Bliv certificeret sorgvejleder - Seminarer .dk
header_sorgvejleder_optimized
Viden om sorg
Uddannelse

Bliv certificeret sorgvejleder

Bliv sorgvejleder og få nyeste viden inden for sorg, sorgbearbejdning, forståelsesmodeller samt kompetencer til at facilitere sorggrupper.

 • Unik og topevalueret uddannelse udviklet i samarbejde med psykolog, ph.d. og professor Mai-Britt Guldin.
 • Ekspertviden fra landets førende forskere og praktikere inden for sorg samlet i en pakke
 • 10 dage fyldt med viden og praksisnære redskaber fordelt på 5 moduler

2022 udsolgt. Vi arbejder på datoer i 2023. 

Bliv sorgvejleder

Sorgkulturen i Danmark gennemgår for øjeblikket en stor transformation med opbrud og nye normer. Samtidig er vores viden om sorg øget, og vi ved i dag meget mere om, hvor mange der får langvarige konsekvenser af sorg eller ender med at lide under vedvarende sorglidelse. Derfor er der stadig større krav til dig som professionel om at kunne tale med og tilbyde en støttende indsats til dem, der gennemgår en til tider lammende og sønderlemmende sorg. Men hvordan griber du det bedst an?

Som fagperson har du en rolle i nogle af sorgkulturens utallige rum, og du kan være med til at skabe trygge og altafgørende rum for de sørgende. Det er en nødvendighed, at du kan navigere i sorgens kompleksitet og kulturelle rammer for at give den bedste vejledning. Det er også væsentligt, at du har et indblik i, hvilke muligheder du har for at kunne henvise og til hvem, så du hjælper og støtter på den mest hensigtsmæssige måde - om det så er i forhold til pårørende, der har mistet, eller til mennesket, der er på vej mod livets ende.

En praksisnær sorguddannelse med konkrete redskaber

Uddannelsen giver dig foruden ekspertviden fra førende forskere og praktikere en konkret metode - sorgfacilitering - du kan anvende til at yde støtte til de personer, du drager omsorg for i sorgen. Metoden er sammensat i et samarbejde mellem psykolog, ph.d. og professor Mai-Britt Guldin og Katherine Shear, professor i psykiatri og leder af The Center for Prolonged  Grief ved Columbia School of Social Work i New York, USA og grundlægger af PGDT (Prolonged Grief Disorder Therapy).

Sorgfacilitering tager udgangspunkt i PGDT og bygger desuden på teorierne om tosporsmodellen, fortsættelse af det følelsesmæssige bånd og Compassion Focused Therapy. Metoden indeholder redskaber til støtte og psykoedukation af dem, du skal hjælpe.

Mange sørgende har gavn af en sorggruppe. Derfor indgår der på denne uddannelse undervisning, der gør dig i stand til at facilitere sorggrupper. Som sorggruppeleder skaber du et unikt og trygt rum for sørgende mennesker, hvor de i fortrolighed kan dele deres historier og sorg. Man får mulighed for at spejle sig i andre, og dermed får en eventuel ensomhed og tomhed mindre plads i livet.

Målgruppe
Du kan bruge Sorgvejlederuddannelsen som en overbygning/efteruddannelse til din professionsbachelor eller erhvervsuddannelse inden for omsorgsfagene. Med din baggrund suppleret med sorgvejlederuddannelsen kan du fungere som central vejleder hos kommunen – dels for borgeren og dels for kollegerne; som sorggruppeleder hos kommunerne for børn og voksne, i private institutioner på skoler og ungdomsuddannelser, på plejehjem, i kirken mv.

Du har mulighed for at indgå samarbejder med selvstændige coaches, terapeuter e.l. inden for omsorg og terapi ift. rådgivning, vejledning og grupper eller som ansat rådgiver/vejleder hos diverse foreninger, der beskæftiger sig med mennesker, der lider tab og sorg. Vi anbefaler, at du modtager supervision løbende, hvis du skal være sorggruppeleder eller indgå i en coaching/rådgivningsfunktion.

