen, som er ekspert i børnesager.

Hun sørger for, at du viden om formålet med Barnets Lov samt de 7 temaer fra aftalen Børnene Først, som også har stor betydning for dit arbejde.

Efter kurset vil du således bl.a. have fået:

 • Større indsigt i, hvad barnets rettigheder er
 • Viden om, hvornår der skal foretages en screening, afdækning og undersøgelse
 • Større forståelse af, hvad loven får af betydning for dig og dit arbejde, og hvordan du navigerer i den

Du finder mere info om kurset lige herunder.

Til dig, der arbejder inden for myndighedssagsbehandling

Alle børn har ret til en barndom præget af tryghed og frihed. Med Barnets Lov ønsker Folketinget at skabe en mere overskuelig lov med fokus på barnets rettigheder. Formålet med loven er bl.a., at det gennem en enklere sagsbehandling - hvor barnet får mulighed for i højere grad at få indflydelse på sit eget liv - sikres, at kommunen hurtigere når frem til den rette hjælp for barnet og familien.  

Barnets lov skal være med til at sikre:  

 • at udsatte børn anbringes tidligere 
 • at flere anbringelser gøres permanente  
 • at balancen mellem hensynet til forældrene samt barnet ændres, så hensynet til barnet træder tydeligere frem. 

Men hvad betyder den nye lov egentlig for dit arbejde med børnesager? Hvordan forholder du dig til de nye bestemmelser, som har så stor betydning for, hvordan du griber den enkelte sag an? Og vil loven sikre, at barnet reelt bliver inddraget i sagen?  

En lang række af lovens bestemmelser svarer i deres indhold til regler, der i dag findes i Serviceloven. Særligt screeningsbestemmelsen er dog i sin form væsentligt anderledes end de regler om undersøgelse, vi kender i dag. Hertil kommer, at lovens opbygning og reglerne om anbringelse og adoption før barnets fødsel bryder med de principper, der har været bærende i den sociale lovgivning indtil nu.  

På dette kursus kommer vi ind på formålet med Barnets Lov og de syv temaer fra aftalen om Børnene Først, som blev indgået i 2021, som også har stor betydning for forhold vedr. børn og familier, men som ligger uden for selve Barnets Lov. Vi dykker ned i de vigtigste lovændringer, du som sagsbehandler vil opleve, herunder bl.a. ift. barnets rettigheder, hjælp og indsatser samt adoption uden samtykke.  

På kursusdagen kommer vi ind på alle disse emner og dykker særligt ned i de vigtigste lovændringer.  

 • Børnene Først 
 • Lovens opbygning og formålsbestemmelserne, underretningspligt mv. 
 • Barnets rettigheder 
 • Screening, afdækning og undersøgelse 
 • Hjælp og indsatser   Anbringelse – herunder hjælp til familien/forældrene 
 • Adoption uden samtykke 
 • Retssikkerhedsloven og andre relaterede lovændringer 

Efter dette kursus om barnets lov har du bl.a. fået en større indsigt i, hvad barnets rettigheder er, hvornår der skal fortages en screening, afdækning og undersøgelse.  

Du har fået en større forståelse af, hvad loven får af betydning for dig og dit arbejde, og hvordan du som sagsbehandler kan navigere i den.  

Med Barnets Lov følger mere end 1.000 siders forarbejder, hvoraf en række af lovens kriterier fremgår. Ved gennemgangen af lovændringerne vil forarbejdet derfor få en særlig plads, så du på denne kursusdag forberedes så godt som muligt til at håndtere de kommende udfordringer. 

Det forventes, at Barnets Lov træder i kraft i januar 2024.  

Underviser

Bente Adolphsen
Klik for at se
Bente Adolphsen
Bente Adolphsen
CAND.JUR. - JURIDISK KONSULENT, FOREDRAGSHOLDER
Bente Adolphsen er en af Danmarks absolut førende jurister inden for arbejdet med udsatte børn og unge og er bl.a. ekspert i børnesager.
Bente Adolphsen er tilknyttet juridisk konsulent ved Seminarer.dk, hvor hun kan købes hjem til din kommune hvis du ønsker at få mere viden om de juridiske ændringer i forbindelse med Barnets Lov.
TID & STED:
Det sker:
Den 19. september 2023 på Scandic Opus, Horsens
Den 21. september 2023 på Scandic Ringsted

Undervisning fra kl. 09.00-16.00
PRIS
Pris for deltagelse er kr. 3.080, - ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum.

Mulige rabatter:
Maillisterabat (10 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10 % i rabat allerede ved første tilmelding. Vær opmærksom på, at rabatten er personlig. Så hvis du vil tilmelde flere deltagere, så skal alle være skrevet op til nyhedsbrevet for at få rabat.

Loyalitetsrabat (op til 10 %): Allerede efter 1 deltagelse kan din arbejdsplads få rabat.

Skal hele arbejdspladsen med?
Ved 10 eller flere deltagere fra samme sted, er I velkomne til at kontakte os på 6615 9043 for yderlige rabatmuligheder.