Altid aktuelle kurser for pædagoger - Se udvalget på Seminarer.dk

Kurser og efteruddannelse for pædagoger

Vi har altid mange aktuelle kurser for pædagoger. Vi er i løbende dialog med vores brugere for at blive klogere på deres udfordringer, så vi hele tiden er aktuelle.
Vores kurser for pædagoger stikker i flere retninger, så se gerne gennem hele udvalget og læs mere om dem som er aktuelle for dig og dine kollegaer.

kurser for pædagoger

Kurser for pædagoger

Vores kurser for pædagoger bliver udviklet i samarbejde mellem Seminarer.dk og nogle af de bedste undervisere i landet. Vi har et bredt netværk af undervisere inden for hver deres niche. Vi underviser altså ikke selv, men har mulighed for at hente de største profiler fra landet ind. Vi har fokus på det praksisnærer, så du hurtigst muligt kan omsætte teori til praksis i dit eget job. Se fx vores kursus med Bo Hejlskov - Om udfordrende adfærd hos børn. Her sætter vi fokus på Low Arousal-tilgangen i det pædagogiske arbejde.

Tag et kig på vores spændende kurser for pædagoger herover.

Hvilke kurser for pædagoger tilbyder vi?

Vi tilbyder kurser om:

Vores kurser for pædagoger opdateres konstant for at sikre, at du får den mest relevante og opdaterede viden.

Efteruddannelse for pædagoger: Få nye værktøjerne og metoder til at nå børnene på deres præmisser

Vi har mange uddannelser af flere dages varighed som egner sig godt som efteruddannelse til pædagoger. Her kommer et udsnit af vores mest populære pædagog efteruddannelser.

Pædagog efteruddannelse med fokus på angsthåndtering hos børn og unge

Efteruddannelsen "BeCool" er skræddersyet til pædagogisk personale, der arbejder med børn og unge. Efteruddannelsen fokuserer på at give deltagerne værktøjer til at håndtere angst, stress og traumer hos børn og unge. Uddannelse ledes af psykolog Søren Benedikt Pedersen, som vil dele den seneste viden om disse emner. Deltagerne vil lære om forskellige teknikker såsom visualisering, åndedræt og afslapning, og også fokusere på metakognitive strategier, gradueret eksponering og trin-for-trin planer. Derudover vil der være fokus på guidet massage, leg, bevægelse og sanser, samt assertiv adfærd, kropssprog og social færdighedstræning. Formålet med efteruddannelsen er at give deltagerne værktøjer og teknikker, de kan bruge i deres arbejde med børn og unge for at håndtere angst og stress på en effektiv måde.

Digital efteruddannelse til pædagoger med fokus på stress hos børn og unge

Vi er stolte af at præsentere vores digitale efteruddannelse til pædagoger, "Certificeret Børne-Stressvejleder". Uddannelsen er skabt i samarbejde med fysioterapeut Pernille Thomsen og psykolog Charlotte Bjerregaard, og er designet til at give dig de værktøjer, du har brug for, for at kunne identificere børn og unge, der reagerer med stresssymptomer og at kunne forklare dem om symptomer og løsninger på en letforståelig måde. Du vil også lære at afhjælpe noget af den stress, som det enkelte barn eller den unge oplever, og at tale med barnet eller den unge på en bedre måde.

Efteruddannelsen består af 4 digitale moduler, der indeholder videooplæg med underviserne, printbare redskaber, quizzer, refleksionsøvelser og praksiseksempler. Efter gennemførelse af de 4 moduler, er der desuden fysisk supervision. Ved at gennemføre uddannelsen og bestå den tilhørende eksamen, vil du blive certificeret bio-psyko-social børne-stressvejleder.

Så hvis du ønsker at lære mere om stress hos børn og hvordan du kan hjælpe dem, så er vores digitale uddannelse det perfekte valg for dig.

Pædagog efteruddannelse om sanseintegration

Er du en pædagog, der arbejder med børn, unge eller voksne, der har en udviklingsforstyrrelse? Så er vores efteruddannelse "Sanseintegrationsvejleder i pædagogisk kontekst" lige noget for dig. Sanseintegration er især et vigtigt emne, hvis du arbejder med borgere med en udviklingsforstyrrelse, men er også meget brugbart for dig der arbejder på normalområdet.

Med denne pædagog efteruddannelse vil du opnå teoretiske og praktiske kompetencer til at differentiere forskellige sensoriske udtryk fra hinanden, og du vil få konkrete metoder og redskaber til at undersøge den sensoriske forståelse, nervesystemets aktivitetsgrad og amygadala-sensitivitet. Du vil også lære at tilrettelægge relevante og bæredygtige pædagogiske interventioner i pædagogisk kontekst med udgangspunkt i den enkelte persons sensoriske behov, samt at evaluere interventionens effekt og justere tiltag. Derudover vil du få konkrete praktiske øvelser til at understøtte interventionens sigte.