Ønsker din arbejdsplads eller kommunen en sorgvejleder, som andre fagprofessionelle kan indhente råd og vejledning hos, er uddannelsen yderst relevant.

Med denne uddannelse i rygsækken er mulighederne mange, fordi uddannelsen dækker bredt og giver en 360 graders viden om og praksisnær tilgang til sorg.

Lige her kan du læse interviews med andre deltagere og blive klog på, hvordan de bruger uddannelsen.

Udbytte - Med denne uddannelse får du:

 • nyeste viden inden for sorg, sorgbearbejdning og forståelsesmodeller på sorg
 • redskaber til at opspore vedvarende sorglidelse
 • viden om sorgens sociologi, den ydre sorg og samspillet med omgivelserne
 • viden om sjælesorg og indblik i præstens mulige rolle i sorgforløbet
 • viden om sorg hos grupperne børn og unge, forældre, døende/syge og ældre
 • viden om sorgen ved at miste til selvmord
 • viden om kroppens rolle i sorgprocessen, herunder hvad kropshukommelse er
 • indsigt i sorgens udtryk på internettet
 • viden om sorgforståelse i andre kulturer - særligt med fokus på sorgkulturen og sorgforståelsen i den mellemøstlige kultur
 • kompetencer og metoder til at facilitere sorggrupper og dermed tilbyde sorggruppeforløb
 • Viden om sorgfaciliteringsmodellen, metoder og øvelser til sorgfacilitering, så du er klædt på til at yde relevant støtte
 • redskaber til at undgå sekundær traumatisering i et psykisk krævende job
 • Viden om, hvordan vi inddrager, men samtidig skelner, vores egne erfaringer i selvhjælpsarbejde og sorgundervisning
 • indblik i de professionelles indsatser og koordinering i sundhedsvæsenet

Uddannelsens opbygning

Modul 1: Introduktion til Sorgvejlederuddannelsen, viden om sorg og sorgreaktioner, forståelsesmodeller vedr. sorg samt indblik i sjælesorg. Sorg hos børn og unge og sorg hos forældre

Dag 1: Vi indleder uddannelsen med en kort introduktion til forløbet som helhed, så du får et overblik over, hvad du tager med dig som certificeret sorgvejleder.
Af faglig viden byder modulets første dag på viden om sorg, sorgreaktioner og forståelsesmodeller vedr. sorg. Derudover får du viden om vedvarende sorglidelse, og viden om hvilke opmærksomhedspunkter, der er vigtige i forhold til opsporing heraf. Dagens underviser er psykolog, ph.d. og professor Mai-Britt Guldin.

Dagen afsluttes med et oplæg om sjælesorg, og hvad præstens rolle kan være i et sorgforløb ved hospitalspræst Christian Juul Busch

Dag 2: På modulets anden dag er temaet sorg hos børn og unge samt forældre, der mister. Vi gennemgår, hvad du skal være særligt opmærksom på i forhold til sorg hos de enkelte grupper, hvilke sorgreaktioner der typisk ses hos den enkelte gruppe, hvordan du bedst støtter dem, og hvor de får hjælp til deres sorg - også hvis de bliver ramt af vedvarende sorglidelse. Undervisningen varetages af professor Atle Dyregrov.

Modul 2: Sorg hos den døende/syge og sorg hos ældre. Sorggrupper og facilitering af sorggrupper

Dag 1: Dagen starter med undervisning i den døende/syges sorg og afsluttes med oplæg om ældres sorg. For begge grupper gennemgår vi, hvad du skal være særligt opmærksom på i forhold til sorg hos den enkelte gruppe, hvilke sorgreaktioner der typisk ses hos dem, hvordan du bedst støtter dem, og hvor de får hjælp til deres sorg - også hvis de bliver ramt af vedvarende sorglidelse.

Undervisningen bliver understøttet af cases. Dagens undervisere er hospitalspræst Christian Juul Busch (den døende/syges sorg) samt forfatter og sygeplejerske Jorit Tellervo (den ældres sorg).

