Sansemotorik: støt borgere med sansemotoriske udfordringer
Børn & unge
Artikel

Sansemotorik: Nøglen til at forstå og støtte borgere med sansemotoriske udfordringer

Lær om sansemotorik, udfordringer og støtte til borgere med sansemotoriske udfordringer i denne artikel for fagprofessionelle.

Af Seminarer.dk
Sansemotorik
Sansemotorik er et centralt element i vores daglige funktion og interaktion med omverdenen. Det er en kombination af vores sanseoplevelser og motoriske færdigheder, der arbejder sammen for at hjælpe os med at navigere og reagere på vores omgivelser. For fagprofessionelle, der arbejder med borgere med sansemotoriske udfordringer, er det vigtigt at have en solid forståelse af sansemotorik og hvordan man kan støtte dem bedst muligt. I denne artikel vil vi dykke ned i sansemotorikkens verden og se på, hvordan vi kan forstå og støtte borgere med sansemotoriske udfordringer.

Sansemotorik: Hvad er det?

Sansemotorik er en integreret proces, hvor sanserne og motorikken arbejder sammen for at muliggøre en persons interaktion med deres omgivelser. Det omfatter både de primære sanser som syn, hørelse, smag, lugt og berøring, samt de sekundære sanser som proprioception (fornemmelsen af kroppens position i rummet) og vestibulær sans (balance og orientering) (Ayres, 2005). Gennem sansemotorik kan en person omsætte sanseindtryk til hensigtsmæssige motoriske handlinger og reaktioner.

Sansemotoriske udfordringer og deres årsager

Sansemotoriske udfordringer kan opstå af forskellige årsager, såsom neurologiske lidelser, udviklingsforstyrrelser, traumer eller sygdomme. Nogle af de mest almindelige årsager til sansemotoriske udfordringer er autismespektrumforstyrrelser, ADHD, cerebral parese og sensorisk integrationsdysfunktion (Bundy et al., 2019).

Disse udfordringer kan manifestere sig på forskellige måder, afhængigt af hvilken sans der er påvirket og i hvilken grad. Eksempler på sansemotoriske udfordringer inkluderer:

  • Problemer med koordination og finmotorik
  • Udfordringer med balance og kropsbevidsthed
  • Over- eller undervurdering af sanseindtryk
  • Udfordringer med opmærksomhed og koncentration
  • Strategier til at støtte borgere med sansemotoriske udfordringer

For at støtte borgere med sansemotoriske udfordringer er det vigtigt at tilpasse miljøet og aktiviteterne til deres individuelle behov og forudsætninger. Nogle effektive strategier inkluderer:

  • Sanseintegrationsterapi: En terapeutisk tilgang, der fokuserer på at hjælpe børn og voksne med at organisere og integrere sanseinformation for at forbedre deres motoriske færdigheder og følelsesmæssige velbefindende (Ayres, 2005).
  • Tilpasning af miljøet: At skabe et sansevenligt miljø, der tager hensyn til de forskellige sanser og reducerer eventuelle distraktioner eller stressorer, kan gøre en stor forskel for borgere med sansemotoriske udfordringer. Dette kan omfatte dæmpet belysning, reduceret baggrundsstøj og bløde materialer.
  • Struktur og rutiner: At tilbyde struktur og forudsigelighed i daglige aktiviteter kan hjælpe personer med sansemotoriske udfordringer med at føle sig mere trygge og understøtte deres deltagelse i aktiviteter.
  • Individuelle tilpasninger: At tilpasse aktiviteter og materialer til den enkelte borgers behov og evner kan fremme engagement og succes. Dette kan omfatte at bruge visuelle støtter, forsimple instruktioner eller bryde opgaver ned i mindre trin.
  • Motoriske færdigheder og kropsbevidsthed: At arbejde målrettet med at styrke motoriske færdigheder og kropsbevidsthed kan forbedre den enkeltes evne til at udføre daglige aktiviteter og deltage i sociale situationer.

Sansemotorik og samarbejde med fagprofessionelle og forældre

Et tæt samarbejde mellem fagprofessionelle, forældre og andre involverede parter er afgørende for at sikre den bedst mulige støtte til borgere med sansemotoriske udfordringer. Gennem regelmæssig kommunikation og udveksling af viden og erfaringer kan alle parter arbejde sammen om at skabe en sammenhængende og effektiv støtteplan.

At forstå sansemotorik og de udfordringer, der kan opstå i forbindelse hermed, er afgørende for fagprofessionelle, der arbejder med borgere med sansemotoriske udfordringer. Ved at implementere effektive strategier og samarbejde med andre involverede parter kan fagprofessionelle hjælpe disse borgere med at forbedre deres motoriske færdigheder, deltage i daglige aktiviteter og øge deres livskvalitet.

Sanseintegrationsvejleder i pædagogisk kontekst: Et kursusforløb fra Seminarer.dk

For fagprofessionelle, der ønsker at udvide deres viden og kompetencer inden for sanseintegration, tilbyder vi hos Seminarer.dk kursusforløbet “Sanseintegrationsvejleder i pædagogisk kontekst“. Med dette kursusforløb opnår du en individuel sensorisk forståelse og får værktøjer til at tilrettelægge bæredygtige interventionsprocesser for den enkelte ud fra viden om nervesystemet, sanseintegration og principperne bag sanseprofiler.

Forløbet bidrager til at skærpe den faglige opmærksomhed på, hvornår der er behov for yderligere tiltag som fx udredning og behandling ud fra Sensory Profile, og klæder dig på til at understøtte sådanne tiltag i det videre pædagogiske arbejde og assistere autoriserede terapeuter, der er specialiseret i sanseintegration. Bemærk, at kursusforløbet ikke giver dig kompetencer til at udføre testning med Sensory Profile.

