Bliv certificeret sorgvejleder - Seminarer
sorgvejleder
Information
Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

Vælg venligst hold herunder:

Prisekskl. moms
28.500 DKK
Børn & unge
Uddannelse

Bliv certificeret sorgvejleder

  • Topevalueret og unik uddannelse udviklet i samarbejde med psykolog og ph.d., Mai-Britt Guldin
  • Ekspertviden fra landets førende forskere og praktikere inden for sorg samlet i en pakke
  • 10 dage fyldt med viden og praksisnære redskaber fordelt på 5 moduler, bl.a. nyeste viden om sorg og sorgbearbejdning, forståelse for kroppens rolle i sorgprocessen og kompetencer til at facilitere sorggrupper.

Hold 3 er åbent for tilmeldinger. Holdstart d. 4. marts på Scandic Odense. Se alle datoer nederst her på siden. De sidste to hold blev hurtigt udsolgt, så hvis du vil sikre dig en plads, så tilmeld dig i dag 🙂 

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Bliv certificeret sorgvejleder

Sorgkulturen i Danmark gennemgår for øjeblikket en stor transformation med opbrud og nye normer. Samtidig er vores viden om sorg øget, og vi ved i dag meget mere om, hvor mange der får langvarige konsekvenser af sorg eller ender med at lide under vedvarende sorglidelse. Derfor er der stadig større krav til dig som professionel om at kunne tale med og tilbyde en støttende indsats til dem, der gennemgår en til tider lammende og sønderlemmende sorg. Men hvordan griber du det bedst an?

Som fagperson har du en rolle i nogle af sorgkulturens utallige rum, og du kan være med til at skabe trygge og altafgørende rum for de sørgende. Det er en nødvendighed, at du kan navigere i sorgens kompleksitet og kulturelle rammer for at give den bedste vejledning. Det er også væsentligt, at du har et indblik i, hvilke muligheder du har for at kunne henvise og til hvem, så du hjælper og støtter på den mest hensigtsmæssige måde - om det så er pårørende, der har mistet, eller mennesket, der er på vej mod livets ende.

Uddannelsen er udviklet i samarbejde med en af landets førende forskere og praktikere inden for sorgområdet – psykolog og ph.d. Mai-Britt Guldin. Mai-Britt Guldin er specialist i psykoterapi og arbejder klinisk med mennesker i tab og sorg og har gjort det i over 15 år. Hun leder desuden forskningsprogrammet Tab og Sorg på Aarhus Universitetshospital.

En praksisnær uddannelse med redskaber

Uddannelsen giver dig foruden ekspertviden fra førende forskere og praktikere en konkret metode, sorgfacilitering, du kan anvende til at yde støtte til de personer, du drager omsorg for i sorgen. Metoden er sammensat i et samarbejde mellem psykolog og ph.d., Mai-Britt Guldin, og Katherine Shear, professor i psykiatri og leder af The Center for Complicated Grief ved Columbia School of Social Work i New York, USA og grundlægger af CGT (Complicated Grief Therapy). Sorgfacilitering tager udgangspunkt i CGT og bygger desuden på teorierne om tosporsmodellen, fortsættelse af det følelsesmæssige bånd og Compassion Focused Therapy. Metoden indeholder redskaber til støtte og psykoedukation af dem, du skal hjælpe.

Mange sørgende har gavn af en sorggruppe. Derfor indgår der på denne uddannelse et modul, der gør dig i stand til at facilitere sorggrupper. Som sorggruppeleder skaber du et unikt og trygt rum for sørgende mennesker, hvor de i fortrolighed kan dele deres historier og sorg. De får mulighed for at spejle sig i andre, hvormed en eventuel ensomhed og tomhed får mindre plads i deres liv.