Dagen afsluttes med et oplæg om sorggruppers betydning, og hvad man skal være opmærksom på, når man faciliterer sorggrupper. Undervisningen bliver varetaget af teolog, ph.d. og præst Laila Bomose.

Dag 2:  På dag 2 er der fokus på at tale om sorg i grupper og facilitering af sorggrupper. Du får indblik i og øvelse i redskaberne remembering og bevidning i en sorggruppekontekst samt afprøvning af redskaberne i praksis. Undervisningen bliver varetaget af ph.d., cand.theol. og lektor i sjælesorg, Christine Tind Johannessen.

Modul 3: Sorgfacilitering og sorg efter selvmord

Dag 1 & 2:
Indholdet på størstedelen af dette modul er en indføring i en unik sammensat metode til sorgfacilitering, som bygger på PGDT (Prolonged  Grief Disorder Therapy). Metoden er udarbejdet i samarbejde mellem psykolog og professor Mai-Britt Guldin og den anerkendte professor Katherine Shear. I sorgfacilitering er indbygget en guide til hjælp med psykoedukation af de personer, du har samtaler med.

Efter modulet er der en praktisk hjemmeopgave i anvendelse af metoden, hvor vi opfordrer dig til at afprøve metoden i dit daglige virke. Din afprøvning af metoden i praksis vil danne grundlag for diskussion, sparring og refleksion på uddannelsens sidste dag på modul 5. Modulets underviser er psykolog, ph.d. og professor Mai-Britt Guldin.

Dag 2 afsluttes af ph.d. og seniorforsker Allan Køster med et oplæg om kroppens rolle i sorgprocessen, herunder kropshukommelse.

Modul 4: Sorgens sociologi. Kroppens rolle i sorgprocessen. Sorgens udtryk på internettet. Et kulturelt perspektiv på sorg med fokus på den mellemøstlige sorgforståelse. Erfaring med Sorgvejlederuddannelsen i praksis

Dag 1: På dag 1 af modul 4 stiller vi skarpt på sorgens sociologi, på hvordan sorgen ikke kun kommer til udtryk inde i mennesker, men også viser sig som et samspil mellem mennesker og mellem mennesker og samfund. Undervisningen i sorgens sociologi varetages af ph.d. og professor i sociologi Michael Hviid Jacobsen

Derefter tager ph.d. og faglig leder Elene Fleischer over med et oplæg om sorgen ved at miste til selvmord, aspekter af selvmordstab og den efterfølgende sorg.

Dagen afsluttes med et oplæg om sorgens udtryk på internettet, som Stine Gotved, kultursociolog og ph.d. i cybersociologi, underviser i.

Dag 2: Dag 2 indledes med et oplæg om sorgens udtryk i andre kulturer med særligt fokus på den mellemøstlige sorgforståelse og praksis, herunder også personlige oplevelser med forskelle i kommunikation og håndtering af sorg. Undervisningen varetages af Dina Elsenoussy, kulturmedarbejder og sundhedsvejleder. Dagen afsluttes med et oplæg fra Sorgvejleder Susanne Holm, der deler ud af sine personlige erfaringer med sorgvejlederuddannelsen, herunder erfaringer med sorggruppefacilitering og sorgvejledning.

Modul 5: Undgå sekundær traumatisering i et psykisk krævende job. Professionelle indsatser og koordinering i praksis. Opsamling og refleksion

Dag 1: Når du arbejder med mennesker i sorg, giver du ofte meget af dig selv, hvormed du enten er i risiko for at overinvolvere eller underinvolvere dig i arbejdet. Dette opstår på grund af de psykiske belastninger, som et mentalt højrisiko-job indebærer. Derfor er det en vigtig del af uddannelsen, at du får redskaber til at passe på dig selv og dine kolleger i jobbet. Undervisningen varetages af forebyggelseskonsulent, sorggruppeleder og certificeret sorgvejleder Susanne Holm

Dag 2: Den sidste dag på uddannelsen får du et oplæg af psykolog, ph.d. og professor Mai-Britt Guldin om professionelle indsatser ift. sorg og koordinering i sundhedsvæsenet. Dernæst bliver det en dag med tid til gennemgang af hjemmeopgave, opsamling, cases, spørgsmål, refleksion og sparring for til sidst at munde ud i evaluering af uddannelsen. Dagen faciliteres af Mai-Britt Guldin.

