Oliver Laage - Ekspert & underviser i sanseintegration

Portræt af Oliver Laage - Ekspert i sanseintegration

Oliver Laage underviser på vores kursusforløb "Sanseintegrationsvejleder i pædagogisk kontekst". Lær mere om Oliver her, og læs hvad du kan lære på vores kursusforløb om sanseintegration.

Oliver Laage

Introduktion af Oliver Laage

Oliver Laage er en dedikeret fysioterapeut med en passion for at hjælpe børn, unge og voksne med at tackle en række udfordringer, der kan have en stor indvirkning på deres livskvalitet. Han har specialiseret sig inden for en række områder, herunder ADHD, autismespektrumforstyrrelser, angst, depression, psykose og stress, og hans viden og erfaring gør ham til en efterspurgt underviser på kursusforløbet: Sanseintegrationsvejleder i pædagogisk kontekst. Oliver Laage brænder for at dele sin viden med andre, og hans entusiasme for faget smitter af på kursusdeltagerne, der får mulighed for at lære af hans erfaring og ekspertise.

Oliver Laages Ekspertise områder

Oliver Laage har tilegnet sig en bred vifte af ekspertiseområder, som han bruger til at hjælpe børn, unge og voksne med at tackle en række udfordringer i deres liv. Han er uddannet fysioterapeut fra Metropol i 2013, og har siden da beskæftiget sig med og specialiseret sig inden for børn, unge og voksne med ADHD, autismespektrumforstyrrelser, angst, depression, psykose og stress m.m.

Oliver har en dyb erfaring i arbejdet med ADHD, autismespektrumforstyrrelser, angst, spiseforstyrrelser, depression med mere, han har opnået gennem arbejdet med børn, unge og voksne i både den private sektor som er tilknyttet STU-, bosted- og mentorafdeling, samt gennem PPR 6-18 år. Det har givet ham mulighed for at samarbejde med mange forskellige faggrupper, herunder psykologer, psykiatere, pædagoger, lærere, ergoterapeuter og logopæder, hvilket gør ham vant til at færdes i det tværfaglige rum og erfaren i at formidle sin viden til klienten, pårørende og personale omkring.

Oliver er en engageret fysioterapeut med et solidt fundament inden for specialområderne ADHD, autismespektrumforstyrrelser, angst og stress osv, som han bruger til at hjælpe klienterne til at forbedre deres livskvalitet og opnå en bedre balance i hverdagen.

Efterspurgt underviser

Som en erfaren og engageret underviser, har Oliver Laage vist sig at være en populær valg blandt vores kursusdeltagere. Han har tidligere afholdt kurset "Når sanserne skaber kaos" hos Seminarer.dk, og har også undervist flere hold af kurset "Sanseintegrationsvejleder i pædagogisk kontekst".

Han er kendt for at formidle komplekse emner på en enkel og tilgængelig måde, og hans entusiasme for emnet smitter af på kursusdeltagerne. Hans erfaring og ekspertise gør ham i stand til at give praktiske og anvendelige råd og værktøjer, som kursusdeltagerne kan bruge i deres arbejde med børn, unge og voksne med specialbehov.

Oliver er god til at skabe en god atmosfære i undervisningen, han lytter til kursusdeltagerne og er altid klar til at besvare spørgsmål og give yderligere feedback. Hans erfaring og ekspertise kombineret med hans evne til at formidle og engagere kursusdeltagerne gør ham til en efterspurgt og respekteret underviser.

Derfor skal du lære mere om sanseintegration

Sanseintegration er en vigtig færdighed for fagprofessionelle, der arbejder med børn, unge og voksne med specialbehov. Det er en proces, hvor hjernen modtager, sorterer og sammenkæder sanseindtryk, så de kan anvendes til at guide adfærd og interaktion. Når sanseintegrationen ikke fungerer optimalt, kan det føre til en række udfordringer i form af hyper- eller hyposensitivitet, motorisk uro, problemer med koncentration og indlæring, mv.

Ved at lære om sanseintegration, får fagprofessionelle værktøjer til at hjælpe børn, unge og voksne med at forbedre deres evne til at håndtere sanseindtryk. Det kan føre til en forbedring i deres sociale interaktioner, koncentrationsevne, selvregulering og indlæring.

For eksempel, kan sanseintegration hjælpe børn med autisme med at håndtere overvældende sanseindtryk og derved mindske angst, stress og uro. Sanseintegration kan også hjælpe børn med ADHD med at forbedre koncentration og indlæring.

