Bliv certificeret sorgvejleder - Seminarer

Havnegade 90, 5000 Odense C • Tlf: 66 15 90 43

Ældre
Uddannelse

Bliv certificeret sorgvejleder

En praksisnær uddannelse med viden og unikke redskaber.

UPDATE: Hold 1 er udsolgt. Vi arbejder på nye datoer i 2020. 

sorgvejleder

Bliv certificeret sorgvejleder

Sorgkulturen i Danmark gennemgår for øjeblikket en stor transformation med opbrud og nye normer. Samtidig er vores viden om sorg øget, og vi ved i dag meget mere om, hvor mange der får langvarige konsekvenser af sorg eller ender med at lide under vedvarende sorglidelse. Derfor er der stadig større krav til dig som professionel om at kunne tale med og tilbyde en støttende indsats til dem, der gennemgår en til tider lammende og sønderlemmende sorg. Men hvordan griber du det bedst an?

Som fagperson har du en rolle i nogle af sorgkulturens utallige rum, og du kan være med til at skabe trygge og altafgørende rum for de sørgende. Det er en nødvendighed, at du kan navigere i sorgens kompleksitet og kulturelle rammer for at give den bedste vejledning. Det er også væsentligt, at du har et indblik i, hvilke muligheder du har for at kunne henvise og til hvem, så du hjælper og støtter på den mest hensigtsmæssige måde – om det så er pårørende, der har mistet, eller mennesket, der er på vej mod livets ende.
Kursus_single_1000x1000px_sorgvejleder udd
Uddannelsen er udviklet i samarbejde med en af landets førende forsker og praktiker inden for sorgområdet – psykolog og ph.d. Mai-Britt Guldin. Mai-Britt Guldin er specialist i psykoterapi og arbejder klinisk med mennesker i tab og sorg og har gjort det i over 15 år og leder forskningsprogrammet Tab og Sorg på Aarhus Universitetshospital.

En praksisnær uddannelse med redskaber

Uddannelsen giver dig foruden ekspertviden fra førende forskere og praktikere et konkret samtaleredskab, du kan anvende til at yde støtte til de personer, du drager omsorg for i sorgen. Samtaleredskabet er designet specifikt til denne uddannelse af Katherine Shear, professor i psykiatri og leder af The Center for Complicated Grief ved Columbia School of Social Work i New York, USA og grundlægger af CGT (Complicated Grief Therapy), som samtaleredskabet tager udgangspunkt i. Samtaleredskabet tager desuden afsæt i kognitiv adfærdsterapi. Metoden indeholder redskaber til støtte og psykoedukation af dem, du skal hjælpe.

Mange sørgende har gavn af en sorggruppe. Derfor indgår der på denne uddannelse et modul, der gør dig i stand til at facilitere sorggrupper. Som sorggruppeleder skaber du et unikt og trygt rum for sørgende mennesker, hvor de i fortrolighed kan dele deres historier og sorg. De får mulighed for at spejle sig i andre, hvormed en eventuel ensomhed og tomhed får mindre plads i deres liv.
Kursus_single_1000x1000px_sorgvejleder udd_2

Udbytte

Nyeste viden inden for sorg, sorgbearbejdning og forståelsesmodeller på sorg
Redskaber til at opspore vedvarende sorglidelse
Viden om sorgens sociologi, den ydre sorg og samspillet med omgivelserne
Viden om sorg i andre kulturer – særligt med fokus på sorgkulturen og sorgforståelsen i den mellemøstlige kultur
Viden om sorg hos specifikke grupper som døende/syge, ældre, forældre samt børn og unge
Indblik i de professionelles indsatser og koordinering i sundhedsvæsenet
Et konkret samtaleredskab baseret på kognitiv adfærdsterapi, så du er klædt på til at yde relevant støtte
Kompetencer til at facilitere sorggrupper og dermed tilbyde sorggruppeforløb
En personlig beretning om det at miste, og redskaber til at undgå sekundær traumatisering i et psykisk krævende job
Kendskab til de mange foreninger i Danmark, hvor sørgende kan hente hjælp til deres sorgproces

Målgruppe

Sorgvejlederuddannelsen er tiltænkt dig, der er i direkte kontakt med mennesker i sorg, herunder børn og unge, der mister en forælder, bror eller søster; ældre mennesker, der mister en ægtefælle eller forældre, der mister et barn. Måske er du pædagog, lærer, sundhedsplejerske, ældreplejer, forebyggelseskonsulent, sygeplejerske eller lignende.