Din underviser, fysioterapeut Oliver Laage, er en populær og erfaren underviser, kendt for sin praksisnære tilgang med konkrete øvelser og redskaber. Så hvis du ønsker at forbedre din forståelse og håndtering af sensoriske udfordringer hos de børn, unge eller voksne, du arbejder med, så tilmeld dig nu og bliv ”Certificeret Sanseintegrationsvejleder i pædagogisk kontekst”.

Efteruddannelse til skolepædagoger

Arbejder du på skoleområdet har vi også nogle gode relevante efteruddannelser til dig.

Vores 2 efteruddannelser til pædagoger, der arbejder på skoleområdet, er "AKT-uddannelsen" og "Skolevægring - Bag om skolefravær".

"AKT-uddannelsen" er en 10-dages uddannelse, hvor du vil blive certificeret AKT-/Inklusionsvejleder. På efteruddannelsen kommer du i selskab med konsulent Tacha Elung, konfliktmægler Jan Andersen, jurist Bente Adolphsen og specialist i klinisk børnepsykologi Rikke Yde Tordrup. Du vil opnå kompetencer til at supervisere kolleger ift. de problemstillinger, de oplever som udfordrende, teoretisk viden om specifikke udviklingsforstyrrelser og redskaber til at igangsætte inkluderende handleplaner, træning i brug af redskaber, der kan hjælpe klasser med et højt konfliktniveau, praksisnære samtalekort til styrkelse af dialogen med såvel markante som ressourcesvage forældre, og viden om, hvornår og hvordan du skal underrette de sociale myndigheder, og hvilke tavshedspligtregler der findes. Uddannelsen giver 10 ECTS-point.

"Skolevægring - Bag om skolefravær" er et 3-dages kursus, hvor ph.d. i pædagogisk psykologi Tine Basse Fisker underviser. Du vil få refleksioner og nye perspektiver på egen praksis, opmærksomhed på hvilke teoretiske perspektiver man kan forstå skolefravær ud fra, praksisnære redskaber til at sikre dig at få barnets egne perspektiver med i løsningen af de problematikker, der ligger til grund for fraværet, praksisnære redskaber til at styrke samarbejdet mellem skole og forældre, idéer og gensidig inspiration til tiltag, skolen kan iværksætte for at støtte barnet i at komme i skole igen, og praksisafprøvninger af mikrointerventioner undervejs i kursusforløbet.

Så hvis du arbejder på skoleområdet og ønsker at forbedre din forståelse og håndtering af AKT-problemstillinger og skolefravær, er disse efteruddannelser det perfekte valg for dig.

Efteruddannelse med særligt fokus på ADHD

Vores digitale efteruddannelse "Bliv certificeret vejleder i ADHD" giver dig muligheden for at blive en ekspert inden for ADHD ved at lære af en af verdens førende eksperter på området, Dr. Russell Barkley.

Uddannelsen er et unikt digitale ADHD uddannelsesforløb, som giver dig ca. 30 timers undervisning fra Dr. Barkley samt danske eksperter, som psykolog Bo Hejlskov Elvén og fysioterapeut Pernille Thomsen. De vil give dig viden om ADHD's indvirkning på de eksekutive funktioner, hvordan diagnosen påvirker børn, unge og voksnes livsvilkår, indsigt i de medicinske og psykosociale behandlingsmuligheder og deres effekt, komorbide lidelser og udviklingsforstyrrelsen SCT (Sluggish Cognitive Tempo).

Ved at gennemføre uddannelsen og bestå den tilhørende eksamen, vil du blive certificeret ADHD-vejleder og få værktøjerne til at håndtere og forstå børn, unge og voksne med ADHD på en effektiv måde. Så hvis du ønsker at lære mere om ADHD og hvordan du kan hjælpe dem, der lider af det, er vores digitale uddannelse det perfekte valg for dig.

Få en bedre forståelse af børns adfærd vha den kognitive læringskuffert

Kurset "Den Kognitive Færdighedsmodel – Styrk børns kognitive færdigheder" er et essentielt 3-dages uddannelsesforløb for pædagogisk personale, der sigter mod at forbedre forståelsen og håndteringen af børns adfærd gennem en dybere indsigt i deres kognitive processer. Deltagerne vil lære at identificere og arbejde med kognitive udfordringer, der kan ligge bag adfærdsproblemer, og vil modtage redskaber og metoder til at styrke børnenes kognitive udvikling. Kurset, ledet af psykologerne Jens og Simon Wilbrandt, integrerer teorier fra neuropsykologi og neuropædagogik, og giver praktiske værktøjer som Kompenseringsværktøjet og Den Kognitive Læringskuffert.

