Sanseintegration hos børn: Forståelse og praksis for pædagoger
Børn & unge
Artikel

Sanseintegration hos børn: Forståelse og praksis for pædagoger

I en verden fyldt med stimuli er sanseintegration hos børn afgørende for deres udvikling og trivsel. Hvordan børn opfatter, reagerer på, og engagerer sig med omgivelserne kan variere drastisk, hvilket har dybtgående konsekvenser for deres læring og sociale interaktion. Denne artikel dykker ned i sanseintegrationens betydning, giver pædagoger værktøjer til at forstå og støtte børn med sanseintegrations udfordringer, og fremhæver praksis, der fremmer positiv udvikling. Dyk ned i en verden af sanser og opdag, hvordan du kan gøre en forskel i børns liv.

Af Seminarer.dk
sanseintegration hos børn

Derfor skal du lære mere om sanseintegration hos børn

Sanseintegration hos børn er et fundamentalt aspekt af hvordan de oplever og interagerer med verden omkring dem. Dette komplekse system gør det muligt for børn at bearbejde og koordinere de mange sensoriske indtryk de modtager – fra duften af en blomst til følelsen af sand mellem tæerne. For mange børn sker denne integration af sanserne nærmest ubemærket, men for nogle kan der være udfordringer, der gør det svært at tolke eller reagere på sensoriske stimuli på en hensigtsmæssig måde.

Betydningen af sund sanseintegration for børns udvikling kan ikke understreges nok. Den støtter ikke kun barnets evne til at forstå sin egen krop og omgivelser, men er også afgørende for udviklingen af motorik, sprog, social kompetence og læring. For pædagoger er det derfor essentielt at have en grundlæggende forståelse af sanseintegration hos børn, så de kan skabe de bedste betingelser for børns trivsel og udvikling i hverdagen.

Se vores uddannelse: Sanseintegrationsvejleder i pædagogisk kontekst

Hvad er sanseintegration?

Sanseintegration refererer til den proces, hvorigennem vi modtager, bearbejder og koordinerer sensoriske informationer fra vores krop og fra omgivelserne. Denne integration er essentiel for vores evne til at handle og reagere hensigtsmæssigt i forskellige situationer.

Definition: Sanseintegration er evnen til at “oversætte”, organisere og bruge sensoriske informationer fra omgivelserne og vores egen krop, så vi kan deltage meningsfuldt i hverdagens aktiviteter.

Baggrund: Begrebet sanseintegration blev først populært i 1970’erne takket være arbejdet af den amerikanske ergoterapeut Dr. A. Jean Ayres(1). Ayres beskrev, hvordan nogle børn havde svært ved at bearbejde sensorisk information, hvilket påvirkede deres daglige funktion og adfærd.

De syv sanser og deres betydning:

 1. Taktil sans (følesans): Relaterer til fornemmelsen af berøring og tryk. Den er vigtig for at forstå vores omgivelser og for at udvikle motoriske færdigheder.
 2. Visuel sans: Hjælper os med at bearbejde det, vi ser, hvilket er afgørende for læring og navigation i vores miljø.
 3. Auditiv sans (høresans): Relateret til vores evne til at opfatte og bearbejde lyde. Den er central for sprogudvikling og kommunikation.
 4. Olfaktorisk sans (lugtesans): Involverer vores evne til at detektere og skelne lugte. Den påvirker vores følelsesmæssige og hukommelsesrelaterede reaktioner.
 5. Gustatorisk sans (smagssans): Relateret til smag og påvirker vores madpræferencer og kost.
 6. Proprioceptiv sans: Giver information om kroppens position i rummet. Den er vigtig for koordination og bevægelse.
 7. Vestibulær sans: Vedrører balance og kropsbevægelse. Den spiller en central rolle i vores evne til at bevæge os med sikkerhed og elegance.

For børn er en velfungerende sanseintegration fundamentet for at udforske verden, lære, interagere med andre og udvikle selvtillid.

Se også vores artikel: De 7 sanser og hvordan du stimulerer dem i en pædagogisk kontekst

Udvikling af sanseintegration hos børn

Sanseintegrationens udvikling er en kontinuerlig proces, der begynder allerede i livmoderen og fortsætter gennem barndommen. Denne udvikling er tæt knyttet til barnets overordnede kognitive og motoriske udvikling.