Ønsker din arbejdsplads eller kommunen en sorgvejleder, som andre fagprofessionelle kan indhente råd og vejledning hos, er uddannelsen yderst relevant. Med denne uddannelse i rygsækken er mulighederne mange, fordi uddannelsen dækker bredt og giver en 360 graders viden om og praksisnær tilgang til sorg.
Kursus_single_1000x900px_DivPic3
MODUL 1 – Den 16.-17. september 2019
Introduktion til sorgvejlederuddannelsen og viden om sorg, kropshukommelse samt sorgens sociologi og kultur
Dag 1:
Vi indleder kort uddannelsen med en introduktion til forløbet som helhed, så du får et overblik over, hvad du tager med dig som certificeret sorgvejleder.
Af faglig viden byder modulets første dag på viden om sorg, sorgreaktioner og forståelsesmodeller vedr. sorg. Derudover får du viden om vedvarende sorglidelse, hvormed du får opmærksomhedspunkter i forhold til opsporing heraf. Dagens underviser er psykolog og ph.d. Mai-Britt Guldin.
Dagen afsluttes med et oplæg om kropshukommelsens rolle i sorgprocessen, som ph.d. og Post-Doc. Allan Køster forestår undervisningen af.

Dag 2:
På modulets anden dag overtager ph.d. og professor i sociologi Michael Hviid Jacobsen undervisningen og beriger dig med viden om sorgens sociologi, den ydre sorg og relationer til familie samt øvrige omgivelser.
Modulet afsluttes med et oplæg om andre kulturers udtryk af sorg. Der vil særligt være fokus på den mellemøstlige sorgforståelse og praksis. Undervisningen varetages af Cand. Pæd i Antropologi Nadia El-Gendi.
MODUL 2 – Den 7.- 8. oktober 2019
Sorg hos den døende/syge, ældre, forældre samt hos børn og unge. Sorgindsats og koordinering i sundhedsvæsenet
Dag 1:
Den første dag på dette modul bevæger sig ind i temaet sorg hos den døende/syge, ældre og forældre, der mister. For alle grupper gennemgår vi, hvad du skal være særlig opmærksom på i forhold til sorg hos de enkelte grupper, hvilke sorgreaktioner, der typisk ses hos den enkelte gruppe, hvordan du bedst støtter dem, og hvor de får hjælp til deres sorg – også hvis de bliver ramt af vedvarende sorglidelse. Undervisningen bliver understøttet af cases. Dagens undervisere er hospitalspræst Christian Juul Busch, forfatter og sygeplejerske Jorit Tellervo, og psykolog og ph.d., Pernille Envold Bidstrup.

Dag 2:
Dagen starter med undervisning i børn og unges sorg, hvor Jes Dige, psykologisk konsulent og stifter af Skyggebørn, giver dig ekspertviden om, hvad du skal være særlig opmærksom på i forhold til sorg hos børn og unge, herunder hvilke sorgreaktioner, der typisk ses; hvordan du bedst støtter dem, og hvor børn og unge får hjælp til deres sorg.
Om eftermiddagen giver psykolog og ph.d. Mai-Britt Guldin dig indblik i den vigtige sorgindsats og koordinering i sundhedsvæsenet, så du får et indblik i, hvordan du bedst samarbejder med de enkelte enheder.
MODUL 3 – Den 21.-22. oktober 2019
Viden om og praksisnære øvelser
Dag 1 & 2:
Indholdet på størstedelen af dette modul bliver en indføring i et unikt sammensat samtaleredskab inspireret af CGT og udarbejdet til Seminarer.dk af den anerkendte professor Katherine Shear. I redskabet er indbygget en guide til hjælp med psykoedukation af de personer, du har samtaler med. Metoden bygger på kognitiv adfærdsterapi og tager udgangspunkt i metoden CGT (complicated grief therapy), som også er udarbejdet af Katherine Shear.