Udvikling af sorgvejlederuddannelsen

Uddannelsen er udviklet i samarbejde med en af landets førende forskere og praktikere inden for sorgområdet - cand.psych., ph.d. og professor Mai-Britt Guldin. Mai-Britt Guldin er specialist i psykoterapi og har arbejdet klinisk med mennesker i tab og sorg i op mod 20 år. Mai-Britt Guldin har været leder af forskningsprogrammet Tab og Sorg og er nu professor i rehabilitering og palliation dvs. lindrende behandling til personer med livstruende sygdom og deres pårørende. Mai-Britt underviser læger, sygeplejersker, psykologer og præster, og er aktiv som foredragsholder. Mai-Britt Guldin har udgivet flere bøger om sorg, bl.a. Tab og Sorg – en grundbog for professionelle (2014), Sorg i rækken af Tænkepauser fra Aarhus Universitetsforlag samt bogen Sorgterapi – Evidens og metoder i praksis. (2018). Senest har hun været medforfatter til og medredaktør på bogen Giv sorgen ord - Sorgkultur i forandring, som udkom i 2019 og skrevet Kort & godt om SORG - også fra 2019.

Undervisere

Underviser_280x400px_Mai-Britt Guldin
Klik for at se
Underviser_280x400px_Allan Køster
Klik for at se
Michael Hviid Jacobsen
Klik for at se
Jorit Tellervo
Klik for at se
Underviser_280x400px_Christian Juul Busch
Klik for at se
Underviser_280x400px_Christine Tind Johannessen-Henry
Klik for at se
Atle-dyregrov
Klik for at se
Stine Gotved
Klik for at se
Elene_Fleischer
Klik for at se
Susanne_Holm
Klik for at se
Dina_Elsenoussy
Klik for at se
Laila Bomose
Klik for at se
Underviser_280x400px_Mai-Britt Guldin
Mai-Britt Guldin
Cand.psych., ph.d. og professor
Mai-Britt Guldin er specialist i psykoterapi og har arbejdet klinisk med mennesker i tab og sorg i op mod 20 år. Mai-Britt Guldin har været leder af forskningsprogrammet Tab og Sorg og er nu professor i rehabilitering og palliation dvs. lindrende behandling til personer med livstruende sygdom og deres pårørende. Mai-Britt underviser læger, sygeplejersker, psykologer og præster, og er aktiv som foredragsholder. Mai-Britt Guldin har udgivet flere bøger om sorg, bl.a. Tab og Sorg – en grundbog for professionelle (2014), Sorg i rækken af Tænkepauser fra Aarhus Universitetsforlag samt bogen Sorgterapi – Evidens og metoder i praksis. (2018). Senest har hun været medforfatter til og medredaktør på bogen Giv sorgen ord - Sorgkultur i forandring, som udkom i 2019 og skrevet Kort & godt om SORG - også fra 2019.
Underviser_280x400px_Allan Køster
Allan Køster
Ph.D. og seniorforsker
Allan Køster er ansat hos Det Nationale Sorgcenter. Allan Køsters forskningsperspektiv er på eksistentielle og fænomenologiske aspekter af sorgen – hvilket vil sige, hvordan sorg bliver oplevet af individet. Allan Køster har særligt fokus på, hvordan sorgen former os i et bredere livsperspektiv, og specifikt hvordan det ser ud hos personer, der har mistet en forælder i barndommen eller ungdommen.
Michael Hviid Jacobsen
Michael Hviid Jacobsen
Professor i sociologi ved Aalborg Universitet
Michael Hviid Jacobsen har i en lang årrække forsket i vores forandrede forhold til døden og sorgen i det moderne samfund og har udgivet en lang række bøger om døden og sorgen.