Normal udvikling fra spæd til skolebarn:

 • Spædbarn: I de første levemåneder reagerer babyer primært på basale sensoriske input som lys, lyd og berøring. F.eks. vil en nyfødt baby vende hovedet mod en lyskilde eller reagere på moderens stemme (2).
 • Småbørnsalderen (1-3 år): I denne periode begynder børn at udforske verden omkring dem mere aktivt. Taktil sans(følesans) og proprioception hjælper dem med at forstå teksturer og deres krops position i rummet, hvilket er essentielt for kravlen, gåturen og senere løb.
 • Børnehavealder (3-6 år): Børn bliver mere aktive deltagere i deres omgivelser. Vestibulær sans hjælper dem med balance, mens den auditive og visuelle sans bliver mere raffineret, hvilket understøtter sprogudvikling og begyndende læsefærdigheder.
 • Skolealder (6-12 år): Sanseintegrationen er nu i en fase, hvor den understøtter mere komplekse færdigheder, såsom skrivning, sport og musik. Børns evne til at filtrere unødvendige sensoriske informationer forbedres, hvilket hjælper dem med at fokusere i skolemiljøet.

Variationer i sanseintegrationens udvikling: Ikke alle børn udvikler sanseintegration i samme tempo, og variationer er almindelige. For nogle kan visse sensoriske udfordringer manifestere sig som overfølsomhed, hvor almindelige stimuli bliver overvældende. For andre kan det være det modsatte, hvor de søger intens sensorisk stimulation. Pædagoger skal være opmærksomme på disse individuelle forskelle og tilpasse deres tilgang for at imødekomme hvert barns unikke behov(3).

Se alle vores kurser og uddannelse om sanseintegration hos børn

Tegn på sanseintegrations udfordringer hos børn

Selvom alle børn kan udvise forskelligheder i deres sanseadfærd fra tid til anden, er der visse tegn, der kan indikere mere dybtliggende udfordringer med sanseintegration. At genkende disse tidlige tegn kan hjælpe pædagoger med at støtte børn mere effektivt.

Hvordan genkender man børn, der kæmper med sanseintegration?

 • Overfølsomhed: Børn kan vise en overdrevet reaktion på stimuli, som mange finder normale eller behagelige. Dette kan inkludere at blive skræmt af høje lyde, blive distraheret af baggrundsstøj eller undgå berøring.
 • Underfølsomhed: I den modsatte ende af spektret søger nogle børn konstant efter sensorisk stimulation. De kan f.eks. nyde at blive klemt, rystet eller opsøge larmende omgivelser.
 • Koordination: Børn med sanseintegrations udfordringer kan ofte have problemer med grov- eller finmotorik, hvilket kan manifestere sig som klodsethed eller vanskeligheder med opgaver, der kræver præcision.
 • Adfærdsudfordringer: Overvældende sensoriske oplevelser kan føre til udbrud, tilbagetrækning eller andre adfærdsproblemer.

Eksempler på udfordringer i hverdagen:

 • Mad: Overfølsomhed over for teksturer, smag eller temperatur kan gøre måltidstider udfordrende. Et barn kan nægte at spise visse fødevarer på grund af deres “følelse” snarere end deres smag.
 • Påklædning: Irritation over bestemte tekstiler, sømme i sokker eller tætsiddende tøj kan gøre morgenrutiner vanskelige.
 • Leg: Børn med sanseintegrationsudfordringer kan have svært ved at engagere sig i gruppelege, især hvis de involverer fysisk kontakt eller uforudsigelige bevægelser.

Ved at være opmærksom på disse tegn kan pædagoger hjælpe med at skabe et miljø, hvor alle børn kan trives og udvikle sig.

Sanseintegrations aktiviteter i pædagogisk praksis

Sanseintegrations aktiviteter er en central del af pædagogisk arbejde, fordi de understøtter børns evne til at bearbejde og integrere sensoriske input. Når børn engagerer sig i aktiviteter, der udfordrer og stimulerer deres sanser, styrkes deres neural netværk, og de bliver bedre rustet til at håndtere dagligdagens sanseindtryk.

Hvorfor er aktiviteter vigtige for sanseintegrationen hos børn?

 • Stimulering af sanserne: Aktiviteter giver børn mulighed for at udforske og bearbejde forskellige sensoriske input i en kontrolleret og støttende setting.
 • Udvikling af færdigheder: Gennem leg og aktiviteter kan børn udvikle motoriske, kognitive og sociale færdigheder, samtidig med at de arbejder med sanseintegration.
 • Selvregulering: Sanseintegrations aktiviteter kan hjælpe børn med at lære at regulere deres respons på sensoriske stimuli, hvilket er vigtigt for deres følelsesmæssige trivsel.