Udbytte

nyeste viden inden for sorg, sorgbearbejdning og forståelsesmodeller på sorg
redskaber til at opspore vedvarende sorglidelse
indsigt i sorgens udtryk på internettet
viden om sorgens sociologi, den ydre sorg og samspillet med omgivelserne
viden om sjælesorg og indblik i præstens mulige rolle i sorgforløbet
viden om sorg hos grupperne børn og unge, forældre, døende/syge og ældre
viden om kroppens rolle i sorgprocessen, herunder hvad kropshukommelse er
en konkret metode i sorgfacilitering, så du er klædt på til at yde relevant støtte
viden om sorg i andre kulturer - særligt med fokus på sorgkulturen og sorgforståelsen i den mellemøstlige kultur
kompetencer til at facilitere sorggrupper og dermed tilbyde sorggruppeforløb
et oplæg om det at facilitere sorggrupper i professionelt regi
en personlig beretning om det at miste og hvordan vi inddrager, men samtidig skelner, vores egne erfaringer i selvhjælpsarbejde og sorgundervisning
redskaber til at undgå sekundær traumatisering i et psykisk krævende job
indblik i de professionelles indsatser og koordinering i sundhedsvæsenet

Målgruppe for sorgvejlederuddannelsen

Sorgvejlederuddannelsen kan du bruge som en overbygning/efteruddannelse af din professionsbachelor eller erhvervsuddannelse inden for omsorgsfagene. Med din baggrund suppleret med sorgvejlederuddannelsen kan du fungere som central vejleder hos kommunen – dels for borgeren og dels for kollegerne, som sorggruppeleder hos kommunerne for børn og voksne, i private institutioner, på plejehjem, i kirken mv., indgå samarbejder med selvstændige coaches, terapeuter e.l. inden for omsorg og terapi med rådgivning, vejledning og grupper eller som ansat rådgiver/vejleder hos diverse foreninger, der beskæftiger sig med mennesker, der lider tab og sorg. Vi anbefaler, at du modtager supervision løbende, hvis du skal være sorggruppeleder eller indgå i en coaching/rådgivningsfunktion.

Ønsker din arbejdsplads eller kommunen en sorgvejleder, som andre fagprofessionelle kan indhente råd og vejledning hos, er uddannelsen yderst relevant. Med denne uddannelse i rygsækken er mulighederne mange, fordi uddannelsen dækker bredt og giver en 360 graders viden om og praksisnær tilgang til sorg.

Modul 1
Introduktion til sorgvejlederuddannelsen og viden om sorg, sorgens udtryk på internettet, sorgens sociologi og indblik i sjælesorg
Dag 1:
Vi indleder kort uddannelsen med en introduktion til forløbet som helhed, så du får et overblik over, hvad du tager med dig som certificeret sorgvejleder.
Af faglig viden byder modulets første dag på viden om sorg, sorgreaktioner og forståelsesmodeller vedr. sorg. Derudover får du viden om vedvarende sorglidelse, hvormed du får opmærksomhedspunkter i forhold til opsporing heraf. Dagens underviser er psykolog og ph.d. Mai-Britt Guldin.
Dagen afsluttes med et oplæg om sorgens udtryk på internettet, som Stine Gotved, kultursociolog og ph.d. i cybersociologi, underviser i.

Dag 2:
På modulets anden dag overtager ph.d. og professor i sociologi, Michael Hviid Jacobsen, undervisningen og beriger dig med viden om sorgens sociologi, den ydre sorg og relationer til familie samt øvrige omgivelser.
Om eftermiddagen kommer ph.d., cand.theol. og lektor i sjælesorg, Christine Tind Johannessen-Henry, og giver dig viden om sjælesorg, og hvad præstens rolle kan være i et sorgforløb.
Modul 2
Sorg hos børn og unge, forældre, den døende/syge og den ældre. Kroppens rolle i sorgprocessen, herunder kropshukommelse
Dag 1:
Den første dag på dette modul bevæger sig ind i temaet sorg hos børn og unge samt forældre, der mister. Vi gennemgår, hvad du skal være særlig opmærksom på i forhold til sorg hos de enkelte grupper, hvilke sorgreaktioner der typisk ses hos den enkelte gruppe, hvordan du bedst støtter dem, og hvor de får hjælp til deres sorg - også hvis de bliver ramt af vedvarende sorglidelse. Undervisningen heri varetages af professor Atle Dyregrov.
Dagen afsluttes med et oplæg om kroppens rolle i sorgprocessen, herunder kropshukommelse, som ph.d. og Post-Doc., Allan Køster, forestår undervisningen af.