Efter modulet opfordrer vi dig til, at du bruger metoden i dit daglige virke, så du indsamler cases, der kan danne grundlag for diskussion, sparring og refleksion på opsamlingsdagen. Modulets underviser er psykolog og ph.d. Mai-Britt Guldin.

Om eftermiddagen på dag 2 kommer ph.d., cand.theol. og lektor i sjælesorg, Christine Tind Johannessen-Henry og giver dig viden om sjælesorg, og hvad præstens rolle kan være i et sorgforløb.
MODUL 4 – Den 18.-19. november 2019
Facilitering af sorggrupper
Dag 1 & 2:
IBegge dage fokuseres der på at uddanne dig til at facilitere en sorggruppe. Du bliver klædt på til at facilitere mødegangene, og til hvordan du skaber et rum for sørgende, hvor de føler sig trygge og får mulighed for at spejle sig i hinanden. Du får viden om de forskellige muligheder i forhold til opsætning af sorggrupper – åbne eller lukkede grupper, antal gange, emner for mødegangene mv. Undervisningen bliver varetaget af ph.d., cand.theol. og lektor i sjælesorg, Christine Tind Johannessen-Henry og konsulent hos Sikkerhedskonsulenterne med en Master i positiv psykologi, Lester Johannessen-Henry.

Som afslutning på dette moduls første dag bliver du beriget med en personlig beretning om det at miste.
MODUL 5 – Den 9.-10. december 2019
Undgå sekundær traumatisering i et psykisk krævende job. Opsamling og refleksion
Dag 1:
Når du arbejder med mennesker i sorg, giver du ofte meget af dig selv, hvormed du enten er i risiko for at overinvolvere eller underinvolvere dig i arbejdet. Dette opstår på grund af de psykiske belastninger, som et mentalt højrisiko-job indebærer. Derfor er det en vigtig del af uddannelsen, at du får redskaber til at passe på dig selv og dine kolleger i jobbet. Undervisningen varetages af psykolog og specialist i psykotraumatologi Rikke Høgsted. Dagen runder vi af med mulighed for at møde foreninger, der arbejder for at støtte sørgende igennem sorgprocesser. På denne måde får du kendskab til de foreninger, der eventuelt er relevante at henvise til.

Dag 2:
Den sidste dag på uddannelsen bliver en dag med tid til opsamling, cases, spørgsmål, refleksion og sparring for til sidst at munde ud i evaluering af uddannelsen. Dagen faciliteres af psykolog og ph.d. Mai-Britt Guldin.
slider-arrow
slider-arrow

Undervisere

Underviser_280x400px_Mai-Britt Guldin
Klik for at se
Underviser_280x400px_Allan Køster
Klik for at se
Michael Hviid Jacobsen
Klik for at se
Underviser_280x400px_Nadia El-Gendi
Klik for at se
Underviser_280x400px_Christian Juul Busch
Klik for at se
Underviser_280x400px_Christine Tind Johannessen-Henry
Klik for at se
Underviser_280x400px_Lester A. Johannessen-Henry
Klik for at se
Jorit Tellervo
Klik for at se
Pernille Envold Bidstrup
Klik for at se
Underviser_280x400px_Jes Dige
Klik for at se
Underviser_280x400px_Rikke Høgsted
Klik for at se
Stine Gotved
Klik for at se
Underviser_280x400px_Mai-Britt Guldin
Mai-Britt Guldin
Psykolog og ph.d.
Mai-Britt Guldin er specialist i psykoterapi og arbejder klinisk med mennesker i tab og sorg og har gjort det i over 15 år. Mai-Britt Guldin er leder af forskningsprogrammet Tab og Sorg på Aarhus Universitetshospital. Hun underviser læger, sygeplejersker, psykologer og præster, og er aktiv som foredragsholder. Mai-Britt Guldin har udgivet flere bøger om sorg, bl.a. Tab og Sorg – en grundbog for professionelle (2014), Sorg i rækken af Tænkepauser fra Aarhus Universitetsforlag samt bogen Sorgterapi – Evidens og metoder i praksis. (2018). Senest har hun været medforfatter til og medredaktør på bogen Giv sorgen ord – Sorgkultur i forandring, som udkom i 2019.
Underviser_280x400px_Allan Køster
Allan Køster
Ph.d. og post doc.
Allan Køster indgår i teamet ved forskningsprojektet ”Sorgens Kultur” på Aalborg Universitet. Allan Køsters forskningsperspektiv er på eksistentielle og fænomenologiske aspekter af sorgen – hvilket vil sige, hvordan sorg bliver oplevet af individet. Allan Køster har særligt fokus på, hvordan sorgen former os i et bredere livsperspektiv, og specifikt hvordan dette ser ud hos personer, der har mistet en forælder i barndommen eller ungdommen.
Michael Hviid Jacobsen
Michael Hviid Jacobsen
Professor i sociologi ved Aalborg Universitet
Michael Hviid Jacobsen har i en lang årrække forsket i vores forandrede forhold til døden og sorgen i det moderne samfund og har udgivet en lang række bøger om døden og sorgen.