Eksempler på aktiviteter, der fremmer sanseintegration hos børn:

 • Sanserum: Et specielt designet rum med forskellige sensoriske stimuli, såsom lys, lyde, teksturer og bevægelser, kan være en oase for børn med sanseintegrationsudfordringer.
 • Taktil leg: Arbejde med materialer som ler, ris, sand eller slim giver børn mulighed for at udforske forskellige teksturer og temperaturer.
 • Balanceøvelser: Aktiviteter på en balancepude, gyngende platform eller trapez kan hjælpe med at stimulere vestibulærsystemet.
 • Lydtæpper: Lytte til og reagere på forskellige lyde og musik kan hjælpe børn med at forbedre deres auditive bearbejdning.

Ved at inkludere Sanseintegrations aktiviteter i den daglige rutine kan pædagoger støtte børns udvikling og trivsel på en sjov og engagerende måde.

Se også vores artikel: Sanseintegration øvelser

Pædagogens rolle i at støtte børn med sanseintegrations udfordringer

Sanseintegrations udfordringer kan påvirke barnets evne til at deltage fuldt ud i dagligdagens aktiviteter og læringsmuligheder. Som pædagog er det derfor essentielt at kunne identificere og støtte børn, der kæmper med disse udfordringer, så de får de bedste betingelser for trivsel og udvikling.

Observation og tilpasning af læringsmiljøet:

 • Opdagelse af tegn: En nøglerolle for pædagogen er at observere børnenes adfærd for at genkende eventuelle tegn på Sanseintegrations udfordringer.
 • Individuel tilpasning: Baseret på observationer kan pædagogen tilpasse læringsmiljøet for at imødekomme barnets specifikke behov, hvad enten det er at reducere distraktioner, skabe rolige zoner eller justere aktivitetens sværhedsgrad.
 • Stimulerende miljø: Det er også vigtigt at tilvejebringe et miljø, der tilbyder en bred vifte af sensoriske oplevelser, som kan udfordre og udvikle sanseintegration hos børn.

Samarbejde med forældre og specialister:

 • Kommunikation med forældre: For at skabe en holistisk støtte er det vigtigt at have en åben dialog med forældrene. De kan give værdifuld indsigt i barnets adfærd og præferencer derhjemme.
 • Arbejde med specialister: I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at søge støtte fra specialister, såsom ergoterapeuter, der har ekspertise inden for sanseintegrations udfordringer.
 • Faglig udvikling: Pædagoger bør også søge efter muligheder for at udvide deres viden om sanseintegration gennem kurser, workshops eller litteratur.

Som pædagog er det afgørende at anerkende og handle proaktivt over for sanseintegrations udfordringer, så hvert barn får den støtte og vejledning, de fortjener.

Uddannelse som Sanseintegrationsvejleder

I en pædagogisk kontekst kan sanseintegrationsproblematikker have stor betydning for barnets trivsel, udvikling og læringsparathed. Uddannelsen “Sanseintegrationsvejleder i pædagogisk kontekst” giver professionelle inden for pædagogik en unik mulighed for at opnå kompetencer, der kan understøtte børn med sanseintegrations udfordringer.

Formål med uddannelsen: Denne uddannelse sigter mod at klæde deltagerne på med viden om, hvordan man afdækker en overordnet sensorisk forståelse og ud fra denne lægger en plan for bæredygtige interventionsprocesser. Deltagerne vil lære om nervesystemet, sanseintegration og principperne bag sanseprofiler.

Kursusindhold og udbytte: Deltagerne vil arbejde med:

 • Struktureret indsamling af informationer for at opnå en dybere sensorisk forståelse.
 • Tilrettelæggelse af interventioner, der tager udgangspunkt i den enkeltes sensoriske behov.
 • Anvendelse af konkrete værktøjer og strategier til at støtte den enkelte, såsom justering af sensoriske stimuli, kropslige øvelser, åndedrætsøvelser og massage.
 • Dybdegående viden om hjernens opbygning, det autonome nervesystem, arousal-niveau, spejlneuroner, signalstoffer og meget mere.

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til alle, der arbejder med børn fra 4 år og opefter eller med unge og voksne med en udviklingsforstyrrelse.

Underviser: Oliver Laage, en erfarne fysioterapeut specialiseret i sanseintegration, leder uddannelsesforløbet. Med hans baggrund og erfaring inden for arbejdet med børn, unge og voksne med forskellige udfordringer, bringer han både teoretisk viden og praksisnær erfaring til undervisningen.