Ikke kun det, men læring om sanseintegration kan hjælpe fagprofessionelle med at forstå og anerkende den enkelte borgers særlige behov, så de kan tilpasse deres praksis til at understøtte deres klienter bedre. Derfor kan sanseintegration have stor betydning for at forbedre livskvaliteten og færdighederne hos børn, unge og voksne med specialbehov.

Artikler om sanseintegration

Nyeste
Populære
Sanseintegration og ADHD: En Guide for Pædagoger og Fagfolk

Sanseintegration og ADHD: En Guide for Pædagoger og Fagfolk

Sanseintegration og ADHD er et vigtigt emne for pædagoger og andre fagfolk, der arbejder med børn, unge og voksne med ADHD. Denne artikel vil give en grundig gennemgang af, hvad sanseintegration er, hvordan det relaterer sig til ADHD, og hvilke strategier og teknikker der kan hjælpe personer med ADHD med at forbedre deres sanseintegration og dermed deres evne til at fungere i hverdagen.

Børn & unge
Læs mere
Sanseintegration og autisme: Forståelse og støtte i pædagogisk praksis

Sanseintegration og autisme: Forståelse og støtte i pædagogisk praksis

Autisme er en kompleks og mangfoldig udviklingsforstyrrelse, som påvirker individer på forskellige måder. En af de udfordringer, mange personer med autisme oplever, er sanseforstyrrelser. Som pædagog er det afgørende at forstå og anerkende disse forstyrrelser for at kunne støtte børn med autisme i deres daglige liv og læring.

Børn & unge
Læs mere
Sanseintegration øvelser

Sanseintegration øvelser

Dyk ned i sanseintegrationens verden og lær, hvordan øvelser kan forbedre motoriske færdigheder, opmærksomhed, læring og social interaktion. Få hurtig indsigt i tilpasning, struktur og støtte i denne artikel.

Børn & unge
Læs mere
Sanseintegration hos voksne – En guide til forståelse og øvelser

Sanseintegration hos voksne – En guide til forståelse og øvelser

Sanseintegration er en vigtig del af vores hverdag, og voksne kan også opleve udfordringer med deres sanser og sanseforstyrrelser. I denne artikel kan du læse om sanseintegration hos voksne, og hvordan terapi og øvelser kan hjælpe. Vi vil også give dig nogle tips til at støtte voksne med sanseforstyrrelser. Desuden vil vi præsentere vores kursus "Sanseintegrationsvejleder i pædagogisk kontekst", som vil give dig teoretiske og praktiske kompetencer til at tilrettelægge bæredygtige og relevante pædagogiske interventioner i forhold til den enkeltes sensoriske behov.

Psykologi og psykiatri kurser & uddannelser
Læs mere
Sansemotorik: Nøglen til at forstå og støtte borgere med sansemotoriske udfordringer

Sansemotorik: Nøglen til at forstå og støtte borgere med sansemotoriske udfordringer

Lær om sansemotorik, udfordringer og støtte til borgere med sansemotoriske udfordringer i denne artikel for fagprofessionelle.

Børn & unge
Læs mere
Sanseintegrationsproblemer – En guide for fagprofessionelle

Sanseintegrationsproblemer – En guide for fagprofessionelle

Lær om sanseintegrationsproblemer, interventioner og støttestrategier. Læs også om kursusforløbet "Sanseintegrationsvejleder" herunder.

Børn & unge
Læs mere
De 7 sanser og hvordan du stimulerer dem i en pædagogisk kontekst

De 7 sanser og hvordan du stimulerer dem i en pædagogisk kontekst

Pædagogisk personale, der arbejder med børn og unge, kan drage stor fordel af at forstå og arbejde med de 7 sanser. At stimulere disse sanser i en pædagogisk kontekst kan fremme børns og unges trivsel, læring og udvikling. I denne artikel gennemgår vi de 7 sanser og giver dig nogle ideer til, hvordan du kan stimulere dem i din pædagogiske praksis.

Børn & unge
Læs mere
Ikoner 300×300
Vi har mere end 20 års erfaring
Ikoner 300×3002
Udviklet i tæt dialog med brugerne
Ikoner 300×3003
Mere end 5000 kursister bruger os om året
Ikoner 300×3004
Vi fokuserer på det praksisnære