Dag 2:
Dagen starter med undervisning i den døende/syges sorg og afsluttes med oplæg om ældres sorg. For begge grupper gennemgår vi, hvad du skal være særlig opmærksom på i forhold til sorg hos den enkelte gruppe, hvilke sorgreaktioner der typisk ses hos dem, hvordan du bedst støtter dem, og hvor de får hjælp til deres sorg - også hvis de bliver ramt af vedvarende sorglidelse. Undervisningen bliver understøttet af cases. Dagens undervisere er hospitalspræst Christian Juul Busch (den døende/syges sorg), samt forfatter og sygeplejerske Jorit Tellervo (den ældres sorg).
MODUL 3
Sorgfacilitering og andre kulturers sorg
Dag 1 & 2:
Indholdet på størstedelen af dette modul bliver en indføring i en unik sammensat metode, sorgfacilitering, som bygger på CGT (complicated grief therapy) og er udarbejdet i samarbejde mellem psykolog og ph.d., Mai-Britt Guldin, og den anerkendte professor Katherine Shear. I sorgfacilitering er indbygget en guide til hjælp med psykoedukation af de personer, du har samtaler med.

Efter modulet opfordrer vi dig til, at du bruger metoden i dit daglige virke, så du indsamler cases, der kan danne grundlag for diskussion, sparring og refleksion på uddannelsens sidste dag. Modulets underviser er psykolog og ph.d., Mai-Britt Guldin.

Dag 2 afsluttes med et oplæg om andre kulturers udtryk af sorg med et særligt fokus på den mellemøstlige sorgforståelse og praksis.
MODUL 4
Facilitering af sorggrupper
Dag 1 & 2:
Begge dage fokuseres der på at uddanne dig til at facilitere en sorggruppe. Du bliver klædt på til at facilitere mødegangene ved hjælp af drejebøger, og til hvordan du skaber et rum for sørgende, hvor de føler sig trygge og får mulighed for at spejle sig i hinanden. Du får viden om de forskellige muligheder i forhold til opsætning af sorggrupper - åbne eller lukkede grupper, antal gange, emner for mødegangene mv. Derudover får du indblik og øvelse i redskaberne remembering og bevidning. Undervisningen bliver varetaget af ph.d., cand.theol. og lektor i sjælesorg, Christine Tind Johannessen-Henry og konsulent hos LØFT.nu med en Master i positiv psykologi, Lester Johannessen-Henry.

Som afslutning på dette moduls første dag bliver du beriget med et oplæg om at faciltiere sorggrupper i professionelt regi.
MODUL 5
Undgå sekundær traumatisering i et psykisk krævende job. Professionelle indsatser og koordinering i praksis. Opsamling og refleksion
Dag 1:
Når du arbejder med mennesker i sorg, giver du ofte meget af dig selv, hvormed du enten er i risiko for at overinvolvere eller underinvolvere dig i arbejdet. Dette opstår på grund af de psykiske belastninger, som et mentalt højrisiko-job indebærer. Derfor er det en vigtig del af uddannelsen, at du får redskaber til at passe på dig selv og dine kolleger i jobbet. Undervisningen varetages af psykolog og specialist i psykotraumatologi Rikke Høgsted.

Dagen runder vi af med et oplæg om, hvordan vi inddrager, men samtidig skelner, vores egne erfaringer i selvhjælpsarbejde og sorgundervisning – det er en vigtig skelnen at mestre - der er stor forskel på privat og personlig.

Dag 2:
Den sidste dag på uddannelsen får du et oplæg af psykolog og ph.d. Mai-Britt Guldin om professionelle indsatser ift. sorg og koordinering i sundhedsvæsenet. Dernæst bliver det en dag med tid til gennemgang af hjemmeopgave, opsamling, cases, spørgsmål, refleksion og sparring for til sidst at munde ud i evaluering af uddannelsen. Dagen faciliteres af psykolog og ph.d. Mai-Britt Guldin.
slider-arrow
slider-arrow

