AKT-uddannelse - Seminarer.dk - Bliv AKT uddannet her
akt
Børn & unge
Uddannelse

AKT-uddannelse

Bliv certificeret AKT-/Inklusionsvejleder med denne 10-dages uddannelse i selskab med konsulent Tacha Elung, konfliktmægler Jan Andersen, jurist Bente Adolphsen og specialist i klinisk børnepsykologi Rikke Yde Tordrup.

I fællesskab sørger de for, at du bl.a. tager fra uddannelsen med:

 • Kompetencer til at supervisere kolleger ift. de problemstillinger, de oplever som udfordrende 
 • Teoretisk viden om specifikke udviklingsforstyrrelser og redskaber til at igangsætte inkluderende handleplaner 
 • Træning i brug af redskaber, der kan hjælpe klasser med et højt konfliktniveau 
 • Praksisnære samtalekort til styrkelse af dialogen med såvel markante som ressourcesvage forældre 
 • Viden om, hvornår og hvordan du skal underrette de sociale myndigheder, og hvilke tavshedspligtregler der findes 

Uddannelsen giver 10 ECTS-point.

Find datoer for alle modulerne nederst på siden.

AKT uddannelse i særklasse

En intensiv uddannelse, der klæder dig på til rollen som AKT-/ Inklusionsvejleder, så du kan styrke skolens Inklusionsarbejde i praksis, fremme den forebyggende indsats, yde kollegial supervision, vejlede teams omkring udformningen af inkluderende handleplaner og styrke inddragelsen af forældre.

Uddannelsen omfatter 10 hele dage eller 63 timers undervisning, ekskl. kollegial networking, forberedelse m.v.

Indholdet er udviklet i tæt samarbejde med underviserne og sigter mod at give deltagerne en bred teoretisk viden bundet sammen af praktiske øvelser, der inddrager eksempler og problemstillinger fra deltagernes dagligdag.

Deltagere, der har gennemført de fire moduler og fået godkendt den afleverede studieopgave, modtager på sidste modul certifikat som AKT-Vejleder fra Seminarer.dk.

Ved gennemført forløb påtegnes 10 ECTS point.

AKT uddannelsen - Moduler og udbytte:

MODUL 1: Inklusion i teori og praksis · Vejlederrollen · Kollegial supervision 

Modulet sætter scenen for den samlede uddannelse og giver indblik i uddannelsens teoretiske fundament – systemisk tænkning.

På modulet er hovedfokus på din rolle som vejleder og facilitator ud i at skabe en inkluderende praksis i klassen, SFO-en og på skolen som et hele.

På modulet arbejder vi med supervision, observationer, hypotesedannelser og individuelle handleplaner skabt med fokus på dialektikken mellem systemet og individet. Og vi træner brugen af forskellige spørgsmålstyper og at supervisere gennem Maturanas tre domæner.

Målet er at sætte AKT-/Inklusionsvejlederen i stand til, gennem systemisk supervision af kolleger, at skabe refleksion og perspektivskifte og derigennem hypotesedannelser og efterfølgende individuelle handleplaner i et systemisk perspektiv.

UDBYTTE: I løbet af modulets tre dage får du:

 • Indblik i systemisk tænkning
 • Kompetence til at supervisere kolleger omkring problemstillinger
 • Kompetence til at lave hypotesedannelser og udforme inkluderende handleplaner
 • Kompetence til at igangsætte inkluderende handleplaner og vejlede kolleger i dette
 • Praktisk erfaring med coaching værktøjer, således at disse bliver brugbare i dit daglige arbejde som AKT-/Inklusionsvejleder
 • Teoretisk og praktisk erfaring med at anvende lytte- og spørgeteknikker

MODUL 2: Klassearbejde · Vejlederollen

Modulet sætter fokus på arbejdet med inklusion i klassen/gruppen. Du får indblik i konkrete redskaber til det forebyggende klassearbejde, der kan medvirke til at fremme såvel den kortsigtede som den langsigtede specialpædagogiske indsats på skolerne.

Vi sætter særligt fokus på og giver konkrete redskaber til AKT-/inklusionsvejlederen som leder for gruppedynamiske forandrings-/forbedringsprocesser for klasser/grupper, der er udfordret af dagligdage med mange konflikter, utryghed og mistrivsel.