Han er desuden tidligere studieleder på Masteruddannelsen for Humanistisk palliation ved Aalborg Universitet.
Underviser_280x400px_Nadia El-Gendi
Nadia El-Gendi,
Cand. pæd. i antropologi
Nadia El-Gendi har stor erfaring inden for flere områder af beskæftigelsesindsatsen, og har specialiseret sig inden for temaerne: integration, interkulturel kommunikation og kulturmøder. Nadia El-Gendi er tilknyttet Cabi som seniorkonsulent, Sociallægeinstitutionen som antropolog, Aarhus kommune og Gateway Healthcare, Rhode Island USA, som udviklingskonsulent. Derudover er hun selvstændig konsulent.
Underviser_280x400px_Christian Juul Busch
Christian Juul Busch
Hospitalspræst
Christian Juul Busch har været præst på Rigshospitalet de sidste 30 år. Før dette har han været præst på Amtssygehuset i Glostrup og i Vestre Fængsel.
Han har været aktiv i Foreningen for Palliativ Indsats og Nordisk Forening for Palliativ Vård. I 2013-2015 var han projektleder for ’Sorggrupper i folkekirken’.
Christian Juul Busch har skrevet en del artikler og lærebogskapitler, og senest har han bidraget med kapitlet Den døendes sorg – Mellem vemod og fortvivlelse i bogen Giv sorgen ord – Sorgkultur i forandring, som udkommer i 2019, – en bog, som han også har været medredaktør på i samarbejde med Michael Hviid Jacobsen og Mai-Britt Guldin.
Underviser_280x400px_Christine Tind Johannessen-Henry
Christine Tind Johannessen-Henry
Teolog, ph.d. og præst
Christine Tind Johannessen-Henry er ansat som lektor i sjælesorg og forsker ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter samt tilknyttet Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet. Som underviser udvikler og kører hun den 2-årige Specialuddannelse i Sjælesorg og har i 13 år ledet forskningsprojekter og undervist i empirisk teologi, pastoralteologi og sjælesorg inden for emneområder som kræftsygdom, traumer, katastrofer og begravelsessamtaler. For øjeblikket opstarter hun et forskningsprojekt om ”Sjælesorg som stresslindring”. Derudover fungerer hun som hjælpepræst med sjælesorgssamtaler ved Studentermenigheden i København og Simeon-Sankt Johannes sogn samt tilbyder sjælesorgssamtaler og supervision og holder foredrag. Hun har bl.a. skrevet bogen Kræften og Kraften. Hverdagskristendom i et netværksteologisk perspektiv og er forfatter til en række udenlandske og danske artikler og bogkapitler.
Underviser_280x400px_Lester A. Johannessen-Henry
Lester Johannes-Henry
Cand.scient.adm. og master i anvendt positiv psykologi
Lester Johannes-Henry er specialiseret i løsningsfokuseret metode, Signs of Safety og positiv psykologi og har bred erfaring inden for det socialpædagogiske område. Han er en erfaren facilitator, supervisor og coach og har i mange år gennemført undervisnings- og udviklingsforløb i løsningsfokuserede metoder og Signs of Safety for frontpersonale, der arbejder i den tidligt forebyggende indsats på området omkring udsatte børn, unge og familier. Lester Johannesen-Henry er kendt som en engageret, interessant og blændende formidler med en evne til at overføre teori og metoder til konkret praksis, så deltagerne hurtigt kan overføre det lærte og skabe resultater i egen hverdag.
Jorit Tellervo
Jorit Tellervo
Sygeplejerske, billedkunstner og projektleder
Jorit Tellervo har mange års erfaring indenfor palliativ sygepleje.
Hun har i flere år været ansat som projektleder i Palliativt Videncenter for at styrke indsats for ældre efterladte efter livsledsagerens død.
Initiativtager til – og forfatter af uddannelsesbøger og Folkeoplysningsprojektet “Sorg – når ægtefællen dør”.
Pernille Envold Bidstrup
Pernille Envold Bidstrup
Psykolog, ph.d., og seniorforsker ved Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning
Pernille Envold Bidstrup leder forskningsgruppen Psykologiske aspekter af Kræft og har i 15 år forsket i psykologiske aspekter hos kræftpatienter og deres pårørende – bl.a. i konsekvenser for- og støttemuligheder til familier til børn og voksne med kræft. Særligt arbejder hun sammen med forskningsgruppen omkring at udvikle og afprøve nye måder at støtte hele familien både under kræftbehandlingen, men også hvis familien mister. Hun holder foredrag og underviser bl.a. sygeplejersker i deres videreuddannelser.
Underviser_280x400px_Jes Dige
Jes Dige
Pædagogisk psykologisk konsulent, direktør og daglig leder af Skyggebørn
Jes Dige har et mange-årigt samarbejde med Kræftens Bekæmpelse bag sig. Han startede landets første sorggruppe i 1992, og i dag arbejder han stadig aktivt med sorggrupper, undervisning og foredrag. Med sine 25 års erfaring med børn og unge i sorg er Jes Dige en anerkendt ekspert på området. Han har en unik evne til omsætte børnenes perspektiv til konkrete praksisnære redskaber, som henvender sig til dig som fagprofessionel.
Underviser_280x400px_Rikke Høgsted
Rikke Høgsted
Cand.psych.aut.
Rikke Høgsted er specialiseret i psykotraumatologi (krisepsykolog) og har erfaring fra Dansk Røde Kors, Kræftens Bekæmpelse, Det Danske Forsvar, Falck Healthcare og Region Hovedstadens Psykiatri. Hun har en bred og dybdegående erfaring med arbejdet i mentale risikoerhverv og har blandt andet løst krisepsykologiske opgaver i både Danmark og udlandet. Rikke Høgsted har skrevet en del bøger – senest “Grundbog i belastningspsykologi” (2018).
Stine Gotved
Stine Gotved
Lektor i digital kommunikation og samfund på IT universitetet i København.
Stine Gotved er uddannet i kultursociologi (cand.phil 1994) og blev ph.d. i Cybersociologi i 2000. Stines fokus på social interaktion og tilhørsforhold har udviklet sig i samspil med internettets udbredelse. Forskningens omdrejningspunkt har de seneste år været den fysiske døds digitale manifestationer med særligt fokus på nye ritualer og kulturer under forandring.