Han er desuden tidligere studieleder på Masteruddannelsen for Humanistisk palliation ved Aalborg Universitet.
Jorit Tellervo
Jorit Tellervo
Sygeplejerske, billedkunstner og projektleder
Jorit Tellervo har mange års erfaring indenfor palliativ sygepleje.
Hun har i flere år været ansat som projektleder i Palliativt Videncenter for at styrke indsats for ældre efterladte efter livsledsagerens død.
Initiativtager til – og forfatter af uddannelsesbøger og Folkeoplysningsprojektet “Sorg – når ægtefællen dør”.
Underviser_280x400px_Christian Juul Busch
Christian Juul Busch
Hospitalspræst
Christian Juul Busch har været præst på Rigshospitalet de sidste 30 år. Før dette har han været præst på Amtssygehuset i Glostrup og i Vestre Fængsel.
Han har været aktiv i Foreningen for Palliativ Indsats og Nordisk Forening for Palliativ Vård. I 2013-2015 var han projektleder for ’Sorggrupper i folkekirken’.
Christian Juul Busch har skrevet en del artikler og lærebogskapitler, og senest har han bidraget med kapitlet Den døendes sorg – Mellem vemod og fortvivlelse i bogen Giv sorgen ord – Sorgkultur i forandring, som udkommer i 2019, – en bog, som han også har været medredaktør på i samarbejde med Michael Hviid Jacobsen og Mai-Britt Guldin.
Underviser_280x400px_Christine Tind Johannessen-Henry
Christine Tind Johannessen
Teolog, ph.d. og præst
Christine Tind Johannessen er ansat som lektor i sjælesorg og forsker ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter samt tilknyttet Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet. Som underviser udvikler og afholder hun den 2-årige Specialuddannelse i Sjælesorg og har i 13 år ledet forskningsprojekter og undervist i empirisk teologi, pastoralteologi og sjælesorg inden for emneområder som kræftsygdom, traumer, katastrofer og begravelsessamtaler. For øjeblikket opstarter hun et forskningsprojekt om ”Sjælesorg som stresslindring”. Derudover fungerer hun som hjælpepræst med sjælesorgssamtaler ved Studentermenigheden i København og Simeon-Sankt Johannes sogn samt tilbyder sjælesorgssamtaler og supervision og holder foredrag. Hun har bl.a. skrevet bogen Kræften og Kraften. Hverdagskristendom i et netværksteologisk perspektiv og er forfatter til en række udenlandske og danske artikler og bogkapitler.
Atle-dyregrov
Atle Dyregrov
Professor og SPECIALIST I KLINISK PSYKOLOGI
Atle Dyregrov er professor emeritus ved Universitetet i Bergen og arbejder ved Klinik for krisepsykologi i Bergen. Hans fagområde er opfølgning af børn og familier, som mister en nærtstående. Hans forskningsområde er sorg hos børn og familier samt katastrofepsykologi. Han har bl.a. skrevet bøgerne, Mestring af sorg, Sorg hos børn, Børn og traumer, Sorg hos små børn og Katastrofepsykologi. I 2021 udkom ”Håndbok i barns sorg” (Dyregrov & Lytje) og ”Sorg og komplisert sorg” (Kristensen, Dyregrov & Dyregrov). Han blev i 2014 udnævnt til Ridder 1. klasse af Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sit arbejde på området.
Stine Gotved
Stine Gotved
LEKTOR I DIGITAL KOMMUNIKATION OG SAMFUND PÅ IT UNIVERSITETET I KØBENHAVN.
Stine Gotved er uddannet i kultursociologi (cand.phil 1994) og blev ph.d. i Cybersociologi i 2000. Stines fokus på social interaktion og tilhørsforhold har udviklet sig i samspil med internettets udbredelse. Forskningens omdrejningspunkt har de 12 år seneste år været den fysiske døds digitale manifestationer med særligt fokus på nye ritualer og kulturer under forandring.