UDBYTTE: På modulets to dage får du:

 • Konkrete redskaber til det forebyggende klassearbejde
 • Konkrete redskaber til AKT-/inklusionsvejlederen som leder for gruppedynamiske forandrings-/forbedringsprocesser for klasser/grupper, der er udfordret af dagligdage med mange konflikter, utryghed og mistrivsel.

MODUL 3: Forældrearbejde · Tværfagligt samarbejde

Nogle forældre engagerer sig så meget, at lærere og pædagoger bliver modarbejdet og kritiseret. Samarbejdet går i hårdknude – og det går ud over børnene. Andre forældre markerer sig for lidt – og det går også ud over børnene. Hvilke konsekvenser har forældrenes samarbejdsadfærd for børnene og deres udvikling? Og hvordan kan lærere, pædagoger og AKT-/Inklusionsvejlederen håndtere forældre med store krav og stærke følelser på en konstruktiv og professionel måde – også når der er konflikt i luften?

Modulet sætter fokus på, hvordan AKT-/Inklusionsvejlederen kan kvalificere samarbejdet med forældre. Modulet kommer bl.a. ind på de lovgivningsmæssige begrænsninger og muligheder for skolehjemsamarbejdet og for det tværfaglige samarbejde. Derudover får AKT-/Inklusionsvejlederen konkrete kommunikationsredskaber samt brugbar indsigt og viden, der fremmer et konstruktivt udgangspunkt for samarbejdet mellem skole og hjem, også i de svære skilsmissesager. Målet er at styrke AKT-/Inklusionsvejlederens professionelle praksis i forhold til samarbejdet omkring eleven.

UDBYTTE Du får i løbet af modulets tre dage:

 • Viden om tavshedspligtreglerne: Hvornår og hvilke oplysninger må vi udveksle?
 • Hvornår og hvordan underretter vi til de sociale myndigheder?
 • Praksisnære samtalekort til styrkelse af dialogen med såvel markante som ressourcesvage forældre.
 • Konkrete bud på håndtering af og kommunikation i svære skilsmissesager.

MODUL 4: Gennemgribende udviklingsforstyrrelser og individuelle handleplaner - certificering

Modulet giver en forståelse for, hvilke psykologiske forstyrrelser og neurologiske dysfunktioner, der har indvirken på og betydning for barnets sociale, emotionelle og kognitive udvikling. Du får en forståelse for barnets hverdag set fra barnets perspektiv, herunder hvilke faktorer i systemet rundt om barnet, der påvirker og dermed kan være medskaber af uhensigtsmæssig adfærd, samt i den forbindelse, hvilke interventionsmuligheder, der kan sættes i værk.

Du får en forståelse for metakognitiv udvikling hos barnet og redskaber til, hvordan man bevidstgører og udvikler refleksive tankeprocesser hos barnet, der giver redskaber til øget læring og trivsel. Målet er at sætte AKT-/Inklusionsvejlederen i stand til, gennem systemisk supervision af kolleger, at skabe refleksion og perspektivskifte og derigennem hypotesedannelser og efterfølgende individuelle handleplaner i et systemisk perspektiv.

UDBYTTE: På modulets to dage får du:

 • Teoretisk viden om specifikke og gennemgribende udviklingsforstyrrelser
 • Indsigt i barnets oplevelse af hverdagen, og hvilke faktorer der spiller ind på adfærden
 • Kendskab til redskaber, der kan hjælpe barnet til at være i ’normalmiljøet’, både på individniveau og i systemet
 • Viden om, hvad den metakognitive udvikling betyder for barnets trivsel og læring
 • Kompetence til udvikling af refleksive tankeprocesser hos barnet

Modulet giver mulighed for etablering af netværk og/eller sparringspartnere efter ønske og behov, så den enkelte føler sig rustet til at fortsætte læreprocessen efter endt uddannelse.