Praktisk information

Alle moduler foregår på Scandic Odense.
Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense
Tæt på motorvejen
Gratis parkering
8 km fra Odense Banegård
Inkl. overnatning og fuld forplejning (ekskl. drikkevarer).
Pris kr. 28.500,- ekskl. moms. Indeholdt i prisen er overnatning samt fuld forplejning (ekskl. drikkevarer).
Scandic Odense
Scandic Odense
Hvidkærvej 25, Odense
Overblik over alle moduler
Modul 1:
Mandag den 16. september 2019 kl. 9.30-17.30
Tirsdag den 17. september 2019 kl. 9.00-15.00

Modul 2:
Mandag den 7. oktober 2019 kl. 9.30-17.30
Tirsdag den 8. oktober 2019 kl. 9.00-15.00

Modul 3:
Mandag den 21. oktober 2019 kl. 9.30-17.30
Tirsdag den 22. oktober 2019 kl. 9.00-15.00
Modul 4:
Mandag den 18. november 2019 kl. 9.30-17.30
Tirsdag den 19. november 2019 kl. 9.00-15.00

Modul 5:
Mandag den 9. december 2019 kl. 9.30-17.30
Tirsdag den 10. december 2019 kl. 9.00-15.00

Morgenmad begge dage, frokost, eftermiddagskage, 2 retters middag og overnatning i enkeltværelse er inkluderet.