Disclaimer: Vær opmærksom på, at indholdet i denne artikel ikke nødvendigvis reflekterer det specifikke indhold i kursusforløbet “Sanseintegrationsvejleder i pædagogisk kontekst”. Artiklen har til formål at give en generel introduktion til emnet sansemotorik og nogle af de strategier, der kan anvendes for at støtte borgere med sansemotoriske udfordringer. For at få en dybere og mere detaljeret forståelse af sanseintegration og de tilhørende interventioner, anbefales det at deltage i kursusforløbet.


Referencer

Ayres, A. J. (2005). Sanseintegration og læring: En grundbog om sanseintegrationsteorien. København: Dansk Psykologisk Forlag.

Bundy, A. C., Lane, S. J., & Murray, E. A. (2019). Sanseintegration: Teori og praksis. Philadelphia: F.A. Davis Company.

Relevante arrangementer

Sanseintegrationsvejleder i pædagogisk kontekst
Kursusforløb

Sanseintegrationsvejleder i pædagogisk kontekst

Fyn & Sjælland

Arbejder du med børn, unge eller voksne, der har en udviklingsforstyrrelse? Så bliv Sanseintegrationsvejleder i pædagogisk kontekst.

Med dette kursusforløb opnår du bl.a.:

Teoretiske og praktiske kompetencer til at differentiere forskellige sensoriske udtryk fra hinanden Konkrete metoder og redskaber til at undersøge den sensoriske forståelse Konkrete metoder og redskaber til at undersøge nervesystemets aktivitetsgrad og amygadala-sensitivitet Kompetencer til at tilrettelægge relevant og bæredygtig pædagogisk intervention i pædagogisk kontekst med udgangspunkt i den enkeltes sensoriske behov, samt til at evaluere interventionens effekt og justere tiltag Konkrete praktiske øvelser til at understøtte interventionens sigte

Din underviser er fysioterapeut Oliver Laage.

Få pladser tilbage
Læs mere
Forebyg omsorgstræthed – med metoden embodiment og nye færdigheder i relationsarbejdet
Kursus

Forebyg omsorgstræthed – med metoden embodiment og nye færdigheder i relationsarbejdet

Jylland & Sjælland

I det daglige arbejde inden for socialpædagogik og omsorgsfeltet er nærvær og omsorg to uundværlige elementer. Men disse nøglekvaliteter kan med tiden føre til omsorgstræthed og udbrændthed. Hvordan bevarer du din mentale og fysiske trivsel, så du kan fortsætte med at yde den bedste omsorg?

Oplev underviser Maja Pålsson, psykomotorisk terapeut og psykoterapeut MPF, på dette kursus dedikeret til at udforske og forstå de dybere lag af relationsarbejdet gennem en kombination af teori og praksis. Du får bl.a.:

Viden om kroppens intelligensformer gennem begrebet embodiment Konkrete metoder og øvelser til at afbalancere dit nervesystem og styrke dit nærvær Skærpede relationskompetencer i praksis Forståelse af dine egne reaktionsmønstre i mødet med borgeren Strategier til at styrke dit nærvær og undgå at blive følelsesmæssigt drænet

Tilmeld dig og dine kollegaer her på siden.

Læs mere
Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet
Kursus

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet

Jylland & Sjælland

Skab styrkede indsatser og tryghed for sårbare gravide med psykosociale problemstillinger og rusmiddelproblematikker (niveau 3 og 4 i svangreomsorgen) gennem den traumebevidste tilgang og tværfagligt samarbejde.

Dét er netop fokus på dette kursus i selskab med Anna-Katherine Højland, klinisk psykolog og jordemoder, og Michela Wedel, socialrådgiver og stifter af foreningen for Fremtidens Børn.

De sørger for, at du som deltager bl.a. bliver klædt på med:

Et traumebevidst perspektiv i mødet med den gravide/familien, hvor der (også) er rusmiddelproblematikker til stede Indsigt i greb til et trygt og transparent rum, hvor tillid kan opbygges Viden om mentalisering og følelsesmæssig regulering ift. tilknytning og omsorg Viden om tilgængelige vejledninger, lovgrundlag og muligheder for sparring som fagperson i kontakten med en sårbar gravid kvinde Tips og inspiration til troværdig kommunikation med den gravide/familien: bevidsthed om sprog og kropssprog
Læs mere
OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer
Kursus

OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer

Jylland & Sjælland

Det kan være komplekst at arbejde med mennesker med OCD – bl.a. fordi man som fagperson helt utilsigtet kan forstærke og vedligeholde symptomerne. På denne kursusdag præsenterer psykolog Hjalti Jonsson dig for alternative måder at intervenere og bidrager med redskaber til at arbejde med at forbedre din praksis.

Mere konkret betyder det, at du får:

Viden om OCD; årsager, symptomer og mekanismer, som vedligeholder og forstærker lidelsen – med en hel masse eksempler fra praksis Kendskab til forskelle, ligheder og evt. overlap med andre diagnoser Viden om, hvordan du og dine kolleger utilsigtet kan blive viklet ind i OCD-symptomerne og blive en del af de mønstre, som vedligeholder og forstærker symptomerne Viden om og redskaber til, hvad du kan gøre for at støtte og hjælpe den OCD-ramte. Hvilke behandlingsmetoder- og tilgange er mest virksomme ift. OCD?

Vil du vide mere? Så læs med lige herunder.

Læs mere