Undervisere på AKT uddannelsen

Underviser_280x400px_Tacha Elung
Klik for at se
Underviser_280x400px_Jan andersen AKT
Klik for at se
Rikke Yde Tordrup
Klik for at se
Underviser_280x400px_Bente_Adolphsen
Klik for at se
Underviser_280x400px_Tacha Elung
Tacha Elung
Foredragsholder, forfatter, konsulent, supervisor og kursusholder
Ejer af systemisk-Consult. Foredragsholder, forfatter, konsulent, supervisor og kursusholder inden for inklusion og synlig læring.
Underviser_280x400px_Jan andersen AKT
Jan Andersen
AKT-Konfliktmægler og proceskonsulent
Mange års erfaring med uddannelse af konfliktmæglere og stor praksiserfaring med at lede konfliktfyldte processer i skoler og institutioner.
Rikke Yde Tordrup
Rikke Yde Tordrup
cand. psych., autoriseret psykolog
Specialist i klinisk børnepsykologi, forfatter til bl.a. Udviklende øjeblikke (2015) og Markante forældre (2017), foredragsholder samt gæsteunderviser på Aalborg Universitet.
Underviser_280x400px_Bente_Adolphsen
Bente Adolphsen
Cand.jur.
Foredragsholder og juridisk konsulent ved Seminarer.dk.
Artikel
Mere brug for inklusion end nogensinde
Mange almindelige førskolebørn - børn uden særlige behov for diagnoser og inklusion - kræver i dag særlig opmærksomhed, alene fordi de mangler livsduelighed.

Læs artiklen her
Artikel
Bliv endnu bedre til inklusion hos jer!
Sæt inklusion i fokus! I denne artikel kan du læse om, hvorfor tidlig indsats er vigtig i inklusionsarbejdet, og hvordan du opnår de rette færdigheder!

Læs artiklen her

Praktisk information

Alle moduler afholdes på Trinity Hotel & Konference Center, Fredericia
Trinity Hotel & Konference Center, Gl Færgevej 30, 7000 Fredericia
Tæt på motorvej E20
Tæt på togstationer i Middelfart/Fredericia
Fri Wi-fi
Deltagere, der har gennemført de fire moduler og fået godkendt den afleverede studieopgave, modtager på sidste modul certifikat som AKT-/ Inklusionsvejleder fra Seminarer.dk.
Hotelinfo_Trinity Hotel & Konference Center A_S
Trinity Hotel & Konference Center
Fredericia
Tid & sted
Holdet 2022/2023
Modul 1: den 20.-22 september 2022 (3 dage) kl 09:30-21:00 + kl 09:00-21:00 + kl. 09:00-15.30
Modul 2: den 31. oktober-1. november 2022 (2 dage) kl 09:30-21:00 + kl 09:00-15:30
Modul 3: den 5.-7. december 2022 (3 dage) kl 09:30-16:30 + kl 09:30-21:00 + kl. 09:00-15:30
Modul 4: den 18.-19. januar 2023 (2 dage) kl 09:30-16.00 + 09:00-15:00

Alle moduler afholdes på Trinity Hotel & Konference Center, Fredericia.
Pris
Uddannelsen koster kr. 29.988,- ekskl. moms. Prisen er inkl. fuld forplejning; morgenmad, frokost og middag (ekskl. drikkevarer) samt overnatning i enkeltværelse.

Læs mere om AKT på folkeskolen.dk
Tid & sted
Holdet 2023/2024
Modul 1: Den 6.-8. september 2023 (3 dage) kl 09:30-21:00 + kl 09:00-21:00 + kl. 09:00-15.30
Modul 2: Den 24.-25. oktober (2 dage) kl 09:30-21:00 + kl 09:00-15:30
Modul 3: Den 4.-6. december 2023 (3 dage) kl 09:30-16:30 + kl 09:30-21:00 + kl. 09:00-15:30
Modul 4: Den 17.-18. januar 2024 (2 dage) kl 09:30-16.00 + 09:00-15:00

Alle moduler afholdes på Trinity Hotel & Konference Center, Fredericia.

Deadline for aflevering af opgave: 1. januar 2024.
Pris
Uddannelsen koster kr. 29.988,- ekskl. moms. Prisen er inkl. fuld forplejning; morgenmad, frokost og middag (ekskl. drikkevarer) samt overnatning i enkeltværelse.

Læs mere om AKT på folkeskolen.dk