Dette kursus er afgørende for pædagoger og andet personale, der arbejder med børn, fordi det tilbyder konkrete strategier til at forstå og støtte børn i deres udvikling. Deltagelse vil ikke alene berige de professionelles faglige kompetencer, men også bidrage til at skabe et mere støttende og inkluderende læringsmiljø for børnene, især for dem med særlige behov. Kurset er relevant for fagfolk i forskellige uddannelses- og omsorgsindstillinger, hvilket gør det værdifuldt for en bred vifte af praktikere.

Priser og rabat på vores kurser for pædagoger

Vi tilbyder konkurrencedygtige priser på vores kurser og uddannelser til pædagoger.
Vi har 2 typer af rabat på udvalgte kurser for pædagogoer. Du kan få disse 2 typer af rabat:

Maillisterabat (5 %)

Mængderabat ved 10+ deltagere

Du kan se den præcise rabat på de enkelte arrangementssider.

Er I 10 deltagere eller derover som er interesseret i et kursus for pædagoger kan I kontakte os på telefon 66 15 90 43 eller via email på [email protected] for at høre nærmere om jeres rabatmuligheder.

Udbyg din viden: Fordele ved pædagogisk kursus og efteruddannelse

I en verden i konstant forandring er det essentielt at holde sin viden og kompetencer opdaterede. En efteruddannelse eller et kursus kan netop hjælpe pædagoger med at følge med udviklingen inden for deres felt. Det giver muligheden for at dygtiggøre sig inden for specifikke områder, og dermed styrke sin faglighed og professionalisme. Det fører til større arbejdsglæde, bedre karrieremuligheder, og ikke mindst, mulighed for at yde en endnu bedre pædagogisk praksis. Et kursus eller en efteruddannelse er derfor en investering i både egen og børnenes fremtid.

Dit valg: Fordele ved at videreuddanne sig hos Seminarer.dk

At vælge Seminarer.dk til din videreuddannelse eller dit kursus betyder at vælge kvalitet, relevans og viden, der kan bruges direkte i praksis. Vi har over 25 års erfaring med at udvikle kurser og efteruddannelser, og vores fokus er altid på det praksisnære. Vi samarbejder med de dygtigste eksperter i landet, og sikrer dermed at vores kursister får den nyeste og mest relevante viden. Vi udvikler løbende vores udbud, så det altid matcher aktuelle behov og trends i pædagogisk praksis.

Forplejning på et pædagogisk kursus eller efteruddannelse

Vi mener, at en god dag på kursus også inkluderer lækker forplejning. På vores en-dags kurser er morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum inkluderet i prisen. Er kurset eller uddannelsen over flere dage, er der typisk - men ikke altid - overnatning og aftensmad med i prisen. Du kan altid finde præcise oplysninger om forplejning på det enkelte arrangement nederst i teksten. Vores mål er, at du skal kunne koncentrere dig om det faglige indhold, mens vi tager os af resten.

Vil du have et kursus eller efteruddannelse for pædagoger ud i din institution?

Er du interesseret i at hjemtage et kursus eller en efteruddannelse til din institution, så kan vi også sørge for det. Vi tilbyder at skræddersy en række forskellige kurser, så de opfylder jeres præcise behov for kompetence udvikling.

Kontakt os på Telefon 66 15 90 43 eller [email protected].

Vi glæder os til at høre fra dig.

Artikler for pædagoger

Nyeste
Populære
Smølfespark, stress & søheste: Stress sidder i kroppen, så den skal med i ligningen, når børn & unge mistrives

Smølfespark, stress & søheste: Stress sidder i kroppen, så den skal med i ligningen, når børn & unge mistrives

Børn og unges trivsel har desværre været nedadgående i de sidste mange år. Hvorfor er der ikke et entydigt svar på, ligesom der ikke findes ét svar på, hvordan de igen får det godt. Fysioterapeut Pernille Thomsen oplever dog, at kroppen ofte får alt for lidt fokus i arbejdet med at styrke børn og unges trivsel. Her slår hun derfor et slag for det arbejde og fortæller om stress, nervesystemet og behandlingstilgangen ”Søhestemad”.

Alle nyheder
Læs mere
Dina & Amanda er med til at lægge kimen til psykologisk tryghed på deres arbejdsplads

Dina & Amanda er med til at lægge kimen til psykologisk tryghed på deres arbejdsplads

Dina Milword Lorentzen og Amanda Dahl Mathiesen er administrative medarbejdere i Center for Børn, Unge og Familier i Faxe Kommune – og i 2023 blev de uddannet certificerede practitioners i The Fearless Organization Scan og skal nu stå for at facilitere arbejdet med psykologisk tryghed i organisationen. Læs her om deres oplevelse med uddannelsesforløbet, og hvordan arbejdet med psykologisk tryghed er blevet modtaget af deres kollegaer.