Undervisere

Underviser_280x400px_Mai-Britt Guldin
Klik for at se
Underviser_280x400px_Allan Køster
Klik for at se
Michael Hviid Jacobsen
Klik for at se
Underviser_280x400px_Christian Juul Busch
Klik for at se
Underviser_280x400px_Christine Tind Johannessen-Henry
Klik for at se
Underviser_280x400px_Lester A. Johannessen-Henry
Klik for at se
Jorit Tellervo
Klik for at se
Atle-dyregrov
Klik for at se
Underviser_280x400px_Rikke Høgsted
Klik for at se
Stine Gotved
Klik for at se
Underviser_280x400px_Mai-Britt Guldin
Mai-Britt Guldin
Psykolog og ph.d.
Mai-Britt Guldin er specialist i psykoterapi og arbejder klinisk med mennesker i tab og sorg og har gjort det i over 15 år. Mai-Britt Guldin er leder af forskningsprogrammet Tab og Sorg på Aarhus Universitetshospital. Hun underviser læger, sygeplejersker, psykologer og præster, og er aktiv som foredragsholder. Mai-Britt Guldin har udgivet flere bøger om sorg, bl.a. Tab og Sorg – en grundbog for professionelle (2014), Sorg i rækken af Tænkepauser fra Aarhus Universitetsforlag samt bogen Sorgterapi – Evidens og metoder i praksis. (2018). Senest har hun været medforfatter til og medredaktør på bogen Giv sorgen ord - Sorgkultur i forandring, som udkom i 2019 og skrevet Kort & godt om SORG - også fra 2019.
Underviser_280x400px_Allan Køster
Allan Køster
Ph.d. og post doc.
Allan Køster indgår i teamet ved forskningsprojektet ”Sorgens Kultur” på Aalborg Universitet. Allan Køsters forskningsperspektiv er på eksistentielle og fænomenologiske aspekter af sorgen – hvilket vil sige, hvordan sorg bliver oplevet af individet. Allan Køster har særligt fokus på, hvordan sorgen former os i et bredere livsperspektiv, og specifikt hvordan dette ser ud hos personer, der har mistet en forælder i barndommen eller ungdommen.
Michael Hviid Jacobsen
Michael Hviid Jacobsen
Professor i sociologi ved Aalborg Universitet
Michael Hviid Jacobsen har i en lang årrække forsket i vores forandrede forhold til døden og sorgen i det moderne samfund og har udgivet en lang række bøger om døden og sorgen.