Elene_Fleischer
Elene Fleischer
PH.D. OG FAGLIG LEDER
Elene Fleischer er faglig leder og stifter af foreningen NEFOS - Netværk for Selvmordsramte og efterladte til selvmord. Elene er oprindeligt uddannet fra Odense Universitet fra Humanistisk Fakultet, hvorfra hun også har sin ph.d. “Selvmord som non-verbal kommunikation” (1997). Elene arbejder i dag som faglig leder af organisationen Nefos. Elene har flere udgivelser bag sig, blandt andet bogen I selvmordets kølvand - hjælp til at bære det ubærlige (2019)
Susanne_Holm
Susanne Holm
FOREBYGGELSESKONSULENT VED INSTITUT FOR BELASTNINGSPSYKOLOGI, SORGGRUPPELEDER OG CERTIFICERET SORGVEJLEDER
Susanne er indehaver af Om-sorgen.dk og har en baggrund bl.a. som projektleder på uddannelser og kurser inden for det psykologiske område. Susanne har en grunduddannelse i krisesamtaler, kognitiv terapi og metode, samt uddannelse som sorggruppeleder og er certificeret sorgvejleder. Hun er i øjeblikket i gang med en 4-årig psykoterapeutuddannelse med fokus på det narrative og systemiske univers. Ud over sit arbejde med psykoterapi i egen praksis er Susanne tilknyttet Institut for Belastningspsykologi som forebyggelseskonsulent, hvor hun bl.a. faciliterer kurser. Susanne har siden 2010 fungeret som sorggruppeleder og kontaktperson ved Forældre & Sorg.
Dina_Elsenoussy
Dina Elsenoussy
KULTURMEDARBEJDER OG SUNDHEDSVEJLEDER I KLINIK FOR PTSD & ANGST, AUH
Dina Elsenoussy har gennem 20 år arbejdet som kulturmedarbejder og sundhedsvejleder i Klinik for PTSD & Angst, AUH Psykiatrien, som behandler traumatiserede flygtninge for PTSD og angst. Ud over sit arbejde på Klinik for PTSD og Angst er Dina en aktiv formidler og foredragsholder med emner om migration, sygdomsforståelse, interkulturel kommunikation og tolkebrug. Derudover underviser Dina på kampagnen “Ret til ligestilling” om negativ social kontrol og kvinders rettigheder. Dina er født og opvokset i Cairo, Egypten, og flyttede til Danmark i 1999.
Laila Bomose
Laila Bomose
TEOLOG, PH.D. OG PRÆST
Laila Bomose har været præst i 11 år i Ballerup Sogn og er ved at lægge sidste hånd på en ph.d.- afhandling om sorg. Udover at passe sit embede har Laila undervist i forskellige sammenhænge i forbindelse med præsternes efteruddannelse, og hun er med i flere arbejdsgrupper om sorguddannelser og koordinering af sorggrupper i folkekirken. Derudover er Laila i øjeblikket ved at udvikle et materiale om, hvordan man kan træne sit gehør i sorgsamtaler.
OVERBLIK OVER ALLE MODULER
Modul 1:
Torsdag den 1. september 2022 kl. 9.30-17.30
Fredag den 2. september 2022 kl. 9.00-15.00

Modul 2:
Torsdag den 22. september 2022 kl. 9.30-17.30
Fredag den 23. september 2022 kl. 8.00-15.00

Modul 3:
Torsdag den 13. oktober 2022 kl. 9.30-17.30
Fredag den 14. oktober 2022 kl. 9.00-15.00
Modul 4:
Torsdag den 3. november 2022 kl. 9.30-17.30
Fredag den 4. november 2022 kl. 9.00-15.00

Modul 5:
Torsdag den 24. november 2022 kl. 9.30-17.00
Fredag den 25. november 2022 kl. 9.00-15.00

Alle moduler foregår på Scandic Odense.

Pris: kr. 30.495,- ekskl. moms. Indeholdt i prisen er overnatning samt fuld forplejning (ekskl. drikkevarer).

Morgenmad begge dage, frokost, eftermiddagskage, 2 retters middag og overnatning i enkeltværelse er inkluderet.

Certificering
Deltagere, der har gennemført og deltaget aktivt på uddannelsens forløb samt løst de stillede opgaver igennem forløbet, modtager et certifikat fra Seminarer.dk, der dokumenterer gennemførelse af uddannelsen.