Undgå udbrændthed på jobbet - skab et bæredygtigt arbejdsliv - Seminarer .dk
Header_udbrændthed_v2
Personlig udvikling
Uddannelse

Undgå udbrændthed på jobbet – skab et bæredygtigt arbejdsliv

Evidensbaseret uddannelse, der giver redskaber til at undgå udbrændthed, omsorgstræthed og at sænke sygefravær. Aktuel for medarbejdere og ledere.

På uddannelsen lærer cand.psych.aut. Anne Dorthe Hasholt dig bl.a.:

 • At agere bæredygtigt i relations- og omsorgsarbejde
 • Strategier til at undgå omsorgstræthed, udbrændthed og forråelse 
 • Ar skabe en arbejdskultur, der er bæredygtig
 • At kende forskel på ”slid-empati” og ”bæredygtig empati”

Særlig intropris på Hold 1: 19.995 DKK

 

Du er det vigtigste redskab i omsorgsarbejde
Hvis du arbejder med mennesker - uanset om det er omsorgsarbejde, relationsarbejde eller at bringe mennesker i proces - har du formentlig valgt dén karrierevej ud fra dit menneskelige talent. Et talent, der indebærer empati, omsorg, følsomhed og evnen til at aflæse andre menneskers signaler, behov og udviklingspotentiale.

Men at arbejde med mennesker er et mentalt krævende job! Det er derfor afgørende, at du passer på dig selv. Du er nemlig det allervigtigste redskab i omsorgsarbejde.
Kan en uddannelse modvirke udbrændthed?
Ingen uddannelse kan ændre på arbejdspladsers ydre rammer, fx besparelser og manglende hænder. Men den kan give dig redskaber til at kunne agere i rammerne på en bæredygtig måde.

På denne uddannelse får du evidensbaserede redskaber til bl.a. at:
- Genvinde/bibeholde balancen i et mentalt krævende job
- At agere bæredygtigt i relations- og omsorgsarbejde
- Skabe en arbejdskultur, der har knækket kurven på sygemeldinger

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til dig, der arbejder med mennesker, fx i et omsorgsfag eller pædagogisk fag, eller et andet job, der handler om at bringe andre mennesker i proces eller relationsarbejde. Du kan fx arbejde med pleje- eller relationsarbejde, være HR-medarbejder, tillidsrepræsentant etc., og du kan både medarbejder og leder.

Læs mere længere nede på siden.

Udbytte af uddannelsen

Udbytte af uddannelsen som medarbejder

 • Evidensbaseret viden om, hvorfor du er nødt til at skabe balance i dit eget nervesystem
 • Forståelse for, hvorfor du skal stoppe med at ”låne dit nervesystem ud”
 • Forståelse for forskellen på bæredygtig empati og ”slid-empati”
 • Viden om, hvordan du genvinder og bibeholder balance i dit arbejdsliv
 

Udbytte af uddannelsen som leder

 • Læring i, hvordan du selv går forrest i dét arbejdsmiljø, du ønsker at skabe for andre
 • Viden om, hvordan du sætter præmissen, så dine medarbejdere kan arbejde bæredygtigt med sig selv og andre
 • Indsigt i, hvordan du kan:
  • Knække kurven på sygemeldinger
  • Reducere udbrændthed, omsorgstræthed og stress
  • Holde på dine medarbejdere og tiltrække nye


Hør mere om dit udbytte af uddannelsen

Klik på fanerne for at folde dem ud.

Udbytte som medarbejder

Udbytte som leder
Uddannelsens opbygning
Uddannelsen er et undervisningsforløb, der indeholder digitalt materiale og dage med fysisk fremmøde (denne kombination betegnes blended learning).

En blended uddannelse gør det muligt at se uddannelsens teoriundervisning hjemmefra, hvilket skaber ro ril og fordybelse undervejs og sikrer, at du og dine medkursister har præcis samme teoretisk afsæt, når I mødes på de fysiske kursusdage. Derudover giver det hurtigere kobling fra teori til praksis til jeres fagområde og et højt taksonomisk niveau.

Læs mere om indholdet længere nede på siden.
Kognitiv adfærdsterapi - tilgangen bag
Tilgangen, vi arbejder med, er kognitiv adfærdsterapi. Kognitiv adfærdsterapi er evidensbaseret, og deri findes vigtig viden og metode til at arbejde med både forebyggelse af udbrændthed omsorgstræthed og til at genfinde balancen.

Tilgangen bidrager bl.a. med evidensbaseret forskning i hjernens følelsesregulerende systemer, arv, miljø, leveregler, tilknytning og forsvarsmekanismer.

Det er i den, vi henter de strategier, som skal være med til at implementere bæredygtige og sunde handlemuligheder i dit arbejdsliv.
Tidslinie Udbrændthed beskaaret V2
Modulbeskrivelse

Læs mere om de forskellige moduler her. Klik og fold ud.

Modul 1: Evidens om balance og ubalance

Modul 1 giver dig det grundlæggende teoretiske grundlag, som uddannelsen bygger på. Du får evidens om, hvad der er på spil i mennesker, balance og ubalance, hvorfor mennesker reagerer forskelligt i forskellige situationer samt indblik i bl.a. menneskets kognitive system, bevidsthedsniveauer og personlighedstyper.

Modul 1 er således et teoretisk modul. Det giver dig al den viden, som du efterfølgende skal arbejde med at omsætte til færdigheder og begynde at inkludere hos dig selv, når vi når til Modul 2.