Begrænsninger: Det er vigtigt at bemærke, at uddannelsen ikke giver deltagerne kompetencer til at udføre testning med Sensory Profile. Dette forudsætter en bestemt faglig baggrund, som f.eks. psykolog, ergoterapeut eller lignende.

Praktiske aspekter: Forløbet er designet til at være praksisnært, hvilket betyder, at øvelser og hands-on erfaringer vil være en central del af undervisningen. Det giver deltagerne mulighed for konkret at afprøve teorier og metoder i praksis.

Samlet set tilbyder denne uddannelse en dybdegående forståelse for sanseintegrations udfordringer og giver professionelle inden for pædagogik værktøjerne til at støtte dem, der kæmper med disse udfordringer.

Arbejder du som pædagog?

Se alle vores kurser og efteruddannelser for pædagogisk personale: Kurser og efteruddannelse for pædagoger

 

Referencer

 1. Ayres, A. J. (1972). Sensory Integration and Learning Disorders. Los Angeles: Western Psychological Services.
 2. Als, H., & McAnulty, G. (1986). The Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP) with Kangaroo Mother Care (KMC): Comprehensive Care for Preterm Infants. Current Women’s Health Reviews, 12(1), 60-72.
 3. Miller, L.J., & Lane, S.J. (2000). Toward a consensus in terminology in sensory integration theory & practice: Part 1: Taxonomy of neurophysiological processes. Sensory Integration Special Interest Section Quarterly, 23, 1-4.

Relevante arrangementer

Sanseintegrationsvejleder i pædagogisk kontekst
Kursusforløb

Sanseintegrationsvejleder i pædagogisk kontekst

Fyn, Jylland & Sjælland

Arbejder du med børn, unge eller voksne, der har en udviklingsforstyrrelse? Så bliv Sanseintegrationsvejleder i pædagogisk kontekst.

Med dette kursusforløb opnår du bl.a.:

Teoretiske og praktiske kompetencer til at differentiere forskellige sensoriske udtryk fra hinanden Konkrete metoder og redskaber til at undersøge den sensoriske forståelse Konkrete metoder og redskaber til at undersøge nervesystemets aktivitetsgrad og amygadala-sensitivitet Kompetencer til at tilrettelægge relevant og bæredygtig pædagogisk intervention i pædagogisk kontekst med udgangspunkt i den enkeltes sensoriske behov, samt til at evaluere interventionens effekt og justere tiltag Konkrete praktiske øvelser til at understøtte interventionens sigte

Din underviser er fysioterapeut Oliver Laage.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Bliv certificeret børne-stressvejleder
Uddannelse

Bliv certificeret børne-stressvejleder

Varighed: Ca. 70 timer. Lær fra fysioterapeut Pernille Thomsen & psykolog Charlotte Bjerregaard, og bliv certificeret bio-psyko-social børne-stressvejleder.

Efter stressvejleder uddannelsen vil du bl.a. kunne: 

 Spotte børn og unge, som reagerer med diverse stresssymptomer  Forklare børn og unge om symptomer og løsninger på en letforståelig måde  Afhjælpe noget af den stress, som det enkelte barn/den unge oplever og tale med barnet/den unge på en bedre måde 

Stressvejleder uddannelsen består af 4 digitale moduler, og de byder bl.a. på videooplæg med underviserne, redskaber til print, tests, refleksionsøvelser og praksiseksempler. Efter 4. modul er der desuden fysisk supervision.

Vi godkender din tilmelding hurtigst muligt, og du vil ofte have adgang inden for 1 arbejdsdag.

Læs mere
Fejl som brændstof: skab psykologisk tryghed og læring i din organisation
Kursus

Fejl som brændstof: skab psykologisk tryghed og læring i din organisation

Jylland & Sjælland

Fejl er uundgåelige, men ved at håndtere dem rigtigt, kan vi omdanne dem til guld.

På dette kursus deler Jan Nielsen, erfaren pilot og ekspert i fejlkultur, sin unikke indsigt fra flyindustriens arbejde med fejl. Inspireret af Amy Edmondsons forskning vil du få konkrete værktøjer til at forstå og analysere fejl og omdanne dem til værdifulde læringsressourcer og innovationsmuligheder – forbedre kommunikation og styrke teamwork i din organisation.

Tilmeld dig nu og tag første skridt mod en mere robust og læringsorienteret arbejdsplads!

Læs mere