Han er desuden tidligere studieleder på Masteruddannelsen for Humanistisk palliation ved Aalborg Universitet.
Underviser_280x400px_Christian Juul Busch
Christian Juul Busch
Hospitalspræst
Christian Juul Busch har været præst på Rigshospitalet de sidste 30 år. Før dette har han været præst på Amtssygehuset i Glostrup og i Vestre Fængsel.
Han har været aktiv i Foreningen for Palliativ Indsats og Nordisk Forening for Palliativ Vård. I 2013-2015 var han projektleder for ’Sorggrupper i folkekirken’.
Christian Juul Busch har skrevet en del artikler og lærebogskapitler, og senest har han bidraget med kapitlet Den døendes sorg – Mellem vemod og fortvivlelse i bogen Giv sorgen ord – Sorgkultur i forandring, som udkommer i 2019, – en bog, som han også har været medredaktør på i samarbejde med Michael Hviid Jacobsen og Mai-Britt Guldin.
Underviser_280x400px_Christine Tind Johannessen-Henry
Christine Tind Johannessen-Henry
Teolog, ph.d. og præst
Christine Tind Johannessen-Henry er ansat som lektor i sjælesorg og forsker ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter samt tilknyttet Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet. Som underviser udvikler og kører hun den 2-årige Specialuddannelse i Sjælesorg og har i 13 år ledet forskningsprojekter og undervist i empirisk teologi, pastoralteologi og sjælesorg inden for emneområder som kræftsygdom, traumer, katastrofer og begravelsessamtaler. For øjeblikket opstarter hun et forskningsprojekt om ”Sjælesorg som stresslindring”. Derudover fungerer hun som hjælpepræst med sjælesorgssamtaler ved Studentermenigheden i København og Simeon-Sankt Johannes sogn samt tilbyder sjælesorgssamtaler og supervision og holder foredrag. Hun har bl.a. skrevet bogen Kræften og Kraften. Hverdagskristendom i et netværksteologisk perspektiv og er forfatter til en række udenlandske og danske artikler og bogkapitler.
Underviser_280x400px_Lester A. Johannessen-Henry
Lester Johannessen-Henry
Cand.scient.adm. og master i anvendt positiv psykologi
Lester Johannessen-Henry er specialiseret i løsningsfokuseret metode, Signs of Safety og positiv psykologi og har bred erfaring inden for det socialpædagogiske område. Han er en erfaren facilitator, supervisor og coach og har i mange år gennemført undervisnings- og udviklingsforløb i løsningsfokuserede metoder og Signs of Safety for frontpersonale, der arbejder i den tidligt forebyggende indsats på området omkring udsatte børn, unge og familier. Lester Johannessen-Henry er kendt som en engageret, interessant og blændende formidler med en evne til at overføre teori og metoder til konkret praksis, så deltagerne hurtigt kan overføre det lærte og skabe resultater i egen hverdag.
Jorit Tellervo
Jorit Tellervo
Sygeplejerske, billedkunstner og projektleder
Jorit Tellervo har mange års erfaring indenfor palliativ sygepleje.
Hun har i flere år været ansat som projektleder i Palliativt Videncenter for at styrke indsats for ældre efterladte efter livsledsagerens død.
Initiativtager til – og forfatter af uddannelsesbøger og Folkeoplysningsprojektet “Sorg – når ægtefællen dør”.
Atle-dyregrov
Atle Dyregrov
specialist i klinisk psykologi
Atle Dyregrov er professor og arbejder ved Klinik for krisepsykologi i Bergen. Hans fagområde er opfølgning af børn og familier, som mister en nærtstående. Hans forskningsområde er sorg hos børn og familier samt katastrofepsykologi. Han har bl.a. skrevet bøgerne, Mestring af sorg, Sorg hos børn, Børn og traumer, Sorg hos små børn og Katastrofepsykologi. Han blev i 2014 udnævnt til Ridder 1. klasse af Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sit arbejde på området.
Underviser_280x400px_Rikke Høgsted
Rikke Høgsted
Cand.psych.aut.
Rikke Høgsted er specialiseret i psykotraumatologi (krisepsykolog) og har erfaring fra Dansk Røde Kors, Kræftens Bekæmpelse, Det Danske Forsvar, Falck Healthcare og Region Hovedstadens Psykiatri. Hun har en bred og dybdegående erfaring med arbejdet i mentale risikoerhverv og har blandt andet løst krisepsykologiske opgaver i både Danmark og udlandet. Rikke Høgsted har skrevet en del bøger – senest “Grundbog i belastningspsykologi” (2018).
Stine Gotved
Stine Gotved
Lektor i digital kommunikation og samfund på IT universitetet i København.
Stine Gotved er uddannet i kultursociologi (cand.phil 1994) og blev ph.d. i Cybersociologi i 2000. Stines fokus på social interaktion og tilhørsforhold har udviklet sig i samspil med internettets udbredelse. Forskningens omdrejningspunkt har de seneste år været den fysiske døds digitale manifestationer med særligt fokus på nye ritualer og kulturer under forandring.

Praktisk information

Alle moduler foregår på Scandic Odense
Hvidkærvej 25, 5250 Odense
Tæt på motorvejen
Gratis parkering
Inkl. overnatning og fuld forplejning (ekskl. drikkevarer).
Pris kr. 28.500,- ekskl. moms. Indeholdt i prisen er overnatning samt fuld forplejning (ekskl. drikkevarer).
Scandic Odense
Overblik over alle moduler
Modul 1:
Den 4. marts 2021 kl. 9.30-17.30
Den 5. marts 2021 kl. 9.00-15.00

Modul 2:
Den 23. marts 2021 kl. 9.30-17.30
Den 24. marts 2021 kl. 9.00-15.00

Modul 3:
Den 15. april 2021 kl. 9.30-17.30
Den 16. april 2021 kl. 9.00-15.00
Modul 4:
Den 6. maj 2021 kl. 9.30-17.30
Den 7. maj 2021 kl. 9.00-15.00

Modul 5:
Den 27. maj 2021 kl. 9.30-17.30
Den 28. maj 2021 kl. 9.00-15.00

Pris: kr. 28.500,- ekskl. moms. Indeholdt i prisen er overnatning samt fuld forplejning (ekskl. drikkevarer).

Morgenmad begge dage, frokost, eftermiddagskage, 2 retters middag og overnatning i enkeltværelse er inkluderet.