Modul 1 er et digitalt modul bestående af ca. 14 timers digitale lektioner, som du skal have set, inden vi mødes fysisk på modul 2. 

Modulet indeholder følgende digitale lektioner:   

 • Introduktion til Modul 1
 • Den kognitive grundmodel "Diamanten"
 • De følelsesregulerende systemer   
 • Den kognitive personlighedsmodel   
 • Plus-minus-modellen - om integration og polarisering   
 • Isbjergsmetaforen og hjernens lag   
 • Introduktion til Modul 2

 

Du får adgang til Modul 1 den 1. november 2023.

Modul 2: Selvindsigt og bevidsthed

På Modul 2 - der består af 2 kursusdage med fysiske fremmøde i forlængelse af hinanden - omsættes den teoretiske viden fra Modul 1, så den for alvor "flytter ind i dig".

På modulet skal vi arbejde med at hæve din bevidsthed om dig selv, og hvad der er på spil for dig i mødet med andre mennesker.  Du får bl.a. nøglen til at forstå din egen og andres tilknytningsstil, og hvornår dine forsvarsmekanismer er aktiveret.

Du vil mellem de afgørende indsigter blive guidet igennem teknikker og praktiske øvelser til at afspænde dit nervesystem og give plads til kroppens selvhelbredende kræfter, der indeholder nøglen til balance, overskud og ægte glæde.  

Modul 2 består af 2 sammenhængende kursusdage i forlængelse af hinanden.

Modul 3: Evidens om at navigere og regulere

Modul 3 er et teoretisk modul med fokus på, hvilke redskaber du kan bruge til at regulere og navigere i den indre dynamik, du er blevet klogere på på Modul 1 og 2.

Du får mere viden om, hvordan hjernen fungerer, og hvordan du øger din bevidsthed, så du aktivt kan reagere på tanker og følelser og træffe sunde og beviste valg. Valg, som i sidste ende er med til at styrke din evne til at sætte grænser, så du kan bruge dit talent klogt og ikke brænder det af

Modul 3 er digitalt og består af ca. 8 timers digitale lektioner, som du skal have set, inden vi mødes på det fjerde og sidste modul.

Modulet indeholder følgende digitale lektioner:  

 • Begreberne "doing" og "being  "
 • Introduktion til tilknytning og aversion 
 • De 6 grundholdninger og "mixerpulten"   
 • To me, by me og through me 
 • Impulslaget, styrelaget og overbevisningslaget  

 

Du får adgang til Modul 4 den 14. december 2023.

Modul 4: Kørekort til dit eget nervesystem

På Modul 4 tager vi afsæt i den bevidsthed om dig selv og andre, som du nu har opnået hidtil.

Tiden er inde til fokuseret og effektivt at træne en række af evidensbaserede metoder til at tage kærlig og ærlig styring på dit eget nervesystem. Gennem øvelserne vil du opleve, hvordan du gradvist opnår en dyb oplevelse af at tage din power hjem til dig selv. 

Du bliver guidet igennem en perlekæde af guidninger og øvelser fra mindfulness, visualisering, yoga, medfølelsesfokuseret tilgang og ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Gevinsten for dig selv og dine omgivelser er uvurderlig, og du vil med træningen forløse dybe lag af stress i dit nervesystem.

Hvordan du ankommer på skalaen mellem balance og ubalance vil blive favnet og guidet af Anne Dorthe, der er en meget erfaren terapeut og underviser i egenomsorg og de restituerende processer, som er forudsætningen for, at vi kan stå stærkt i os selv og i vores power.  

Underviser

Underviser_Anne Dorthe Hasholt 2023
Klik for at se
Underviser_Anne Dorthe Hasholt 2023
Anne Dorthe Hasholt
KLINISK AUTORISERET PSYKOLOG MED SPECIALE I KOGNITIV TERAPI OG MINDFULNESS-BASERET KOGNITIV BEHANDLING
Medudvikler og underviser Anne Dorthe Hasholt er klinisk autoriseret psykolog med speciale i kognitiv terapi og mindfulnessbaseret kognitiv behandling.

Anne Dorthe Hasholt har de sidste +15 år været fast underviser på flere af Seminarer.dk’s uddannelser, bl.a. Mindfulness, ACT, CFT, Den metakognitive bølge samt vores blendede uddannelser i Det Kognitive Univers.
Praktisk
Hold 1
Modul 1: Ca. 14 timers lektioner (skal ses på egen hånd inden modul 2 - adgang 1/11)
Modul 2: 2 fysiske dage d. 12. - 13 december 2023 (begge dage fra 9-16)
Modul 3: Ca. 8 timers lektioner (skal ses på egen hånd inden modul 4 - adgang 14/12)
Modul 4: 2 fysiske dage d. 16. - 17. januar 2024 (begge dage fra 9-16)

Alle fysiske dage på Trinity Hotel & Conference Centre, Fredericia.

Begrænset antal pladser.

I år 2024 forventes et afholdt et forårs- og et efterårshold. Information tilgår.
Pris
Prisen er 19.995 kr. ekskl. moms (OBS: særlig intropris på Hold 1)

Der er morgenmad, frokost, eftermiddagskage/kaffe, middag og overnatning i enkeltværelse med i prisen på de sammenhængende dage på modul 2 og modul 4.

Uddannelsesbevis
Deltagere, der har gennemført og deltaget aktivt på uddannelsen, modtager et uddannelsesbevis fra Seminarer.dk, der dokumenterer gennemførelse af forløbet.