Alle nyheder
Læs mere
Hvad er kimen til forråelse – og hvordan undgår vi den?

Hvad er kimen til forråelse – og hvordan undgår vi den?

Når gode mennesker handler dårligt – f.eks. inden for relations- og omsorgsarbejde – kan det bunde i forråelse: en lumsk følelse, der kan få os til at smide det moralske kompas ud ad vinduet, og som både skal og kan bekæmpes. I denne artikel dykker vi ned i, hvad forråelse er for en størrelse, og hvordan den kan forebygges og håndteres.

Alle nyheder
Læs mere
Forståelse af Forråelse: Hvordan beskytter vi os i fagprofessionelle miljøer?

Forståelse af Forråelse: Hvordan beskytter vi os i fagprofessionelle miljøer?

I en verden, hvor fagfolk dagligt konfronteres med emotionelt belastende situationer, kan forråelse trænge sig på og tære på den menneskelige sjæl. Denne artikel dykker ned i fænomenet forråelse, dets historiske baggrund, årsager i professionelle miljøer og dets dybtgående effekter på arbejdspladsen. Lær, hvordan du kan genkende tegnene, og vigtigst af alt, hvordan du kan beskytte dig selv og dine kolleger fra denne skjulte trussel.

Ældre
Læs mere
Relationsarbejde – “Mellem empati og udmattelse” undgå omsorgstræthed i dit arbejde

Relationsarbejde – “Mellem empati og udmattelse” undgå omsorgstræthed i dit arbejde

Gå i dybden med relationsarbejde og dets uundværlige rolle i samfundet, samt de skjulte udfordringer, der kan føre til omsorgstræthed. Læs videre og få indsigt i, hvordan du kan styrke relationsarbejdet, samtidig med at du beskytter dig selv mod omsorgstræthed og udbrændthed.

Børn & unge
Læs mere
Den Kloge Krop – Kroppens intelligens kan hjælpe os til at tage vare på os selv i det relationelle arbejde

Den Kloge Krop – Kroppens intelligens kan hjælpe os til at tage vare på os selv i det relationelle arbejde

Hvad er embodiment? Og hvordan kan tilgangen hjælpe til at forebygge og håndtere omsorgstræthed? Det forklarer psykoterapeut Maja Pålsson i denne lille artikel.

Alle nyheder
Læs mere
Sanseintegration hos børn: Forståelse og praksis for pædagoger

Sanseintegration hos børn: Forståelse og praksis for pædagoger

I en verden fyldt med stimuli er sanseintegration hos børn afgørende for deres udvikling og trivsel. Hvordan børn opfatter, reagerer på, og engagerer sig med omgivelserne kan variere drastisk, hvilket har dybtgående konsekvenser for deres læring og sociale interaktion. Denne artikel dykker ned i sanseintegrationens betydning, giver pædagoger værktøjer til at forstå og støtte børn med sanseintegrations udfordringer, og fremhæver praksis, der fremmer positiv udvikling. Dyk ned i en verden af sanser og opdag, hvordan du kan gøre en forskel i børns liv.

Børn & unge
Læs mere
Tværfagligt samarbejde – med barnet i fokus

Tværfagligt samarbejde – med barnet i fokus

Læs med i artiklen herunder, hvor cand.jur. Bente Adolphsen sætter fokus på tværfagligt samarbejde i børnesager. Hun slår et slag for, at det ude i kommunerne er vigtigt at se på særligt 3 ting: Om procedurerne for tværfagligt samarbejde reelt giver mulighed for en bedre indsats til gavn for barnet, om reglerne om tavshedspligt og videregivelse af oplysninger bliver overholdt, og om den anvendte arbejdstid står mål med fordelene for barnet.

Alle nyheder
Læs mere
Lyt til denne podcast, og få inspiration til at sikre trivsel hos børn og unge

Lyt til denne podcast, og få inspiration til at sikre trivsel hos børn og unge

Hvordan kan vi være med til at sikre, at børn og unge har det godt og ikke bliver en del af de sørgelige statistikker om stigende mistrivsel? Dét har psykolog Simon Wilbrandt sat sig for at få svar på i sin podcast Forunderlige Børn, hvor han inviterer diverse eksperter til at dele deres viden om, hvordan man kan understøtte trivsel. Lyt med her.

Alle nyheder
Læs mere
Ikoner 300×300
Vi har mere end 25 års erfaring
Ikoner 300×3002
Udviklet i tæt dialog med brugerne
Ikoner 300×3003
Mere end 5000 kursister bruger os om året
Ikoner 300×3004
Vi fokuserer på det praksisnære